Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Tag: wydział inwestycji remontów i zarządzania drogami (dir)


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „przebudowie drogi gminnej, na terenie działek nr 123, 124, 198/2, 198/1, 212, 119, 187, 176 obręb Brwice gm. Chojna” 2024-04-16 15:18:14
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji w sprawie rozbudowy oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na ul. Towarowej i ul. Zacisze w Chojnie 2024-01-16 07:52:07
Aktualne rozkłady jazdy autobusów transportu zbiorowego publicznego wraz z dowozem uczniów do szkół na rok 2024 2024-01-04 10:21:03
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2023-12-27 15:21:28
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji w sprawie budowy placu zabaw przy ul. Sikorskiego w Chojnie 2023-06-02 12:30:34
Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" 2023-05-29 15:35:03
Ogłoszenie o sprzedaży końcowej węgla 2023-05-17 10:09:06
Petycja nr OR.152.1.2023 w sprawie budowy placu zabaw przy ul. Sikorskiego w Chojnie 2023-03-28 07:56:24
Zarządzenie Nr 272/2022 Burmistrza Gminy Chojna w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina Chojna 2023-02-09 13:01:01
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w ponownie wyłożonym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Generała Władysława Sikorskiego w Chojnie. 2022-08-29 15:32:31
DIR.22 Przyjmowanie wniosków na zadania obejmujące usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojna. 2022-07-11 14:45:06
DIR.21 Przyjmowanie wniosków o przyznanie dotacji celowej ze środków finansowych Gminy Chojna na zdania polegające na zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne. 2022-07-11 14:41:46
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Generała Władysława Sikorskiego w Chojnie. 2022-05-04 12:27:47
Uchwalenie 2021-08-13 13:58:59