Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Tag: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego (GN)


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
ZARZĄDZENIE Nr 31/2022 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 31 stycznia 2022 roku zmieniające zarządzenie Burmistrza nr 575/2020 Gminy Chojna z dnia 30 września 2020r. w sprawie ustalenia opłaty za najem świetlic wiejskich, położonych na terenie Gminy Chojna 2022-03-02 11:01:16
GN.31 Najem świetlicy wiejskiej 2022-02-25 14:52:22
GN.30 Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Chojna. 2022-02-17 10:22:24
GN.29 Przyjęcie do ewidencji gminnej zgłoszenia posiadania zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków. 2022-02-17 10:14:50
GN.28 Zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej 2022-02-17 10:01:43
UCHWAŁA NR XLII/326/2022 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę granic miasta Chojna 2022-02-16 15:01:41
UCHWAŁA NR XLII/325/2022 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 27 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/122/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich, położonych na terenie Gminy Chojna 2022-02-16 14:55:15
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz działki nr 36/109 o pow.1,0483ha, obr. 8m.Chojna 2022-02-16 12:51:26
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 36/102 o pow.0,7014ha, obręb 8m.Chojna 2022-02-16 12:46:42
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 36/81 o pow. 0,7502ha , obr. 8m.Chojna 2022-02-16 12:36:46
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres do 3 lat terenu z przeznaczeniem na cele składowe - obręb 3 m. Chojna, ul. Piekarska, część działki nr 381 o pow. 25 m2. 2022-02-16 09:54:00
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres do 3 lat terenu z przeznaczeniem pod tablicę reklamową - obręb 6 m. Chojna, ul. Łąkowa, część działki nr 20/10 o pow. 2 m2. 2022-02-16 09:49:49
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia działka 1086/1 i 1094/1 o pow. 1,1624 ha położona w obrębie 2 m. Chojna 2022-02-14 15:21:16
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia część działki 197/9 o pow. 1,00 ha położona w obrębie 6 miasta Chojna 2022-02-14 15:20:04
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia działka 91 o pow. 0,57 ha położona w obrębie Jelenin gm. Chojna 2022-02-14 15:18:19
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia działka 127/2 o pow. 0,57 ha położona w obrębie Krajnik Dolny gm. Chojna 2022-02-14 15:17:01
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia działki 168/2 o pow. 0,75 hapołożona w obrębie Czartoryja gm. Chojna 2022-02-14 15:15:36
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia część działki 214/2 o pow. 493 m2 położona w obrębie 6 m. Chojna, ul. Paderewskiego 2022-02-14 15:12:12
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia część działki 160/12 o pow 2700 m2 położona w obrębie 4 m. Chojna 2022-02-14 15:09:34
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 148 o pow.0,0700ha, obr. Kamienny Jaz 2022-02-04 13:33:04
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obr. 8m.Chojna, ul.Dębowa 2022-02-04 13:25:13
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położónych w obr. 8m.Chojna, ul.Dębowa 2022-02-04 13:19:46
ZARZĄDZENIE NR 13/2022 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia spisu majątku 2022-02-04 09:44:52
ZARZĄDZENIE NR 12/2022 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości planu kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w zakresie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Chojna 2022-02-04 09:41:41
ZARZĄDZENIE NR 11/2022 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu mieszkań znajdujących się w zasobie mieszkaniowym gminy Chojna 2022-02-04 09:33:42
ZARZĄDZENIE NR 6/2022 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2022-02-04 08:23:42
ZARZĄDZENIE Nr 288/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 2022-02-03 14:10:31
ZARZĄDZENIE Nr 285/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie: planu kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na 2022 rok 2022-02-03 13:51:15
ZARZĄDZENIE Nr 284/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 2022-02-03 13:35:06
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomosci zabudowanej, działka nr 165 o pow.0,1787ha, obr.Czartoryja przeznaczonej do sprzedazy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2022-02-03 11:11:22
ZARZĄDZENIE Nr 275/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 2022-02-02 13:18:32
ZARZĄDZENIE Nr 274/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie planu kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości dotyczącej sposobu odprowadzania nieczystości płynnych na wszystkich nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Chojna na 2022 rok 2022-02-02 13:05:50
ZARZĄDZENIE Nr 270/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 1 grudnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2022-02-02 12:07:54
GN.13 Rozgraniczenie nieruchomości 2022-02-01 08:38:01
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy i użyczenia część działki nr 127/5 o pow. 2 m2 w obrębie 6 m. Chojna 2022-01-28 12:25:31
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy i użyczenia część działki nr 25 o pow. 243,44 m2 w obrębie 8 m. Chojna 2022-01-28 12:22:26
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy i użyczenia część działki nr 270 o pow. 255 m2 w obrębie Mętno gm. Chojna 2022-01-28 12:19:30
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy i użyczenia część działki nr 381 o pow. 25 m2 w obrębie 3 m. Chojna 2022-01-28 12:17:59
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy i użyczenia część działki nr 381 o pow. 4,6 m2 w obrębie 3 m. Chojna 2022-01-28 12:15:16
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy i użyczenia część działki nr 64/1 o pow. 15 m2 w obrębie 3 m. Chojna 2022-01-28 12:11:58
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy i użyczenia część działki nr 20/10 o pow. 2 m2 w obrębie 6 m. Chojna 2022-01-28 12:03:58
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy i użyczenia część działki nr 2002 o pow. 267 m2 w obrębie 2 m. Chojna 2022-01-28 11:42:20
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy i użyczenia część działki nr 2009/2 o pow. 0,10 ha w obrębie Krajnik Dolny gm. Chojna 2022-01-28 11:27:21
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy i użyczenia część działki nr 38/203 o pow. 210 m2 w obrębie 8 m. Chojna 2022-01-28 11:21:03
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy i użyczenia część działki nr 291/22 o pow. 300 m2 położona w obrębie Godków gm. Chojna. 2022-01-28 11:15:51
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy i użyczenia część działki nr 291/22 o pow. 29 m2 w obrębie Godków gm. Chojna 2022-01-28 11:11:55
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 365/18 o pow.0,3035ha, obr. 7m.Chojna 2022-01-24 12:39:33
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 365/10 o pow.0,4064ha, obr. 7m.Chojna 2022-01-24 12:34:58
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 276 o pow.0,0904ha, obręb Mętno 2022-01-24 12:16:46
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 98/4 o pow. 0,0842ha, obr. 5m.Chojna wraz z udziałem w drodze wew. 2022-01-24 12:11:14
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, dzialka nr 302/1 o pow.0,11ha, obręb Lisie Pole 2022-01-24 12:03:54
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 239 o pow.0,0400ha, obręb Narost 2022-01-20 10:41:56
GN.12 Zamiana mieszkania komunalnego 2022-01-14 11:21:17
GN.11 Wykup lokalu komunalnego 2022-01-14 11:05:54
GN. 10 Zmiana/zawarcie umowy najmu 2022-01-14 10:56:37
GN.9 Najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy 2022-01-14 10:46:59
UCHWAŁA Nr XLI/314/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chojna 2022-01-13 08:30:54
UCHWAŁA NR XLI/313/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata 2022-01-13 07:58:43
GN.1 Gospodarowanie odpadami komunalnymi 2022-01-05 10:30:13
ZARZĄDZENIE Nr 261/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę i najem użytkowych lokali komunalnych w 2022 r. 2021-12-23 11:56:02
ZARZĄDZENIE Nr 260/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości komunalnych w 2022 r. 2021-12-23 11:51:00
ZARZĄDZENIE Nr 259/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-12-23 11:27:18
ZARZĄDZENIE Nr 256/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 17 listopada 2021 roku w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej i Przetargowej 2021-12-21 13:26:04
ZARZĄDZENIE Nr 254/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-12-21 13:08:17
ZARZĄDZENIE Nr 252/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 3 listopada 2021 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Spółka z o.o. 2021-12-21 12:19:33
UCHWAŁA Nr XL/301/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyboru formy spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Chojna do wykonywania zadań gospodarki komunalnej oraz powierzenia zadań własnych Gminy Chojna z zakresu gospodarki komunalnej Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. 2021-12-10 14:51:59
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej, położónej w obrębie jelenin, działka nr 401 o pow.0,30ha 2021-12-02 13:56:18
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 38/180 o pow.0,1407ha, obr. 8m.Chojna 2021-12-02 13:52:39
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem nietrwale zwiazanym z gruntem, działka nr 239 o pow.0,0400ha, obręb Narost 2021-11-30 13:01:31
GN.8 Dzierżawa i najem nieruchomości komunalnych pod tablice reklamowe. 2021-11-30 08:52:21
GN.7 Dzierżawa i najem nieruchomości komunalnych pod tablice reklamowe. 2021-11-30 08:47:03
GN.6 Dzierżawa i najem nieruchomości komunalnych. 2021-11-30 08:41:15
GN.5 Najem użytkowych lokali komunalnych. 2021-11-30 08:21:19
GN.4 Użyczenie nieruchomości komunalnych. 2021-11-30 08:17:18
Burmistrz Gminy Chojna podaje informację o wyniku przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomosci rolnej położonej w obrębie Krajnik Dolny, działka nr 116/1 o pow.1,23ha 2021-11-25 07:25:19
