Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Tag: Wydział Organizacyjny (OR)


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 412/2020 Burmistrza Chojna z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania Honorowego Patronatu Burmistrza Gminy Chojna oraz przyjmowania przez Burmistrza Gminy Chojna członkostwa w komitecie honorowym 2023-04-28 20:13:41
ZARZĄDZENIE NR 29/2022 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z odbycia służby przygotowawczej 2022-03-01 14:51:42
ZARZĄDZENIE NR 28/2022 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z odbycia służby przygotowawczej 2022-03-01 14:44:45
ZARZĄDZENIE NR 27/2022 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z odbycia służby przygotowawczej 2022-03-01 14:42:54
Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów gminy w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. poprzez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej 2022-02-23 16:58:42
OR.6 Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków. 2022-02-09 08:30:21
OR.5 Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji 2022-02-09 08:25:35
OR.4 Przyznawanie Honorowego Patronatu Burmistrza Gminy Chojna. 2022-02-09 07:46:18
ZARZĄDZENIE NR 286/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu służbowego marki Toyota Aygo o nr rej. ZGR 2R33 2022-02-03 13:54:56
ZARZĄDZENIE Nr 280/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 398/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie używania służbowego pojazdu samochodowego w Urzędzie Miejskim w Chojnie 2022-02-02 14:31:54
ZARZĄDZENIE NR 279/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie czasu pracy w 2022 r. pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnie 2022-02-02 14:26:44
ZARZĄDZENIE NR 278/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 166/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnie 2022-02-02 14:22:59
ZARZĄDZENIE NR 277/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 116/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnie z późniejszymi zmianami 2022-02-02 14:14:15
ZARZĄDZENIE NR 272/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie przyznania i wypłacania dodatku motywacyjnego dla dyrektora szkoły podstawowej 2022-02-02 12:49:10
ZARZĄDZENIE NR 269/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Wydziale Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami Urzędu Miejskiego w Chojnie 2022-02-02 12:05:32
ZARZĄDZENIE NR 268/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru przedstawiciela pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnie 2022-02-02 11:58:53
UCHWAŁA NR XLI/306/2021 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza Gminy Chojna 2022-01-12 12:12:44
Zarządzenie nr 277/2021 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 116/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnie z późniejszymi zmianami 2021-12-20 12:51:57
OR.3 Udostępnianie dokumentacji kadrowo-płacowej z zasobu Archiwum Zakładowego 2021-11-22 08:01:36
OR.2 Udostępnianie dokumentacji z zasobu Archiwum Zakładowego w celu wglądu w akta sprawy, sporządzania notatek, wykonania kserokopii, uwierzytelnionej kserokopii lub wykonanie odpisu. 2021-11-22 07:57:05
OR.1 Udostępnienie informacji publicznej w zakresie objętym wnioskiem. 2021-11-22 07:50:42
ZARZĄDZENIE Nr 246/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 20 października 2021 r. w sprawie upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Gminę Chojna, wpisów w księgach rejestrowych oraz do wydawania odpisów z rejestru instytucji kultury i ksiąg rejestrowych 2021-10-28 15:03:23
ZARZĄDZENIE Nr 245/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 20 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Chojnie 2021-10-28 10:39:14
ZARZĄDZENIE Nr 227/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Chojnie 2021-10-19 10:01:58
ZARZĄDZENIE Nr 226/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 29 września 2021 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 1174/V/2010 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 września 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Centrum Kultury w Chojnie 2021-10-19 09:58:13
ZARZĄDZENIE Nr 225/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 29 września 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Danielowi Macuk, któremu powierzono pełnienie obowiązków Dyrektora Centrum Kultury w Chojnie 2021-10-19 09:53:46
ZARZĄDZENIE Nr 224/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 29 września 2021 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury w Chojnie 2021-10-19 09:49:18
ZARZĄDZENIE Nr 191/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie przyznania i wypłacania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych oraz dyrektora Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie 2021-09-28 15:02:28
ZARZĄDZENIE Nr 187/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 11 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. administracyjnych i funduszy sołeckich w Wydziale Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami Urzędu Miejskiego w Chojnie 2021-09-28 13:45:56
ZARZĄDZENIE Nr 181/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. kancelaryjnych i obsługi interesanta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Chojnie 2021-09-20 09:53:20
ZARZĄDZENIE Nr 157/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 7 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 605/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wewnętrznego Regulaminu organizacyjnego Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnie 2021-08-04 13:05:02
ZARZĄDZENIE Nr 150/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 116/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnie z późniejszymi zmianami 2021-08-04 12:36:13
ZARZĄDZENIE Nr 145/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zasad tworzenia i aktualizacji kart usług w Urzędzie Miejskim w Chojnie 2021-08-04 12:10:23
