Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Organizacje Pozarządowe (NGO)


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Oferta uproszczona realizacji zadania publicznego złożona przez Koło Gospodyń Wiejskich w Rurce w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na organizację zadania pn. "Obchody Narodowego Święta Niepodległości" - (artykuł stracił ważność) 2023-09-07 14:48:09
Oferta uproszczona realizacji zadania publicznego złożona przez Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska M-Gol Chojna w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - (artykuł stracił ważność) 2023-09-06 14:31:55
Zarządzenie nr 193/2023 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2023 r. 2023-08-31 14:03:55
Zarządzenie nr 188/2023 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2023 r. 2023-08-25 14:40:14
Ofertę uproszczoną realizacji zadania publicznego złożoną przez Stowarzyszenie Amazonek "Teresa" w Chojnie w zakresie ochrony i promocji zdrowia na organizację turnusu rehabilitacyjnego - (artykuł stracił ważność) 2023-08-16 15:48:34
Zarządzenie nr 167/2023 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2023 r. 2023-08-04 14:01:45
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 rok 2023-05-19 10:30:31
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - rehabilitacja osób niepełnosprawnych w 2023 r - (artykuł stracił ważność) 2023-04-27 12:49:04
Oferta uproszczona realizacji zadania publicznego złożona przez Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska M-Gol Chojna w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. - (artykuł stracił ważność) 2023-03-29 15:24:23
Oferta uproszczona realizacji zadania publicznego złożona przez stowarzyszenie amazonek "Teresa" w Chojnie w zakresie ochrony i promocji zdrowia na organizację turnusu rehabilitacyjnego - (artykuł stracił ważność) 2023-03-23 14:43:04
Zarządzenie nr 8/2023 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2023r. 2023-03-10 09:59:41
Zarządzenie Nr 38/2023 Burmistrza Gminy Chojna w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2023 roku 2023-02-10 14:44:25
Zarządzenie Nr 252/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 grudnia 2022 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego z zakresu  ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. - (artykuł stracił ważność) 2022-12-14 14:47:50
Oferta uproszczona realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie na rzecz osób Niepełnosrawnych "Jesteśmy" z siedzibą w Chojnie w zakresie ochrony i promocji zdowa pt. "Zajęcia z intergacji sensorycznej". - (artykuł stracił ważność) 2022-12-08 15:15:18
Zarządzenie Nr 236/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - (artykuł stracił ważność) 2022-12-07 15:32:54
Zarządzenie nr 185/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Chojna konsultacji dotyczących projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok - (artykuł stracił ważność) 2022-10-13 13:57:16
Oferta uproszczona realizacji zadania publicznego złożoną przez Stowarzyszenie Amazonek "Teresa" w Chojnie w zakresie ochrony i promocji zdrowia na organizację zadania publicznego pn. "Warsztaty dla zdrowia", które odbędą się w dniu 19.11.2022 r. w Chojnie - (artykuł stracił ważność) 2022-10-13 10:39:49
Oferta uproszczona realizacji zdania publicznego złożoną przez Stowarzyszenie Amazonek „Teresa” w Chojnie w zakresie ochrony i promocji zdrowia na organizację dwutygodniowego turnusu rehabilitacyjnego - (artykuł stracił ważność) 2022-08-25 13:49:44
Oferta uproszczona realizacji zdania publicznego złożoną przez Koło Gospodyń Wiejskich w Rurce w zakresie upowszechniana kultury fizycznej i sportu na organizację zadania pn. "Sport w rodzinie i bez barier" - (artykuł stracił ważność) 2022-08-25 13:47:56
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok 2022-05-24 11:24:45
Oferta uproszczona realizacji zadania publicznego złożona przez Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska M-Gol Chojna w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - (artykuł stracił ważność) 2022-04-28 15:02:54
Ofertę uproszczoną realizacji zadania publicznego złożoną przez Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska M-Gol Chojna w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - (artykuł stracił ważność) 2022-03-31 11:56:15
Zarządzenie nr 43/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 02 marca 2022 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2022 r. 2022-03-04 15:03:51
Oferta uproszczona realizacji zadania publicznego złożonego przez Stowarzyszenie Amazonek "Teresa" w Chojnie w zakresie ochrony i promocji zdrowia na organizację dwutygodniowego turnusu rehabilitacyjnego. - (artykuł stracił ważność) 2022-03-02 15:30:21
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna 2022 r. 2022-03-02 15:22:07
Zarządzenie Nr 284/2021 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - (artykuł stracił ważność) 2021-12-22 13:53:25
Zarządzenie Nr 275/2021 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - (artykuł stracił ważność) 2021-12-15 15:24:32
Zarządzenie nr 247/2021 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Chojna konsultacji dotyczących projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok. - (artykuł stracił ważność) 2021-10-20 14:55:17
Oferta uproszczona realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie na rzecz osób Niepełnosprawnych "Jesteśmy" z siedzibą w Chojnie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. "Na sportowo - aktywni niepełnosprawni" - (artykuł stracił ważność) 2021-10-13 15:08:42
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2021 r. 2021-09-03 10:29:03
Oferta uproszczona realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Amazonek "Teresa" w Chojnie w zakresie ochrony i promocji zdrowia na organizację dwutygodniowego turnusu rehabilitacyjnego - (artykuł stracił ważność) 2021-07-28 12:36:03
Oferta uproszczona realizacji zadania publicznego złożona przez Koło Gospodyń Wiejskich w Rurce w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na organizację imprez pn. ?Sport kluczem do zdrowia? - (artykuł stracił ważność) 2021-05-13 15:21:12
