Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

OBWIESZCZENIE. w dniu 7 października 2020 r wydane zostało postanowienie znak: DIR.6220.2.2020.MK o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia" w miejscowości Białęgi, zlokalizowaną na działkach 16/4; 22; 28/4; 36; 37; 13; 25/1; 31; 29/2; 35 obręb Białęgi, gmina Chojna, wszczętego na wiosek Alsol Sp. z o. o. ul. Szosa Lubicka 15a/37, 87-100 Toruń.

Chojna, dnia 8 października 2020 r.

DIR.6220.2.2020.MK

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj: Dz. U. z 2020 r. poz. 256) – dalej „k.p.a.” oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm. - zwanej dalej ustawą o udostępnianiu informacji). Burmistrz Gminy Chojna

 

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 7 października 2020 r wydane zostało postanowienie znak: DIR.6220.2.2020.MK o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” w miejscowości Białęgi, zlokalizowaną na działkach 16/4; 22; 28/4; 36; 37; 13; 25/1; 31; 29/2; 35 obręb Białęgi, gmina Chojna, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie” wszczętego na wiosek
Alsol Sp. z o. o. ul. Szosa Lubicka 15a/37, 87-100 Toruń.

W dniu 9 września 2020 r. inwestor przedłożył raport o oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia

Z treścią postanowienia i dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, Wydział Inwestycji, Remontów
i Zarządzania Drogami, pok. nr 3 od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu od 7:15 do 15:15. W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zapoznanie z dokumentacją sprawy będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem prowadzącym postępowanie w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt z powołaniem się na znak niniejszego zawiadomienia.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, dlatego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji postanowienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chojnie, Gminy Chojna bip.chojna.pl i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońska 4,74-500 Chojna.

Zgodnie z art. art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna.
  2. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chojnie, Gminy Chojna bip.chojna.pl
  3. w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia,

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bartosz Dłubak 08-10-2020 13:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Kuflowski 08-10-2020
Ostatnia aktualizacja: - 08-10-2020 13:54