ZARZĄDZENIE Nr 137/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków lokalnych w Wydziale Finansowo-Księgowym Urzędu Miejskiego w Chojnie 2021-08-04 10:24:41
ZARZĄDZENIE Nr 136/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie przyznania i wypłacania dodatku funkcyjnego i dodatku motywacyjnego dla dyrektora szkoły podstawowej 2021-08-04 10:22:43
ZARZĄDZENIE Nr 123/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Przyrodników Polskich w Brwicach 2021-07-28 14:44:18
Zarządzenie Nr 605/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 listopada 2020 r.w sprawie ustalenia wewnętrznego Regulaminu organizacyjnego Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnie 2021-07-15 10:43:43
Zarządzenie Nr 157/2021 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 605/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wewnętrznego Regulaminu organizacyjnego Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnie 2021-07-15 10:36:28
Zarządzenie Nr 150/2021 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 czerwca 2021r. zmieniające zarządzenie Nr 116/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego 2021-07-06 12:58:51
ZARZĄDZENIE Nr 116/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z usługi ?Transmisja on-line uroczystości ślubnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Chojnie? 2021-05-21 13:43:22
ZARZĄDZENIE Nr 100/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z odbycia służby przygotowawczej 2021-05-18 14:24:35
ZARZĄDZENIE Nr 99/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z odbycia służby przygotowawczej 2021-05-18 14:22:56
ZARZĄDZENIE Nr 87/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii B zgromadzonej w archiwum zakładowym Urzędu Miejskiego w Chojnie 2021-05-18 10:35:28
ZARZĄDZENIE Nr 62/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 24 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 116/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnie z późniejszymi zmianami 2021-05-13 14:27:24
ZARZĄDZENIE Nr 57/2021 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie przyznania i wypłacenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych oraz dyrektora Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie 2021-05-05 14:42:48
ZARZĄDZENIE Nr 51/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 3 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Gminy Chojna Nr 166/VIII/2019 z dnia 22 maja 2019 r. ze zm. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnie 2021-05-05 13:28:16
ZARZĄDZENIE Nr 51/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie wyboru reprezentacji osób zatrudnionych do spraw pracowniczego planu kapitałowego dla Urzędu Miejskiego w Chojnie 2021-05-05 13:26:02
ZARZĄDZENIE Nr 50/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie wskazania podstawowego sposobu wykonywania czynności kancelaryjnych, zasad postępowania z dokumentacją i wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Chojnie 2021-05-05 13:18:58
ZARZĄDZENIE Nr 49/2021 BURMISTRZA Gminy Chojna z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu pracy archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Chojnie oraz przekazywania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej na stan archiwum zakładowego 2021-05-05 13:02:54
ZARZĄDZENIE Nr 48/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 03 lutego 2021r. zmieniające zarządzenie nr 293/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 października 2019r. w sprawie ustalenia wykazu stanowisk pracy, zasad i norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom Urzędu Miejskiego w Chojnie 2021-05-05 12:56:09
ZARZĄDZENIE Nr 11/2021 BURMISTRZA MINY CHOJNA z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Miejskiego w Chojnie 2021-04-15 13:46:07
ZARZĄDZENIE Nr 10/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji doręczania korespondencji miejscowej 2021-04-15 13:34:55
ZARZĄDZENIE Nr 651/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Gminy Chojna 2021-04-14 14:39:18
Plan działania na rzecz poprawy Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Chojnie na lata 2020-2021 2021-03-31 13:48:50
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 2021-03-30 12:51:24
ZARZĄDZENIE Nr 647/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 116/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnie z późniejszymi zmianami 2021-03-26 09:15:06
ZARZĄDZENIE Nr 632/2020 BBURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 107/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Chojnie 2021-03-23 11:48:18
ZARZĄDZENIE Nr 629/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 9 grudnia 2020 w sprawie czasu pracy w 2021 r. pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnie 2021-03-23 11:38:23
ZARZĄDZENIE Nr 627/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnie do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania czynności w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników 2021-03-23 11:20:57
ZARZĄDZENIE NR 626/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zasad potwierdzania sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej 2021-03-23 11:18:11
ZARZĄDZENIE Nr 606/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 10 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 600/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. komunalnych i bieżącego utrzymania technicznego infrastruktury gminnej w Wydziale Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami Urzędu Miejskiego w Chojnie 2021-03-17 14:14:38
ZARZĄDZENIE Nr 605/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wewnętrznego Regulaminu organizacyjnego Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnie 2021-03-17 14:12:08
ZARZĄDZENIE Nr 604/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 10 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 116/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnie z późniejszymi zmianami 2021-03-17 14:05:38
ZARZĄDZENIE Nr 600/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. komunalnych i bieżącego utrzymania technicznego infrastruktury gminnej w  Wydziale Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami Urzędu Miejskiego w Chojnie 2021-03-17 12:30:22