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży część działki nr 127/5 o pow. 284,96 m2 w obrębie Brwice gm. Chojna 2021-11-17 14:02:37
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży działka nr 36/227 o pow. 64,5476 ha w obrębie 8 m. Chojna 2021-11-17 14:01:09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży działka nr 36/231 o pow. 11,5613 ha w obrębie 8 m. Chojna 2021-11-17 14:00:06
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży działka nr 36/294 o pow. 87,9456 ha w obrębie 8 m. Chojna 2021-11-17 13:58:54
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży działka nr 36/221 o pow. 29,4589 ha w obrębie 8 m. Chojna 2021-11-17 13:57:55
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży część działki nr 38/200 o pow. 210 m2 w obrębie 8 m. Chojna 2021-11-17 13:56:43
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży część działki nr 20/10 o pow. 2 m2 w obrębie 6 m. Chojna 2021-11-17 13:54:43
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży część działki nr 348 o pow. 13,6 m2 w obrębie 3 m. Chojna 2021-11-17 13:53:33
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży część działki nr 3376/10 o pow. 100 m2 w obrębie 6 m. Chojna 2021-11-17 13:52:13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży część działki nr 92 o pow. 495 m2 w obrębie 2 m. Chojna 2021-11-17 13:50:56
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży część działki nr 38/200 o pow. 354 m2 w obrębie 8 m. Chojna 2021-11-17 13:49:38
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży działkę nr 3 o pow. 6,4632 ha w obrębie 8 m. Chojna 2021-11-17 13:48:19
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży część działki nr 807,808,809 o pow. 0,79 ha w obrębie Nawodna gm. Chojna 2021-11-17 13:47:05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży część działki nr 5/28 o pow. 21,6 m2 w obrębie Łaziszcze gm. Chojna 2021-11-17 13:46:02
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży część działki nr 38/96 o pow. 18 m2 w obrębie 8 m. Chojna 2021-11-17 13:44:59
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży część działki nr 38/200 o pow. 25 m2 w obrębie 8 m. Chojna 2021-11-17 13:43:51
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży działka nr 240 o pow. 172 m2 w obrębie 3 m. Chojna 2021-11-17 13:42:37
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy - Różana 17 2021-11-16 18:22:10
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy - Rogozińskiego 26 2021-11-16 18:15:50
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy - Jagiellońska 33A 2021-11-16 18:10:11
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 2021-11-12 10:34:43
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 2021-11-12 10:31:58
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 2021-11-12 10:29:26
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 2021-11-12 10:24:44
GN.3 Wydawanie zaświadczeń o spłacie ciężaru realnego 2021-11-04 13:32:52
UCHWAŁA Nr XXXIX/292/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/132/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata 2021-11-03 13:03:42
UCHWAŁA Nr XXXIX/291/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 28 października 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, położonej w obrębie 4 m. Chojna na rzecz jej użytkownika wieczystego 2021-11-03 12:57:56
UCHWAŁA Nr XXXIX/290/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty lokalu mieszkalnego, położonego w Grzybnie 35/2 na rzecz najemcy 2021-11-03 12:51:51
ZARZĄDZENIE Nr 243/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 13 października 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 610/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości komunalnych w 2021 r. 2021-10-28 09:40:50
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonym w Lisim Polu 17, działka nr 302/1 o pow.0,11ha 2021-10-21 12:04:53
ZARZĄDZENIE Nr 238/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 29 września 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-10-20 11:34:40
ZARZĄDZENIE Nr 237/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 29 września 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-10-20 11:26:08
ZARZĄDZENIE Nr 236/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 29 września 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-10-20 11:22:00
ZARZĄDZENIE Nr 235/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 29 września 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-10-20 11:08:20
ZARZĄDZENIE Nr 234/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 29 września 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-10-20 11:05:10
ZARZĄDZENIE NR 230/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 29 września 2021 r. w sprawie powołania członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2021-10-19 10:48:24
ZARZĄDZENIE Nr 229/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 29 września 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-10-19 10:29:30
ZARZĄDZENIE Nr 221/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 22 września 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-10-19 08:18:01
ZARZĄDZENIE NR 214/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 15 września 2021 r. w sprawie planu kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości dotyczącej sposobu odprowadzania nieczystości płynnych na wszystkich nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Chojna na 2021 rok 2021-10-18 13:01:26
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, działka nr 160/9 o pow. 0,0206ha, obręb 4m.Chojna 2021-10-18 11:34:15
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, działka nr 239 o pow.0,0400ha, obręb Narost 2021-10-18 10:37:05
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek niezabudowanych, położónych w obr. 8m.Chojna, przy ul.Dębowej, działka nr 38/179, nr 38/180, nr 38/172 2021-10-12 09:15:46
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działka nr 38/102 o pow.0,7014ha, obr. 8m.Chojna 2021-10-12 09:08:30
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działka nr 401 o pow.030ha, obręb Jelenin 2021-10-12 08:59:20
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, działka nr 414/1 o pow.0,0325ha, obręb Nawodna 2021-10-12 08:45:01
UCHWAŁA Nr XXXVIII/288/2021 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty lokalu mieszkalnego, położonego w Chojnie przy ulicy Narciarskiej 55A/2 na rzecz najemcy 2021-10-08 13:18:43
UCHWAŁA Nr XXXVIII/287/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 30 września 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/189/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-10-08 13:15:58
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony do rolników indywidualnych uprawnionych do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy o ukształtowaniu ustroju rolnego, na sprzedaż na własność nieruchomości rolnej, położonej w obrebie Krajnik Dolny, działka nr 116/1 o pow.1,23ha 2021-09-30 10:39:25
ZARZĄDZENIE Nr 207/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 8 września 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-09-29 14:19:18
ZARZĄDZENIE Nr 202/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 1 września 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-09-29 13:47:08
ZARZĄDZENIE Nr 201/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 1 września 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-09-29 13:43:54
ZARZĄDZENIE Nr 200/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 1 września 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-09-29 13:42:05
ZARZĄDZENIE Nr 199/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 1 września 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-09-29 13:39:39
Aplikacja EcoHarmonogram 2021-09-28 14:23:38
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działka nr 276 o pow.0,0904ha obręb Mętno 2021-09-28 12:29:35
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 36/81 o pow.0,7502ha, obr. 8m.Chojna 2021-09-28 12:23:06
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Chojnie przy ul.Wąskiej 2021-09-28 12:18:10
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej nr 36/109 o pow.1,0483ha, obr. 8m.Chojna 2021-09-28 12:09:37
ZARZĄDZENIE Nr 183/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-09-20 09:59:32
ZARZĄDZENIE Nr 182 /2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-09-20 09:55:36
ODPADY WIELKOGABARYTOWE 2021-09-17 10:04:46
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 2021-09-10 09:33:24
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 2021-09-10 09:29:29
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 2021-09-10 09:10:51
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 2021-09-10 08:59:51
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 2021-09-10 08:38:59
UCHWAŁA Nr XXXVII/280/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chojna i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu 2021-09-03 13:06:29
UCHWAŁA Nr XXXVII/ 279 /2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Nawodna 2021-09-03 12:45:58
UCHWAŁA Nr XXXVII/278/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 4 m. Chojna, ul. Słowiańska 2021-09-03 12:30:04
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 98/4 o pow.0,0842ha, obręb 5m.Chojna wraz z udziałem do 1/4 części w działce nr 98/3 (droga wewnętrzna) 2021-08-25 13:22:00
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek niezabudowanych, położónych w obrębie Lisie Pole 2021-08-25 13:14:39
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 8m.Chojna, działka nr 36/290 o pow.1,9978ha, 2021-08-25 13:01:55
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej , stanowiącej działkę nr 36/293 o pow.1,1522ha, obręb 8m.Chojna, ul.Lotniarzy 2021-08-23 10:14:42
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedazy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, działka nr 401 o pow.0,30ha, obręb Jelenin 2021-08-23 09:33:58
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomosci zabudowanej stanowiacej działkę nr 302/1 o pow.0,11ha, obręb Lisie Pole 2021-08-23 09:17:59
