Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Kontakty

Pokój Imię i nazwisko Telefon e-mail Stanowisko Komórka organizacyjna
1 Paulina Andreatto - Król 91 414 12 95, 37 pandreatto@chojna.pl Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami Wydział Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami
2 Małgorzata Klisowska 91 414 12 95, 72 info@chojna.pl Biuro Obsługi Interesanta
3 Agata Bielak 91 414 10 35, 66 abielak@chojna.pl Sprawy administracyjne i funduszy sołeckich Wydział Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami
3 Małgorzata Haciło 914141035, 66 mhacilo@chojna.pl Oświetlenie, drogownictwo i deklaracje ciepła Wydział Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami
4 Małgorzata Muraszka 914141035, 60 mmuraszka@chojna.pl Mieszkania komunalne Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
5 Paulina Turkiewicz 914141035, 63 pturkiewicz@chojna.pl Odpady komunalne (obszar wiejski) Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
5 Jolanta Lis 914141035, 63 jlis@chojna.pl Odpady komunalne Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
6 Barbara Krygiel 91 414 10 35, 31 nieruchomosci@chojna.pl Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
7 Danuta Walusz 914141035, 59 dwalusz@chojna.pl Zwierzęta bezdomne, utrzymanie czystości w gminie i zbiorowe zaopatrzenia w wodę Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
7 Małgorzata Lewczuk 914141035, 59 mlewczuk@chojna.pl Sprawy dot. dzierżaw i najmu nieruchomości komunalnych Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
8 Aneta Brzezińska 914141035, 61 abrzezinska@chojna.pl Zastępca naczelnika - Nieruchomości i sprzedaż działek Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
9 Magdalena Kuflowska 914141035, 69 mrusek@chojna.pl Sprawy dot. planowania przestrzennego i ocen środowiskowych Wydział Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami
9 Joanna Turkiewicz 914141035, 69 jturkiewicz@chojna.pl Decyzje o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Wydział Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami
10 Maciej Kuflowski 914141035, 57 mkuflowski@chojna.pl Mieszkania komunalne (remonty), wycinka drzew, ochrona środowiska Wydział Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami
10 Piotr Sobczyński 914141035, 57 psobczynski@chojna.pl Dofinansowanie na wymianę pieca i usuwanie azbestu Wydział Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami
12 Barbara Rawecka 91 414 10 35, 91 414 12 95 burmistrz@chojna.pl Burmistrz Gminy Chojna Burmistrz
12 Magdalena Hybiak 914141035, 30 info@chojna.pl Sekretariat Wydział Organizacyjny
12 Marcin Pisanko 91 414 10 35, 91 414 12 95 mpisanko@chojna.pl Zastępca Burmistrza Burmistrz
14 Marta Kałużniak 914141035, 35 mkaluzniak@chojna.pl Fundusze zewnętrzne i zamówienia publiczne Wydział Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami
15 Piotr Radziszewski 914141035, 33 informatyk@chojna.pl Starszy Informatyk - Administrator systemów lokalnych Wydział Organizacyjny
15 Bartosz Dłubak 914141035, 33 informatyk@chojna.pl Informatyk - Sprawy informatyczne Wydział Organizacyjny
16 Monika Adamczyk 91 414 10 35, 54 organizacyjny@chojna.pl Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Wydział Organizacyjnego
17 Łukasz Podleśny 914141035, 32 inwestycje@chojna.pl Naczelnik Wydziału Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami Wydział Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami
18 Paulina Troczyńska 914141035, 48 ptroczynska@chojna.pl Sprawy administracyjne i archiwum zakładowego Wydział Organizacyjny
18 Leokadia Pohorecka 914141035, 48 lpohorecka@chojna.pl Rolnictwo, melioracja, świetlice wiejskie, gminne centrum org. pozarządowych i targowiska gminne. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
