Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Biuro Rady Miejskiej

Biuro Rady Miejskiej ( symbol BRM)

Naczelnik Wydziału: Teresa Będzak tel. 91 414 10 35 wew. 58   e-mail: brm@chojna.pl

Do zadań Biura Rady Miejskiej należy w szczególności:

 1. do zadań biura rady, które w zakresie działalności merytorycznej podlega przewodniczącemu rady miejskiej, należy:
 1. przygotowywanie we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi materiałów dotyczących projektów uchwał rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
 2. obsługa kancelaryjno - biurowa rady i jej wewnętrznych organów w tym:
 • organizacyjne przygotowywanie posiedzeń i obrad,
 • przesyłanie materiałów będących przedmiotem posiedzeń i obrad radnym,
 • opracowywanie protokołów, wniosków, materiałów, uchwał, postanowień i opinii z posiedzeń i obrad,
 • prowadzenie rejestru uchwał podejmowanych przez radę,
 1. prowadzenie zbioru przepisów prawa miejscowego,
 2. sporządzanie wniosków i opinii komisji i przedkładanie ich burmistrzowi,
 3. prowadzenie rejestru interpelacji, zapytań i wniosków radnych, przygotowywanie, redagowanie odpowiedzi oraz czuwanie nad terminowym przekazywaniem odpowiedzi radnym,
 4. ewidencjonowanie, koordynowanie i prowadzenie dokumentacji petycji, skarg i wniosków,
 5. przesyłanie tekstów uchwał podjętych przez radę właściwym organom,
 6. umieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej projektów uchwał, porządku obrad sesji, uchwał podjętych przez radnych oraz protokołów z przebiegu sesji,
 7. przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy rady i jej komisji,
 8. prowadzenie spraw z zakresu zabezpieczenia praw radnych, a w szczególności wynikających z ochrony stosunku pracy,
 9. prowadzenie ewidencji radnych i niezbędnej w tym zakresie dokumentacji,
 10. obsługa dyżurów przewodniczącego rady miejskiej i jego zastępców,
 11. sporządzanie listy wypłat diet radnych,
 12. czuwanie nad terminowym składaniem przez radnych oświadczeń majątkowych, antykorupcyjnych i lustracyjnych,
 13. organizowanie szkoleń radnych,
 14. prowadzenie spraw związanych z wyborami na ławników do sądów powszechnych,
 15. prowadzenie spraw związanych z organizacją wyborów i referendów,
 16. prowadzenie dokumentacji przynależności gminy do związków i stowarzyszeń,
 17. realizowanie zadań przypisanych Pełnomocnikowi ds. Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnie.

Link do regulaminu:

Wewnętrzny Regulamin Organizacyjny Biura Rady Miejskiej w wersji PDF


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Adamczyk

Data wytworzenia:
27 mar 2019

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
20 maj 2019, godz. 07:37

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
26 sie 2021, godz. 10:19