Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zamówienia publiczne

Tytuł Data publikacji
ZAKUP SAMOCHODU „MIKROBUS” PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA ADMINISTRACJI SZKÓŁ I INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE
Termin składania ofert: 2024-05-31 10:00
2024-05-23 12:40:42
Poprawa dostępności placów zabaw w Chojnie
Minął termin składania ofert
2024-03-27 12:00:00
Świadczenie usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach: biurowych, socjalnych oraz innych, wykorzystywanych lub zajmowanych przez Urząd Miejski w Chojnie w latach 2024-2025.
Minął termin składania ofert
2024-03-05 14:30:00
Poprawa dostępności placów zabaw w Chojnie
Minął termin składania ofert
2024-02-05 15:35:00
Poprawa infrastruktury bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zwalczania klęsk żywiołowych i zagrożeń ekologicznych.
Minął termin składania ofert
2024-01-24 11:05:00
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu jako remont nawierzchni na ul. Narciarskiej w miejscowości Chojna.
Minął termin składania ofert
2023-12-29 11:30:00
Sukcesywne dostawy różnych artykułów żywnościowych do placówek oświatowych Gminy Chojna w 2024 roku z podziałem na części.
Minął termin składania ofert
2023-11-29 15:05:00
Działania proekologiczne i prozdrowotne na terenie Gminy Chojna
Minął termin składania ofert
2023-10-31 10:50:00
Modernizacja ciągów komunikacyjnych dla pieszych i pojazdów oraz zagospodarowanie terenów przyległych na osiedlu domów wielorodzinnych w Grzybnie
Minął termin składania ofert
2023-10-25 13:20:00
Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynków komunalnych i jednostek oświatowych Gminy Chojna w latach 2023-2024.
Minął termin składania ofert
2023-09-11 13:10:00
Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 w Chojnie
Minął termin składania ofert
2023-08-03 15:00:00
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów Gminy Chojna w wysokości 4 880 000,00 zł”
Minął termin składania ofert
2023-07-24 09:50:00
Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 w Chojnie
Minął termin składania ofert
2023-06-23 14:55:00
„Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Jelenin, Strzelczyn i Godków Osiedle oraz budowa miejsca spotkań Ochotniczych Straży Pożarnych w Krajniku Dolnym” - Budowa miejsca spotkań Ochotniczych Straży Pożarnych Krajnik D.
Minął termin składania ofert
2023-04-20 12:05:00
Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Jelenin, Strzelczyn, Godków Osiedle oraz budowa miejsca spotkań Ochotniczych Straży Pożarnych w Krajniku Dolnym.
Minął termin składania ofert
2023-03-29 14:45:00
Wielopokoleniowe Centrum Spotkań
Minął termin składania ofert
2023-01-30 09:45:00
Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom - zakup agregatów prądotwórczych
Minął termin składania ofert
2022-12-20 15:25:00
Świadczenie usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych powstających na terenach nieruchomości zamieszkałych gminy Chojna oraz zagospodarowanie tych odpadów w latach 2023 - 2025
Minął termin składania ofert
2022-12-15 14:40:00
Przebudowa infrastruktury drogowej w Chojnie
Minął termin składania ofert
2022-12-13 13:20:00
Ubezpieczenie Gminy Chojna wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi na lata 2023-2024
Minął termin składania ofert
2022-12-01 14:30:00
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zobowiązań z tyt.emisji papierów wartościowych,pożyczek i kredytów Gminy Chojna w wysokości 1300000,00zł
Minął termin składania ofert
2022-11-25 13:56:57
Sukcesywne dostawy różnych artykułów żywnościowych do placówek oświatowych Gminy Chojna w 2023 roku z podziałem na części
Minął termin składania ofert
2022-11-25 11:46:31
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów Gminy Chojna w wysokości 2 820 000,00 zł
Minął termin składania ofert
2022-11-21 12:15:00
Sukcesywne dostawy różnych artykułów żywnościowych do placówek światowych Gminy Chojna w 2022 roku z podziałem na części.
Minął termin składania ofert
2022-11-18 08:25:00
Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Jelenin, Strzelczyn, Godków Osiedle – gmina Chojna oraz budowa miejsca spotkań OSP w Krajniku Dolnym.
Minął termin składania ofert
2022-10-14 14:25:00
CHOJNA, REALIZACJA NAKAZU PINB, ZABEZPIECZENIE BRAMY BARNKOWSKIEJ
Minął termin składania ofert
2022-09-22 15:00:00
Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynków komunalnych i jednostek oświatowych Gminy Chojna w latach 2022-2023
Minął termin składania ofert
2022-09-15 08:44:14
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR oraz projektu Cyfrowa Gmina
Minął termin składania ofert
2022-07-12 10:45:00
Budowa żłobka i przedszkola miejskiego w Chojnie
Minął termin składania ofert
2022-06-23 14:45:00
Przebudowa drogi Chojna – Kaliska – Godków – etap I
Minął termin składania ofert
2022-06-03 10:40:00
Budowa żłobka i przedszkola miejskiego w Chojnie
Minął termin składania ofert
2022-05-31 09:35:00
Przebudowa targowiska miejskiego w Chojnie
Minął termin składania ofert
2022-05-12 11:50:00
Przebudowa targowiska miejskiego w Chojnie
Minął termin składania ofert
2022-03-31 14:20:00
Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom - zakup urządzenia gaśniczo-tnącego dla OSP Krajnik Dolny.
Minął termin składania ofert
2021-10-11 13:18:25
Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom - zakup bezzałogowego statku powietrznego i urządzenia gaśniczo-tnącego dla OSP Krajnik Dolny.
Minął termin składania ofert
2021-09-23 10:25:09
Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom - zakup bezzałogowego statku powietrznego i urządzenia gaśniczo-tnącego dla OSP Krajnik Dolny.
Minął termin składania ofert
2021-09-02 14:38:24
Przebudowa skateparku w Chojnie.
Minął termin składania ofert
2021-07-28 11:30:06
Przebudowa drogi gminnej Jelonki o długości 2900 mb.
Minął termin składania ofert
2021-07-21 11:58:54
Przebudowa skateparku w Chojnie.
Minął termin składania ofert
2021-07-09 14:27:47
Przebudowa drogi nr 427006Z ul. Dojazdowej w Chojnie ? etap II.
Minął termin składania ofert
2021-07-08 10:05:13
Zakup i dostawa płyt drogowych w ramach zadania ?Przebudowa drogi gminnej Jelonki o długości 2900 mb?
Minął termin składania ofert
2021-07-01 13:37:33
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mętno na długości 931 m
Minął termin składania ofert
2021-06-25 11:43:16
Zakup i dostawa płyt drogowych do utwardzenia dróg w Gminie Chojna w ramach zadania ?Modernizacja dróg gruntowych na terenie Gminy Chojna?.
Minął termin składania ofert
2021-05-18 14:56:31
Sukcesywne dostawy różnych artykułów żywnościowych do placówek oświatowych Gminy Chojna z podziałem na części.
Minął termin składania ofert
2021-05-17 12:41:34
Przebudowa, termomodernizacja, remont obiektu wraz z adaptacją nieużytkowanej części poddasza Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie
Minął termin składania ofert
2021-05-10 11:22:01
Zakup i dostawa płyt drogowych do utwardzenia dróg w Gminie Chojna w ramach zadania ?Modernizacja dróg gruntowych na terenie Gminy Chojna?
Minął termin składania ofert
2021-04-27 14:20:51
Świadczenie usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych powstających na terenach nieruchomości zamieszkałych gminy Chojna i gminy Widuchowa oraz zagospodarowanie tych odpadów w latach 2021 i 2022
Minął termin składania ofert
2021-02-26 16:00:28
Budowa świetlicy w miejscowości Czartoryja.
Minął termin składania ofert
2020-12-31 09:34:56
Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom - zakup łodzi ratunkowej dla OSP Krajnik Dolny i narzędzi hydraulicznych dla OSP Nawodna.
Minął termin składania ofert
2020-12-30 14:43:13
Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynków komunalnych i jednostek oświatowych Gminy Chojna w latach 2021-2022.
Minął termin składania ofert
2020-12-30 13:51:30
Przebudowa targowiska w miejscowości Chojna.
Minął termin składania ofert
2020-12-29 14:44:38
Świadczenie na terenie gminy Chojna oraz gminy Widuchowa usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, powstających na nieruchomościach zamieszkałych.
Minął termin składania ofert
2020-12-22 15:16:10
Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzybno.
