Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Gmina Chojna zaprasza do złożenia oferty na trzy urządzenia przełączające segmenty sieci Ethernet, urządzenie do ochrony sieci klasy UTM, osprzęt dodatkowy i opcjonalnie trzy punkty dostępowe

Chojna, dnia 5 grudnia 2017 r.

 

Znak sprawy: SEO 271.7.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.) do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Zamawiający: Gmina Chojna zaprasza do złożenia oferty:

 1. Przedmiot zamówienia: Trzy urządzenia przełączające segmenty sieci Ethernet, urządzenie do ochrony sieci klasy UTM, osprzęt dodatkowy i opcjonalnie trzy punkty dostępowe.
 1. Termin realizacji zamówienia: 14 dni od daty złożenia zamówienia.
 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Łukasz Malaga, tel: 914141035 wew. 66, email: informatyk@chojna.pl
 2. Ofertę należy złożyć do dnia 8 grudnia 2017 r. do godziny 10:00, elektroniczną na adres email info@chojna.pl lub informatyk@chojna.pl lub faksem pod nr 914141117.
 3. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
 1. Warunki płatności: 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz wydania dokumentów gwarancyjnych i podpisaniu protokołu odbioru, przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.
 2. Wymagania dla urządzenia przełączającego segmenty sieci Ethernet - 3 sztuki

Lp

Parametr

Wymagane minimalne wartości parametru

1

Funkcje

Urządzenie do przełączania i łączenia segmentów sieci komputerowej będącej w posiadaniu Zamawiającego wykonanej w technologii Ethernet o przepustowości do 1Gb

2

Warstwa przełączania

Minimum warstwa łącza danych

3

Rodzaj wysyłania i odbierania sygnałów

Poprzez minimum dwa media

4

Ilość łączonych segmentów sieci

Nie mniej niż 50 łączonych segmentów przez dowolne media z grupy mediów z punktu 3

5

Prędkość przesyłania danych pomiędzy segmentami sieci

Minimum trzy prędkości przesyłania z których każda musi być dziesięciokrotnie szybsza od poprzedniej lub dziesięciokrotnie wolniejsza od kolejnej

6

Odporność na zakłócenia w segmentach sieci

W przypadku zakłóceń w odbiorze danych urządzenie musi wykorzystywać mechanizm chwilowego zatrzymania paczki danych i ponownego wysłania po ustaniu zakłóceń a wielkość paczki danych może osiągnąć pojemność 2MB

7

Wydajność przełączania segmentów sieci

Minimum 100 Gb na sekundę

8

Wydajność przesyłania pakietów danych

Minimum 70 milionów na sekundę

9

Rodzaj obudowy

Przystosowany do montażu w szafie teleinformatycznej niewymagający użycia dodatkowych półek lub elementów montażowych innych niż dostarczonych z urządzeniem z wyjątkiem elementów gwintowanych

10

Pobór mocy

Nie większy niż 42 Watt

11

System chłodzenia

Z wymuszonym obiegiem powietrza

12

Sposób konfiguracji

Poprzez mechanizm http bazujący na serwerze http wbudowanym urządzenie oraz poprzez inny mechanizm niewymagający użycia przeglądarki http

13

Wsparcie techniczne

Minimum trzyletnie wsparcie techniczne producenta w zakresie konfiguracji urządzenia oraz utrzymania aktualnej wersji oprogramowania układowego.

14

Gwarancja

Minimum siedem lat z czasem naprawy nie dłuższym niż siedem dni

 

 1. Wymagania dla urządzenia do ochrony sieci – 1 sztuka

Lp

Parametr

Wymagane minimalne wartości parametru

1

Funkcje

Ochrona sieci przed zagrożeniami od strony sieci WAN oraz filtrowanie i zapobieganie zagrożeniom wynikających z pracy urządzeń i ludzi w sieci LAN

2

Ochrona antywirusowa

Tak z pakietem aktualizacji na minimum trzy lata

3

Ochrona przed atakami z sieci WAN

Tak z pakietem aktualizacji na minimum trzy lata

4

Ochrona przed niechcianymi wiadomościami poczty elektronicznej

Tak z pakietem aktualizacji na minimum trzy lata

5

Ochrona przed wyciekiem informacji poufnej lub danych wrażliwych

Tak z pakietem aktualizacji na minimum trzy lata

6

Filtrowanie stron internetowych

Tak z pakietem aktualizacji na minimum trzy lata i możliwością zapisu logów

7

Filtrowanie treści stron internetowych

Tak z pakietem aktualizacji na minimum trzy lata

8

Wydajność filtrowania ściany ogniowej

Nie mniej niż 3,8 Gb na sekundę

9

Wydajność przesyłania pakietów

Nie mniej niż 5 milionów pakietów na sekundę

10

Wydajność przy połączeniach VPN typu urządzenie w urządzenie

Nie mniej niż 2,3 Gb na sekundę

11

Możliwość podziału urządzenia na segmenty

Tak, nie mniej niż dziewięć segmentów

12

Możliwość łączenia w klastry

Tak w trybie aktywny-aktywny oraz aktywny-pasywny

13

Ilość portów WAN

Nie mniej niż dwa

14

Ilość portów LAN

Nie mniej niż 14 o prędkości przesyłania danych nie mniej niż 1Gb na sekundę.  Minimum dwa porty z możliwością podłączenia kabla o dużej rezystancji własnej nie mniejszej niż 100kOhm