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 1/31 o pow.0,0449ha, obręb Narost 2021-08-23 09:00:14
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 2021-08-12 12:17:55
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 2021-08-12 12:15:10
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 2021-08-12 12:11:57
ZARZĄDZENIE NR 174/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości planu kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w zakresie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Chojna 2021-08-04 14:08:55
ZARZĄDZENIE Nr 173/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-08-04 14:05:58
ZARZĄDZENIE Nr 172 /2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-08-04 14:04:10
ZARZĄDZENIE Nr 171/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-08-04 14:02:26
ZARZĄDZENIE Nr 170 /2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-08-04 14:00:50
ZARZĄDZENIE Nr 168/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 14 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-08-04 13:41:18
ZARZĄDZENIE Nr 167/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 14 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-08-04 13:37:28
ZARZĄDZENIE Nr 164/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 7 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-08-04 13:22:16
ZARZĄDZENIE Nr 163 /2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 7 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-08-04 13:19:37
ZARZĄDZENIE Nr 162/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 7 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-08-04 13:17:51
ZARZĄDZENIE Nr 161 /2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 7 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-08-04 13:15:50
ZARZĄDZENIE Nr 147 /2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-08-04 12:17:12
ZARZĄDZENIE Nr 138/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-08-04 10:28:09
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomosci przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, działka nr 36/102 o pow.0,7014ha, obr. 8m.Chojna, ul. Wł.Andersa 2021-08-04 09:36:24
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działka nr 38/172 o pow. 0,2849ha obręb 8m.Chojna, ul.Dębowa 2021-08-04 09:19:13
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, działka nr 38/179 o pow.0,2388ha, obr.8m.Chojna, ul.Dębowa 2021-08-04 09:14:16
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, działka nr 38/180 o pow.0,4107ha, obr. 8, ul.Dębowa 2021-08-04 08:57:15
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działka nr 365/18 o pow.0,3035ha, obr. 7m.Chojna 2021-07-30 11:06:37
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działka nr 365/10 o pow.0,4064ha, obr. 7m.Chojna 2021-07-30 10:58:17
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę terenu z przeznaczeniem pod sprzedaż kwiatów - 4 miejsca - część działki nr 250/1 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Jagiellońska. 2021-07-29 13:22:39
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod tablicę reklamową - część działki nr 135/1 o pow. 2 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Młyńska. 2021-07-29 13:14:32
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod tablicę reklamową - część działki nr 135/1 o pow. 2 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Młyńska. 2021-07-29 13:13:37
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele parkingowe - część działki nr 303/1 o pow. 85 m2 w obrębie Krajnik Dolny. 2021-07-29 12:38:45
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele parkingowe - część działki nr 38/56 o pow. 166 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Wąska. 2021-07-29 12:21:48
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki 105/1 o pow. 18 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Łużycka. 2021-07-29 12:15:50
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 38/200 o pow. 230 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. 2021-07-29 12:12:19
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 160/12 o pow. 1250 m2 w obrębie 4 m. Chojna, ul. Słowiańskiej. 2021-07-29 12:09:00
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 158/2 o pow. 342 w obrębie 2 m. Chojna, ul. Rogozińskiego. 2021-07-29 12:06:05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 158/2 o pow. 112 m2 w obrębie 2 m. Chojna, ul. Rogozińskiego. 2021-07-29 12:03:16
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - część działki nr 5/28 o pow. 12 m2 w obrębie Łaziszcze. 2021-07-29 11:59:02
ZARZĄDZENIE Nr 133/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 19 maja 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-07-29 08:53:34
ZARZĄDZENIE Nr 125 /2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 12 maja 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-07-28 14:50:34
ZARZĄDZENIE Nr 124/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 12 maja 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-07-28 14:48:50
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek niezabudowanych, położónych w obrębie Jelenin 2021-07-27 07:51:15
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej nr 37 o pow.0,9080ha, obreb Krajnik Dolny 2021-07-22 08:16:34
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomosci niezabudowanej, nr 276 o pow.0,0904ha, obr. Mętno 2021-07-22 08:10:29
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki zabudowanej nr 42/4, obr.2m.Chojna wraz z udziałem do 1/3 części w drodze wew. 2021-07-22 07:55:28
Ogłoszenie o drugich rokowaniach po drugim przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę na okres 29 lat terenu z przeznaczeniem pod budowę elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych - obręb 8m. Chojna, działki nr 36/221, 36/294, 36/227, 36/231 o łącznej pow. 193,4908 ha 2021-07-21 13:58:09
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, działka nr 116/1 o pow.1,23ha, obręb Krajnik Dolny 2021-07-20 07:32:37
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej, położónej w obrebie 8m.Chojna, działka nr 36/81 o pow.0,7502ha 2021-07-09 14:17:37
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej, położónej w obrebie 8m.Chojna, działka nr 36/109 o pow.1,0483ha 2021-07-09 14:12:28
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 2021-07-05 13:48:54
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres do 3 lat terenu z przeznaczeniem pod garaż - obręb 3 m. Chojna, ul. Bol. Prusa, część działki nr 253/1 o pow. 18 m2 (miejsce nr 10) . 2021-07-01 12:49:28
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres do 3 lat terenu z przeznaczeniem pod garaż - obręb 6 m. Chojna, ul. Owocowa, część działki nr 187/1 o pow. 18 m2. 2021-07-01 12:47:50
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/200 o pow. 125 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego. 2021-06-30 13:25:30
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/200 o pow. 125 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego. 2021-06-30 13:22:35
Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do użyczenia pod boisko sportowe - działka nr 187/8 o pow. 0,8756 ha w obrębie Krzymów gm. Chojna. 2021-06-30 13:06:03
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - działka nr 15 o pow. 1129 m2 w obrębie 6 m. Chojna. 2021-06-30 12:58:36
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/86 i 36/203 o pow. 200 m2 w obrębie 8 m. Chojna. 2021-06-30 12:55:27
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/86 i 36/203 o pow. 300 m2 w obrębie 8 m. Chojna. 2021-06-30 12:51:22
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/86 o pow. 300 m2 w obrębie 8 m. Chojna. 2021-06-30 12:27:44
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/203 o pow. 300 m2 w obrębie 8 m. Chojna. 2021-06-30 12:22:22
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/203 o pow. 300 m2 w obrębie 8 m. Chojna. 2021-06-30 12:19:02
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/86 o pow. 450 m2 w obrębie 8 m. Chojna. 2021-06-30 12:15:32
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 98/4 o pow. 0,0842 ha, położoną w obrębie 5 miasta Chojna, zapisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00026536/0 wraz z udziałem do 1/4 części działki nr 98/3 (droga wewnętrzna) o pow. 0,01075 ha, położonej w obrębie 5 miasta Chojna, zapisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00026536/0. 2021-06-15 14:30:46
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 2021-06-14 12:31:43
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 1/31 o pow.0,0449ha, obręb Narost 2021-06-14 12:30:25
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 2021-06-14 12:23:12
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek niezabudowanych, położónych w obrębie Lisie Pole 2021-06-09 08:34:38
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomosci niezabudowanych, położnych w obrębie 8m.Chojna, ul.Wąska 2021-06-09 08:27:58
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomosci niezabudowanej, położónej w obrebie Krajnik Dolny, działka nr 37 o pow.0,9080ha 2021-06-08 14:36:00
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działk nr 42/4 o pow.0,0894ha, obręb 2m.Chojna wraz z udziałem do 1/3 w drodze wewnętrznej 2021-06-04 13:03:23
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonym w Lisim Polu 17, działka nr 302/1 o pow.0,11ha obreb Lisie Pole 2021-06-04 12:57:20
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres do 3 lat terenu z przeznaczeniem na cele rekreacyjne - obręb 8 m. Chojna, ul. Gen. Wł. Sikorskiego, część działki nr 38/200 o pow. 125 m2 (część nr 2) - KW SZ1Y/00049700/8. 2021-05-25 12:59:57
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres do 3 lat terenu z przeznaczeniem na cele rekreacyjne - obręb 8 m. Chojna, ul. Gen. Wł. Sikorskiego, część działki nr 38/200 o pow. 125 m2 (część nr 1) - KW SZ1Y/00049700/8. 2021-05-25 12:55:55
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres do 3 lat terenu z przeznaczeniem na cele rekreacyjne - obręb 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego, część działki nr 38/86 o pow. 225 m2 - KW SZ1Y/00049700/8. 2021-05-25 12:50:03
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaże - część działki nr 38/86 o pow. 108 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego. 2021-05-25 10:06:02
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele składowe - część działki nr 757/5 o pow. 32 m2 w obrębie Lisie Pole gm. Chojna 2021-05-25 09:49:42
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek nr 173/8, 173/9,173/10,173/12,173/13,173/14, położonych w obrębie Jelenin 2021-05-25 09:41:39
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne - części działek 809 i 810 o pow. 0,50 ha w obrębie Nawodna gm. Chojna. 2021-05-25 09:41:33
Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do dzierżawy na cele handlowe - część dzialki nr 249/2 o pow. 5 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Jagiellońska. 2021-05-25 09:37:50
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej nr 38/165 o pow.0,1486ha, obręb 8m.Chojna, ul.Dębowa 2021-05-25 09:35:21
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działka nr 36/290 o pow.1,9978ha, obr. 8m.Chojna, ul.Lotników 2021-05-25 09:26:42
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część dzialki 187/1 o pow. 18 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Owocowa. 2021-05-25 09:19:08
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej nr 276 o pow.0,0904ha, obręb Mętno 2021-05-25 09:17:18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 253/1 o pow. 18 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Bol. Prusa. 2021-05-25 09:14:17
ZARZĄDZENIE Nr 109/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-05-21 13:10:11
ZARZĄDZENIE Nr 108/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-05-21 12:01:51
ZARZĄDZENIE Nr 107/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-05-21 11:33:44
ZARZĄDZENIE Nr 106/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-05-21 11:31:50
ZARZĄDZENIE Nr 105/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-05-21 11:30:11
Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do użyczenia pod kontener do zbiórki odpadów komunalnych - część działki nr 145/26 o pow. 15 m2 w obrębie Grzybno gm. Chojna. 2021-05-20 12:06:03
Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do użyczenia pod kontener do zbiórki odpadów komunalnych - część działki nr 145/26 o pow. 15 m2 w obrębie Grzybno gm. Chojna. 2021-05-20 12:02:27
Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do użyczenia pod kontener do zbiórki odpadów komunalnych - część działki nr 145/26 o pow. 15 m2 w obrębie Grzybno gm. Chojna. 2021-05-20 11:58:57
ZARZĄDZENIE Nr 89/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-05-18 13:28:21
ZARZĄDZENIE Nr 83/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-05-17 08:26:45
ZARZĄDZENIE Nr 82/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-05-17 08:25:09
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 365/18 o pow.0,3035ha, położonej w obrębie 7m.Chojna 2021-05-14 13:40:47
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 365/10 o pow.0,4064ha, położonej w obrębie 7m.Chojna 2021-05-14 13:35:34
ZARZĄDZENIE Nr 79/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 3 marca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-05-14 13:01:15
ZARZĄDZENIE NR 75.2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie: planu kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na 2021 r. 2021-05-14 11:51:52
ZARZĄDZENIE Nr 70/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-05-14 09:30:55
ZARZĄDZENIE Nr 69/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-05-14 09:29:13
ZARZĄDZENIE Nr 68/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-05-14 09:27:28
ZARZĄDZENIE Nr 67/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-05-14 09:22:41
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w obrębie Krajnik Dolny, działka nr 72/4 o pow.030ha 2021-05-12 09:58:04
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej, położónej w obrębie Krajnik Górny działka nr 34 o pow.0,0900ha 2021-05-12 09:56:01
UCHWAŁA Nr XXXII/255/2021 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chojna 2021-05-06 13:43:46
UCHWAŁA Nr XXXII/254/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii na zmianę granic miasta Chojna 2021-05-06 13:38:10
UCHWAŁA Nr XXXII/253/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty lokalu mieszkalnego, położonego w Godkowie Osiedlu 19/2 na rzecz najemcy 2021-05-06 13:33:14
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chojna za rok 2020 2021-04-30 12:21:34
ZARZĄDZENIE Nr 44/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Chojna dotyczącej zmiany granic administracyjnych miasta Chojna, polegającej na włączeniu części obszaru sołectwa Mętno i sołectwa Czartoryja 2021-04-27 12:48:23
Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do użyczenia pod tablicę reklamową - część działki nr 36/185 o pow. 10 m2 w obrębie 8 m. Chojna. 2021-04-26 14:40:19
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele składowe - część działki nr 158/2 o pow. 80 m2 w obrębie 2 m. Chojna, ul. Rogozińskiego. 2021-04-23 11:40:44
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - pomieszczenie gospodarcze o pow. 1,81 m2 na położone na działce nr 413/5 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Jagiellońska. 2021-04-23 11:32:08
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - pomieszczenie gospodarcze o pow. 15,00 m2 na położone na działce nr 342/1 w obrębie 7 m. Chojna, ul. Ogrodowa. 2021-04-23 11:28:01
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - pomieszczenie gospodarcze o pow. 18,25 m2 na położone na działce nr 342/1 w obrębie 7 m. Chojna, ul. Ogrodowa. 2021-04-23 11:24:38
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - pomieszczenie gospodarcze o pow. 15,00 m2 na położone na działce nr 160/2 w obrębie 2 m. Chojna, ul. Rogozińskiego. 2021-04-23 11:20:44
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - pomieszczenie gospodarcze o pow. 13,00 m2 na położone na działce nr 160/2 w obrębie 2 m. Chojna, ul. Rogozińskiego. 2021-04-23 11:17:27
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - pomieszczenie gospodarcze o pow. 12,00 m2 na położone na działce nr 160/2 w obrębie 2 m. Chojna, ul. Rogozińskiego. 2021-04-23 11:14:34
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - pomieszczenie gospodarcze o pow. 13,00 m2 na położone na działce nr 160/2 w obrębie 2 m. Chojna, ul. Rogozińskiego. 2021-04-23 11:10:31
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - pomieszczenie gospodarcze o pow. 10,00 m2 na położone na działce nr 160/2 w obrębie 2 m. Chojna, ul. Rogozińskiego. 2021-04-23 11:02:59
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - pomieszczenie gospodarcze o pow. 10,00 m2 na położone na działce nr 160/2 w obrębie 2 m. Chojna, ul. Rogozińskiego. 2021-04-23 10:53:15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - pomieszczenie gospodarcze o pow. 11,00 m2 na położone na działce nr 160/2 w obrębie 2 m. Chojna, ul. Rogozińskiego. 2021-04-23 10:50:17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - pomieszczenie gospodarcze o pow. 14,00 m2 na położone na działce nr 160/2 w obrębie 2 m. Chojna, ul. Rogozińskiego. 2021-04-23 10:46:35
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - pomieszczenie gospodarcze o pow. 46,54 m2 na położone na działce nr 43 w obrębie Krajnik Górny. 2021-04-23 10:15:55
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - pomieszczenie gospodarcze o pow. 20,75 m2 na położone na działce nr 190/5 w obrębie Krzymów. 2021-04-23 10:10:45
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - pomieszczenie gospodarcze o pow. 19,68 m2 na położone na działce nr 145/13 w obrębie Grzybno. 2021-04-23 10:06:14
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - pomieszczenie gospodarcze o pow. 16,90 m2 na położone na działce nr 339/6 w obrębie Strzelczyn. 2021-04-23 09:45:28
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 8m.Chojna, ul.Wąska działka nr 36/33 o pow.0,2189ha 2021-04-23 09:38:24
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 8m.Chojna, ul.Wąska działka nr 36/39 o pow.0,1279ha 2021-04-23 09:34:48
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 8m.Chojna, ul.Wąska działka nr 36/38 o pow.0,1121ha 2021-04-23 09:26:13
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrebie 8m.Chojna, ul.Wąska działka nr 36/35 o pow.0,2618ha 2021-04-23 09:18:41
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrebie 8m.Chojna, ul.Wąska działka nr 36/34 o pow.0,2288ha 2021-04-23 09:11:05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - pomieszczenie gospodarcze o pow. 34,80 m2 na położone na działce nr 339/6 w obrębie Strzelczyn. 2021-04-23 09:05:02
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - pomieszczenie gospodarcze o pow. 17,40 m2 na położone na działce nr 339/6 w obrębie Strzelczyn. 2021-04-23 08:53:14
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - pomieszczenie gospodarcze o pow. 16,90 m2 na położone na działce nr 339/6 w obrębie Strzelczyn. 2021-04-23 08:46:45
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - pomieszczenie gospodarcze o pow. 16,76 m2 na położone na działce nr 339/6 w obrębie Strzelczyn. 2021-04-23 08:42:42
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - pomieszczenie gospodarcze o pow. 21,30 m2 na położone na działce nr 717/5 w obrębie Lisie Pole. 2021-04-23 08:37:22
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - działka nr 102/1, 269/1, 77/1, 96/2 o pow. 0,0322 ha w obrębie Mętno. 2021-04-22 14:55:40
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - działka nr 270 o pow. 0,09 ha w obrębie Mętno. 2021-04-22 14:51:51
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - działka nr 270 o pow. 0,09 ha w obrębie Mętno. 2021-04-22 14:46:46
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - działka nr 403 o pow. 0,03 ha w obrębie Nawodna. 2021-04-22 14:05:03
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - działka nr 268 o pow. 0,06 ha w obrębie Brwice. 2021-04-22 13:18:03