Minął termin składania ofert
2020-12-14 12:56:52
Przebudowa targowiska w miejscowości Chojna
Minął termin składania ofert
2020-12-03 14:45:24
Przebudowa ul. Gdańskiej nr 427007Z i ul. Poznańskiej nr 427023Z w Chojnie.
Minął termin składania ofert
2020-11-20 12:21:18
Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia ratownictwa dla jednostek OSP z gminy Chojna w ramach Funduszu Sprawiedliwości
Minął termin składania ofert
2020-11-18 14:22:45
Zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z fabrycznie nowym opryskiwaczem.
Minął termin składania ofert
2020-10-30 12:53:54
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mętno.
Minął termin składania ofert
2020-09-09 15:16:35
Przebudowa targowiska w miejscowości Chojna
Minął termin składania ofert
2020-08-28 10:24:37
Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez renowację elewacji zabytkowego byłego budynku domu starców ? obecnie budynku administracyjnego
Minął termin składania ofert
2020-08-24 15:08:52
Dostawy różnych artykułów żywnościowych do placówek oświatowych Gminy Chojna z podziałem na części
Minął termin składania ofert
2020-08-12 15:09:14
Remont wiatrołapu, podjazdu dla osób niepełnosprawnych, chodnika i tarasu oraz termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie.
Minął termin składania ofert
2020-06-26 14:30:12
"Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Nawodnej na potrzeby prowadzenia oddziału klasy 0"
Minął termin składania ofert
2020-06-25 15:57:31
Przebudowa targowiska w miejscowości Chojna
Minął termin składania ofert
2020-06-08 15:01:45
Budowa Otwartych Stref Aktywności przy ul. Jagiellońskiej 2 (wariant rozszerzony ? 1 obiekt) oraz w Parku Miejskim przy ul. Jagiellońskiej (wariant podstawowy ? 1 obiekt) w miejscowości Chojna.
Minął termin składania ofert
2020-02-27 15:02:58
Miejska Służba Drogowa.
Minął termin składania ofert
2020-02-07 14:04:15
Oczyszczanie ulic (zamiatanie) na terenie miasta Chojna.
Minął termin składania ofert
2020-02-07 13:58:34
Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Chojna w latach 2020-2022.
Minął termin składania ofert
2020-02-07 13:54:27
Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chojna w latach 2020-2022.
Minął termin składania ofert
2020-02-07 13:50:36
Utrzymanie cmentarzy komunalnych, położonych na terenie gminy Chojna.
Minął termin składania ofert
2020-02-07 13:45:25
Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, gminnego budownictwa mieszkaniowego.
Minął termin składania ofert
2020-01-20 14:03:25
Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom; zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP Nawodna.
Minął termin składania ofert
2020-01-09 10:47:20
Świadczenie na terenie gminy Chojna usług odbioru i zagospodarowania, powstających na nieruchomościach zamieszkałych odpadów komunalnych.
Minął termin składania ofert
2019-12-20 12:54:55
Dostawy Oleju opałowego do placówek oświatowych Gminy Chojna w roku 2020
Minął termin składania ofert
2019-12-13 15:03:13
Ubezpieczenie Gminy Chojna wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi na lata 2020 - 2022.
Minął termin składania ofert
2019-11-25 15:04:19
Przebudowa drogi nr 427006Z ul. Dojazdowa w miejscowości Chojna
Minął termin składania ofert
2019-10-18 14:00:44
Zintegrowany system informatyczny do kompleksowej obsługi w Urzędzie Miejskim w Chojnie ( zakup i wdrożenie).
Minął termin składania ofert
2019-09-20 16:14:30
Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom; zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP Nawodna
Minął termin składania ofert
2019-09-09 10:49:43
Dostawy różnych artykułów żywnościowych do placówek oświatowych Gminy Chojna z podziałem na części
Minął termin składania ofert
2019-08-09 15:25:14
Budowa Otwartych Stref Aktywności wariant podstawowy - 2 obiekty, wariant rozszerzony - 1 obiekt w zakresie rzeczowym: Budowa Otwartych Stref Aktywności przy ul. Żwirki i Wigury 10, przy ul. Jagiellońskiej 2 oraz w Parku Miejskim przy ul. Jagiellońskiej w miejscowości Chojna
Minął termin składania ofert
2019-08-09 15:24:32
Dowozy szkolne na rok szkolny 2019/2020 do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna w oparciu o komunikacje regularną w podziale na części
Minął termin składania ofert
2019-08-09 14:55:44
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Minął termin składania ofert
2019-08-09 08:08:48
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Korczaka w Chojnie.
Minął termin składania ofert
2019-07-19 07:56:33
Dowozy szkolne na rok szkolny 2019/2020 do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna w oparciu o komunikacje regularną.
Minął termin składania ofert
2019-07-09 15:00:00
Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom; zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP Nawodna i średniego dla OSP Krajnik Dolny
Minął termin składania ofert
2019-06-21 10:12:40
Przebudowa drogi gminnej nr 427041Z wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej w Chojnie w km 0+000-0+472.
Minął termin składania ofert
2019-04-30 14:31:30
Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe w Chojnie między ulicami Odrzańską, Żwirki i Wigury, Narciarską.
Minął termin składania ofert
2019-04-23 13:36:32
Przebudowa drogi wraz z budową infrastruktury technicznej w ulicy Zielonej.
Minął termin składania ofert
2018-10-11 13:19:59
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nawodna.
Minął termin składania ofert
2018-07-30 13:59:38
Odbudowa drogi gminnej z Zatoni Dolnej do Krajnika Dolnego na koronie wału przeciwpowodziowego nad Odrą, w km 0+213 - 4+564.
Minął termin składania ofert
2018-07-10 14:43:49
Rewitalizacja średniowiecznych murów obronnych w Chojnie.
Minął termin składania ofert
2018-06-26 13:22:17
Budowa remizy strażackiej w miejscowości Nawodna.
Minął termin składania ofert
2018-06-25 13:20:59
Dowozy szkolne na rok 2018/2019 do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna w oparciu o komunikację regularną.
Minął termin składania ofert
2018-06-13 12:48:41
Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin
Minął termin składania ofert
2018-05-08 10:41:43
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie gminy Chojna ? etap IV.
Minął termin składania ofert
2018-03-01 14:25:55
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla 112 punktów poboru energii elektrycznej na potrzeby Gminy Chojna.
Minął termin składania ofert
2017-11-29 11:45:39
Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe w Chojnie między ulicami Odrzańską, Żwirki i Wigury i Narciarską.
Minął termin składania ofert
2017-07-20 08:17:57
Dowozy szkolne na rok 2017/2018 do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna w oparciu o komunikację regularną.
Minął termin składania ofert
2017-07-04 14:11:42
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówek: Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie (od 1 września 2017 r. Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie).
Minął termin składania ofert
2017-05-09 14:04:14
Ubezpieczenie Gminy Chojna wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi na lata 2017 - 2019.
Minął termin składania ofert
2016-11-16 15:06:11
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówek: Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie, z podziałem na 6 zadań.
Minął termin składania ofert
2016-06-17 11:18:25
Dowozy uczniów na rok 2016/2017 do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna, w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych.
Minął termin składania ofert
2016-06-15 13:36:51
Bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów i sprzętu silnikowego na potrzeby Gminy Chojna.
Minął termin składania ofert
2016-02-09 13:49:13
? Dostawa oleju opałowego do jednostek oświatowych Gminy Chojna 2016/2019?
Minął termin składania ofert
2015-10-14 11:42:58
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówek: Przedszkola Miejskiego w Chojnie, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie z podziałem na 6 zadań. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej pn. ?Pomóż mi a będę miał równy start?
Minął termin składania ofert
2015-06-24 12:42:18
Chojna, obronne mury miejskie (XV w.): rewitalizacja średniowiecznych murów obronnych
Minął termin składania ofert
2015-06-01 14:24:35
Dowozy uczniów do szkół na terenie Gminy Chojna, realizowane w oparciu o komunikację regularną, na podstawie biletów miesięcznych z podziałem na 12 zadań w roku szkolnym 2015/2016
Minął termin składania ofert
2015-05-13 11:51:26
Montaż windy przyściennej w budynku Gimnazjum w Chojnie. Umowa realizowana w ramach Projektu pn: Program wyrównania różnic pomiędzy regionami II w ramach obszaru B
Minął termin składania ofert
2015-04-30 14:26:38
Polsko ? Niemieckie Centrum ds. Młodzieży, Edukacji i komunikacji w związku gmin Oder-Welse gminie Passow i gminie Pinnow oraz gminach Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Wałcz? - dostawa wyposażenia do Przedszkola Miejskiego w Chojnie
Minął termin składania ofert
2015-03-25 12:08:32
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chojna - ETAP III
Minął termin składania ofert
2015-03-19 11:14:42
UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO I SPŁAT WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW
Minął termin składania ofert
2014-10-22 13:31:52
Kapitalny remont budynku w ruinie będącego własnością Gminy Chojna użyczonego Stowarzyszeniu Lotniczemu STRATUS w Chojnie
Minął termin składania ofert
2014-10-14 12:59:21
Przebudowa nawierzchni ul. Warszawskiej w m. Chojna (I etap) w ramach zadania Przebudowa ulic I Kolonii w m. Chojna.
