Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Dane teleadresowe

Klauzula informacyjna administratora

w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby
W związku z realizacją zadań przez Gminę Chojna, na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1), Gmina Chojna, reprezentowana przez Burmistrza Gminy Chojna informuje, iż przysługują Państwu określone prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Gminę Chojna.

Szybka nawigacja na stronie:

1.Komunikaty
2.Dane teleadresowe
3. Spis telefonów w urzędzie
4. Spis telefonów w drugim budynku
5. Wykaz skrzynek E-Mail
6. Wykaz placówek oświatowych/budżetowych
6. Transmisja obrad sesji na żywo

 


K O M U N I K A T

z dnia 16 marca 2020 roku

Burmistrza Gminy Chojna

Drodzy Mieszkańcy,

informuję, że w związku z podjętymi działaniami profilaktycznymi związanymi z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa i ograniczenia ryzyka zakażenia, od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania Urząd Miejski w Chojnie będzie nieczynny dla interesantów, natomiast nie przerywa pracy.

Kontakt z urzędnikami jest możliwy telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej – adresy e-mailowe dostępne są na stronie internetowej www.bip.chojna.pl oraz elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

W przypadku braku możliwości skontaktowania się bezpośrednio z pracownikiem merytorycznym proszę dzwonić:

91 4141035
91 4141295
fax: 914141117

lub kontaktować się za pośrednictwem ogólnie dostępnej poczty elektronicznej:

info@chojna.pl

Interesanci będą przyjmowani tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym umówieniu daty i godziny w wyznaczonym miejscu.

Pracownicy umożliwią wejście osobom udającym się do Urzędu Stanu Cywilnego w sprawach związanych
z wydaniem aktu zgonu i rejestracją urodzeń.

Wejście do budynku Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 4 należy zasygnalizować naciśnięciem dzwonka.

 

Zachęcamy do telefonicznego kontaktu:

Sekretariat – tel. 91 4141035, 91 4141295

Urząd Stanu Cywilnego – tel. 91 4141398

Ewidencja ludności – wew. 71

Dowody osobiste – wew. 71

Działalność Gospodarcza – wew. 51

Alkohol – wew. 51

Podatki - wew. 56 i 70

Gospodarka odpadami – wew. 63

Dzierżawa i najem – wew. 60

Lokale mieszkalne – wew. 49

 

W korytarzu przy wejściu do budynku urzędu przy ul. Jagiellońskiej 4 umieszczona została skrzynka podawcza, w której mieszkańcy mogą umieszczać wnioski, podania, deklaracje itp.
 

Komunikat dotyczący wniosków do CEIDG w okresie pandemii COVID-19

Kierujący się troską o bezpieczeństwo przedsiębiorców oraz pracowników zaangażowanych w proces przyjmowania i weryfikacji wniosków o wpis do CEIDG, informujemy o możliwości wniosku przez Internet przy użyciu darmowego Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego, a także wysłania wniosku przez rejestrowaną w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo pocztowe, opatrzonego własnoręcznym podpisem wnioskodawcy poświadczonym przez notariusza.

Wnioski mogą być składane w dowolnym terminie, w szczególności w zakresie daty rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia i zakończenia działalności. Taki wniosek można założyć po ustaniu pandemii lub innych przeszkód, jak np. choroba.


Herb Gminy Chojna

Dane teleadresowe

Urząd Miejski w Chojnie
74 - 500 Chojna
ul. Jagiellońska 4
Dni i godziny otwarcia Urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 - 15:15
Przyjęcia interesantów w sprawie wymiaru podatków lokalnych dot. podatku od nieruchomości i łącznego zobowiązania pieniężnego
Wydział Finansowo-Księgowy
Poniedziałek - od 7:15 do 15:15
Wtorek - od 7:15 do 12:00
Środa - od 7:15 do 15:15
Czwartek- od 7:15 do 12:00
Piątek - od 7:15 do 15:15

Przyjęcia interesantów w sprawach Działalności Gospodarczej, Organizacji Pozarządowych, Sportu, Zezwoleń na Sprzedaż Alkoholu, Ewidencji Ludności

Wydział Spraw Obywatelskich
od poniedziałku do piątku w godz. od 7:15 do 14:30
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków Burmistrz - w każdy poniedziałek w godz. 14:00 – 16:00
Z-ca Burmistrza - w każdą środę w godz.  14:00 - 16:00
Tel.