ZARZĄDZENIE Nr 600/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. komunalnych i bieżącego utrzymania technicznego infrastruktury gminnej w Wydziale Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami Urzędu Miejskiego w Chojnie 2021-03-17 12:29:10
Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów gminy w okresie do 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej. 2021-03-02 11:01:08
Potwierdzenie sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej 2020-12-18 15:14:58
Zarządzenie Nr 553/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 września 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 116/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnie z późniejszymi zmianami 2020-12-17 10:47:38
ZARZĄDZENIE Nr 596/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 28 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. z zakresu sprzedaży, użytkowania wieczystego, przekształcenia użytkowania wieczystego, wykupu, zmiany nieruchomości w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego w Chojnie 2020-11-23 13:51:38
ZARZĄDZENIE Nr 589/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 14 października 2020 r. w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego do załatwiania w imieniu Burmistrza Gminy Chojna indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej włącznie z prawem do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, poświadczeń a także do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępow 2020-11-23 12:58:53
ZARZĄDZENIE NR 588/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 14 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu w którym będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna 2020-11-23 12:34:55
ZARZĄDZENIE Nr 581/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 7 października 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Chojnie oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych 2020-11-23 11:58:48
ZARZĄDZENIE Nr 554/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 2 września 2020 r. w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu roboczego ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Chojnie 2020-10-21 09:05:35
ZARZĄDZENIE Nr 553/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 2 września 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 116/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnie z późniejszymi zmianami 2020-10-20 14:57:41
ZARZĄDZENIE Nr 545/2020 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2) w Urzędzie Miejskim w Chojnie 2020-10-20 12:09:38
ZARZĄDZENIE Nr 534/2020 BURMSTRZA GMINY CHOJNA z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli sposobu przygotowania organizacji pracy placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna w czasie pandemii koronawirusa (SARS-CoV-2) na rok szkolny 2020/2021 2020-10-08 11:53:46
ZARZĄDZENIE Nr 528/2020 BBURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Chojnie 2020-10-08 10:38:43
Zarządzenie nr 523/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie prz6yznania i wypłacenia dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla pełniącej obowiązki dyrektora szkoły podstawowej. 2020-10-02 14:02:11
Zarządzenie nr 490/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 143/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie 2020-07-28 12:31:50
Zarządzenie nr 478/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnie 2020-07-09 15:02:49
Zarządzenie nr 477/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zasad udzielania upoważnień i pełnomocnictw w Urzędzie Miejskim w Chojnie oraz prowadzenia ich rejestru 2020-07-09 15:00:28
Zarządzenie nr 465/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 461/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z odbycia służby przygotowawczej 2020-07-06 12:40:12
Zarządzenie nr 462/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii B zgromadzonej w archiwum zakładowym Urzędu Miejskiego w Chojnie 2020-07-06 12:26:57
Zarządzenie nr 461/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z odbycia służby przygotowawczej 2020-07-06 12:21:50
Zarządzenie nr 445/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania raportu o stanie Gminy Chojna obejmującego rok 2019 i określenia jego zadań. 2020-05-06 08:56:44
Zarządzenie nr 437/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zmian w organizacji i systemie pracy w Urzędzie Miejskim w Chojnie w wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej 2020-04-24 10:55:17
Zarządzenie nr 436/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Gminy Chojna nr 166/VIII/2019 z dnia 22 maja 2019 r. ze zm. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnie 2020-04-24 10:35:41
Zarządzenie Nr 418/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 marca 2020r. zmieniające zarządzenie Nr 116/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnie z późniejszymi zmianami 2020-03-24 13:17:08
Zarządzenie nr 426/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmiany organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Chojnie. 2020-03-24 12:34:03
Zarządzenie nr 419/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 154/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wewnętrznego Regulaminu organizacyjnego Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnie z późniejszymi zmianami. 2020-03-24 12:07:18
Zarządzenie nr 418/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 116/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnie z późniejszymi zmianami. 2020-03-24 12:03:32
Zarządzenie nr 412/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania Honorowego Patronatu Burmistrza Gminy Chojna oraz przyjmowania przez Burmistrza Gminy Chojna członkostwa w komitecie honorowym. 2020-03-24 11:33:45
Zarządzenie nr 398/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie używania służbowego pojazdu samochodowego w Urzędzie Miejskim w Chojnie. 2020-03-24 09:53:48
Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów gminy w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową. 2020-02-20 11:11:50
ZARZĄDZENIE Nr 413/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej. 2020-02-20 09:49:58
Uchwała Nr XXVI/189/2016 Rady Miejskiej w Chojnie z 28 września 2016r. - Statut Administracji Szkół i Infrastruktury Szkół i Infrastruktóry Społecznej w Chojnie 2020-01-30 13:22:45
Zarządzenie Nr 5/ 2019 Dyrektora Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie z dnia 02 grudnia 2019 r. 2020-01-30 13:16:14
Uchwała nr 3/2019/2020 Rady Pedagogicznej Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie z dnia 02.12.2019 r. 2020-01-30 13:14:35
Zarządzenie nr 365/2020 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. utworzenia Centrum Usług Społecznych w Chojnie. 2020-01-24 14:18:36
Zarządzenie nr 354/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 grudnia 2019 w sprawie czasu pracy w 2020 r. pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnie. 2020-01-24 12:58:00
Zarządzenie nr 347/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 286/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zasad redagowania oraz trybu opracowywania i przedkładania projektów uchwał Rady Miejskiej w Chojnie oraz zarządzeń Burmistrza Gminy Chojna. 2020-01-24 11:53:54
Zarządzenie nr 346/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Gminy Chojna nr 166/VIII/2019 z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnie. 2020-01-24 11:47:40
Zarządzenie nr 344/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany terminu wypłaty wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2019 r. 2020-01-24 11:39:41
Zarządzenie nr 343/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w jednostkach organizacyjnych Gminy Chojna. 2020-01-24 11:36:55
Zarządzenie nr 342/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników w Urzędzie Miejskim w Chojnie. 2020-01-24 11:34:53
Zarządzenie nr 314/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. informatyki w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Chojnie. 2020-01-20 12:26:07
Iwona Surmacz - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie 2019-12-31 09:45:53
Zarządzenie nr 304/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z odbycia służby przygotowawczej. 2019-11-15 14:55:31
Zarządzenie nr 304/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z odbycia służby przygotowawczej. 2019-11-15 14:53:35
Zarządzenie nr 295/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 października 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą statutową działalnością Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie. 2019-11-15 14:28:52
Zarządzenie nr 294/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia publicznego pn. "Zintegrowany system informatyczny do kompleksowej obsługi w Urzędzie Miejskim w Chojnie (zakup i wdrożenie)". 2019-11-15 14:11:09
Zarządzenie nr 293/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 października 2019 roku w sprawie ustalenia wykazu stanowisk pracy, zasad i norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom Urzędu Miejskiego w Chojnie. 2019-11-15 14:08:01
Zarządzenie nr 290/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 154/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wewnętrznego Regulaminu organizacyjnego Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnie. 2019-11-15 13:52:55
Zarządzenie nr 286/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zasad redagowania oraz trybu opracowywania i przedkładania projektów uchwał Rady Miejskiej w Chojnie oraz zarządzeń Burmistrza Gminy Chojna. 2019-11-15 13:43:10
Zarządzenie nr 286/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zasad redagowania oraz trybu opracowywania i przedkładania projektów uchwał Rady Miejskiej w Chojnie oraz zarządzeń Burmistrza Gminy Chojna. 2019-11-15 13:40:43
Zarządzenie nr 269/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z odbycia służby przygotowawczej. 2019-11-13 10:30:56
Zarządzenie nr 268/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z odbycia służby przygotowawczej. 2019-11-13 10:28:32
Zarządzenie nr 265/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 września 2019 r.l w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej. 2019-11-13 10:20:49
Zasady udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania 2019-11-06 13:49:01
Zarządzenie nr 239/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia inspektora ds. ewidencji ludności do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej i podpisywania pism. 2019-09-10 12:17:25
Zarządzenie nr 238/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia inspektora ds. obywatelskich i dowodów osobistych do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej i podpisywania pism. 2019-09-10 12:13:43
Zarządzenie nr 237/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chojnie. 2019-09-10 12:08:36
Zarządzenie nr 236/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii B zgromadzonej w archiwum zakładowym Urzędu Miejskiego w Chojnie. 2019-09-10 12:01:49
Zarządzenie nr 235/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie przyznania i wypłacenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych, oraz dyrektora Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie. 2019-09-10 11:56:03
Zarządzenie nr 234/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie przyznania i wypłacenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych, oraz dyrektora Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie 2019-09-10 11:54:35
Zarządzenie nr 231/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad przygotowywania i obiegu umów oraz wprowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Miejskim w Chojnie. 2019-09-10 10:27:52
Zarządzenie nr 230/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia zastępcy naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz do wydawania zaświadczeń i poświadczeń a także do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem w imieniu Burmistrza Gminy Chojna. 2019-09-10 10:22:26