Minął termin składania ofert
2014-08-28 13:54:50
Dostawa wyposażenia i montaż placu zabaw w ramach Programu INTERREG IVA ? projekt nr INT-10-043 pod nazwą Polsko Niemieckie Centrum ds. Młodzieży, Edukacji i Komunikacji w Związku Gmin Oder-Welse i Gminach Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Wałcz do Przedszkola Miejskiego w Chojnie
Minął termin składania ofert
2014-07-22 13:48:37
Przebudowa nawierzchni ul. Warszawskiej w m. Chojna (I etap) w ramach zadania Przebudowa ulic I Kolonii - projekt + wykonanie
Minął termin składania ofert
2014-07-18 10:36:52
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówek: Przedszkola Miejskiego w Chojnie, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie w podziale na 6 zadań w ramach projektu nr UDA-POKL.09.01.02-32-211/12-00 ?Wiedza moim kapitałem? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Minął termin składania ofert
2014-07-01 11:14:00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chojna - ETAP II
Minął termin składania ofert
2014-06-24 12:50:58
?Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa byłej szkoły w Krajniku Górnym w ramach zadania pn.: ?Transgraniczna Sieć Niemiecko-Polskich Placówek Kształcenia i Spotkań Landhof Arche Gross Pinnow ? Krajnik Górny ? Landhof Lepie ? Dębno? ? wyposażenie dodatkowe?
Minął termin składania ofert
2014-06-05 11:34:48
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa byłej szkoły w Krajniku Górnym w ramach zadania pn.: Transgraniczna Sieć Niemiecko-Polskich Placówek Kształcenia i Spotkań Landhof Arche Gross Pinnow ? Krajnik Górny ? Landhof Lepie ? Dębno ? wyposażenie dodatkowe
Minął termin składania ofert
2014-05-14 11:03:42
Zakup usługi edukacyjnej projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Pomóż mi, a będę miał równy start Nr wniosku WND - POKL.09.01.01-32-010/13, Nr Umowy UDA - POKL.09.01.01-32-010/13-00
Minął termin składania ofert
2014-04-08 13:16:47
Remont i przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Chojnie
Minął termin składania ofert
2014-04-02 12:25:08
Chojna: Remont i przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Chojnie
Minął termin składania ofert
2014-04-02 12:23:03
Dostawa i instalacja specjalistycznego sprzętu analogowego do prowadzenia diagnozy i terapii metodą A. Tomatisa dla Przedszkola Miejskiego w Chojnie w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ? ?Pomóż mi, a będę miał równy start?, nr umowy UDA ? POKL.09.01.01-32-010/13-00.
Minął termin składania ofert
2014-03-26 10:29:50
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2014 W związku z realizacją przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie projektu systemowego pn ?Praca socjalna kluczem do walki z bezradnością rodzin? realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013; priorytet VII; działanie 7.1, poddziałanie 7.1.1
Minął termin składania ofert
2014-01-27 14:31:53
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2014 W związku z realizacją przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie projektu systemowego pn ?Praca socjalna kluczem do walki z bezradnością rodzin? realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013; priorytet VII; działanie 7.1, poddziałanie 7.1.1
Minął termin składania ofert
2014-01-27 14:30:44
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3/2014 W związku z realizacją przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie projektu systemowego pn ?Praca socjalna kluczem do walki z bezradnością rodzin? realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013; priorytet VII; działanie 7.1, poddziałanie 7.1.1
Minął termin składania ofert
2014-01-27 14:29:48
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4/2014 W związku z realizacją przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie projektu systemowego pn ?Praca socjalna kluczem do walki z bezradnością rodzin? realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013; priorytet VII; działanie 7.1, poddziałanie 7.1.1
Minął termin składania ofert
2014-01-27 14:28:46
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 5/2014 W związku z realizacją przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie projektu systemowego pn ?Praca socjalna kluczem do walki z bezradnością rodzin? realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013; priorytet VII; działanie 7.1, poddziałanie 7.1.1
Minął termin składania ofert
2014-01-27 14:26:03
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2014 W związku z realizacją przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie projektu systemowego pn ?Praca socjalna kluczem do walki z bezradnością rodzin? realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013; priorytet VII; działanie 7.1, poddziałanie 7.1.1
Minął termin składania ofert
2014-01-27 14:22:54
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówek: Przedszkola Miejskiego w Chojnie, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie. Zadanie 3: Dostawa ? pieczywo i wyroby piekarnicze wraz z projektem nr UDA-POKL.09.01.02-32-211/12/00 Wiedza moim kapitałem współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Minął termin składania ofert
2014-01-21 08:40:13
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówek: Przedszkola Miejskiego w Chojnie, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie. Zadanie 2 : Dostawa - nabiał wraz z projektem nr UDA-POKL.09.01.02-32-211/12/00 Wiedza moim kapitałem współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Minął termin składania ofert
2014-01-15 10:43:27
Zagospodarowanie wąwozu na terenie Osiedla Lotnisko z budową i przebudową infrastruktury komunikacyjnej, rekreacyjnej i czynnego wypoczynku i sportu dla mieszkańców Osiedla Lotnisko ETAP I Budowa schodów zewnętrznych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu
Minął termin składania ofert
2014-01-03 12:50:11
Świadczenie usług doradztwa prawnego polegających na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT)
Minął termin składania ofert
2013-12-03 13:39:08
Ubezpieczenie Gminy Chojna wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi na lata 2014-2016
Minął termin składania ofert
2013-11-28 14:57:48
Nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej Nr 2 w Chojnie -wyposazenie kuchni i stolowki
Minął termin składania ofert
2013-11-25 14:47:01
Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Chojna i jednostkach organizacyjnych Gminy
Minął termin składania ofert
2013-11-08 08:04:51
?Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówek: Przedszkola Miejskiego w Chojnie, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie w podziale na 4 zadania?.
Minął termin składania ofert
2013-11-05 10:27:55
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Chojnie - opracowanie projektu
Minął termin składania ofert
2013-10-30 13:06:12
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Chojna
Minął termin składania ofert
2013-10-28 12:33:46
Zaopatrzenie w gaz ziemny z istniejącej sieci gazowej do kotłowni Przedszkola Miejskiego w Chojnie i kotłowni Gimnazjium im. Janusza Korczaka w Chojnie wraz z wykonaniem przyłączy kotłowni do sieci gazowej
Minął termin składania ofert
2013-10-25 12:09:55
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: ?Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej, Jagiellońskiej, Wilsona, Żółkiewskiego i Słowiańskiej w Chojnie (z przebudowa oświetlenia ulicznego w ulicy Jagiellońskiej) ? opracowanie projektu?
Minął termin składania ofert
2013-10-11 14:33:32
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówek: Przedszkola Miejskiego w Chojnie, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie w podziale na 8 zadań w ramach projektu nr UDA-POKL.09.01.02-32-211/12-00 ?Wiedza moim kapitałem? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Minął termin składania ofert
2013-10-01 14:36:46
Ogłoszenie konkursu ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację programu szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (300 osób od 65 roku życia) z terenu Gminy Chojna oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert
Minął termin składania ofert
2013-08-28 11:13:09
Przebudowa dróg dojazdowych do pół uprawnych Godków ? Kaliska ? Lotnisko
Minął termin składania ofert
2013-08-06 08:46:07
Transgraniczna sieć Niemiecko-Polskich Placówek Kształcenia i Spotkań Landhof Arche Gross Pinnow ? Krajnik Górny (Polska) ? Landhof Lepie ? Dębno (Polska) ? wyposażenie pomieszczeń
Minął termin składania ofert
2013-08-02 07:28:20
Wykonanie dojazdów do wspólnot mieszkaniowych m. Chojna Osiedle Lotnisko: Przebudowa dróg dojazdowych oraz miejsc postojowych do wspólnot mieszkaniowych Narciarska 53, Narciarska 55-57-59, Sikorskiego 5, Sikorskiego7-9-11 i Sikorskiego13-15-17
Minął termin składania ofert
2013-07-31 07:17:21
Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chojna
Minął termin składania ofert
2013-07-29 15:10:49
Remont i przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Chojnie
Minął termin składania ofert
2013-07-26 09:04:10
?Nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie? (wyposażenie sal lekcyjnych i gabinetów nauczycielskich w dobudowanej części budynku)
Minął termin składania ofert
2013-07-12 10:37:58
Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chojna
Minął termin składania ofert
2013-07-10 09:03:16
Wykonanie dojazdów do wspólnot mieszkaniowych m. Chojna Osiedle Lotnisko: Przebudowa dróg dojazdowych oraz miejsc postojowych do wspólnot mieszkaniowych Narciarska 53, Narciarska 55-57-59, Sikorskiego 5, Sikorskiego7-9-11 i Sikorskiego13-15-17
Minął termin składania ofert
2013-07-08 13:57:36
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadnia inwestycyjnego pod nazwą: Zadanie 1. ?Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Nawodnej? Zadanie 2. ?Budowa remizy OSP wraz ze świetlicą w miejscowości Lisie Pole?
