wysoki kontrast Wysoki kontrast - wersja dla niepełnosprawnych
Dziennik Ustaw | Monitor Polski
Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Chojna - www.chojna.pl

Gmina Chojna » Dane 08-01-2015 08:20

Dane teleadresowe

Urząd Miejski w Chojnie

74-500 Chojna

ul. Jagiellońska 4

Dni i godziny otwarcia Urzędu

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 - 15:15

Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków

Burmistrz - w każdy poniedziałek w godz. 14:00 – 16:00 

Z-ca Burmistrza - w każdą środę w godz.  14:00 - 16:00

Tel.

91 414-12-95;

91 414-10-35;

91 431-20-22 - Biuro Straży Miejskiej;

91 414-13-98 - Urząd Stanu Cywilnego;

91 414-18-79 - Biuro Rady Miejskiej;

91 414-14-85 - Klub AA.

Fax

91 414-11-17

e-mail

info@chojna.pl

Adres strony internetowej

www.chojna.pl

NIP Urzędu

858-00-11-785

REGON Urzędu

000529700

NIP Gminy

858-17-26-144

REGON GMINY

811684574

 

 

SPIS TELEFONÓW WEWNĘTRZNYCH W BUDYNKACH URZĘDU MIEJSKIEGO W CHOJNIE

Nr pokoju
Nazwa wydziału, referatu
Imię i nazwisko pracownika
Nr telefonu
PARTER
1
Referat Finansowo - Księgowy  - KASA
Łotocka Teresa
66
 
2

Wydział Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów
i Ochrony Środowiska

Anna Witek
32
 
3
 

Wydział Funduszy Zewnętrznych
i Organizacji Pozarządowych

Magdalena Andrzejewska
Paweł Zatorski
64
4
Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej
Małgorzata Lewczuk
Leokadia Pohorecka
60
5

Wydział Funduszy Zewnętrznych
i Organizacji Pozarządowych

Mariusz Hadrzyńsk
59
6
Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej
Małgorzata Juzyszyn
31
7
Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej
Krystyna Mróz
Łukasz Dziadkiewicz
63
8
Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej
Aneta Brzezińska
Maria Dłużak
61
9
Wydział Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów
i Ochrony Środowiska
Agata Kalita 
Anna Andreatto
69
 
10

Wydział Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów
i Ochrony Środowiska

Jolanta Wiśniewska
 Jan Berbeś 
Paulina Andreatto - Król
57
I PIĘTRO
11
Burmistrz
Adam Fedorowicz
 
12
Wydział Organizacyjny SEKRETARIAT
Jadwiga Kostańska
30
13
Z-ca Burmistrza
Wojciech Długoborski
50
14
Sekretarz Gminy
Ewa De La Torre
33
 
15

Wydział Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej

Danuta Walusz
Małgorzata Muraszka
48
16
Wydział Organizacyjny
Krystyna Mieszczańska
Monika Adamczyk
54
 
17

Wydział Gospodarki Komunalnej     i Mieszkaniowej

Jan Będzak
36
 
18

Wydział Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej

Wydział Organizacyjny

Dariusz Skrycki
 
 
Łukasz Malaga
51
 
 
52
II PIĘTRO
19
 
 
 
20
Zamówienia Publiczne
Jadwiga Wachholz 49
21
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego, Obrona Cywilna 
 Jerzy Ostrowski 
53
22
Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej
Maria Dżanojan
Teresa Ubych
47
23
Skarbnik Gminy
Agnieszka Górska
55
24
Referat Planowania
i Sprawozdawczości
Budżetowej 
Agnieszka Jaz
34
 
25

Główny Księgowy Urzędu Referat Finansowo Księgowy

Justyna Wiluszyńska
Halina Kuczyńska
43
26
Referat Finansowo-Księgowy
Marta Marczewska
Justyna Makulska
56
27
Referat Podatów Lokalnych
Danuta Wala
Danuta Haftkiewicz
42
28
Referat Podatków Lokalnych
Dorota Tracz
Lidia Juzyszyn
70
 
ul. Jagiellońska 2
 
Urząd Stanu Cywilnego
Elżbieta Ćwirko
38
6
Referat Spraw Obywatelskich
Jolanta Moczek
Maria Marchewka
71
 
12

Biuro Obsługi Rady
i Burmistrza

Ewa Wojciechowska
Teresa Będzak
58
 
ul. Piastów 3
 
Straż Miejska
Piotr Bajsarowicz
Józef Hołyński
Henryk Hamkało
68
 
Wykaz skrzynek E-Mail:
Nazwa skrzynki
Osoba odpowiedzialna
Funkcja
Adam Fedorowicz

Burmistrz Gminy Chojna

Wojciech Długoborski

Zastępca Burmistrza 

Ogólny
Sekretariat
Agnieszka Górska
Skarbnik Gminy
Maria Dżanojan
Kierownik Referatu Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej
Magdalena Andrzejewska
Wydz. ZBF
Małgorzata Juzyszyn
Naczelnik Wydz. ZBN
Jan Będzak
Naczelnik Wydz. BGK
Anna Witek
Naczelnik Wydz. BPI
Elżbieta Ćwirko
Urząd Stanu Cywilnego
Ewa Wojciechowska
Biuro Rady Miejskiej
Łukasz Malaga
Informatyk
Jadwiga Wachholz
Zamówienia Publiczne
Agnieszka Horwat-Makowska
Opieka Społeczna
ckchojna@gmail.com
Barbara Andrzejczyk
Dyrektor Centrum Kultury
Wacław Gołąb
Dyrektor ASiIS
Ogólny
Straż Miejska
Piotr Bajsarowicz
Komendant SM 
 

 

Uwaga! Z dniem 1 stycznia 2014r zmianie uległ numer rachunku  bankowego.

Konta bankowe:
Bank Spółdzielczy w Chojnie

ul. Jagiellońska 9

74-500 Chojna

 

rachunek dochodowy

43 9370 0007 0000 0664 2000 0058

 

(podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek rolny, podatek leśny, opłata skarbowa, opłata targowa, opłaty za koncesje i licencje, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zajęcie pasa drogowego, mandaty, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za dzierżawę, opłaty za najem lokali, użytkowanie wieczyste nieruchomości, sprzedaż nieruchomości lokalowych i gruntów, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości)

 

rachunek sum depozytowych

03 9370 0007 0000 0664 2000 0002

(wadium, zaliczka na poczet rokowań, zabezpieczenie należytego wykonania umowy)


Drukuj artykul

Metadane - Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wytworzenia: 03-03-2008
Wprowadził(a): Paweł Szustakiewicz
Data wprowadzenia: 03-03-2008 15:40
Zaktualizował(a): Monika Adamczyk
Ostatnia aktualizacja: 08-01-2015 08:20

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia