Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Konsultacje Społeczne


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Protokół z konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zniesienia nazwy części miasta Chojna i ustalenie nazwy miejscowości Wilkoszyce, jako osada 2023-10-06 13:24:00
Zarządzenie Nr 170/2023 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 9 sierpnia 2023r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Chojna w przedmiocie zniesienia nazwy części miasta Chojna i ustalenie nazwy miejscowości Wilkoszyce, jako osada 2023-08-16 11:16:58
Protokół z przeprowadzonej konsultacji społecznych, których przedmiotem były projekty uchwał zmieniających uchwały w sprawie statutów sołectw Gminy Chojna - (artykuł stracił ważność) 2023-03-15 14:43:07
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Chojna w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zmian w statutach sołectw położonych na terenie Gminy Chojna - (artykuł stracił ważność) 2023-02-16 13:54:13
Protokół zawierający wyniki konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami Chojny W przedmiocie zmiany granic miasta Chojna - (artykuł stracił ważność) 2021-03-31 15:23:27
ZARZĄDZENIE Nr 44/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Chojna dotyczącej zmiany granic administracyjnych miasta Chojna, polegającej na włączeniu części obszaru sołectwa Mętno i sołectwa Czartoryja 2021-02-02 09:05:25
Konsultacje społeczne projektów Uchwał Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych dla stref województwa zachodniopomorskiego - (artykuł stracił ważność) 2020-01-23 08:52:51
Informacja o rozpoczętych konsultacjach społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa zachodniopomorskiego wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu. 2018-11-08 13:55:27
Program rewitalizacji dla Gminy Chojna 2018-10-08 14:16:53
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej na podstawie art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), niniejszym podaje do publicznej wiadomości prognozę oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. 2015-11-23 12:57:42
Spotkanie konsultacyjne w związku z opracowaniem dokumentacji przedprojektowej dla projektu pn.: "Prace na linii kolejowej C-E59 na odcinku Wrocław Brochów/Grabiszyn - Głogów - Zielona Góra - Rzepin - Szczecin Podjuchy" 2015-02-25 11:15:38
Konsultacje społeczne projektu PZO dla obszaru Natura 2000 Ostoja Witnicko - Dębniańska 2015-02-02 13:40:25
Sprawozdanie z konsultacji społecznych w sprawie projektów skierowanych do sfinansowania w ramach Kontraktu Samorządowego, w ramach perspektywy Funduszy Strukturalnych 2014 ? 2020, w Centrum Kultury w Chojnie, pl. Konstytucji 3 Maja, przeprowadzonych w dniu 4 września 2014 r. 2014-09-22 08:52:43
Sprawozdanie z konsultacji społecznych w sprawie aktualizacji Planów Odnowy Miejscowości Rurka, Jelenin, Stoki, Graniczna, Czartoryja i Nawodna 2014-09-22 08:42:57
Sprawozdanie z konsultacji społecznych w sprawie lokalizacji chojeńskiego muzeum w pomieszczeniach po byłej restauracji ,,Rycerska", przeprowadzonych w dniu 22 marca 2013 r. 2013-03-26 14:30:44

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Bartosz Dłubak

Data wytworzenia:
26 mar 2013

Osoba dodająca informacje

Mariusz Hadrzyński

Data publikacji:
26 mar 2013, godz. 14:30

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Hadrzyński

Data aktualizacji:
26 mar 2013, godz. 14:30