Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonej w obrębie Białęgi gm.Chojna

                                                                                                           Chojna, dnia 27.05.2009r.
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonej w obrębie Białęgi gm.Chojna:
działka nr 21/2 o pow. 0,30ha, cena 3.000,00zł
działka nr 21/3 o pow. 0,12ha, cena 15.000,00zł
 
Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ewdencją gruntów i budynków nieruchomość posiada użytek RIVb.KW 49395.
Działka nr 21/3 o pow.0,12 ha posiada wydaną decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną.
 
Sprzedaży podlegają wyżej wymienione dwie nieruchomości łącznie, których 
 
cena wywoławcza wynosi 18.000,00zł                      wadium 1.800,00zł
 
Minimalne postąpienie 180,00zł
 
Do ceny osiągniętej w przetargu dla działki nr 21/3 zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
W stosunku do działki nr 21/2 będącej przedmiotem sprzedaży przysługuje prawo pierwokupu na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych.
 
Nabywca dokona w razie potrzeby na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości oraz dokona przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń infrastruktury,
w szczególności takich jak (energetyki, wody, kanalizacji i teletechniki) w porozumieniu z właścicielem a także usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 03.07.2009r.o godz.10.10wUrzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 12.  
 
Wadium należy wpłacać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002najpóźniej
do dnia 30.06.2009r.
  
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy.
Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone.
Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl
 
Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 8) tel.
091414 14 85 wew.61.
                                                                                                        Burmistrz
                                      
                                                                                                  Adam Fedorowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Dranikowski 29-05-2009 07:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Leokadia Pohorecka 29-05-2009
Ostatnia aktualizacja: Bartosz Dłubak 04-11-2020 21:23