Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Inne


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
PROTOKÓŁ INWENTARYZACYJNY 2017-10-02 14:02:08
Chojna, dnia 12 marca 2014 r. Informacja Burmistrz Gminy Chojna informuje, że sprawy dotyczące wydawania decyzji o nieodpłatnym przeniesieniu na rzecz właściciela budynków gruntu pod budynkami, o zwrocie działek stanowiących dożywocie oraz sprawy dotyczące uregulowania stanu prawnego gospodarstw rolnych ? od dnia 01 kwietnia 2014 r. prowadzone będą przez Starostwo Powiatowe Wydział Gospodarki Nierucho- mościami i Nadzoru Właścicielskiego, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfin 2014-03-13 09:04:32
Burmistrz Gminy Chojna zawiadamia, że w dniu 9 grudnia 2008 r. została wydana decyzja Nr BPI -7331/219/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegająca na budowie kablowej linii elektroenergetycznej na obszarze działek nr: 156/4,157,410,399, 169 i 170/1, obręb 3 w Chojnie - ul. Różana i Mieszka I. 2008-12-11 10:30:20
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej na terenie działek nr 208, 363/3, 362/2 w obrębie 7 miasta Chojna , 2008-05-05 13:16:38
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej na terenie działek nr 191/6, 191/10, 191/11 w obrębie 6 miasta Chojna oraz na działce nr 192/3, 207/23 obręb 7 miasta Chojna. 2008-05-05 13:16:15
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 171 w obrębie Grzybno, gmina Chojna oraz na działce nr 366 obręb Strzeszów, gmina Trzcińsko Zdrój , droga gminna. 2008-05-05 13:15:44
Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek w obrębie 3 miasta Chojna , ul. M. Skłodowskiej. 2008-05-05 13:15:06
BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na p o d z i a ł geodezyjny nieruchomości stanowiących własność Gminy Chojna : 2007-05-07 11:31:00
BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na p o d z i a ł geodezyjny nieruchomości stanowiących własność Gminy Chojna : 2007-05-07 11:28:56
Budowie stacji paliw płynnych wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną i technologiczną na działce nr 289/1, 290/1, 308 obręb Krzymów , gmina Chojna 2007-05-02 12:10:28
Burmistrz Gminy Chojna zaprasza do złożenia ofert pisemnych na podział geodezyjny nieruchomości 2007-02-15 15:03:24
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Chojna w sprawie Budowy Stacji Bazowej ERA GSM BTS 33921, działka nr 710 obręb Lisie Pole , gmina Chojna, na istniejącej wieży kratowej Polkomtel S.A. zlokalizowanej na działce 710 2006-10-25 13:38:04
Rozbudowia Stacji Bazowej GSM BT 43352 , działka nr 21/2 obręb Graniczna, gmina Chojna, na istniejącej wieży zlokalizowanej na elewatorze zbożowym 2006-09-08 08:40:29
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Chojna w sprawie wydania decyzji na realizację przedsięwzięcia polegającego na : zmianie sposobu użytkowania budynków na budynki stację demontażu pojazdów samochodowych 2006-05-19 08:39:41
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Chojna dot. Modernizacji Stacji Bazowej Plus GSM nr BTS 44576 , działka nr 3 obręb Białęgi, gmina Chojna, na istniejącej wieży zawiadamiam o: 2005-11-02 14:45:01
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Chojna Rozbudowie Stacji Bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej ERA GSM BTS 33939 , działka nr 30/2 obręb Raduń gmina Chojna, na istniejącej wieży 2005-10-25 08:37:53
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Chojna o Budowie Stacji Bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej ERA Nr BT 33934 , działka nr 225 obr. nr 3 m. Chojna, na wieży kościoła rzym.-kat. parafii pw. Św. Trójcy, 2005-10-21 10:58:44
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna zaprasza do złożenia ofert pisemnych na podział geodezyjny następujących nieruchomości : 2005-05-24 09:31:18
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Chojna w sprawie Budowy stacji paliw, restauracji wraz z hotelem , stajni letniej, parkingu dla samochodów osobowych i ciężarowych na działce nr 45/7 w Grabowie 2005-04-04 08:30:45
OBWIESZCZENI Burmistrza Gminy Chojna w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: Modernizacji i rozbudowie stacji paliw płynnych , działkach nr 365/2 i 365/14 , obręb nr 7 m 2004-08-30 08:59:58
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Chojna w sprawie Budowie Stacji Bazowej Cyfrowej Telefonii Komórkowej PLUS GSM Nr BT 43544 , działka nr 710 obręb Lisie Pole gmina Chojna 2004-05-21 12:49:39
Oferta Inwestycyjna - Informacja o terenie 2003-05-11 21:12:42
Oferta Inwestycyjna - Część Ogólna 2003-05-11 21:10:53

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Bartosz Dłubak

Data wytworzenia:
01 sty 2008

Osoba dodająca informacje

Mariusz Hadrzyński

Data publikacji:
18 wrz 2008, godz. 09:18

Osoba aktualizująca informacje

Paweł Szustakiewicz

Data aktualizacji:
18 wrz 2008, godz. 14:59