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod tablicę reklamową - część działki nr 250/1 o pow. 8,0 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Jagiellońska. 2021-04-22 12:28:46
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod tablicę reklamową - część działki nr 56 o pow. 6,0 m2 w obrębie 1 m. Chojna, ul. Wojska Polskiego. 2021-04-22 12:24:17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod tablicę reklamową - część działki nr 56 o pow. 2,0 m2 w obrębie 1 m. Chojna, ul. Wojska Polskiego. 2021-04-22 12:22:35
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod tablicę reklamową - część działki nr 56 o pow. 4,0 m2 w obrębie 1 m. Chojna, ul. Wojska Polskiego. 2021-04-22 12:20:06
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele składowe - część działki nr 145/26 o pow. 12 m2 w obrębie Grzybno. 2021-04-22 12:16:18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele składowe - część działki nr 342/1 o pow. 42 m2 w obrębie 7 m. Chojna, ul. Ogrodowa. 2021-04-22 12:04:56
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele składowe - część działki nr 401/6 o pow. 12 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Polna. 2021-04-22 11:58:08
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele składowe - część działki nr 187/1 o pow. 17 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Owocowa. 2021-04-22 11:54:24
Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne - część działki nr 197/9 o pow. 1,00 ha w obrębie 6 m. Chojna. 2021-04-22 11:49:42
Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne - część działki nr 261 o pow. 685 m2 w obrębie Krajnik Dolny. 2021-04-22 11:46:10
Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne - część działki nr 67/22 o pow. 519 m2 w obrębie Graniczna. 2021-04-22 11:42:09
Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne - część działki nr 291/22 o pow. 250 m2 w obrębie Godków. 2021-04-22 11:29:20
Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne - część działki nr 291/22 o pow. 250 m2 w obrębie Godków. 2021-04-22 11:25:00
Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne - część działki nr 291/22 o pow. 250 m2 w obrębie Godków. 2021-04-22 11:18:42
Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne - część działki nr 117 i 121 o pow. 60 m2 w obrębie Stoki. 2021-04-22 11:14:05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/203 o pow. 200 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego. 2021-04-22 09:57:42
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/143 o pow. 41 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Żwirki i Wigury. 2021-04-22 09:53:12
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/200 o pow. 57 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego. 2021-04-22 09:42:04
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/200 o pow. 300 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. 2021-04-22 09:33:25
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/200 o pow. 300 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. 2021-04-22 09:24:04
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/200 o pow. 48 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego. 2021-04-22 09:20:31
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 376/10 o pow. 40 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. 2021-04-22 08:56:41
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 401/6 o pow. 215 m2 w obrębie 7 m. Chojna, ul. Polna. 2021-04-22 08:53:40
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 187/1 o pow. 100 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Owocowa. 2021-04-22 08:38:00
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 191/18 o pow. 370 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Kosciuszki. 2021-04-22 08:31:08
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 376/10 o pow. 50 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. 2021-04-22 08:26:05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 160/7 o pow. 115 m2 w obrębie 4 m. Chojna, ul. Słowiańska. 2021-04-21 15:49:33
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 38/200 o pow. 250 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. 2021-04-21 15:45:25
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 38/200 o pow. 400 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. 2021-04-21 15:42:25
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 38/200 o pow. 247 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. 2021-04-21 15:38:10
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 38/200 o pow. 700 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. 2021-04-21 15:34:34
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki 180/1 o pow. 12 m2 w obrębie 2 m. Chojna, ul. Bałtycka. 2021-04-21 15:26:39
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki 105/1 o pow. 18 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Łużycka. 2021-04-21 15:15:29
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 376/10 o pow. 18 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. 2021-04-21 15:09:32
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 376/10 o pow. 18 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. 2021-04-21 15:06:07
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki 51/7 o pow. 15 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Jodłowa. 2021-04-21 14:57:41
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 38/96 o pow. 18 m2 w obrębie 8 m. Chojna. 2021-04-21 14:53:32
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 20/10 o pow. 18 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. 2021-04-21 14:49:48
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki 180/1 o pow. 19 m2 w obrębie 2, ul. Bałtycka. 2021-04-21 14:35:52
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 291/22 o pow. 19 m2 w obrębie Godków. 2021-04-21 14:30:09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 150/7 o pow. 18 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. 2021-04-21 14:26:38
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 401/6 o pow. 18 m2 w obrębie 7 m. Chojna, ul. Polna. 2021-04-21 14:22:33
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 187/1 o pow. 18 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Owocowa. 2021-04-21 14:18:09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 145/26 o pow. 15 m2 w obrębie Grzybno. 2021-04-21 14:14:08
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 291/22 o pow. 15 m2 w obrębie Godków. 2021-04-21 14:09:22
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki 174 o pow. 15 m2 w obrębie 2, ul. Szkolna. 2021-04-21 13:55:03
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki 64/1 o pow. 15 m2 w obrębie 3, ul. Dworcowa. 2021-04-21 13:50:43
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki 64/1 o pow. 15 m2 w obrębie 3, ul. Dworcowa. 2021-04-21 13:46:56
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 150/7 o pow. 15 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. 2021-04-21 13:43:22
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 150/7 o pow. 15 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. 2021-04-21 13:40:01
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 23/2 o pow. 15 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. 2021-04-20 14:52:53
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 23/2 o pow. 15 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. 2021-04-20 14:48:30
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod bankomat - część działki nr 201/25 o pow. 2 m2 w obrębie 7 m. Chojna, ul. Jagiellońska. 2021-04-20 14:32:53
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/200 o pow. 225 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego. 2021-04-20 14:23:33
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/200 o pow. 125 m2 w obrębie 8 m. Chojna (część nr 2), ul. Sikorskiego. 2021-04-20 14:17:54
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/200 o pow. 125 m2 w obrębie 8 m. Chojna (część nr 1), ul. Sikorskiego.. 2021-04-20 14:05:36
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod tablicę reklamową - część działki nr 56 o pow. 4,5 m2 w obrębie 1 m. Chojna, ul. Wojska Polskiego. 2021-04-20 13:45:35
Wykaz nieruchomości do dzierżawy pod garaż - część działki 64/1 o pow. 15 m2 w obrębie 3, ul. Dworcowa. 2021-04-20 13:13:12
Wykaz nieruchomości do dzierżawy pod garaż - część działki 64/1 o pow. 15 m2 w obrębie 3, ul. Dworcowa. 2021-04-20 13:09:50
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 52/1 o pow. 15 m2 w obrębie 5 m. Chojna, ul. Jodłowa. 2021-04-20 13:05:08
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod kontener do zbiórki odpadów komunalnych - część działki nr 378/12 o pow. 2 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Jagiełły. 2021-04-20 13:01:13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 38/96 o pow. 18 m2 w obrębie 8 m. Chojna. 2021-04-20 12:45:33
Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do użyczenia pod kontener do zbiórki odpadów komunalnych - część działki nr 150/7 o pow. 27 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. 2021-04-20 12:29:29
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele składowe - część działki nr 181/2 o pow. 2,7 m2 w obrębie 2 m. Chojna, ul. Podmurze. 2021-04-20 12:23:20
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaże - część działki nr 38/86 i 38/81 o pow. 66 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego. 2021-04-20 11:37:56
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaże - część działki nr 38/86 i 38/81 o pow. 264 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego. 2021-04-20 11:33:23
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaże - część działki nr 38/86 i 38/81 o pow. 660 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego. 2021-04-20 11:17:04
ZARZĄDZENIE Nr 13/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-04-15 13:56:05
ZARZĄDZENIE Nr 4/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-04-15 12:45:37
ZARZĄDZENIE Nr 3/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-04-15 12:37:25