Zarządzenie nr 229/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru graficznego pism sporządzanych w Urzędzie Miejskim w Chojnie oraz ich elementów technicznych. 2019-09-10 09:50:55
ZARZĄDZENIE Nr 216/VII/2018 Burmistrz Gminy Chojna z dnia 10 lipca 2019r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu ,,Wyprawka szkolna? na rok szkolny 2019/2020 oraz tryb udzielania tej pomocy . 2019-09-05 10:48:48
ZARZĄDZENIE Nr 215/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-09-05 10:47:41
Zarządzenie Nr 213/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia dobry start, świadczenia wychowawczego. 2019-09-05 10:45:48
Zarządzenie Nr 212/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego 2019-09-05 10:44:28
Zarządzenie Nr 211/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego 2019-09-05 10:43:00
Zarządzenie Nr 210/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego. 2019-09-05 10:41:30
Zarządzenie Nr 209/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego 2019-09-05 10:39:22
ZARZĄDZENIE Nr 208/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 lipca 2019r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie oraz udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu. 2019-09-05 10:36:14
ZARZĄDZENIE Nr 207/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 lipca 2019r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grzybnie, Grzybno 23. 2019-09-05 10:25:35
Petycja Nr. 152.1.2019 dot. usług telekomunikacyjnych 2019-08-20 10:03:44
ZARZĄDZENIE Nr 189/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, włączenie z prawem do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń i poświadczeń w imieniu Burmistrza Gminy Chojna. 2019-07-16 14:47:51
ZARZĄDZENIE Nr 185/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Chojnie. 2019-07-16 14:34:20
ZARZĄDZENIE Nr 184/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Chojnie. 2019-07-16 14:32:53
ZARZĄDZENIE Nr 183/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawi wprowadzenia "Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego w Chojnie". 2019-07-16 14:25:06
ZARZĄDZENIE Nr 178/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Socjalnej. 2019-07-16 13:39:35
ZARZĄDZENIE Nr 168/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru przedstawiciela pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnie. 2019-07-16 12:58:00
ZARZĄDZENIE Nr 167/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji do otwarcia ofert na świadczenie usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach: biurowych, socjalnych oraz innych, wykorzystywanych lub zajmowanych przez Urząd Miejski w Chojnie w latach 2019 /2020. 2019-07-16 12:56:50
ZARZĄDZENIE Nr 166/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnie. 2019-07-16 12:55:03
ZARZĄDZENIE Nr 155/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8.05.2019 w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miejskim w Chojnie. 2019-07-16 12:15:52
Zarządzenie Nr 116/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnie 2019-06-17 08:03:09
Ogłoszenie o naborze kandydata do pracy w Urzędzie Miejskim w Chojnie na wolne stanowisko ds. administracyjnych i archiwum zakładowego 2019-06-07 12:59:07
Zarządzenie nr 154/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wewnętrznego Regulaminu organizacyjnego Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnie. 2019-06-07 09:57:26
Zarządzenie nr 153/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru przedstawiciela pracowników w Urzędzie Miejskim w Chojnie 2019-06-07 09:51:58
Zarządzenie nr 153/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru przedstawiciela pracowników w Urzędzie Miejskim w Chojnie. 2019-06-07 09:50:28
ZARZĄDZENIE Nr 150/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej. 2019-06-07 08:43:23
ZARZĄDZENIE Nr 149/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Miejskim w Chojnie 2019-06-07 08:39:21
ZARZĄDZENIE Nr 148/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnie dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracowania 2019-06-06 14:43:04
Zarządzenie nr 140/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Urzędzie Miejskim w Chojnie. 2019-06-06 13:54:31
Zarządzenie nr 135/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do podpisywania w imieniu Burmistrza Gminy Chojna decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń i poświadczeń. 2019-06-06 12:50:41
Zarządzenie nr 116/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnie. 2019-05-24 10:02:05
Zarządzenie nr 110/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącej obowiązki dyrektora Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej. 2019-05-24 09:39:05
Zarządzenie nr 109/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie. 2019-05-24 09:35:13
Zarządzenie nr 107/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Chojnie. 2019-05-24 09:12:04
Zarządzenie Nr 102/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji doraźnej ds. przeprowadzenia licytacji ustnej na sprzedaż drewna ściętego na działce nr 347/2 obr. 3 w Chojnie oraz na działce Nr 756 w Lisim Polu . 2019-05-23 14:32:47
ZARZĄDZENIE Nr 101/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów z odbycia służby przygotowawczej. 2019-05-23 14:31:32
Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej 2019-05-20 07:42:32
Biuro Rady Miejskiej 2019-05-20 07:37:32
Wydział Organizacyjny 2019-05-20 07:30:38
Wydział Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami 2019-05-17 10:24:57
Informacja o wynikach naboru kandydata do pracy 2019-05-07 12:00:52
ZARZĄDZENIE Nr 97/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia licytacji ustnej na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki. 2019-04-01 13:55:46
ZARZĄDZENIE Nr 97/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia licytacji ustnej na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki. 2019-04-01 13:55:15