91 414 12 95;

91 414 10 35;

91 414 13 98 - Urząd Stanu Cywilnego;

91 414 18 79 - Biuro Rady Miejskiej;

91 414 14 85 - Klub AA.

Fax 91 414-11-17
e-mail info@chojna.pl
Adres elektronicznej skrzynki podawczej

Elektroniczna skrzynka podawcza na platformie ePUAP:
Link do elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP

/6u96c5hmwj/SkrytkaESP

Adres strony internetowej www.chojna.pl
NIP Urzędu 858-00-11-785
REGON Urzędu 000529700
NIP Gminy 858-17-26-144
REGON GMINY 811684574

 

Informacja - W naszym urzędzie zapłacisz kartą płatniczą i telefonem.

SPIS TELEFONÓW WEWNĘTRZNYCH W BUDYNKACH URZĘDU MIEJSKIEGO W CHOJNIE

Nr pokoju

Nazwa wydziału, referatu

Imię i nazwisko pracownika

Nr telefonu

PARTER
1 Wydział Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami

Dariusz Skrycki

Agata Bielak

66
2 Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami Paulina Andreatto - Król 37
3

Wydział Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami

(Ochrona środowiska)

Maciej Kuflowski 64
4

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego

(Sprzedaż nieruchomości, dzierżawa, najem nieruchomości komunalnych, rolnictwo, melioracja, świetlice wiejskie)

Małgorzata Lewczuk

Leokadia Pohorecka

60
5

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego

(Gospodarka komunalna i mieszkaniowa)

Małgorzata Muraszka 59
6 Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Barbara Krygiel 31
7

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego

(Gospodarka odpadami komunalnymi, utrzymanie czystości w gminie, zbiorowe zaopatrzenie w wodę)

Danuta Walusz

Paulina Turkiewicz

63
8

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego

(Sprzedaż nieruchomości zabudowanych, numeracja porządkowa, użytkowanie wieczyste)

Aneta Brzezińska

Aneta Okuniewska

61
9

Wydział Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami

(Planowanie przestrzenne, warunki zabudowy)

Joanna Turkiewicz

Magdalena Rusek

69
10

Wydział Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami

(Inwestycje, remonty)

Piotr Sobczyński

Jakub Wojciechowski

57
I PIĘTRO
11 Burmistrz Barbara Rawecka 30
12 Wydział Organizacyjny - Sekretariat Jadwiga Kostańska 30
13 Zastępca Burmistrza Marcin Pisanko 50
14

Wydział Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami

(Zamówienia publiczne)

Magdalena Andrzejewska 64
15

Wydział Organizacyjny

(Informatyk)

Piotr Radziszewski

Bartosz Dłubak

33
16

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

Monika Adamczyk 54
17

Naczelnik Wydziału Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami

Łukasz Podleśny 32
18

Inspektor

(Archiwum zakładowe, sprawy administracyjno-gospodarcze)

Magdalena Hybiak

Paulina Troczyńska

48
II PIĘTRO
20

Wydział Finansowo-Księgowy

(Czynsze za lokale gminne, opłaty lokalne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

Marta Osińska

Małgorzata Kubacka

49
21 Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej Agata Leczyk 53
22

Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowo-Księgowego

(VAT i sprawozdawczość budżetowa)

Maria Dżanojan

Teresa Ubych

47
23 Skarbnik Agnieszka Górska 55
24

Wydział Finansowo-Księgowy

Ewa Kłapouch 34
25

Wydział Finansowo-Księgowy

(Obsługa finansowa budżetu - wydatki, organ)

Lidia Juzyszyn

Agnieszka Jaz

43
26

Wydział Finansowo-Księgowy

(Płace, obsługa finansowa budżetu - dochody)

Marta Marczewska

Justyna Makulska

56
27

Wydział Finansowo-Księgowy

(Wymiar podatków lokalnych)

Danuta Wala

Beata Tomaszewska

42
28

Wydział Finansowo-Księgowy

(Księgowość podatków lokalnych)

Monika Kuryłowicz

Dorota Tracz

70
 

ul. Jagiellońska 2

Nr pokoju

Nazwa wydziału, referatu

Imię i nazwisko pracownika

Nr telefonu

Parter Urząd Stanu Cywilnego Elżbieta Ćwirko 91 414 13 98
6

Wydział Spraw Obywatelskich, Działalności Gospodarczej i Organizacji Pozarządowych

(Ewidencja ludności i dowody osobiste)