ZARZĄDZENIE Nr 2/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-04-15 12:35:48
ZARZĄDZENIE Nr 2/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-04-15 12:33:41
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących działki nr 1/31 o pow. 0,0449 ha oraz działkę nr 1/32 o pow.0,0265ha, położone w obrębie Narost, gmina Chojna, zapisane w księdze wieczystej nr SZ1Y/00019965/4 i SZ1Y/00019031/8 2021-04-14 13:25:28
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 2021-04-12 14:10:46
Wykazy nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę nr 17/13 o pow. 0,0384 ha, obręb 5m. Chojna z przeznaczeniem do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2021-04-12 07:48:10
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej zabudowanej budynkiem gospodarczym, stanowiącej działkę nr 42/4 o pow. 0,0894 ha, położoną w obrębie 2 miasta Chojna 2021-04-07 13:51:20
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, stanowiącej działkę nr 302/1 o pow. 0,1100 ha, położoną w obrębie Lisie Pole. 2021-04-07 13:42:35
Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 77/1 o pow. 0,0347 ha, obręb Narost z przeznaczeniem do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2021-03-31 15:17:47
Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 76 o pow. 0,0352 ha, obręb Narost z przeznaczeniem do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2021-03-31 15:14:30
Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 98/4 o pow. 0,0842 ha, obręb 5m. Chojna z udziałem do 1/4 części w działce nr 98/3 (droga wewnętrzna) z przeznaczeniem do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2021-03-31 15:11:33
Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 276 o pow. 0,0904 ha, obręb Mętno z przeznaczeniem do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2021-03-31 15:06:22
UCHWAŁA Nr XXXI/240/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chojna 2021-03-31 13:30:29
UCHWAŁA Nr XXXI/239/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty lokalu mieszkalnego, położonego w Godkowie Osiedlu 3/2 na rzecz najemcy 2021-03-31 13:02:26
Ogłoszenie rokowań po drugim przetargu ustnym na dzierżawę na okres 30 lat terenu z przeznaczeniem pod budowę elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych. 2021-03-26 13:41:47
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedazy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków nr działki 365/18 o pow.0,3035ha obr.7m.Chojna 2021-03-25 12:50:35
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działek nr 365/10 o pow.0,4064ha obręb 7m.Chojna 2021-03-25 12:44:12
ZARZĄDZENIE Nr 645/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia prac związanych z powszechnym spisem rolnym 2020r. 2021-03-24 10:25:04
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 2021-03-23 15:04:12
ZARZĄDZENIE Nr /641/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu ekologii ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 2021-03-23 14:22:06
ZARZĄDZENIE Nr 636/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-03-23 12:03:13
ZARZĄDZENIE Nr 630/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-03-23 11:40:25
ZARZĄDZENIE Nr 628 /2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 2021-03-23 11:23:28
ZARZĄDZENIE Nr 621/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 2021-03-23 09:43:33
ZARZĄDZENIE Nr 621/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 2021-03-23 09:41:22
Burmistrz Gminy Chojna podaje do wiadomości informacje o wyniku przetargu na sprzedaz działki nr 191/25 obr.6m.Chojna w udziale do 1/5 części 2021-03-18 15:11:38
Burmistrz Gminy Chojna informuje o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 207/36 o pow.0,0495ha, obr. 7m.Chojna 2021-03-18 15:09:44
ZARZĄDZENIE NR 617/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 26 listopada 2020 r w sprawie: podania do publicznej wiadomości planu kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi 2021-03-18 11:41:31
ZARZĄDZENIE Nr 616/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-03-18 11:36:57
ZARZĄDZENIE Nr 613/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 25 listopada 2020 roku 2021-03-18 11:29:54
ZARZĄDZENIE Nr 611/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę i najem użytkowych lokali komunalnych w 2021 r. 2021-03-17 14:30:34
ZARZĄDZENIE Nr 610/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości komunalnych w 2021 r. 2021-03-17 14:28:00
ZARZĄDZENIE Nr 602B/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 4 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-03-17 13:31:45
ZARZĄDZENIE Nr 602A/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 4 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-03-17 13:30:46
ZARZĄDZENIE Nr 602/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 4 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-03-17 13:28:38
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomosci niezabudowanych, położonych w Chojnie, ul.Dębowa, obręb 8m.Chojna 2021-03-12 12:30:05
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiacej działkę nr 36/290 o pow.1,9978ha, położonej w obrebie 8m.Chojna przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2021-03-12 12:20:33
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 38/165 o pow. 0,1486ha, położoną w obrębie 8m.Chojna, ul. Dębowa zapisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00048509/2. 2021-03-10 10:32:22
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej, nr 34 o pow.0,0900ha, obręb Krajnik Górny 2021-03-10 10:26:48
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Jelenin, działki nr 173/8,173/9,173/10, 173/12, 173/13,173/14 2021-03-10 10:18:17
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomosci niezabudowanej, działka nr 72/4 o pow.0,30ha obręb Krajnik Dolny, KW SZ1Y/00039137/7 2021-03-10 09:28:16
UCHWAŁA Nr XXX/229/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego nieruchomości, położonej w obrębie 5 m. Chojna oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 58/2 na cele publiczne 2021-03-05 09:42:30
UCHWAŁA Nr XXX/228/2021 RADY MIEJSKEJ w CHOJNIE z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości, położonej w obrębie Krzymów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 310/1 2021-03-05 09:36:46
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku rokowań na sprzedaż działki nr 36/106 o pow.1,3648ha, obręb 8m.Chojna 2021-03-04 10:38:48
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku rokowań na sprzedaż działki nr 160/5 o pow.0,0411ha, obręb 4m.Chojna 2021-03-04 10:06:31
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu działki nr 27 o pow. 0,0400ha, obręb Krajnik Dolny, KW SZ1Y/00041728/4 2021-03-04 09:57:26
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiacej działkę nr 42/4 o pow.0,0894ha, obręb 2m.Chojna wraz z udziałem do 1/3 części w działce nr 42/1 z przeznaczeniem do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2021-02-25 11:59:35
Burmistrz Gminy Chojna podajre do pyblicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiacej działkę nr 37 o pow.0,9080ha, obręb Krajnik Dolny z przeznaczeniem do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2021-02-25 11:40:09
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomosci zabudowanej stanowiacej działkę nr 302/1 o pow.0,11ha, obręb Lisie Pole 2021-02-25 10:45:06
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomosci niezabudowanych, stanowiacych działki nr 1/31 o pow.0,0449ha oraz działkę nr 1/32 o pow.0,0265ha, położóne w obrebie Narost 2021-02-19 08:41:19
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrebie 8m.Chojna, ul.Dębowa nr 38/172, 38/179 i 38/180 2021-02-17 10:20:14
ZARZĄDZENIE Nr 44/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Chojna dotyczącej zmiany granic administracyjnych miasta Chojna, polegającej na włączeniu części obszaru sołectwa Mętno i sołectwa Czartoryja 2021-02-02 09:05:25
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - lokal użytkowy o pow. 243,44 m2 w obrębie 8 m. Chojna, działka nr 25. 2021-02-01 14:40:06
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod garaż - część działki nr 38/96 o pow. 18 m2 w obrębie 8 m. Chojna. 2021-02-01 14:35:19
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/86 o pow. 225 m2 w obrębie 8 m. Chojna. 2021-02-01 14:30:36
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/200 o pow. 125 m2 w obrębie 8 m. Chojna (część nr 2). 2021-02-01 14:17:03
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/200 o pow. 125 m2 w obrębie 8 m. Chojna (część nr 1). 2021-02-01 14:02:54
UCHWAŁA Nr XXIX/220/2021 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty lokalu mieszkalnego, położonego w Chojnie przy ulicy Narciarskiej 60B/15 na rzecz najemcy 2021-02-01 09:33:20
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 207/36 o pow.0,0495ha, obręb 7m.Chojna, ul.Jagiellońska, KW SZ1Y/00067627/4 2021-01-29 09:44:39
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej drogę wewnetrzną, w udziale do 1/5 części, działka nr 191/25 o pow.0,1050ha, obr. 6m.Chojna, KW SZ1/00070981/7 2021-01-29 09:17:35
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaz działki nr 7/5 o pow.0,1072ha, obręb 6m.Chojna wraz za udziałem do 1/5 części w działce drogowej nr 7/2, ul.Łyżwiarska 2021-01-28 10:55:12
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaz działki nr 7/7 o pow.0,1029ha, obręb 6m.Chojna wraz za udziałem do 1/5 części w działce drogowej nr 7/2, ul.Łyżwiarska 2021-01-28 10:42:37
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Chojnie przy ul. Ogrodowej, działka nr 207/29 o pow. 0,1744ha, obręb 7m.Chojna, KW SZ1Y/00067629/8 w udziale do 219/1000 części wraz z udziałem do 1008/10000 części w działce nr 207/30 o pow.0,2123ha, obręb 7m.Chojna, KW SZ1Y/00067628/1 2021-01-21 08:39:49
Informacja odnośnie rozpoczęcia kontroli prawidłowej segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Chojna 2021-01-20 13:13:42
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 8m.Chojna, ul.Wł.Andersa, działka nr 36/106 o pow.1,3648ha 2021-01-18 10:56:32