Minął termin składania ofert
2013-06-25 12:04:13
Wartości zamówienia poniżej 14.000 euro Dostawa i instalacja specjalistycznego sprzętu analogowego do prowadzenia diagnozy i terapii metodą A. Tomatisa dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Chojnie.
Minął termin składania ofert
2013-06-24 13:56:43
Przebudowa dróg dojazdowych do pół uprawnych Godków ? Kaliska ? Lotnisko
Minął termin składania ofert
2013-06-20 07:03:44
Zakup wyposażenia do laboratorium w ramach projektu nr UDA-POKL.09.01.02-32-211/12/00Wiedza moim kapitałem współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Minął termin składania ofert
2013-06-19 13:28:17
Zagospodarowanie terenu i wymiana ogrodzenia przy Przedszkolu Miejskim w Chojni
Minął termin składania ofert
2013-06-07 14:49:25
Nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie (wyposażenie kuchni, jadalni i innych pomieszczeń pomocniczych związanych z kuchnia)
Minął termin składania ofert
2013-06-05 11:27:07
Termoizolacja budynku szatniowo-sanitarnego na stadionie sportowym ODRY Chojna
Minął termin składania ofert
2013-05-23 12:33:11
?Nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie? (wyposażenie kuchni, jadalni i innych pomieszczeń pomocniczych związanych z kuchnia)
Minął termin składania ofert
2013-05-16 13:11:32
Zakup serwera
Minął termin składania ofert
2013-05-09 10:05:16
Zakup usługi edukacyjnej? w ramach projektu nr UDA-POKL.09.01.02-32-211/12-00 ?Wiedza moim kapitałem? współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Minął termin składania ofert
2013-04-19 15:09:42
Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego w ramach projektu nr UDA-POKL.09.01.02-32-211/12-00 Wiedza moim kapitałem współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Minął termin składania ofert
2013-03-21 15:14:48
?Zakup usługi edukacyjnej oraz wsparcie psychologiczno-pedagogiczne i doradcze? w ramach projektu nr UDA-POKL.09.01.02-32-211/12-00 ?Wiedza moim kapitałem? współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Minął termin składania ofert
2013-03-19 09:06:43
?Praca socjalna kluczem do walki z bezradnością rodzin? realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013; priorytet VII; działanie 7.1, poddziałanie 7.1.1 ,
Minął termin składania ofert
2013-02-05 11:03:25
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwa: Remont wraz z przebudowa i rozbudowa budynku Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie przy ul. Szkolnej 15
Minął termin składania ofert
2013-01-21 13:01:16
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu audiowizualnego oraz pomocy dydaktycznych, w ramach projektu WND ? POKL.09.01.02-32-106/12 pod nazwą: ?Pewnym krokiem przekraczam próg mojej szkoły?, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Minął termin składania ofert
2012-12-07 11:58:06
Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktycznych, w ramach projektu WND POKL.09.01.02-32-106/12 pod nazwą: Pewnym krokiem przekraczam próg mojej szkoły, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Minął termin składania ofert
2012-11-26 14:46:14
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY CHOJNA 2013/2015
Minął termin składania ofert
2012-11-05 07:32:23
Dostawa samochodu typu BUS 9 osobowego dla Gminy Chojna
Minął termin składania ofert
2012-10-26 14:22:49
Rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczego z przeznaczeniem na remizę OSP w Brwicach
Minął termin składania ofert
2012-10-15 11:16:21
Wykonanie dojazdów do wspólnot m. Chojna: Narciarska 43-45-47; Sikorskiego 1; Narciarska 59; Sikorskiego 25-27
Minął termin składania ofert
2012-10-10 10:37:13
?Budowa placów zabaw na terenie gminy Chojna w ramach programu ?RADOSNA SZKOŁA? w miejscowościach: Brwice, Nawodna, Grzybno, Krzymów z podziałem na zadania I - IV?
Minął termin składania ofert
2012-08-09 14:54:37
Wymiana stolarki okiennej i malowanie pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 4
Minął termin składania ofert
2012-07-17 09:41:09
?Remont piwnicy w Szkole Podstawowej nr 2 w Chojnie?
Minął termin składania ofert
2012-06-27 13:46:10
DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY CHOJNA Z PODZIAŁEM NA ZADANIA I ? XI.
Minął termin składania ofert
2012-06-15 09:47:51
Budowa drogi gminnej w miejscowości Chojna łącząca ul. Bogusława z ul. Wilsona wraz z budową miejsc postojowych oraz remont drogi gminnej w rejonie skrzyżowania ul. Bogusława i Królowej Jadwigi w miejscowości Chojna
Minął termin składania ofert
2012-05-30 12:06:36
UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIETYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW ORAZ NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY CHOJNA W 2012 ROKU
Minął termin składania ofert
2012-05-15 10:24:31
? Budowa dachu między korpusem nawowym a wieżą ? Kościół Mariacki w Chojnie?
Minął termin składania ofert
2012-04-25 09:18:19
UDZIELENIE KRÓTKORETMINOWEGO KREDYTU ZŁOTOWEGO NA POKRYCIE WYSTĘPUJĄCEGO W CIĄGU ROKU PRZEJSCIOWEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY CHOJNA W 2012 ROKU
Minął termin składania ofert
2012-04-19 14:51:56
Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Godków Osiedle, Krzymów, Lisie Pole, Mętno, Rurka Gmina Chojna
Minął termin składania ofert
2012-04-13 08:55:39
Wyposażenie sal lekcyjnych i gabinetów nauczycielskich w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chojnie w ramach zadania: Nadbudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie
Minął termin składania ofert
2012-04-05 13:08:53
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Chojna
Minął termin składania ofert
2012-01-27 09:58:17
PYTANIE OFERTOWE Nr 04/2012 W związku z realizacją przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie projektu systemowego pn ?Praca socjalna kluczem do walki z bezradnością rodzin? realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013; priorytet VII; działanie 7.1, poddziałanie 7.1.1
Minął termin składania ofert
2012-01-25 10:07:59
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 04/2012 W związku z realizacją przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie projektu systemowego pn ?Praca socjalna kluczem do walki z bezradnością rodzin? realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013; priorytet VII; działanie 7.1, poddziałanie 7.1.1
Minął termin składania ofert
2012-01-12 10:36:49
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 03/2012 W związku z realizacją przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie projektu systemowego pn ?Praca socjalna kluczem do walki z bezradnością rodzin? realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013; priorytet VII; działanie 7.1, poddziałanie 7.1.1
Minął termin składania ofert
2012-01-11 14:34:11
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 02/2012 W związku z realizacją przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie projektu systemowego pn ?Praca socjalna kluczem do walki z bezradnością rodzin? realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013; priorytet VII; działanie 7.1, poddziałanie 7.1.1
Minął termin składania ofert
2012-01-11 14:32:25
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/2012 W związku z realizacją przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie projektu systemowego pn ?Praca socjalna kluczem do walki z bezradnością rodzin? realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013; priorytet VII; działanie 7.1, poddziałanie 7.1.1
Minął termin składania ofert
2012-01-11 14:30:27
Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż Podmurza w Chojnie w ramach zadania pn. ?Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brüssow, Carmzow-Wallmow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angermünde, Schwedt/Odra, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kolbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko-Zdrój; przebudowa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż Podmurza w Chojnie? realizowanego w ramach środków programu INTERREG IVA.