20 Marta Osińska 914141035, 49 mosinska@chojna.pl Opłaty za odpady komunalne Wydział Finansowo-Księgowy
20 Małgorzata Kubacka 914141035, 49 mkubacka@chojna.pl Opłaty za mieszkania komunalne Wydział Finansowo-Księgowy
21 Agata Leczyk 91 414 10 35, 53 iod@chojna.pl Inspektor Ochrony Danych Osobowych Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
22 Iwona Miler 91 414 10 35, 47 imiler@chojna.pl Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowo-Księgowego Wydział Finansowo-Księgowy
22 Teresa Ubych 914141035, 47 tubych@chojna.pl Księgowość dzierżaw, najmu i podatek VAT Wydział Finansowo-Księgowy
23 Agnieszka Górska 91 414 10 35, 55 skarbnik@chojna.pl Skarbnik Gminy / Naczelnik Wydziału Wydziału Finansowo-Księgowy
25 Lidia Juzyszyn 914141035, 43 ljuzyszyn@chojna.pl Księgowość - wydatki budżetu Wydział Finansowo-Księgowy
25 Agnieszka Jaz 914141035, 43 ajaz@chojna.pl Księgowość - organ Wydział Finansowo-Księgowy
26 Marta Marczewska 914141035, 56 mmarczewska@chojna.pl Płace Wydział Finansowo-Księgowy
26 Justyna Makulska 914141035, 56 mmakulska@chojna.pl Księgowość - dochody budżetu Wydział Finansowo-Księgowy
27 Ewa Kłapouch 914141035, 42 eklapouch@chojna.pl Podatki lokalne (Gmina Chojna) - wymiar Wydział Finansowo-Księgowy
27 Beata Tomaszewska 91 414 10 35, 42 btomaszewska@chojna.pl Podatki lokalne (miasto Chojna) - wymiar Wydział Finansowo-Księgowy
28 Urszula Jeszke-Wala 914141035, 70 ujeszke@chojna.pl Podatki i opłaty lokalne (Miasto Chojna) - księgowość Wydział Finansowo-Księgowy
28 Dorota Tracz 914141035, 70 dtracz@chojna.pl Podatki lokalne (Gmina Chojna) - księgowość Wydział Finansowo-Księgowy
Jagiellońska 2 (czerwony budynek) - parter Magdalena Andrzejewska 91 414 13 98, 71 usc@chojna.pl Naczelnik/Kierownik - Wydziału Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego
Jagiellońska 2 (czerwony budynek) - parter Agata Szeliga 91 414 10 35, 71 dowody@chojna.pl Zastępca Kierownika Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego
Jagiellońska 2 (czerwony budynek) - parter Maria Marchewka 91 414 10 35, 71 ewid@chojna.pl Ewidencja ludności Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego
Jagiellońska 2 (czerwony budynek) parter Paweł Zatorski 914141035, 52 pzatorski@chojna.pl Organizacje pozarządowe, sport i zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego
Jagiellońska 2 (czerwony budynek) parter Krystyna Mróz 914141035, 51 kmroz@chojna.pl Działalność gospodarcza oraz rozwiązywanie problemów alkoholowych Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego
Jagiellońska 2 (czerwony budynek) - 1 piętro Krzysztof Madera 91 414 10 35, 36 obywatel@chojna.pl Sprawy obronne, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego
Jagiellońska 2 (czerwony budynek) - 1 piętro Teresa Będzak 91 414 10 35, 58 brm@chojna.pl Kierownik Biura Rady Miejskiej Biuro Rady Miejskiej
Jagiellońska 2 (czerwony budynek) - 1 piętro Justyna Wiluszyńska 914141035 jwiluszynska@chojna.pl Prowadzi sprawy obsługi Rady Miejskiej i Burmistrza Biuro Rady Miejskiej
ul. Plac Konstytucji 3 Maja, 74-500 Chojna Daniel Macuk 91 402 20 01 d.macuk@ckchojna.pl Dyrektor Centrum Kultury Centrum Kultury
ul. Jagiellońska 2, 74-500 Chojna Agnieszka Horwat-Makowska 91 414 29 71, 798 852 796 opschojna@wp.pl Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Jagiellońska 12, 74-500 Chojna Weronika Kotlińska 91 414 30 32, 91 414 38 36 w.kotlinska@asiis.edu.pl Dyrektor ASiIS Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie
ul. Orląt 10, 74-500 Chojna Małgorzata Korzeniec 91 402 20 51 sdschojna@vp.pl Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnie