Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Tag: wydział inwestycji remontów i zarządzania drogami (dir)


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie nr DIR.6220.15.2021.NW o wydaniu decyzji o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 327/10 położonej w obrębie Strzelczyn w gminie Chojna”. 2024-05-24 09:09:15
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6730.4.2024 z dnia 15 maja 2024 r. o ustaleniu warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na adaptacji i zmianie sposobu użytkowania budynku handlowego na budynek mieszkalny jednorodzinny, na terenie działki nr 5/15 obręb Łaziszcze gm. Chojna 2024-05-16 11:40:21
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.1.2024 z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem wody, na terenie działek nr 260, 218 obręb Narost gm. Chojna” 2024-05-16 11:38:17
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.6.2024 z dnia 07 maja 2024 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nn 0,4kV wraz z budową kompaktowej stacji transformatorowej 15/0,4kV dla zasilania domów jednorodzinnych, na terenie działek nr 50, 119/2, 82, 84, 86, 74, 67 obręb Chojna 6 i działki nr 36/321 obręb Chojna 8 gm. Chojna” 2024-05-07 14:31:54
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.5.2024 z dnia 06 maja 2024 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „przebudowie ul. Słonecznej w Chojnie wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 58/8, 50, 61/8, 119/2, 82, 84, 86, 74, 307, 333 obręb Chojna 6 i nr 38/81, 38/199, 36/301 obręb Chojna 8 gm. Chojna” 2024-05-06 13:09:07
Zarządzenie zmieniające Zarządzenie Nr 116/2023 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 maja 2023r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" 2024-05-06 13:04:31
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.7.2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „przebudowie pasa drogowego polegającej na rozbudowie oświetlenia ulicznego, na terenie działek nr 12, 142/6, 142/8 obręb Grzybno gm. Chojna" 2024-04-30 14:16:42
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.8.2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „zmianie sposobu użytkowania budynku szkolnego na budynek mieszkalny wielorodzinny na cele komunalne z dopuszczeniem przebudowy i rozbudowy oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej, na terenie działki nr 213/1 obręb Lisie Pole gm. Chojna 2024-04-30 14:15:12
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji w sprawie rozbudowy oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na ul. Towarowej i ul. Zacisze w Chojnie 2024-01-16 07:52:07
Aktualne rozkłady jazdy autobusów transportu zbiorowego publicznego wraz z dowozem uczniów do szkół na rok 2024 2024-01-04 10:21:03
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2023-12-27 15:21:28
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji w sprawie budowy placu zabaw przy ul. Sikorskiego w Chojnie 2023-06-02 12:30:34
Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" 2023-05-29 15:35:03
Petycja nr OR.152.1.2023 w sprawie budowy placu zabaw przy ul. Sikorskiego w Chojnie 2023-03-28 07:56:24
Zarządzenie Nr 272/2022 Burmistrza Gminy Chojna w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina Chojna 2023-02-09 13:01:01
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w ponownie wyłożonym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Generała Władysława Sikorskiego w Chojnie. 2022-08-29 15:32:31
DIR.22 Przyjmowanie wniosków na zadania obejmujące usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojna. 2022-07-11 14:45:06
DIR.21 Przyjmowanie wniosków o przyznanie dotacji celowej ze środków finansowych Gminy Chojna na zdania polegające na zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne. 2022-07-11 14:41:46
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Generała Władysława Sikorskiego w Chojnie. 2022-05-04 12:27:47
Uchwalenie 2021-08-13 13:58:59