Minął termin składania ofert
2011-12-14 10:28:16
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w roku 2011 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Minął termin składania ofert
2011-12-01 13:26:17
ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA PRAWNEGO POLEGAJĄCYCH NA ZASTĘPSTWIE PROCESOWYM I DORADZTWIE W ZAKRESIE ZASTĘPSTWA PROCESOWEGO W POSTĘPOWANIU O ZWROT NADPŁATY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT), POPRZEDZONEGO KOMPLEKSOWĄ ANALIZĄ ZASADNOŚCI ROSZCZEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM POSTĘPOWANIA PRZED ORGANAMI ORZEKAJĄCYMI I SĄDAMI.
Minął termin składania ofert
2011-10-12 10:17:00
?Nadbudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie przy ul. Żwirki i Wigury 10? zamówienie uzupełniające - Etap II.
Minął termin składania ofert
2011-10-07 13:47:36
?Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Chojna i jednostkach organizacyjnych Gminy ?
Minął termin składania ofert
2011-09-23 08:20:51
Przebudowa drogi gminnej gruntowej - dojazd do pól m. Rurka
Minął termin składania ofert
2011-09-08 14:16:23
Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż Podmurza w Chojnie w ramach zadania pn. ?Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brüssow, Carmzow-Wallmow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angermünde, Schwedt/Odra, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kolbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko-Zdrój - przebudowa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż Podmurza w Chojnie? realizowanego w ramach środków programu INTERREG IVA.
Minął termin składania ofert
2011-09-01 11:12:56
?Wykonanie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Chojnie w ramach programu ?RADOSNA SZKOŁA?
Minął termin składania ofert
2011-08-30 11:45:27
DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY CHOJNA 2011 / 2012 z podziałem na ZADANIE I - XI
Minął termin składania ofert
2011-07-12 08:47:01
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Krajniku Górnym, z rozbudową przydomowej oczyszczalni ścieków, z przeznaczeniem na centrum kształcenia i spotkań w ramach zadania pn. ?Transgraniczna sieć niemiecko - polskich placówek kształcenia i spotkań Landhof Arche Gross Pinnow - Krajnik Górny (Polska) ? Landhof Liepe - Dębno? realizowanego ze środków Programu INTERREG IVA.
Minął termin składania ofert
2011-06-10 13:19:44
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji pn.:Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brüssow, Carmzow - Wallmow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angermünde, Schwedt Odra, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko-Zdrój; przebudowa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż Podmurza w Chojnie - realizowanej w ramach środków programu INTERREG IVA.
Minął termin składania ofert
2011-05-11 08:11:59
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji pn.:?TRANSGRANICZNA SIEĆ NIEMIECKO - POLSKICH PLACÓWEK KSZTAŁCENIA I SPOTKAN LANDHOF ARCHE GROSS PINNOW ? KRAJNIK GÓRNY (POLSKA) ? LANDHHOF LIEPE ? DĘBNO ? realizowanej w ramach środków programu INTERREG IVA.
Minął termin składania ofert
2011-04-06 14:10:26
Wycena nieruchomości stanowiących własność Gminy Chojna w 2011 r.
Minął termin składania ofert
2010-12-16 13:22:44
Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Wilsona w Chojnie ? zamówienie uzupełniające II
Minął termin składania ofert
2010-12-13 12:10:29
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krzymowie - przebudowa wc i szatni
Minął termin składania ofert
2010-11-29 12:40:37
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Chojna
Minął termin składania ofert
2010-10-01 11:55:38
Nadbudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie przy ul. Żwirki i Wigury10
Minął termin składania ofert
2010-07-16 14:08:31
?Przebudowa ulic gminnych w m .Chojna na terenie byłego lotniska wojsk radzieckich w Chojnie z podziałem na 3 zadania: Zadanie I - droga gmina nr 427014Z ul. Narciarska Zadanie II - droga gmina nr 427042Z ul. Żwirki i Wigury oraz droga gmina nr 427028Z ul. Sikorskiego Zadanie III - droga gmina nr 427034Z ul. Transportowa oraz droga gmina nr 427018Z ul. Parkowa?
Minął termin składania ofert
2010-07-13 11:56:45
Wymiana pokrycia dachowego na Szkole Podstawowej w Godkowie
Minął termin składania ofert
2010-07-06 11:41:26
Burmistrz Gminy Chojna Ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: KONTYNUACJA BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W KIERUNKU MIEJSCOWOŚCI GODKÓW OSIEDLE PKP
Minął termin składania ofert
2010-06-15 12:50:43
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej od przepompowni PSL ? 1 na lotnisku do miejscowości Kaliska
Minął termin składania ofert
2010-06-14 10:46:43
Burmistrz Gminy Chojna Ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krzymowie wraz z termomodernizacją c.o. i c.w.u.
Minął termin składania ofert
2010-06-10 10:58:08
Burmistrz Gminy Chojna Ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych oraz przepompowni ścieków w miejscowości Grzybno Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Nazwa działania 321: Podstawowe Usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej WPROW.I.3492-036/09
Minął termin składania ofert
2010-06-02 10:25:02
Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Wilsona w Chojnie - dobudowa sal dydaktycznych
Minął termin składania ofert
2010-05-06 13:02:08
Burmistrz Gminy Chojna Ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: ? REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. ZATOŃ DOLNA ? Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Nazwa działania 313, 322, 323 : ?Odnowa i rozwój wsi?
Minął termin składania ofert
2010-04-19 14:21:42
Burmistrz Gminy Chojna Ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: Dostawa i montaż wyposażenia Przedszkola Miejskiego w Chojnie przy ul. Wilsona 4
Minął termin składania ofert
2010-03-23 13:01:22
WYCENA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY CHOJNA W 2010 ROKU
Minął termin składania ofert
2010-02-15 13:04:55
Burmistrz Gminy Chojna Ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: USŁUGI URBANISTYCZNE ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
Minął termin składania ofert
2009-12-30 11:11:49
Burmistrz Gminy Chojna Ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: Remont chodników w ciągu dróg powiatowych: Zadanie I m. Narost, Zadanie II m. Krzymów
Minął termin składania ofert
2009-11-18 14:34:05
Burmistrz Gminy Chojna Ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Mętnie
Minął termin składania ofert
2009-10-12 11:58:45
Burmistrz Gminy Chojna Ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: Wymiana okien w budynku Gimnazjum w Chojnie przy ul. Szkolnej 15
Minął termin składania ofert
2009-09-30 09:38:50
Burmistrz Gminy Chojna Ogłasza drugi przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: ?Przebudowa pomieszczeń piwnicznych budynku usługowego na świetlice środowiskową wraz z budową wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, c. o. i elektrycznej przy ul. Wł. Sikorskiego 9 w Chojnie ? II etap robót?
Minął termin składania ofert
2009-08-28 14:05:00
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY CHOJNA
Minął termin składania ofert
2009-08-13 08:55:40
Burmistrz Gminy Chojna Ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: ?Przebudowa pomieszczeń piwnicznych budynku usługowego na świetlice środowiskową wraz z budową wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, c. o. i elektrycznej przy ul. Wł. Sikorskiego 9 w Chojnie ? II etap robót?
Minął termin składania ofert
2009-07-16 08:58:15
Burmistrz Gminy Chojna Ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: ?Boiska sportowe ? Moje Boisko - Orlik 2012?, przy Gimnazjum w Chojnie?
Minął termin składania ofert
2009-07-10 11:50:21
Opracowanie projektu budowlanego dla zadania pn.: ?TRANSGRANICZNA SIEĆ NIEMIECKO - POLSKICH PLACÓWEK KSZTAŁCENIA I SPOTKAN LANDHOF ARCHE GROSS PINNOW ? KRAJNIK GÓRNY (POLSKA) ? LANDHHOF LIEPE?.
Minął termin składania ofert
2009-06-24 14:22:32
Burmistrz Gminy Chojna Ogłasza drugi przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.:Udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 2.400.000 PLN
Minął termin składania ofert
2009-04-30 09:07:07
Burmistrz Gminy Chojna Ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.:Udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 2.400.000 PLN
Minął termin składania ofert
2009-04-02 08:41:38
WYCENA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY CHOJNA W 2009 ROKU
Minął termin składania ofert
2009-02-10 09:56:20
USŁUGI URBANISTYCZNE ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
Minął termin składania ofert
2009-01-19 08:37:48
Burmistrz Gminy Chojna Ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Wilsona w Chojnie
Minął termin składania ofert
2009-01-15 08:49:05
brak tytułu
Minął termin składania ofert
2009-01-09 08:40:47
Negocjacje bez ogłoszenia od 14 000 do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ?Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu typu BUS przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych dla Gminy Chojna?,
Minął termin składania ofert
2008-12-08 15:35:18
Burmistrz Gminy Chojna Ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.:?Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu typu BUS przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Chojna ?
