Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Obwieszczenie - Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia" w miejscowości Białęgi, zlokalizowaną na działkach 16/4; 22; 28/4; 36; 37; 13; 25/1; 31; 29/2; 35 obręb Białęgi, gmina Chojna, powiat gryfiński, woj. Zachodniopomorskie, wszczętego na wiosek Alsol Sp. z o. o. ul. Szosa Lubicka 15a/37, 87-100 Toruń.

Chojna, dnia 6 października 2020 r.

DIR.6220.2.2020.MK

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 30, art. 33 ust. 1 i  art. 79 ust. 1 w związku z art. 59 ust 1. pkt 2  ustawy z dnia3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm. - zwanej dalej ustawą o udostępnianiu informacji) Burmistrz Gminy Chojna

1) podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

 „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” w miejscowości Białęgi, zlokalizowaną na działkach 16/4; 22; 28/4; 36; 37; 13; 25/1; 31; 29/2; 35 obręb Białęgi, gmina Chojna, wszczętego na wiosek Alsol Sp. z o. o. ul. Szosa Lubicka 15a/37, 87-100 Toruń.

2) zawiadamia wszystkich zainteresowanych o możliwości:

zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym: wnioskiem o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami, postanowieniem o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, stanowiskami organów współdziałających, jeśli będą dostępne w terminie składania uwag i wniosków), która wyłożona jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, Wydział Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami, pok. nr 3 od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu od 7:15 do 15:15. W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zapoznanie z dokumentacją sprawy będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem prowadzącym postępowanie w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt z powołaniem się na znak niniejszego zawiadomienia.

składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a także poprzez ePUAP (elektroniczną platformę usług administracji publicznej), w terminie 30 dni od daty niniejszego obwieszczenia, na adres: Urząd Miejski w Chojnie  ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, poczta elektroniczna - info@chojna.pl, nr. tel. 91 414 10 35, faks 91 414 1117.

Przedmiotowa inwestycja należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji tj. przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów dnia  10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz.1839).

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Gminy Chojna. Organem właściwym do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w przedmiotowej sprawie jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa  (art. 29 ww. ustawy). Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Gminy Chojna przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia (art. 35 ww. ustawy).

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna.
  2. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chojnie, Gminy Chojna bip.chojna.pl
  3. w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia,

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bartosz Dłubak 08-10-2020 13:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Kuflowski 08-10-2020
Ostatnia aktualizacja: Bartosz Dłubak 08-10-2020 13:54