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku public za 2020 r. 2021-05-13 14:49:47
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert przez Zarząd Powiatu w Gryfinie na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2021r. oraz naboru kandydatów na członków komisji konkursowej 2021-04-28 11:15:17
Oferta uproszczona realizacji zadania publicznego złożoną przez Stowarzyszenie Amazonek "Teresa" w Chojnie w zakresie ochrony i promocji zdrowia na organizację dwutygodniowego turnusu rehabilitacyjnego - (artykuł stracił ważność) 2021-03-31 14:29:31
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wpierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Chojna w 2021 r. 2021-02-12 14:26:35
Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert w 2021 r. na realizację zadań publicznych z zakresu wpierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Chojna w 2021 r. 2021-02-12 14:18:56
Konkurs ofert na reazliację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2021 r. 2021-01-21 15:31:09
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wpierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Chojna w 2021 r. 2021-01-21 15:28:08
Zarządzenie nr 628/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 9 grudnia 2020 r. ws. Ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. - (artykuł stracił ważność) 2020-12-14 13:41:51
ZARZĄDZENIE Nr 621/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. - (artykuł stracił ważność) 2020-12-03 16:00:41
Zarządzenie nr 579/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia i z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Chojna konsultacji dotyczących projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok - (artykuł stracił ważność) 2020-10-08 14:34:44
Oferta uproszczona realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego złożonego przez Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne "Terra Incognita" w Chojnie - (artykuł stracił ważność) 2020-10-06 09:41:04
Konkurs ofert na reazliację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2020 r. 2020-08-20 14:54:10
Oferta uproszczona realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Amazonek "Teresa" w Chojnie w zakresie ochrony i promocji zdrowia na organizację dwutygodniowego turnusu rehabilitacyjnego - (artykuł stracił ważność) 2020-08-12 13:51:14
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2020 r. - (artykuł stracił ważność) 2020-08-07 13:48:58
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Klub Motorowy Chojna - (artykuł stracił ważność) 2020-07-23 11:10:02
Konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2020 r. 2020-07-22 14:56:32
Oferta realizacji zadania publicznego złożoną przez Stowarzyszenie Amazonek "Teresa w Chojnie w zakresie ochrony i promocji zdrowia na organizację dwutygodniowego turnusu rehabilitacyjnego - (artykuł stracił ważność) 2020-05-27 14:03:13
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CHOJNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2019 ROK 2020-05-18 11:33:10
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Zapewnienie warunków do uprawiania sportów motorowych na torze motocrossowym w Chojnie" - (artykuł stracił ważność) 2020-05-18 11:16:01
Oferta realizacji zadania publicznego złożoną przez Stowarzyszenie Amazonek "Teresa" w Chojnie w zakresie ochrony i promocji zdrowia na organizację turnusu rehabilitacyjnego - (artykuł stracił ważność) 2020-03-19 09:49:05
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2020 r. - (artykuł stracił ważność) 2020-02-28 15:11:41
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wpierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Chojna w 2020 r. 2020-02-13 14:33:23
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2020 r. 2020-02-07 12:49:07
Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Amazonek "Teresa" w Chojnie w zakresie ochrony i promocji zdrowia na organizację Światowego Dnia Chorego - (artykuł stracił ważność) 2020-01-27 13:05:45
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na terenie Gminy Chojna w 2019 r. 2019-12-09 16:51:16
Zarządzenie Nr 307/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30.10.2019 r. sprawie przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Chojna konsultacji dotyczących projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. 2019-10-31 14:24:49
Oferta uproszczona realizacji zadania publicznego pn. "Chojeński Off Road "Bieg na 4 łapy" edycja 2 złozona przez Stowarzyszenie "Active 4 Animals" 2019-08-02 13:33:27
Oferta uproszczona realizacji zadania publicznego pn. "Dzień Zabytków 2019" złozona przez Stowarzyszenie Historyczno - Kulturalne "Terra Incognita" w Chojnie 2019-07-29 12:04:49
Oferta uproszczona realizacji zadania publicznego pn." Zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Gminy Chojna" złozona przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie 2019-07-04 10:43:57
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2019 r. 2019-06-18 13:14:15
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2019 r. 2019-03-22 10:47:36
Oferta uproszczona realizacji zadania publicznego pn. "Warsztaty muzyczno - liturgiczne" złozona przez Parafię pw. Świętej Trójcy w Chojnie 2019-03-01 13:02:25
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2019 r. 2019-01-24 11:46:11
Oferta uproszczona realizacji zadania publicznego pn. "Jubileusz Rocznika Chojeńskiego" złozona przez Stowarzyszenie Historyczno - Kulturalne "Terra Incognita" w Chojnie 2019-01-17 14:30:22
Zarządzenie Nr 1088/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Chojna konsultacji dotyczących projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. 2018-10-12 14:41:37

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Bartosz Dłubak

Data wytworzenia:
08 paź 2010

Osoba dodająca informacje

Mariusz Hadrzyński

Data publikacji:
08 paź 2010, godz. 14:35

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Hadrzyński

Data aktualizacji:
08 paź 2010, godz. 14:35