Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Protokół zawierający wyniki konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami Chojny W przedmiocie zmiany granic miasta Chojna 2021-04-01 07:59
dokument ZARZĄDZENIE Nr 44/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Chojna dotyczącej zmiany granic administracyjnych miasta Chojna, polegającej na włączeniu części obszaru sołectwa Mętno i sołectwa Czartoryja 2021-02-02 09:23
dokument Konsultacje społeczne projektów Uchwał Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych dla stref województwa zachodniopomorskiego - dokument stracił ważność 2020-01-23 08:52
dokument Informacja o rozpoczętych konsultacjach społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa zachodniopomorskiego wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu. 2018-11-08 13:55
katalog Program rewitalizacji dla Gminy Chojna - KATALOG -
dokument Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej na podstawie art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), niniejszym podaje do publicznej wiadomości prognozę oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. 2015-11-23 12:58
dokument Spotkanie konsultacyjne w związku z opracowaniem dokumentacji przedprojektowej dla projektu pn.: "Prace na linii kolejowej C-E59 na odcinku Wrocław Brochów/Grabiszyn - Głogów - Zielona Góra - Rzepin - Szczecin Podjuchy" 2015-02-25 11:18
dokument Konsultacje społeczne projektu PZO dla obszaru Natura 2000 Ostoja Witnicko - Dębniańska 2015-02-02 13:42
dokument Sprawozdanie z konsultacji społecznych w sprawie projektów skierowanych do sfinansowania w ramach Kontraktu Samorządowego, w ramach perspektywy Funduszy Strukturalnych 2014 ? 2020, w Centrum Kultury w Chojnie, pl. Konstytucji 3 Maja, przeprowadzonych w dniu 4 września 2014 r. 2014-09-23 15:15
katalog Sprawozdanie z konsultacji społecznych w sprawie aktualizacji Planów Odnowy Miejscowości Rurka, Jelenin, Stoki, Graniczna, Czartoryja i Nawodna - KATALOG -
katalog Sprawozdanie z konsultacji społecznych w sprawie lokalizacji chojeńskiego muzeum w pomieszczeniach po byłej restauracji ,,Rycerska", przeprowadzonych w dniu 22 marca 2013 r. - KATALOG -