Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Tag: informacja


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert DIR.042.7.6.2021 - Dostawa 75 bezterminowych licencji na kompleksowe oprogramowanie wspierające w zakresie zarządzania infrastrukturą IT wraz z rocznym wsparciem w ramach zadania „Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR oraz projektu Cyfrowa Gmina”. 2023-01-26 10:50:47
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr SZ.ZUZ.4.4210.184.2022.AP z dnia 11 stycznia 2023 r. 2023-01-20 10:37:47
Informacja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2023r. 2023-01-03 15:09:08
Informację Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie – Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnie nr RDW-2.421.1.2022.RZ z dnia 03 listopada 2022 r., w którym przedstawiono plan zimowego utrzymania w sezonie 2022/2023 w ciągu dróg będących w zarządzaniu tutejszego Rejonu. 2022-11-16 15:04:49
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Burmistrza Gminy Chojna za 2020r. 2022-11-10 15:28:52
Klauzula informacyjna – podatki i opłaty lokalne 2022-11-10 12:51:06
Wykaz jednostek poradnictwa specjalistycznego dla mieszkańców powiatu gryfińskiego 2022-11-04 13:33:01
Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie gryfińskim 2022-11-04 10:25:42
Mechanizm ustalania przez przedsiębiorstwo energetyczne wytwarzające ciepło średnich cen wytwarzanego ciepła na potrzeby gospodarstw domowych i potrzeby użyteczności publicznej 2022-10-05 15:44:14
Wykonanie budżetu Gminy Chojna - stan na koniec II kwartału 2022 roku 2022-07-25 14:23:30
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres do 3 lat terenu z przeznaczeniem pod uprawę warzyw - obręb 6 m. Chojna, ul. Paderewskiego, część działki nr 214/2 o pow. 600 m2 2022-07-20 15:27:14
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres do 3 lat terenu z przeznaczeniem na cele rekreacyjne - obręb 3 m. Chojna, ul. Piekarska, część działki nr 381 o pow. 24 m2 2022-07-20 15:24:56
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres do 3 lat terenu z przeznaczeniem na cele rekreacyjne - obręb 8 m. Chojna, ul. Gen. Wł. Sikorskiego, część działki nr 38/203 o pow. 70 m2 2022-07-20 15:23:01
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres do 3 lat terenu z przeznaczeniem na cele rekreacyjne - obręb 8 m. Chojna, ul. Gen. Wł. Sikorskiego, część działki nr 38/203 o pow. 24 m2 2022-07-20 15:21:15
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres 26-31.10.2022 r. terenu z przeznaczeniem pod sprzedaż kwiatów - obręb 3 m. Chojna, ul. Jagiellońska, część działki nr 250/1 – 4 stanowiska 2022-07-20 14:42:18
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia: część działki nr 807, 808, 809 o pow. 9000 m2 w obrębie Nawodna 2022-07-20 14:34:16
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia: część działki nr 38/203 o pow. 300 m2 w obrębie 8 m. Chojna 2022-07-20 14:33:12
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia: część działki nr 26/2 o pow. 200 m2 w obrębie 2 m. Chojna 2022-07-20 14:30:17
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia: część działki nr 254/2 o pow. 48 m2 w obrębie 3 m. Chojna 2022-07-20 14:28:14
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia: część działki nr 38/203 o pow. 300 m2 w obrębie 8 m. Chojna 2022-07-20 14:25:48
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia: część działki nr 38/203 o pow. 300 m2 w obrębie 8 m. Chojna 2022-07-20 14:24:48
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia: część działki nr 38/203 o pow. 30 m2 w obrębie 8 m. Chojna 2022-07-20 14:23:08
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia: część działki nr 180/1 o pow. 95 m2 w obrębie 2 m. Chojna 2022-07-19 14:10:08
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku 2022-06-21 08:33:08
Wzór zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy za 2021 2022-06-21 08:23:47
Debata nad Raportem o stanie Gminy za 2021 rok 2022-06-21 08:20:34
Informację obejmującą dane dotyczące wykonania budżetu za 2021 rok zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 2022-05-31 11:28:25
Informacja o zmianach w ogłoszeniach o przetargach z dnia 14 kwietnia 2022r. na dzierżawę na okres 30 lat terenu z przeznaczeniem pod budowę elektrowni słonecznych z ogniw fotowoltaicznych wraz z niezbedną infrastrukturą techniczną, na nieruchomościach położonych w obrębie 8 m. Chojna, oznaczonych numerami działek nr 36/221 o pow. 29,4589 ha, nr 36/294, o pow. 87,9230 ha, nr 36/231, o pow. 11,5613 ha i nr 36/227 o pow. 64,5476 ha, 2022-05-18 14:41:32
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Krzymowie 28/3 2022-05-17 14:38:53
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Grzybnie 35/2 2022-05-17 14:36:51
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Godkowie Osiedlu 25/2 2022-05-17 14:33:02
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Godkowie Osiedlu 12/1 2022-05-17 14:30:39
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Chojnie przy ul. Rogozińskiego 2022-05-17 14:25:43
Wykonanie budżetu Gminy Chojna - stan na koniec I kwartału 2022 roku 2022-04-25 15:25:56
4. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres do 30 lat terenu z przeznaczeniem pod elektrownię słoneczną z ogniw fotowoltaicznych - obręb 8 m. Chojna, działka nr 36/221 o pow. 29,4589 ha 2022-04-14 10:01:44
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres do 30 lat terenu z przeznaczeniem pod elektrownię słoneczną z ogniw fotowoltaicznych - obręb 8 m. Chojna, działka nr 36/294 o pow. 87,9230 ha. 2022-04-14 09:56:02
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres do 30 lat terenu z przeznaczeniem pod elektrownię słoneczną z ogniw fotowoltaicznych - obręb 8 m. Chojna, działka nr 36/231 o pow. 11,5613 ha. 2022-04-14 09:48:52
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres do 30 lat terenu z przeznaczeniem pod elektrownię słoneczną z ogniw fotowoltaicznych - obręb 8 m. Chojna, działka nr 36/227 o pow. 64,5476 ha. 2022-04-14 09:40:49
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku do 31.12.2021 r. 2022-03-08 09:23:07
Dane przestrzenne 2021-08-23 11:34:43
Poziomy odzysku i recyklingu 2018-07-13 13:28:18
Klauzula informacyjna ogólna 2018-05-24 14:51:15
Wykaz Sołtysów 2012-01-26 09:29:34