Minął termin składania ofert
2008-11-18 14:48:46
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 na przedmiot zamówienia: ?Przebudowa dróg dojazdowych: Zadanie II. m. Rurka, Zadanie III. m. Narost?
Minął termin składania ofert
2008-10-03 10:31:35
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 na przedmiot zamówienia: ? Inżynier Kontraktu na przebudowę i rozbudowę Przedszkola Miejskiego przy ulicy Wilsona w Chojnie ?
Minął termin składania ofert
2008-09-04 14:10:57
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 na przedmiot zamówienia: ?Przebudowa dróg dojazdowych: Zadanie I. m. Godków, Zadanie II. m. Rurka, Zadanie III. m. Narost, Zadanie IV. m. Lisie Pole?
Minął termin składania ofert
2008-09-01 15:19:47
Negocjacje bez ogłoszenia od 14 000 do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Chojna w roku szkolnym 2008/2011 Zadanie I Trasa nr 2 i Trasa nr 7?
Minął termin składania ofert
2008-08-28 09:41:39
Burmistrz Gminy Chojna Ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: ?Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Wilsona w Chojnie?
Minął termin składania ofert
2008-08-19 12:31:58
Burmistrz Gminy Chojna Ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.:?Dostawę średniego samochodu ratowniczo ? gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 dla OSP Nawodna?
Minął termin składania ofert
2008-07-09 09:16:16
Burmistrz Gminy Chojna Ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.:?Przebudowa pomieszczeń piwnicznych budynku usługowego na świetlice środowiskową wraz z budową wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, c. o. i elektrycznej przy ul. Wł. Sikorskiego 9 w Chojnie?
Minął termin składania ofert
2008-07-08 08:33:06
Burmistrz Gminy Chojna Ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: "Przebudowa łącznika ulic Klasztornej i Mieszka I w Chojnie"
Minął termin składania ofert
2008-07-04 11:58:52
Burmistrz Gminy Chojna Ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.:?Dostawę średniego samochodu ratowniczo ? gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 dla OSP Nawodna?
Minął termin składania ofert
2008-06-27 12:15:08
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 na przedmiot zamówienia: Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Chojna w roku szkolnym 2008/2011
Minął termin składania ofert
2008-06-25 08:22:23
Burmistrz Gminy Chojna Ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: ?Wymiana pokrycia dachowego na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Orląt 10 w Chojnie?
Minął termin składania ofert
2008-06-18 08:57:37
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: "Budowa sieci wodociągowej od istniejącego przyłącza w ulicy Żwirki i Wigury do osady Wilkoszyce ? etap II ( do budynku mieszkalnego w miejscowości Wilkoszyce)?
Minął termin składania ofert
2008-06-13 10:38:02
Burmistrz Gminy Chojna Ogłasza przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na zadanie pn.: "Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w m. Nawodna?
Minął termin składania ofert
2008-06-04 12:12:05
Burmistrz Gminy Chojna Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 206.000 euro na przedmiot zamówienia: Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Chojna w roku szkolnym 2008/2011
Minął termin składania ofert
2008-05-08 13:08:28
BURMISTRZ GMINY CHOJNA Ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 137.000 EURO na: Wykonanie robót rewitalizacyjnych parku dworskiego w Naroście
Minął termin składania ofert
2008-02-11 10:16:31
Utrzymanie bieżące ulic powiatowych na terenie miasta Chojna
Minął termin składania ofert
2007-12-17 15:15:21
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza przetarg nieograniczony na ochronę ubezpieczeniową Gminy Chojna
Minął termin składania ofert
2007-12-05 17:10:49
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek położonych w m. Chojna ,obręb 2:
Minął termin składania ofert
2007-11-19 09:44:06
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 38/45 o pow. 0,3643 ha, położonej w obrębie nr 8 m. Chojna przeznaczonej pod budowę boksów garażowych w zabudowie szeregowej o pow. zabudowy 18 m2.
Minął termin składania ofert
2007-11-19 09:42:16
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 216/5 o pow. 0,1631 ha, położonej w obrębie Lisie Pole . Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla tej nieruchomości księgę wieczystą 45838.
Minął termin składania ofert
2007-11-19 09:40:39
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 447/4 o pow. 0,0892 ha, położonej w obrębie Jelenin . Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla tej nieruchomości księgę wieczystą 23353.
Minął termin składania ofert
2007-11-19 09:39:22
O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA: PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 5.278.000 EURO kwota określona w Rozporządzeniu PRM w sprawie kwot wartości zamówień Dz.U. z 19 maja 2006r.Nr 87 poz.604.Na zadanie pod nazwą: „Przebudowa dróg dojazdowych; dł 4,4 km, m. Godków dł 0,81 km dz.190, obręb Godków, szer. 3,50; m. Rurka, dł.1,00 km, dz 145 i141 obręb Rurka szer. 3,5 m; m. Narost, dł. 1,78 km na działkach 84 i 213 obręb Narost; m. Lisie Pole Kolonia, dł. 1,
Minął termin składania ofert
2007-10-26 13:38:39
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 3 o pow.80,17m2, położonego w Chojnie przy ul. Narciarskiej 57, działka nr 10 o pow. 318 m2
Minął termin składania ofert
2007-10-23 12:30:31
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na „Dostawę lekkiego oleju opałowego do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna”. CPV-23122100-9
Minął termin składania ofert
2007-10-18 13:52:40
Dostawa samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych stałych tzw. "śmieciarki"
Minął termin składania ofert
2007-10-16 12:26:59
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 248/1 o pow. 0,0391 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 3 miasta Chojna przy ul. Brzozowej. Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla tej nieruchomości księgę wieczystą 37611.
Minął termin składania ofert
2007-10-12 11:05:48
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 231/1 o pow. 0,2193 ha, położonej w obrębie Krajnik Górny . Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla tej nieruchomości księgę wieczystą 10104.
Minął termin składania ofert
2007-10-12 11:04:15
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 229 o pow. 0,40 ha, położonej w obrębie Zatoń Dolna. Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla tej nieruchomości księgę wieczystą 19391.
Minął termin składania ofert
2007-10-12 11:02:44
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 3 o pow.80,17m2, położonego w Chojnie przy ul. Narciarskiej 57, działka nr 10 o pow. 318 m2.
Minął termin składania ofert
2007-10-09 11:44:11
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej składającej się z dwóch działek, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: - nr 97/3 o pow. 0,6673 ha, rodzaj użytków R-RIVb, Ł-ŁIV i W, - nr 97/4 o pow. 0,6290 ha, rodzaj użytków R-RIVb, Ł-ŁIV i W, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Chojna, przy ul. Szczecińskiej, gmina Chojna, województwo zachodniopomorskie przy drodze krajowej Nr 26 łączącej Chojnę
Minął termin składania ofert
2007-09-25 12:38:23
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, położonej w obrębie Rurka gm. Chojna, działka 387/5 o pow.0,0573 ha.
Minął termin składania ofert
2007-09-24 10:48:09
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek położonych w m. Chojna ,obręb 2:
Minął termin składania ofert
2007-09-19 08:56:59
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów działka nr 159 o pow. 0,17 ha , rodzaj użytków - Bp-R IV a, KW- 41408, położonej w obrębie Strzelczyn.
Minął termin składania ofert
2007-09-19 08:55:13
BURMISTRZ GMINY CHOJNA ogłasza przetarg na zadanie pod nazwą "Budowa Kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie byłego lotniska w Chojnie".
Minął termin składania ofert
2007-09-17 15:07:20
BURMISTRZ GMINY CHOJNA ogłasza przetarg na zadanie pod nazwą "wykonanie projektu budowlanego przebudowy budynku koszarowego na potrzeby administracyjno - biurowe w Chojnie przy ul. Kościuszki 21
Minął termin składania ofert
2007-09-17 13:22:41
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzeci przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie 8 m. Chojna:
Minął termin składania ofert
2007-09-12 09:02:31
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek niezabudowanych położonych, w m.Chojna, obręb 8 (teren byłego lotniska)
Minął termin składania ofert
2007-08-30 12:59:13
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budowę boksów garażowych w zabudowie szeregowej o pow. zabudowy 18 m2 DZIAŁKA nr 38/45 o pow. 3643 ha położona w m. Chojna ul.Gen.Wł.Sikorskiego, obręb 8 (teren byłego lotniska).
Minął termin składania ofert
2007-08-30 12:58:05
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w m. Chojna, obręb 1, działka nr 67 o pow. 0,4760 ha, rodzaj użytków - Ls - IV.
Minął termin składania ofert
2007-08-30 12:57:17
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w m. Chojna, obręb 1 działka nr 69 o pow. 3,8225 ha, Kw 43507, rodzaj użytków - Ls - IV, PS - IV i Ws-IV .