ZARZĄDZENIE Nr 93/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji do przejęcia obiektu byłego kina. 2019-03-18 09:13:02
ZARZĄDZENIE Nr 92/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Chojnie. 2019-03-18 09:10:15
ZARZĄDZENIE Nr 55/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia inspektora Wydziału Finansowo - Księgowego do prowadzenia spraw z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do wystawiania i podpisywania upomnień oraz administracyjnych tytułów wykonawczych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 2019-02-27 09:30:56
ZARZĄDZENIE Nr 54/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia podinspektora Wydziału Finansowo - Księgowego do prowadzenia spraw z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do wystawiania i podpisywania upomnień oraz administracyjnych tytułów wykonawczych w postepowaniu egzekucyjnym w administracji. 2019-02-27 09:27:26
ZARZĄDZENIE Nr 53/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Chojnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 2019-02-26 14:35:57
ZARZĄDZENIE Nr 52/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. remontów w Wydziale Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska. 2019-02-26 14:35:13
Zarządzenie Nr 51/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie: Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. 2019-02-26 14:34:18
ZARZĄDZENIE Nr 31/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej. 2019-02-21 09:16:24
ZARZĄDZENIE Nr 30/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego w Wydziale Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska. 2019-02-21 09:15:40
ZARZĄDZENIE Nr 29/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska. 2019-02-21 09:14:43
ZARZĄDZENIE Nr 29/VIII/2019 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska. 2019-02-21 09:14:06
ZARZĄDZENIE Nr 28/VIII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie powołania likwidatora samorządowego zakładu budżetowego o nazwie "Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie" z siedzibą w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 12. 2019-02-07 12:40:39
ZARZĄDZENIE Nr 24/VIII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Chojnie. 2019-02-07 12:25:15
ZARZĄDZENIE Nr 23/VIII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Chojnie. 2019-02-07 12:22:26
ZARZĄDZENIE Nr 14/VIII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnie dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracowania. 2019-02-07 10:59:29
ZARZĄDZENIE Nr 12/VIII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w Regulaminie pracy Urzędu Miejskiego w Chojnie. 2019-02-07 10:54:35
ZARZĄDZENIE Nr 9/VIII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. prowadzenia spraw sprzedaży nieruchomości niezabudowanych na terenie Gminy Chojna, wykupu, zmiany nieruchomości oraz uwłaszczania spółdzielni i jednostek organizacyjnych w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Chojnie. 2019-02-07 10:49:55
ZARZĄDZENIE Nr 9/VIII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. prowadzenia spraw sprzedaży nieruchomości niezabudowanych na terenie Gminy Chojna, wykupu, zmiany nieruchomości oraz uwłaszczania spółdzielni i jednostek organizacyjnych w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Chojnie. 2019-02-07 10:49:34
ZARZĄDZENIE Nr 5/VIII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-12-14 11:11:44
ZARZĄDZENIE Nr 4/VIII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Chojnie. 2018-12-14 11:10:50
ZARZĄDZENIE Nr 3/VIII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20.11.2018 r. w sprawie wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec burmistrza. 2018-12-14 11:07:55
ZARZĄDZENIE Nr 2/VIII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 20.11.2018 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do podpisywania w imieniu Burmistrza Gminy chojna decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń i poświadczeń. 2018-12-14 11:05:29
ZARZĄDZENIE Nr 1/VIII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza. 2018-12-14 11:01:56
ZARZĄDZENIE Nr 1111/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Gminy Chojna. 2018-12-14 10:52:57
ZARZĄDZENIE Nr 1109/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-12-14 10:36:04
ZARZĄDZENIE Nr 1108/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-12-14 10:31:59
ZARZĄDZENIE Nr 1107/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej. 2018-12-14 10:31:02
ZARZĄDZENIE Nr 1106/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z odbycia służby przygotowawczej. 2018-12-14 10:29:36
Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Chojna 2018-12-03 14:01:29
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. prowadzenia spraw sprzedaży nieruchomości niezabudowanych na terenie Gminy Chojna, wykupu, zamiany nieruchomości oraz uwłaszczania spółdzielni i jednostek organizacyjnych w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej 2018-11-29 09:26:53
Druk nr 6 wynagrodzenie burmistrza 2018-11-23 11:42:14
ZARZĄDZENIE Nr 1098/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ? starszy informatyk w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Chojnie. 2018-11-16 13:33:49
ZARZĄDZENIE Nr 1081/VII/2018 Burmistrza Gminy chojna z dnia 3 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. 2018-11-16 12:57:41
Odwołanie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy 2018-11-02 09:53:31
ZARZĄDZENIE Nr 1076/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 września 2018 r. w sprawie upoważnienia podinspektora Wydziału Finansowo-Księgowego do prowadzenia spraw z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do wystawiania i podpisywania upomnień oraz administracyjnych tytułów wykonawczych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 2018-10-30 12:44:22
ZARZĄDZENIE Nr 1060/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ? starszy informatyk w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Chojnie. 2018-10-30 12:03:02
ZARZĄDZENIE Nr 1052/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 września 2018 r. w spawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Chojnie. 2018-10-30 11:32:47