Jolanta Moczek

Maria Marchewka

71
12 Biuro Rady Miejskiej

Teresa Będzak

Justyna Wiluszyńska

58
I Piętro Naczelnik wydziału Spraw Obywatelskich, Działalności Gospodarczej i Organizacji Pozarządowych Jerzy Ostrowski 36
Parter

Wydział Spraw Obywatelskich, Działalności Gospodarczej i Organizacji Pozarządowych

(Działalność gospodarcza, organizacje pozarządowe, sport, zezwolenia na sprzedaż alkoholu)

Krystyna Mróz

 

Paweł Zatorski

51


52

Wykaz skrzynek E-Mail:

Nazwa skrzynki

Osoba odpowiedzialna

Funkcja

burmistrz@chojna.pl
Barbara Rawecka
Burmistrz Gminy Chojna
mpisanko@chojna.pl Marcin Pisanko Zastępca Burmistrza
info@chojna.pl Ogólny Wydział Organizacyjny
skarbnik@chojna.pl Agnieszka Górska

Skarbnik Gminy

Naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego

md@chojna.pl Maria Dżanojan Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowo-Księgowego
skf@chojna.pl Ogólny wydziału SKF Wydział Finansowo-Księgowy
podatki@chojna.pl Danuta Wala Wydział Finansowo-Księgowy
zam_publiczne@chojna.pl Magdalena Andrzejewska Wydz. Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami oraz Zamówienia Publiczne
nieruchomosci@chojna.pl Barbara Krygiel Naczelnik Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
obywatel@chojna.pl Jerzy Ostrowski Naczelnik Wydz. Spraw Obywatelskich, Działalności Gospodarczej i Organizacji Pozarządowych
inwestycje@chojna.pl Łukasz Podleśny Naczelnik Wydz. Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami
organizacyjny@chojna.pl Monika Adamczyk Naczelnik Wydz. Organizacyjnego
usc@chojna.pl Elżbieta Ćwirko Urząd Stanu Cywilnego
dowody@chojna.pl Jolanta Moczek Wydział Spraw Obywatelskich, Działalności Gospodarczej i Organizacji Pozarządowych oraz Dowody Osobiste
ewid@chojna.pl Maria Marchewka Wydział Spraw Obywatelskich, Działalności Gospodarczej i Organizacji Pozarządowych,Ewidencja Ludności
brm@chojna.pl Teresa Będzak Biuro Rady Miejskiej
informatyk@chojna.pl Piotr Radziszewski Informatyk
opschojna@wp.pl Agnieszka Horwat-Makowska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie
ckchojna@gmail.com Barbara Andrzejczyk Dyrektor Centrum Kultury
asiis@chojna.pl Weronika Kotlińska Dyrektor ASiIS
sdschojna@vp.pl Małgorzata Korzeniec Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie

Wykaz placówek oświaotwych i jednostek budżetowych

Nazwa placówki

Dane teleadresowe

Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie
ul. Jagiellońska 12
74-500 Chojna
tel. 91 414 30 32
91 414 16 35
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie
ul. Słowiańska 1
74-500 Chojna
tel. 91 414 16 44
Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Orląt 10
74-500 Chojna
tel. 91 402 20 51
Centrum Kultury
Plac Konstytucji 3 Maja
74-500 Chojna
tel. 91 402 20 01
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Jagiellońska 2
74 – 500 Chojna
tel. 91 414 29 71
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie
ul. Szkolna 15
74-500 Chojna
tel. 91 414 39 55
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie
ul. Żwirki i Wigury 10
74-500 Chojna
tel. (+48) 91 414 27 03
Szkoła Podstawowa im. Przyrodników Polskich w Brwicach
Brwice 35
74-500 Chojna
tel. 91 414 07 89
Szkoła Podstawowa im Marii Konopnickiej w Grzybnie
Grzybno 23
74-500 Chojna
tel: 91 414 77 95
Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie
Krzymów 29
74-500 Chojna
tel. 91 414 33 26
Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Nawodnej
Nawodna 93
74-506 Nawodna
tel. 91 414 72 47
Bajkowe Przedszkole Miejskie w Chojnie
ul. Wilsona 10
74-500 Chojna
tel. 91 414 26 50

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bartosz Dłubak 21-08-2020 21:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bartosz Dłubak 04-08-2020
Ostatnia aktualizacja: Bartosz Dłubak 29-09-2020 08:15