Minął termin składania ofert
2007-08-30 12:56:27
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 3 o pow.80,17m2, położonego w Chojnie przy ul. Narciarskiej 57, działka nr 10 o pow. 318 m2.
Minął termin składania ofert
2007-08-30 08:41:03
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwsze nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż działek położonych: m.Chojna obręb 8 - działka nr 38/76 o pow. 0,3198 ha, niezabudowana, Kw 38722, sklasyfikowana - Bp.
Minął termin składania ofert
2007-08-20 15:24:31
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki rolnej nr 199 o pow. 1,0967 ha, sklasyfikowanej Ł IV-1,0339 ha i W-Wył. - 0,0628 ha położonej w m.Chojna , obręb 6.
Minął termin składania ofert
2007-08-20 15:23:13
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki położonej : m.Chojna obręb 8 - działka nr 36/158 o pow. 0,4332 ha, niezabudowana, Kw 44142, sklasyfikowana - Bp.
Minął termin składania ofert
2007-08-20 15:21:46
O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 137.000 EURO kwota określona w Rozporządzeniu PRM w sprawie kwot wartości zamówień Dz.U. z 19 maja 2006r.Nr 87 poz.604.Na zadanie pod nazwą: „Doposażenie świetlic wiejskich w sprzęt sportowy, sprzęt rekreacyjny, sprzęt komputerowy (wraz z oprogramowaniem) i meble, sprzęt RTV - AGD - II etap”
Minął termin składania ofert
2007-08-20 12:35:37
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 3 o pow.80,17m2, położonego w Chojnie przy ul. Narciarskiej 57, działka nr 10 o pow. 318 m2.
Minął termin składania ofert
2007-08-10 11:25:42
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 1 roku terenu z przeznaczeniem pod garaże - cztery miejsca garażowe po 18 m2 każde - obręb 8 m. Chojna, ul. Żwirki i Wigury - część działki nr 38/92.
Minął termin składania ofert
2007-08-02 11:06:00
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 1 roku terenu pod uprawę warzyw - obręb 8 m. Chojna, ul. Narciarska - część działki nr 38/92 o pow. 300 m2.
Minął termin składania ofert
2007-08-02 11:05:15
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 1 roku terenu pod uprawę warzyw - obręb 8 m. Chojna, ul. Narciarska - część działki nr 38/92 o pow. 400 m2.
Minął termin składania ofert
2007-08-02 11:04:32
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 1 roku terenu na cele rekreacyjne - obręb 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego - część działki nr 38/92 o pow. 220 m2.
Minął termin składania ofert
2007-08-02 11:03:45
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 1 roku terenu pod uprawę warzyw - obręb Godków gm. Chojna - część działki nr 291/20 o pow. 250 m2.
Minął termin składania ofert
2007-08-02 11:02:46
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 1 roku terenu pod uprawę warzyw - obręb 6 m. Chojna, ul. Barwicka - część działki nr 197/14 o pow. 500 m2.
Minął termin składania ofert
2007-08-02 11:01:51
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat terenu pod budowę tymczasowego obiektu handlowego - obręb 3 m. Chojna, ul. Jagiellońska - targowisko miejskie (za kioskiem „Ruch”), część działki nr 249/2 o pow. 20 m2.
Minął termin składania ofert
2007-08-02 11:00:38
BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 254/2 o pow. 0,1653 ha, położonej w obrębie Nawodna na 2 działki.
Minął termin składania ofert
2007-07-19 15:30:22
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek położonych w m. Chojna ,obręb 2 :
Minął termin składania ofert
2007-07-02 11:25:06
OG Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w obrębie Krajnik Dolny .
Minął termin składania ofert
2007-07-02 11:23:54
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w obrębie Strzelczyn :
Minął termin składania ofert
2007-07-02 11:22:37
„Zagospodarowanie terenu przy pomniku Jana Pawła II pomiędzy ulicami Jagiełły i Bolesława Chrobrego w Chojnie” - kod CPV 45.11.00.00-1
Minął termin składania ofert
2007-06-26 13:42:45
Przewozy uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Chojna w roku szkolnym 2007/2008
Minął termin składania ofert
2007-06-20 15:12:08
Przewozy uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Chojna w roku szkolnym 2007/2008
Minął termin składania ofert
2007-06-20 15:06:29
SPROSTOWANIE Do przetargu na zadanie pod nazwą „ Remont i modernizacja pomieszczeń świetlicy z przeznaczeniem na salę komputerową - Godków Osiedle”
Minął termin składania ofert
2007-06-19 12:29:18
Zaproszenie do przetargu. Remont i modernizacja pomieszczeń świetlicy z przeznaczeniem na salę komputerową - Godków Osiedle realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006” w zakresie działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” - „Remont i modernizacja pomieszczeń świetlicy z przeznaczeniem na salę komputerową - Godków Osiedle
Minął termin składania ofert
2007-06-15 15:10:03
BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO Na: „Zagospodarowanie i urządzenie kwater pochowanych szczątków żołnierzy Północnej Grupy Wojsk Federacji Rosyjskiej i ich rodzin na cmentarzu komunalnym przy ul. Odrzańskiej w Chojnie”
Minął termin składania ofert
2007-06-15 15:06:02
BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na: Przygotowanie terenu pod małą infrastrukturę turystyczną w Zatoni Dolnej, remont i adaptację świetlicy na punkt informacji turystycznej w Krajniku Dolnym.
Minął termin składania ofert
2007-05-07 13:03:12
BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na: Budowę kanalizacji sanitarnej z rur PEHD o średnicy Ø 63 mm i dł. 221,5 m. i PVC Ø 160 mm i dł. 17,5 m.
Minął termin składania ofert
2007-04-26 13:38:30
BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie remontu budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Grzybno gmina Chojna polegającego na dociepleniu ścian budynku , wykonaniu wieńca, wymianie pokrycia dachu i przemurowanie kominów
Minął termin składania ofert
2007-04-26 13:25:18
CENTRUM KULTURY w CHOJNIE ogłasza ustny przetarg nieograniczony na kompleksową obsługę gastronomiczno-handlową imprezy pn. „DNI CHOJNY 2007”, która odbędzie się w dniach 15-16.06.2007r.
Minął termin składania ofert
2007-04-20 13:21:34
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg na sprzedaż działek położonych : m.Chojna obręb 3, Obręb Czartoryja
Minął termin składania ofert
2007-04-03 12:23:50
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki położonej w m. Chojna ,obręb 3 :
Minął termin składania ofert
2007-04-03 12:22:40
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek położonych w obrębie Białęgi
Minął termin składania ofert
2007-04-03 12:20:30
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie 8 m.Chojna:
Minął termin składania ofert
2007-03-27 11:22:32
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych budynkami niemieszkalnymi (hangary samolotowe) i nieruchomości niezabudowanej, położonych w obrębie 8 m. Chojna składających się z trzech działek
Minął termin składania ofert
2007-03-26 09:50:10
BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej do 60.000 EURO na: Przygotowanie terenu pod małą infrastrukturę turystyczną w Zatoni Dolnej, remont i adaptację świetlicy na punkt informacji turystycznej w Krajniku Dolnym.
Minął termin składania ofert
2007-03-12 14:55:55
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budowę boksów garażowych w zabudowie szeregowej o pow. zabudowy 18 m2
Minął termin składania ofert
2007-02-19 12:59:37
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg na sprzedaż działek 36/10, 36/11, 36/12 położonych m.Chojna obręb 8
Minął termin składania ofert
2007-02-19 12:57:34
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkami innymi, położonej w działce nr 20/7 o pow. 3023 m2, przy ul. Słowiańskiej.
Minął termin składania ofert
2007-02-19 09:15:28
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek położonych w obrębie Białęgi: DZIAŁKA nr 28/8, 30,
Minął termin składania ofert
2007-01-18 09:49:03
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki położonej w obrębie Nawodna: - działka nr 237/1 o pow. 0,1386 ha
Minął termin składania ofert
2007-01-18 09:48:21
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek położonych w m. Chojna ,obręb 3 : - działka nr 56/4 , 54/5, 54/6
Minął termin składania ofert
2007-01-17 15:13:01
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki położonej w m.Chojna ul. Willowa–Pływacka, obręb 6 DZIAŁKA nr 156 o pow. 606 m2
Minął termin składania ofert
2007-01-17 15:11:59
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek niezabudowanych , położonych w m. CHOJNA : ul. Mickiewicza : - DZIAŁKA nr 119/1 , 191/3
Minął termin składania ofert
2007-01-17 15:11:09
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek położonych w m. Chojna ,obręb 2 : - działka nr 195/2 , 195/3, 195/4
Minął termin składania ofert
2007-01-17 15:10:03
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki położonej w m. Chojna, obręb 6: - działka nr 7/1 o pow. 134 m2 - rodzaj użytków Bp ,
Minął termin składania ofert
2007-01-17 15:09:12
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek położonych w m. Chojna ul.Łyżwiarska, obręb 6: - działka nr 7/3 , 7/4, 7/5, 7/6, 7/7
Minął termin składania ofert
2007-01-17 15:08:05
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzeci przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości zabudowanych (hangary samolotowe) działka nr 36/147 o pow. 8302 m2 działka nr 36/148 o pow. 6803 m2, położonych w obrębie 8 m. Chojna.