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dwoma budynkami pozostałymi niemieszkalnymi, działka nr 160/5 o pow.0,0411ha, położona w obrębie 4m.Chojna, ul.Słowiańska 2021-01-18 10:39:57
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiacej działkę nr 27 o pow.0,0400ha, obręb Krajnik Dolny 2021-01-18 10:33:58
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 38/165 o pow.0,1486ha, położoną w obrębie 8m.Chojna, ul.Dębowa 2021-01-18 10:14:42
Harmonogram odbioru odpadów 2021 2020-12-31 08:55:14
UCHWAŁA Nr XXVI/207/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie Gminie Widuchowa udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chojnie 2020-12-29 08:29:30
UCHWAŁA Nr XXVI/196/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprzedaży udziałów w nieruchomościach zabudowanych oraz określenia wysokości bonifikaty od ceny sprzedaży udziału 2020-12-28 11:59:15
UCHWAŁA Nr XXVI/195/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Chojna 2020-12-28 11:50:09
UCHWAŁA Nr XXVI/194/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty lokalu mieszkalnego, położonego w Chojnie przy ulicy Bolesława Chrobrego 7/1 na rzecz najemcy 2020-12-28 11:37:12
informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 186/1, obręb Strzelczyn 2020-12-28 07:39:17
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedeaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Chojnie, przy ul.Łyżwiarskiej 2020-12-10 12:21:00
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położónych w obrebie Lisie Pole 2020-12-10 12:08:58
Zmiana stawki za odpady komunalne 2020-12-04 08:14:29
UCHWAŁA Nr XXV/190/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/108/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-12-03 14:33:11
UCHWAŁA Nr XXV/189/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-12-03 14:27:52
UCHWAŁA Nr XXV/188/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chojna 2020-12-03 14:17:58
UCHWAŁA Nr XXV/187/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Chojna w przedmiocie zmiany granic administracyjnych miasta Chojna 2020-12-03 14:01:43
UCHWAŁA Nr XXV/186/2020 RADY MIEJSKIEJ w CHOJNIE z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 2020-12-03 13:35:03
informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki nr 154/1 o pow.0,37ha , obręb Rurka 2020-12-03 09:49:22
Informacja odnośnie rozpoczęcia kontroli prawidłowej segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Chojna 2020-12-01 13:24:49
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Chojnie przy ul. Ogrodowej, działka nr 207/29 o pow. 0,1744ha, obręb 7m.Chojna, KW SZ1Y/00067629/8 w udziale do 219/1000 części wraz z udziałem do 1008/10000 części w działce nr 207/30 o pow.0,2123ha, obręb 7m.Chojna, KW SZ1Y/00067628/1 (parking, droga wewnętrzna). 2020-11-26 08:49:36
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki nr 7/4 o pow.0,1071ha, obreb 6m.Chojna wraz z udziałem do 1/5 części w działce drogowej nr 7/2 2020-11-25 09:11:52
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaz działki nr 7/3 o pow.0,1066ha, obręb 6m.Chojna wraz za udziałem do 1/5 części w działce drogowej nr 7/2, ul.Łyżwiarska 2020-11-25 09:04:27
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej nr 38/165 o pow.0,1486ha, obręb 8m.Chojna, ul.Dębowa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2020-11-24 08:27:00
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, działka nr 27 obręb Krajnik Dolny 2020-11-24 07:56:31
ZARZĄDZENIE Nr 591/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 14 października 2020r. zmieniające zarządzenie nr 193/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 czerwca 2019r. w sprawie zatwierdzenia Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego w Chojnie 2020-11-23 13:13:13
ZARZĄDZENIE Nr 586/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 07 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-11-23 12:17:48
ZARZĄDZENIE NR 585/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 7 października 2020 r w sprawie: podania do publicznej wiadomości planu kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi 2020-11-23 12:12:34
Informacja o zmianach w projekcie umowy dzierżawy terenu z przeznaczeniem pod budowe elektrowni słonecznej w Chojnie. 2020-11-19 14:05:05
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 186/1 o pow.0,31ha, położoną w obrębie Strzelczyn 2020-11-16 11:50:26
UCHWAŁA Nr XXIV/180/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Godków 2020-11-10 13:56:57
UCHWAŁA Nr XXIV/179/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty lokalu mieszkalnego, położonego w Chojnie przy ulicy Kościuszki 7/1A na rzecz najemcy 2020-11-10 13:50:02
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Krajnik Górny, działka nr 34 o pow.0,0900ha 2020-11-09 12:22:20
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej, położónej w obrębie 6m.Chojna, działka nr 191/25 w udziale do 1/5 części 2020-11-09 11:31:35
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej, położónej w obrębie Godków, działka nr 67/4 o pow.0,0409ha 2020-11-09 11:26:08
Rozporządzenie nr 1/2020 powiatowego lekarza weterynarii w Gryfinie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie Obwodu Łowieckiego nr 274 2020-11-06 12:19:11
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 2020-11-04 08:32:55
Sprostowanie oczywistej omyłki w załaczniku do ogłoszenia o drugim przetargu na dzierżawę nieruchomości pod budowę elektrowni słonecznej, położónej w obrębie 8 m. Chojna. 2020-11-02 15:06:13
Wykaz nieruchomości do dzierżawy na cele rolne - część działki nr 291/22 o pow. 200 m2 w obrębie Godków. 2020-10-30 14:18:35
Wykaz nieruchomości do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 23/2 o pow. 120 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. 2020-10-30 14:12:16
Wykaz nieruchomości do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 158/2 o pow. 115 m2 w obrębie 2 m. Chojna, ul. Rogozińskiego. 2020-10-30 14:02:14
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne - część działki nr 291/22 o pow. 450 m2 w obrębie Godków. 2020-10-30 13:35:29
Wykaz nieruchomości do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 195/11 o pow. 300 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Kościuszki. 2020-10-30 13:25:08
Wykaz nieruchomości do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 191/18 o pow. 611 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Kościuszki. 2020-10-30 13:18:19
Wykaz nieruchomości do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 230 o pow. 500 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Brzozowa. 2020-10-30 13:11:12
Wykaz nieruchomości do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 214/2 o pow. 216 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Barwicka. 2020-10-30 12:01:31
Wykaz nieruchomości do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 160/7 o pow. 400 m2 w obrębie 4 m. Chojna, ul. Słowiańska. 2020-10-30 11:55:01
Wykaz nieruchomości do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 158/2 o pow. 82 m2 w obrębie 2 m. Chojna, ul. Rogozińskiego. 2020-10-30 11:47:56
Wykaz nieruchomości do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 38/200 o pow. 300 m2 w obrębie 8 m. Chojna ul. Narciarska. 2020-10-30 11:41:59
Wykaz nieruchomości do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 38/200 o pow. 525 m2 w obrębie 8 m. Chojna ul. Narciarska. 2020-10-30 11:36:46
Wykaz nieruchomości do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 230 o pow. 850 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Brzozowa. 2020-10-30 11:21:35
Wykaz nieruchomości do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 365/9 o pow. 187 m2 w obbie 7 m. Chojna, ul. Jagiellońska. 2020-10-30 11:16:09
Wykaz nieruchomości do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 187/1 o pow. 100 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Owocowa. 2020-10-30 11:09:59
Wykaz nieruchomości do dzierżawy na cele reolne - działki nr 173/9, 173/11, 173/8, 173/4, 173/12, 173/10, 173/13, 173/14 o pow. 0,8827 ha w obrębie Jelenin. 2020-10-30 10:35:54
Wykaz nieruchomości do dzierżawy pod garaż - część działki nr 19/7 o pow. 6 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. 2020-10-30 10:08:07
Wykaz nieruchomości do dzierżawy pod garaż - część działki nr 23/2 o pow. 6 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. 2020-10-30 09:58:57
Wykaz nieruchomości do dzierżawy pod garaż - część dzialki nr 253/2 o pow. 18 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Bol. Prusa. 2020-10-30 09:42:10
Wykaz nieruchomości do dzierżawy na cele składowe - część działki nr 145/26 o pow. 18,90 m2 w obrębie Grzybno. 2020-10-30 09:33:46
Wykaz nieruchomości do dzierżawy pod garaż - część działki nr 23/2 o pow. 16,5 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. 2020-10-30 09:18:26
Wykaz nieruchomości do dzierżawy pod garaż - część działki nr 64/1 o pow. 15 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Dworcowa. 2020-10-29 14:54:11
Wykaz nieruchomości do dzierżawy pod garaż - część działki nr 64/1 o pow. 15 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Dworcowa. 2020-10-29 14:49:35
Wykaz nieruchomości do dzierżawy na cele składowe - część działki nr 291/22 o pow. 14 m2 w obrębie Godków. 2020-10-29 14:38:22
Wykaz nieruchomości do dzierżawy na cele składowe - część działki nr 214/6 o pow. 20 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Barwicka. 2020-10-29 14:26:44
Wykaz nieruchomości do dzierżawy pod garaż - część działki nr 64/1 o pow. 15 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Dworcowa. 2020-10-29 13:04:47
Wykaz nieruchomości do dzierżawy pod garaż - część działki nr 376/10 o pow. 18 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. 2020-10-29 12:59:04
Wykaz nieruchomości do dzierżawy pod garaż - część działki nr 47/5 o pow. 15 m2 w obrębie 2 m. Chojna, ul. Rogozińskiego. 2020-10-29 12:47:38
Wykaz nieruchomości do dzierżawy na cele składowe - część działki nr 36/28 o pow. 36 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Orląt. 2020-10-29 12:39:11
Wykaz nieruchomości do dzierżawy pod garaż - część działki nr 38/96 o pow. 15 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Żwirki i Wigury. 2020-10-29 12:12:18