15

Ilość portów DMZ

Nie mniej niż dwa

16

Sposób konfiguracji

Poprzez mechanizm http bazujący na serwerze http wbudowanym urządzenie oraz poprzez inny mechanizm niewymagający użycia przeglądarki http, wymagane jest posiadanie przez urządzenie minimum jednego łącza dedykowanego dla konfiguracji

17

Pobór mocy

Nie więcej niż 25 Watt

18

Chłodzenie

Pasywne lub aktywne, głośność nie większa niż 20 dB

19

Gwarancja

Minimum trzy lata z możliwością przedłużenia o kolejne dwa lata

20

Funkcjonalność dodatkowa

Zarządzanie punktami dostępowymi sieci bezprzewodowej w trybie sprzętowego kontrolera dla tych punktów, możliwość podłączenia modemu WWAN jako łącza zapasowego, dedykowany portal do zarządzania, zapisywania  i analizy ruchu przechodzącego przez urządzenie niewymagający instalacji w infrastrukturze informatycznej zamawiającego.

 1. Osprzęt dodatkowy:
  1. Moduł 100Base-FX lub szybszy ze złączami typu SC do montażu w proponowanym przełączniku – 1 sztuka,
  2. Przewód krosowy (Patchcord) UTP minimum kategorii 5e – długość 0,5m – 48 sztuk,
  3. Przewód krosowy (Patchcord) UTP minimum kategorii 5e – długość 1m – 24 sztuk,
  4. Przewód krosowy (Patchcord) UTP minimum kategorii 5e – długość 3m – 10 sztuk,
  5. Panel krosowiczny z gniazdami RJ 45, 24 porty do szafy RACK 19” – 3 sztuki,
 1. (opcjonalnie) Wymagania dla bezprzewodowego punktu dostępowego – 3sztuki

Lp

Parametr

Wymagane minimalne wartości parametru

1

Funkcje

Urządzenie do bezprzewodowego łączenia urządzeń komputerowych z siecią Ethernet będącą w posiadaniu zamawiającego

2

Ilość nadajników

Minimum dwa w jednej obudowie

3

Wydajność przesyłania danych w technologii bezprzewodowej

Minimum 800 Mb na sekundę

4

Podłączenie do sieci Ethernet

Minimum jedno gniazdo RJ45 o prędkości przesyłania nie mniej niż 1Gb na sekundę

5

Wspierane standardy transmisji bezprzewodowej

A, AC, B, G, N

6

Wspierane pasma przesyłania danych bezprzewodowych

2,4GHz, 5GHz

7

Wspierane standardy IEEE

802.11a,ac,az,b,d,e,g,h,i,j,n,x

8

Możliwość podłączenia pod dedykowany kontroler sieci bezprzewodowej

Tak

9

Możliwość pracy w trybie jednego SID dla wielu punktów dostępowych

Tak

10

Ilość klientów podłączonych do punktu dostępowego

Nie mniej niż 500

11

Zabezpieczenie fizyczne

Złącze na linkę typu Kensington Lock

12

Obudowa

Wolnostojąca z możliwością montażu na ścianie lub sufice

13

Zasilanie

Poprzez sieć Ethernet moc pobierana nie większa niż 15 Watt

14

Wsparcie techniczne

Minimum trzyletnie wsparcie techniczne producenta w zakresie konfiguracji urządzenia oraz utrzymania aktualnej wersji oprogramowania układowego.

15

Gwarancja

Minimum siedem lat z czasem naprawy nie dłuższym niż siedem dni

 1. Wymagane jest, aby sprzęt był nowy, wcześniej nieużytkowany, z możliwie jak najdłuższym wsparciem przez producenta.

 

Odpowiedzi na pytania Oferentów - część 1

 1. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie o doborze mocy nie więcej niż 35W?

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia o mocy pobieranej nie większej niż 35W.

 1. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie o poziomie szumu nie większym niż 28db na wentylator?

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia o głośności nie większej niż 28dB na całe urządzenie.

 1. Dotyczy: 8. Wymagania urządzenia do ochrony sieci podpunkt  6. Tak z pakietem aktualizacji na minimum trzy lata i możliwością zapisu logów nie ma podanej informacji o pojemności dysku na którym mają być logi zapisywane. Czy zamawiający wymaga dysku o pojemności min. 240 GB na logi?

Odpowiedź : Zamawiający nie określił medium oraz technologii zapisywania logów. Zamawiający uznaje pytanie o pojemność dysku jako niezwiązane z treścią opisu parametrów i nie będzie na nie merytorycznie odpowiadał.

 

Odpowiedzi na pytania Oferentów - część 2

 1. Czy zamawiający wymaga by urządzenie było w HA Active-Active ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby urządzenie miało możliwość pracy w trybie wysokiej dostępności gdzie minimum dwie jednostki są aktywne.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Malaga 05-12-2017 14:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Malaga 05-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Malaga 11-12-2017 15:02