Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Obwieszczenie z dnia 16 lutego 2021 r. o wydanej w dniu 16 lutego 2021 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna znak DIR.6220.12.2020.MR stwierdzajacej brak potrzeby przeprowadzeia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 18 MW wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na działce nr 365/4 położonej w obrębie Krajnik Dolny w gminie Chojna"

Chojna, dnia 16 lutego 2021 r.

DIR.6220.12.2020.MR
 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej kpa (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zmianami), w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – dalej ooś (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zmianami), zawiadamia się, że Burmistrz Gminy Chojna w dniu 16 lutego 2021 r. wydał decyzję nr DIR.6220.12.2020.MR o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, pn.:

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 18 MW wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na działce nr 365/4 położonej w obrębie Krajnik Dolny w gminie Chojna.

Biorąc pod uwagę art. 85 ust. 3 ustawy ooś, niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości.

Osoby, którym przysługuje status strony, z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy mogą zapoznać się w siedzibie Wydziału Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami Urzędu Miejskiego w Chojnie, przy ul. Jagiellońskiej 4, pok. nr 9 od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu od 7.15 do 15.15.

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Wydziału. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zapoznanie z dokumentacją postępowania będzie możliwe po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania (91 414 10 35 wew. 69) z powołaniem się na znak niniejszego obwieszczenia.

Od wydanej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ustawy kpa uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bartosz Dłubak 17-02-2021 11:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Rusek 17-02-2021
Ostatnia aktualizacja: - 17-02-2021 11:28