Wykaz nieruchomości do dzierżawy pod garaż - część działki 23/2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. 2020-10-29 12:06:32
Wykaz nieruchomości do dzierżawy na cele składowe - część działki nr 36/28 o pow. 15 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Orląt. 2020-10-29 11:59:44
Wykaz nieruchomości do dzierżawy pod garaż - część działki nr 174 o pow. 15 m2 w obrębie 2 m. Chojna, ul. Szkolna. 2020-10-29 11:54:32
Wykaz nieruchomości do dzierżawy pod garaż - część działki nr 158/2 o pow. 18 m2 w obrębie 2 m. Chojna, ul. Rogozińskiego. 2020-10-29 11:45:49
Wykaz nieruchomości do dzierżawy pod garaż - część działki nr 376/10 o pow. 18 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Basztowa. 2020-10-29 11:40:52
Wykaz nieruchomości do dzierżawy pod garaż - część działki nr 25/3 o pow. 18 m2 w obrębie Wilkoszyce. 2020-10-29 11:34:02
Wykaz nieruchomości do dzierżawy pod garaż - część działki nr 158/2 o pow. 18 m2 w obrębie 2 m. Chojna, ul. Rogozińskiego. 2020-10-29 11:28:08
Wykaz nieruchomości do dzierżawy pod garaż - część działki nr 38/97 o pow. 18 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Żwirki i Wigury. 2020-10-29 11:18:22
Wykaz nieruchomości do dzierżawy pod garaż - część działki nr 38/97 o pow. 18 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Żwirki i Wigury. 2020-10-29 11:12:48
Wykaz nieruchomości do dzierżawy pod garaż - część działki nr 150/7 o pow. 15 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. 2020-10-29 11:03:16
Wykaz nieruchomości do dzierżawy pod garaż - część działki nr 160/7 o pow. 18 m2 w obrębie 4 m. Chojna, ul. Słowiańska. 2020-10-29 10:56:17
Wykaz nieruchomości do dzierżawy pod garaż - część działki nr 20/10 o pow. 5 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Bol. Chrobrego. 2020-10-29 10:19:27
Wykaz nieruchomości do dzierżawy na cele składowe - część działki nr 143/11 o pow. 18 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Różana. 2020-10-29 10:14:47
Wykaz nieruchomości do dzierżawy - lokal użytkowy - część działki nr 36/233 o pow. 445 m2 w obrębie 8 m. Chojna. 2020-10-29 10:01:06
Wykaz nieruchomości do dzierżawy na plac manewrowy - częć działki nr 36/161 o pow. 120 m2 w obrębie 8 m. Chojna. 2020-10-29 09:51:35
Wykaz nieruchomości do dzierżawy na cele parkingowe - część działki nr 309/1 i 309/2 o pow. 510 m2 w obrębie Krajnik Dolny. 2020-10-29 09:43:35
Wykaz nieruchomości do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/200 o pow. 148 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego. 2020-10-29 08:56:46
Wykaz nieruchomości do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/200 o pow. 70 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego. 2020-10-29 08:49:17
Wykaz nieruchomości do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/200 o pow. 265 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego. 2020-10-29 08:40:58
Wykaz nieruchomości do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 381 o pow. 50 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Piekarska. 2020-10-29 08:35:12
Wykaz nieruchomości do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki 38/86 o pow. 165 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego. 2020-10-29 08:27:23
Wykaz nieruchomości do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki 38/86 o pow. 165 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego. 2020-10-29 08:02:01
Wykaz nieruchomości do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 214/6 o pow. 14 m2 w obrębie 6 m. Chojna, ul. Barwicka. 2020-10-28 14:54:00
Wykaz nieruchomości do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/200 o pow. 72 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego. 2020-10-28 14:42:39
Wykaz nieruchomości do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/200 o pow. 71 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego. 2020-10-28 14:35:44
Wykaz nieruchomości do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/200 o pow. 120 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego. 2020-10-28 14:28:37
Wykaz nieruchomości do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 36/28 o pow. 129 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Orląt. 2020-10-28 14:14:46
Wykaz nieruchomości do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/200 o pow. 25 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego. 2020-10-28 14:08:12
Wykaz nieruchomości do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 36/203 o pow. 225 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego. 2020-10-28 14:01:10
Wykaz nieruchomości do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 36/203 o pow. 150 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego. 2020-10-28 13:53:06
Wykaz nieruchomości do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/200 o pow. 130 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Sikorskiego. 2020-10-28 13:23:07
Wykaz nieruchomości do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 38/200 o pow. 77 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. 2020-10-28 13:12:19
Wykaz nieruchomości do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 143/14 o pow. 44 m2 w obrębie 4 m. Chojna, ul. Trakt Pyrzycki. 2020-10-28 12:43:17
Wykaz nieruchomości do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 143/11 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Różana. 2020-10-28 12:29:00
Wykaz nieruchomości do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 43 o pow. 450 m2 w obrębie Krajnik Górny. 2020-10-28 11:53:28
Wykaz nieruchomości do dzierżawy na cele rekreacyjne - część działki nr 185 o pow. 0,03 ha w obrębie Strzelczyn. 2020-10-28 11:32:34
Wykaz nieruchomości do dzierżawy pod uprawę warzyw - część działki nr 38/200 o pow. 300 m2 w obrębie 8 m. Chojna, ul. Narciarska. 2020-10-28 11:15:33
Wykaz nieruchomości do dzierżawy pod garaż - część działki nr 160/2 o pow. 15 m2 w obrębie 2 m. Chojna, ul. Rogozińskiego. 2020-10-28 10:51:02
Wykaz nieruchomości do dzirżawy pod garaż - część działki nr 291/22 o pow. 15 m2 w obrębie Godków. 2020-10-28 10:42:28
Wykaz nieruchomości do dzierżawy pod garaż - część działki nr 253/1 o pow. 18 m2 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Bol. Prusa. 2020-10-28 10:22:15
ZARZĄDZENIE Nr 577/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 30 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-10-27 09:33:03
ZARZĄDZENIE Nr 576/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 30 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-10-27 09:29:00
ZARZĄDZENIE Nr 575/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 30 wrzesień 2020 roku w sprawie ustalenia opłaty za najem świetlic wiejskich, położonych na terenie Gminy Chojna 2020-10-27 09:25:55
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, działka nr 1/32 i działka nr 1/33 obręb Narost 2020-10-22 12:52:17
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, działka nr 173/14 obręb Jelenin 2020-10-22 12:30:11
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, działka nr 173/13 obręb Jelenin 2020-10-22 12:08:07
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, działka nr 173/12 obręb Jelenin 2020-10-22 11:59:26
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, działka nr 173/10 obręb Jelenin 2020-10-22 11:43:53
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, działka nr 173/9 obręb Jelenin 2020-10-22 11:13:19
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, działka nr 173/8 obręb Jelenin 2020-10-22 10:51:14
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 3m. Chojna, ul. Mieszka I 8, działka nr 398 o pow. 0,0441ha, KW SZ1Y/100045660/7. 2020-10-22 10:23:07
ZARZĄDZENIE Nr 565/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 16 września 2020 r. w sprawie: procedury kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz gospodarki ściekowej na terenie Gminy Chojna 2020-10-21 13:24:29
ZARZĄDZENIE Nr 559/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 9 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-10-21 09:31:01
ZARZĄDZENIE Nr 558/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 9 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-10-21 09:28:29
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia pod kontenery na śmieci - część działki nr 201 w obrębie 3 m. Chojna, ul. Jagiełły (4 miejsca). 2020-10-09 14:28:45
ZARZĄDZENIE Nr 542/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2020-10-08 12:38:39
ZARZĄDZENIE Nr 541/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2020-10-08 12:34:54
ZARZĄDZENIE Nr 540/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2020-10-08 12:31:47
ZARZĄDZENIE Nr 539/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2020-10-08 12:22:52
ZARZĄDZENIE Nr 538/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-10-08 12:17:27
Zarządzenie nr 533/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19.08.2020 r. w sprawie: przyjęcia "Programu odpracowania zaległości czynszowych" dla najemców lokali komunalnych stanowiących zasób mieszkaniowy gminy Chojna 2020-10-08 11:50:03
Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedeaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, działka nr 207/29 o pow.0,1744ha w udziale 219/1000 części obr. 7m.Chojna 2020-10-05 08:44:08
ZARZĄDZENIE Nr 527/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 5 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2020-10-02 15:00:33
Zarządzenie Nr  526 /2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia  5  sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2020-10-02 14:56:25
ZARZĄDZENIE Nr 526 /2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 5 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-10-02 14:53:02
ZARZĄDZENIE Nr 516/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 22 lipca 2020 roku. w sprawie: powołania Komisji do przejęcia lokalu komunalnego znajdującego się w m. Grzybno 36 2020-10-01 08:30:38
Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, położonych w obrębie 6, miasto Chojna, ul.Łyżwiarska