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy w Urzędzie Miejskim w Chojnie 2018-10-24 15:07:40
Informacja o rezygnacji kandydata z zatrudnienia 2018-10-16 10:24:19
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Informatyk w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Chojnie 2018-10-15 13:28:23
Informacja o wynikach naboru kandydata do pracy w Urzędzie Miejskim w Chojnie na wolne stanowisko Starszego Informatyka w Wydziale Organizacyjnym 2018-10-05 11:25:41
ZARZĄDZENIE Nr 1034/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Chojnie. 2018-09-21 12:09:27
ZARZĄDZENIE Nr 1029/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przyznania i wypłacania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół podstawowych oraz dyrektora Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie. 2018-09-21 12:01:06
ZARZĄDZENIE Nr 1028/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przyznania i wypłacania dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół podstawowych, oraz dyrektora Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie. 2018-09-21 12:00:15
ZARZĄDZENIE Nr 1027/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z odbycia służby przygotowawczej. 2018-09-21 11:59:11
ZARZĄDZENIE Nr 1021/VII/2018 Burmistrza Gminy chojna z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Chojnie. 2018-09-21 11:45:54
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Starszy Informatyk w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Chojnie 2018-09-14 14:42:54
ZARZĄDZENIE Nr 1011/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia inspektora Wydziału Finansowo-Księgowego do prowadzenia spraw z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do wystawiania i podpisywania upomnień oraz administracyjnych tytułów wykonawczych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 2018-08-22 13:31:43
ZARZĄDZENIE Nr 1010/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia inspektora Wydziału Finansowo-Księgowego do prowadzenia spraw z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do wystawiania i podpisywania upomnień oraz administracyjnych tytułów wykonawczych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 2018-08-22 13:30:56
ZARZĄDZENIE Nr 907/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej. 2018-08-22 12:12:22
ZARZĄDZENIE Nr 904/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie. 2018-07-26 13:26:26
ZARZĄDZENIE Nr 890/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej. 2018-07-26 13:07:39
ZARZĄDZENIE Nr 890/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej. 2018-07-26 13:07:05
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2017 przez Burmistrza Gminy Chojna 2018-06-29 12:23:55
ZARZĄDZENIE Nr 889/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie pieczęci i pieczątek stosowanych w Urzedzie Miejskim w Chojnie oraz trybu ich zamawiania, ewidencjonowania, używania i przechowywania oraz likwidacji. 2018-06-20 11:08:47
ZARZĄDZENIE Nr 883/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-06-20 10:57:33
ZARZĄDZENIE Nr 882/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. ?Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie Gminy Chojna ? etap IV?. 2018-06-20 10:56:38
ZARZĄDZENIE Nr 876/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 07.05.2018 r. w sprawie upoważnienia Zastepcy Burmistrza do podpisywania w imieniu Burmistrza Gminy Chojna decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń i poświadczeń. 2018-06-19 08:49:30
ZARZĄDZENIE Nr 873/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 2. 2018-05-17 10:29:51
ZARZĄDZENIE Nr 872/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 4. 2018-05-17 10:27:55
ZARZĄDZENIE Nr 850/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-04-24 09:14:46
ZARZĄDZENIE Nr 848/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie. 2018-04-24 09:02:46
ZARZĄDZENIE Nr 847/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń i poświadczeń oraz pism w postępowaniu egzekucyjnym w imieniu Burmistrza Gminy Chojna. 2018-04-24 08:58:12
ZARZĄDZENIE Nr 843/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 5 m. Chojna, działka nr 17/13 o pow. 0,0384 ha, ul. Odrzańska. 2018-04-24 08:25:59
ZARZĄDZENIE Nr 842/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-04-24 08:24:22
ZARZĄDZENIE Nr 840/VII/2018 Burmistrza gminy Chojna z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej. 2018-04-24 08:21:02
ZARZĄDZENIE Nr 839/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 6 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie. 2018-04-24 08:17:35
ZARZĄDZENIE Nr 838/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 7 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Nawodnej. 2018-04-24 08:16:33
ZARZĄDZENIE Nr 837/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-04-24 08:15:24
ZARZĄDZENIE Nr 837/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-04-24 08:14:55
ZARZĄDZENIE Nr 832/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 10 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. 2018-03-09 12:23:59
ZARZĄDZENIE Nr 829/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 6 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Nawodnej. 2018-03-09 12:10:12
ZARZĄDZENIE Nr 826/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, włącznie z prawem do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń i poświadczeń w imieniu Burmistrza Gminy Chojna. 2018-03-09 12:03:31
ZARZĄDZENIE Nr 825/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Naczelnika Wydziału Planowania, Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz do wydawania zaświadczeń i poświadczeń w imieniu Burmistrza Gminy Chojna. 2018-03-09 11:59:42
ZARZĄDZENIE Nr 822/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do likwidacji dokumentacji. 2018-03-09 11:49:06
ZARZĄDZENIE Nr 821/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. remontów w Wydziale Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska. 2018-03-09 11:44:26