Minął termin składania ofert
2007-01-17 11:20:48
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza nieograniczony przetarg ofert cenowych na wykonanie wycen nieruchomości zabudowanych i nie zabudowanych, położonych na terenie Gminy Chojna na rok 2007 .
Minął termin składania ofert
2007-01-16 12:13:05
OGŁOSZENIE Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości, położonych w obrębie 8m.Chojna: działka nr 36/204, działka niezabudowana nr 36/206
Minął termin składania ofert
2007-01-16 12:11:20
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości zabudowanych (hangary samolotowe) działki nr 36/144, 36/145, 36/146, 36/147, 36/148, 36/149
Minął termin składania ofert
2006-11-29 08:48:09
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek niezabudowanych , położonych w m. CHOJNA : ul. Mickiewicza : - DZIAŁKA nr 119/1 i - DZIAŁKA nr 119/3
Minął termin składania ofert
2006-11-17 14:50:05
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki położonej w obrębie Krzymów: - działka nr 235 o pow. 0,88 ha
Minął termin składania ofert
2006-11-17 14:49:15
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek położonych w m. Chojna ,obręb 2 : - działki nr 195/2, 195/3, 195/4
Minął termin składania ofert
2006-11-17 14:47:06
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki położonej w m. Chojna, obręb 6: - działka nr 7/1 o pow. 134 m2
Minął termin składania ofert
2006-11-17 14:46:12
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek położonych w m. Chojna ul. Paderewskiego , obręb 6 działka nr 233/7 , 233/8, 233/9
Minął termin składania ofert
2006-11-17 14:44:46
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek położonych w m. Chojna ul.Łyżwiarska, obręb 6: - działki nr 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7
Minął termin składania ofert
2006-11-17 14:40:26
R O K O W A N I A Burmistrz Gminy Chojna ogłasza rokowania cenowe na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działka nr 334/8 o pow. 1,2284 ha położonej w obrębie Krajnik Dolny
Minął termin składania ofert
2006-11-17 14:38:31
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości zabudowanych (hangary samolotowe) działki nr 36/144, 36/145, 36/146, 36/147, 36/148, 36/149
Minął termin składania ofert
2006-11-17 13:17:10
BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Na: wykonanie prac ekshumacyjnych żołnierzy Armii Sowieckiej i członków ich rodzin oraz pochowanie szczątków na cmentarzu komunalnym przy ul. Odrzańskiej w Chojnie
Minął termin składania ofert
2006-10-31 12:30:20
O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Na: wykonanie prac ekshumacyjnych żołnierzy Armii Sowieckiej i członków ich rodzin oraz pochowanie szczątków na cmentarzu komunalnym przy ul. Odrzańskiej w Chojnie.
Minął termin składania ofert
2006-10-19 13:57:41
O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na: Adaptacja istniejącego obiektu koszarowego na sale lekcyjne i świetlicę osiedlową położonego na terenie byłego lotniska przy ul. Kusocińskiego w Chojnie ”
Minął termin składania ofert
2006-10-18 15:01:28
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek położonych w m. Chojna ,obręb 3 : - działki nr 56/4, 56/5, 56/6.
Minął termin składania ofert
2006-10-18 14:58:33
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA " Przebudowa drogi gruntowej na długości 4,5 km stanowiącej połączenie komunikacyjne wsi Zatoń Dolna oraz Krajnik Dolny." w ramach projektu pt. " Budowa infrastruktury i promocja turystyczna w regionie przygranicznym Krajnik Dolny – Zatoń Dolna; projekt zrównoważonego rozwoju."
Minął termin składania ofert
2006-10-11 14:14:58
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek niezabudowanych , położonych w m. CHOJNA : - DZIAŁKA nr 119/1 - DZIAŁKA nr 119/3
Minął termin składania ofert
2006-09-27 10:50:13
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki położonej w obrębie Krzymów: - działka nr 235 o pow. 0,88 ha - rodzaj użytków PS VI i N ,
Minął termin składania ofert
2006-09-27 10:47:18
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek położonych w m. Chojna ul. Paderewskiego, obręb 6 :działki nr 233/7 ,nr 233/8, nr 233/9.
Minął termin składania ofert
2006-09-27 10:46:23
na dostawę na rok szkolny 2006/2007 oleju opałowego do przedszkola
Minął termin składania ofert
2006-09-25 11:32:09
Rekonstrukcja wieży Kościoła Mariackiego w Chojnie ; Taras widokowy. Wspólne dziedzictwo transgraniczne miejscem współpracy kulturalnej
Minął termin składania ofert
2006-09-12 09:53:52
Dyrektor Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę na rok szkolny 2006/2007 węgla kamiennego, miału węglowego i oleju opałowego do szkół podstawowych, gimnazjum i świetlic środowiskowych na terenie gminy Chojna.
Minął termin składania ofert
2006-08-29 14:48:33
BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na: Wykonanie i montaż 22 szt. tablic z nazwiskami i numerami mogił – kwater 972 żołnierzy Armii Sowieckiej pochowanych na cmentarzu woje
Minął termin składania ofert
2006-08-22 14:32:57
BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na: „Remont nawierzchni bitumicznej placu przy ul. Jagiellońskiej 12 w Chojnie.”
Minął termin składania ofert
2006-08-21 09:43:21
BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na„ opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu nr 8 miasta Chojna (teren byłego lotniska o pow. ok.5
Minął termin składania ofert
2006-08-11 14:17:24
BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na„ wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy budynku przedszkola miejskiego w Chojnie”
Minął termin składania ofert
2006-08-11 14:13:37
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ulicy Kościuszki 19, w ciągu drogi krajowej nr 31, działka nr 191/6 o pow.7129m2 (
Minął termin składania ofert
2006-08-10 14:10:53
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA " Przebudowa drogi gruntowej na długości 4,5 km stanowiącej połączenie komunikacyjne wsi Zatoń Dolna oraz Krajnik Dolny." w ramach projektu pt. " Budowa
Minął termin składania ofert
2006-07-28 15:04:06
O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na: „BUDOWĘ BUDYNKU GOSPODARCZEGO W MIEJSCOWOŚCI LISIE POLE, GMINA CHOJNA " - CPV 452 10000-2
Minął termin składania ofert
2006-07-21 14:23:17
O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na: „MODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KAMIENNY JAZ GMINA CHOJNA”
Minął termin składania ofert
2006-07-18 12:08:06
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w m. CHOJNA ul. Mickiewicza:DZIAŁKA nr 119/1 i 119/3
Minął termin składania ofert
2006-07-18 10:29:01
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek położonych w m. Chojna ul.Łyżwiarska, obręb 6: działki nr: 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7
Minął termin składania ofert
2006-07-18 10:25:51
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki położonej w obrębie Krzymów: - działka nr 235 o pow. 0,88 ha - rodzaj użytkó
Minął termin składania ofert
2006-07-18 10:22:25
Sprzedaż działki nr 334/8 o pow. 1,2284 ha położonej w obrębie Krajnik Dolny w odległości około 0,5 km. od granicy polsko-niemieckiej przy przejściu granicznym Krajnik Dolny – Schwedt.
Minął termin składania ofert
2006-07-11 14:07:58
Remont drogi gruntowej z przeznaczeniem na ciąg pieszo-rowerowy w Chojnie i roboty porządkowe terenu w rejonie remontowanej drogi gruntowej w Chojnie
Minął termin składania ofert
2006-07-07 11:35:00

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Hadrzyński

Data wytworzenia:
09 kwi 2003

Osoba dodająca informacje

Mariusz Hadrzyński

Data publikacji:
09 kwi 2003, godz. 19:18

Osoba aktualizująca informacje

Super Admin

Data aktualizacji:
02 mar 2022, godz. 14:38