Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Zapytanie ofertowe na wykonanie hydroizolacji pokrycia papowego dachu budynku Szkoły Podstawowej w Krzymowie

BPI.2510.4.2018                                       

                                                                                 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

I ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Chojna, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, NIP: 858-17-26-144

 

II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

W ramach zadania Gmina Chojna planuje wykonać hydroizolację pokrycia papowego dachu o powierzchni 595,49 metrów kwadratowych na budynku szkolnym w Krzymowie.

 

III SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OPRACOWANIA:

Zakres prac obejmuje:

 1. przygotowanie pokrycia dachowego, kominów , obróbek blacharskich oraz usunięcie pęcherzy na pokryciu papowym,
 2. zabezpieczenie masztów, kominków wentylacyjnych i elementów instalacji odgromowej,
 3. wykonanie miejscowych napraw pokrycia w miejscach pęknięć poprzez dodatkowe mocowanie ocieplenia ze styropianu kołkami obustronnie wzdłuż pęknięć oraz wypełnienie uszczelniające w miejscach pęknięć, ubytków na połaci dachu i połączeniach obróbek blacharskich z połacią dachu, kominami, rurami  wywiewnymi i murami.
 4. zagruntowanie powierzchni z papy oraz obróbek blacharskich,
 5. wykonanie warstwy hydroizolacyjnej grubości 2 mm z polimocznika metodą natryskową,

 

 

IV OFERTA:

 1. Oferta wykonawcy winna posiadać następujące elementy:
  1. Nazwę i siedzibę Wykonawcy,
  2. Cenę netto i brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia
 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 

V TERMIN WYKONANIA ZADANIA:

Termin realizacji zamówienia określa się na dzień 31 sierpnia 2018 r.

 

VI PŁATNOŚĆ

Wynagrodzenie będzie płatne na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie do 14 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chojnie.

 

VII OSOBA UPRAWNIONA ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO DO KONTAKTU

Ze strony Zamawiającego uprawnione do kontaktu z Wykonawcą i udzielania wyjaśnień są:

 1. Paulina Andreatto-Król, tel. 91 414 10 35 w.57, bpi@chojna.pl
 2. Krzysztof Niedźwiedzki, tel, 91 414 10 35 w. 57, bpi@chojna.pl

 

VIII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę na wykonanie przedmiotu umowy należy złożyć do 06.08.2018 r.
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chojnie pok. 12. Dopuszczalne jest dla zachowania terminu złożenia oferty w formie elektronicznej na adres:
bpi@chojna.pl oraz w późniejszym terminie w formie papierowej.

 

IX ZAŁĄCZNIKI:

    1. Formularz ofertowy.
    2. Istotne postanowienia umowy.
    3. Klauzula informacyjna.
    4. Rzut poziomy z zestawieniem powierzchni.

 

Otrzymują:

 1. Adresat
 2. UM. BPI a/a

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paulina Andreatto-Król 26-07-2018 07:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paulina Andreatto-Król 26-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Paulina Andreatto-Król 08-08-2018 13:58