Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

ZAPYTANIE OFERTOWE-DOT. WYKONANIA STRONY INTERNETOWEJ ORAZ AKTUALIZACJĘ TREŚCI

 

Chojna, dnia 21.09.2012 r.

Związek Gmin Dolnej Odry

Ul. Jagiellońska 4

74-500 Chojna

Tel. 91-4141035 wewn. 36

Fax 91-4141017

rozwoj@chojna.pl

Zapytanie ofertowe nr 2/2012

(dotyczy wykonania strony internetowej oraz aktualizację treści)

 

        I.            ZAMAWIAJĄCY

Związek Gmin Dolnej Odry, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna

NIP 858 173 86 21, REGON 320010568

 

      II.            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.       Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej.

2.       Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

-  Wykonanie strony internetowej w oparciu o dostarczone materiały,

-  Wykonanie Biuletynu Informacji Publicznej,

-  Hosting stron (na serwerze o pojemności do 10 GB) bez limitu transferu,

-  Domena,

-  Stworzenie kont pocztowych w domenach (do 20 kont o łącznej pojemności 10 GB),

-  Opracowanie graficzne,

-  Publikacja treści opracowanych na podstawie dostarczonych materiałów,

-  Aktualizacja treści strony internetowej (publikacja treści, zmiana układu graficznego, aktualizacja BIP, usuwanie usterek technicznych),

3.       Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4.       Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

    III.            TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.10.2012 r.

    IV.            OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna zawierać:

-        datę sporządzenia,

-        adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP,

      V.            MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.       Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rozwoj@chojna.pl do dnia 28 września 2012 r. do godz. 9:00 wraz z załączonym skanem podpisanego oświadczenia.

2.       Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 28 września 2012 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Chojnie bip.chojna.pl w zakładce „Związek Gmin Dolnej Odry”.

3.       Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.       Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.       W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.       Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: bip.chojna.pl.

    VI.            OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1.       –Cena 100 %

  VII.            INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: bip.chojna.pl

VIII.            DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Kamila Listowska pod numerem telefonu 507 986 902 oraz adres email: rozwoj@chojna.pl

    IX.            ZAŁĄCZNIKI

-        Wzór formularza ofertowego,

-        Wzór oświadczenia.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Listowska 24-09-2012 09:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Listowska 24-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Bartosz Dłubak 17-12-2020 21:09