Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wybory Samorządowe 2024


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Wyniki w wyborach Burmistrza Gminy Chojna w ponownym głosowaniu w dniu 21 kwietnia 2024 r. 2024-04-22 01:25:19
Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych z funkcjami - II tura 2024-04-21 21:27:54
POSTANOWIENIE NR 334/2024 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w gminie Chojna 2024-04-21 21:26:37
POSTANOWIENIE NR 333/2024 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w gminie Chojna 2024-04-21 21:18:57
POSTANOWIENIE NR 286/2024 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Chojna (OKW Nr 5 i OKW Nr 6) 2024-04-21 21:11:09
Rozkład jazdy autobusów w ponownym głosowaniu w wyborach Burmistrza Gminy Chojna zarządzonych na dzień 21 kwietnia 2024 r. 2024-04-17 11:28:47
Uchwała Nr 5/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Chojnie z dnia 8 kwietnia 2024 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21 kwietnia 2024 r. 2024-04-17 10:14:15
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 kwietnia 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w ponownym głosowaniu w wyborach Burmistrza Gminy Chojna zarządzonych na dzień 21 kwietnia 2024 r. 2024-04-17 10:11:39
POSTANOWIENIE NR 286/2024 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Chojna 2024-04-17 10:07:44
WYNIKI GŁOSOWANIA - WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 2024-04-10 14:08:16
WYNIKI GŁOSOWANIA - WYBORY DO RADY POWIATU 2024-04-10 14:02:11
PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Miejskiej w Chojnie 2024-04-10 13:36:34
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW BURMISTRZA GMINY CHOJNA 2024-04-10 12:13:32
Uchwała Nr 5/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Chojnie z dnia 8 kwietnia 2024 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21 kwietnia 2024 r. 2024-04-08 08:46:28
INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Chojnie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o pełnionym dyżurze w dniu 7 kwietnia 2024 r. 2024-04-06 12:22:07
Wytyczne obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-27 14:52:39
Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych z funkcjami 2024-03-27 14:50:11
Rozkład jazdy autobusów na wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-26 14:58:44
INFORMACJA W SPRAWIE SZKOLENIA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 2024-03-25 08:36:04
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy 2024-03-25 08:03:30
OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-25 07:29:37
POSTANOWIENIE NR 240/2024  Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w gminie Chojna 2024-03-22 11:59:52
Informacja dotycząca bezpłatnego transportu do lokali wyborczych na terenie Gminy CHOJNA w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-22 11:56:48
POSTANOWIENIE  Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-21 14:47:13
OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Gryfinie z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Gryfinie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-21 12:22:20
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Chojnie z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Gminy Chojna zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-19 16:15:50
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Chojnie z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Chojnie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-19 16:07:35
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Chojnie z dnia 15 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Chojnie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-15 13:41:08
POSTANOWIENIE NR 202/2024 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Chojna 2024-03-15 13:19:11
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Chojnie o terminie losowania list kandydatów w celu nadania numerów zarejestrowanym listom 2024-03-14 10:30:43
Informacja Komisarzy Wyborczych w Szczecinie I oraz w Szczecinie II o przyznanych numerach listom zarejestrowanych kandydatów w wyborach 2024-03-14 08:48:14
Aktualne składy Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Chojna 2024-03-13 13:29:45
Protokoły z losowania składów obwodowych komisji wyborczych 2024-03-13 13:21:58
Informacja Komisarza w Szczecinie II o losowaniu numerów list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-12 14:55:01
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 8 marca 2024 r. o losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych w gminie Chojna 2024-03-08 15:26:53
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 marca 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.: 2024-03-07 11:01:11
Czas pracy Gminnej Komisji Wyborczej w dniach od 7 marca 2024 r. do 14 marca 2024 r. w celu przyjmowania zgłoszeń i rejestracji kandydatów na Burmistrza Gminy Chojna 2024-03-05 14:36:50
ZARZĄDZENIE NR 45/2024 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-05 14:27:27
ZARZĄDZENIE NR 44/2024 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-05 14:19:16
ZARZĄDZENIE NR 43/2024 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-05 14:10:19
ZARZĄDZENIE NR 42/2024 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-05 13:36:46
Czas pracy Gminnej Komisji Wyborczej w dniach od 28 lutego 2024 r. do 4 marca 2024 r. w celu przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na Radnych Gminy Chojna 2024-02-27 14:24:44
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Chojnie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-02-27 11:14:43
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Chojnie (wyciąg) 2024-02-27 10:48:24
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 22 lutego 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji 2024-02-23 08:16:18
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-02-14 10:47:55
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat 2024-02-14 10:03:19
OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie 2024-02-07 14:29:41
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Chojnie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego 2024-02-07 11:34:20
Obwieszczenie Starosty Gryfińskiego z dnia 5 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych w powiecie gryfińskim, liczbie radnych wybieranych w wyborach do Rady Powiatu w Gryfinie oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej 2024-02-07 11:19:12
KOMUNIKAT WYBORCZY Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie wykazu miejsc na terenie Gminy Chojna, na których zlokalizowane są tablice, gabloty lub słupy ogłoszeniowe, przeznaczone na urzędowe obwieszczenia wyborcze oraz na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych przez komitety wyborcze 2024-02-06 11:14:16
Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-02-05 12:41:38
Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego złożonych Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-02-05 12:38:43
Uchwała nr 1/2024 PKW z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 2024-01-31 15:05:55
Komunikat Komisarza Wyborczego w Szczecinie II o liczbie mieszkańców oraz terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu 2024-01-31 14:52:09
Wzory dokumentów związanych ze zgłaszaniem kandydatów do komisji wyborczych 2024-01-31 14:49:20
Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-01-31 14:43:10
Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-01-31 14:40:55
WZORY DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z TWORZENIEM KOMITETÓW WYBORCZYCH 2024-01-31 14:22:03
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wraz z kalendarzem wyborczym 2024-01-18 09:05:52
POSTANOWIENIE NR 2/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE II z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Chojna na okręgi wyborcze 2024-01-18 08:46:06
POSTANOWIENIE NR 1/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE II z dnia 16 stycznia 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Chojna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2024-01-18 08:40:39
Postanowienie Nr 223/2023 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie podziału powiatu gryfińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2023-12-14 12:36:49
Zarządzenie NR 321/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 listopada 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim 2023-12-13 12:32:21
Zarządzenie NR 296/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim 2023-11-27 09:38:15

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Teresa Będzak

Data wytworzenia:
20 lis 2023

Osoba dodająca informacje

Teresa Będzak

Data publikacji:
27 lis 2023, godz. 09:33

Osoba aktualizująca informacje

Teresa Będzak

Data aktualizacji:
27 lis 2023, godz. 09:39