ZARZĄDZENIE nr 809/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z odbycia służby przygotowawczej. 2018-02-22 14:47:44
ZARZĄDZENIE nr 802/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Chojnie. 2018-02-22 14:32:23
ZARZĄDZENIE nr 801/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Chojnie. 2018-02-22 14:28:43
ZARZĄDZENIE nr 784/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia Inspektora Wydziału Finansowo - Księgowego do prowadzenia spraw z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do wystawiania i podpisywania upomnień oraz administracyjnych tytułów wykonawczych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 2018-02-22 13:15:37
ZARZĄDZENIE Nr 774/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Planu pracy i planu imprez kulturalnych na rok 2018 Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie. 2018-02-22 12:04:16
ZARZĄDZENIE Nr 769/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków. 2018-02-22 11:54:22
ZARZĄDZENIE Nr 768/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków. 2018-02-22 11:45:56
ZARZĄDZENIE Nr 768/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków. 2018-02-22 11:44:42
Zarządzenia Burmistrza 2018 r. 2018-02-22 11:28:16
ZARZĄDZENIE Nr 763/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Chojnie. 2018-01-31 14:58:12
ZARZĄDZENIE Nr 762/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie. 2018-01-31 14:56:05
ZARZĄDZENIE Nr 761/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie. 2018-01-31 14:53:00
ZARZĄDZENIE Nr 759/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany terminu wypłaty wynagrodzenia za miesiąc grudzień. 2018-01-31 14:48:52
ZARZĄDZENIE Nr 758/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. 2018-01-31 14:45:28
ZARZĄDZENIE Nr 757/VII/2017 Burmistrza Gminy chojna z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie upoważnienia referenta Wydziału Finansowo - Księgowego do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń w imieniu Burmistrza Gminy Chojna. 2018-01-31 14:42:02
ZARZĄDZENIE nr 756/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie upoważnienia podinspektora Wydziału Finansowo - Księgowego do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń w imieniu Burmistrza Gminy Chojna. 2018-01-31 14:37:04
ZARZĄDZENIE Nr 755/VII/2017 Burmistrza Gminy chojna z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie upoważnienia Inspektora Wydziału Finansowo - Księgowego do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz pism w postępowaniu egzekucyjnym w imieniu Burmistrza Gminy Chojna. 2018-01-31 14:34:14
ZARZĄDZENIE Nr 754/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Naczelnika Wydziału Finansowo- Księgowego do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz do wydawania zaświadczeń i poświadczeń w imieniu Burmistrza Gminy Chojna. 2018-01-31 14:31:20
ZARZĄDZENIE Nr 753/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia dla Inspektora Referatu Podatków Lokalnych do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz pism, w postępowaniu egzekucyjnym w imieniu Burmistrza Gminy Chojna. 2018-01-31 14:27:27
ZARZĄDZENIE Nr 751/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Regulaminie Wynagrodzenia Pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnie. 2018-01-31 14:16:21
ZARZĄDZENIE Nr740/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 listopada 2017 r. w spawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Chojnie. 2018-01-31 13:54:32
ZARZĄDZENIE Nr 739/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 listopada 2017 r. w spawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Chojnie. 2018-01-31 13:53:34
ZARZĄDZENIE Nr 732/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej. 2018-01-31 13:39:32
ZARZĄDZENIE Nr 727/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2017-11-14 10:34:49
ZARZĄDZENIE Nr 724/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 października 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania zawiadomień informujących o numerze rachunku bankowego oraz wysokości opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Chojna. 2017-11-14 10:19:46
ZARZĄDZENIE Nr 723/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Chojnie. 2017-11-14 10:17:31
ZARZĄDZENIE Nr 722/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Chojnie. 2017-11-14 10:16:10
ZARZĄDZENIE Nr 721/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie wyceny nieruchomości. 2017-11-14 10:14:38
ZARZĄDZENIE Nr 719/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 października 2017 r. w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Chojna nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa. 2017-11-14 10:11:15
ZARZĄDZENIE Nr 718/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 października 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie. 2017-11-14 10:09:40
ZARZĄDZENIE Nr 715/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 października 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. 2017-11-14 10:03:08
ZARZĄDZENIE Nr 714/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 październik 2017 r. w sprawie przyjęcia wyceny nieruchomości. 2017-11-14 10:01:50
ZARZĄDZENIE Nr 713/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 października 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie. 2017-11-14 10:00:13
ZARZĄDZENIE Nr 712/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 października 2017 r. w sprawie odwołania pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości. 2017-11-14 09:58:49
ZARZĄDZENIE Nr 712/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 3 października 2017 r. w sprawie odwołania pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości. 2017-11-14 09:55:55
ZARZĄDZENIE Nr 710/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 września 2017 r. w sprawie upoważnienia Anny Andreatto podinspektora w Wydziale Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska do poświadczania za zgodności z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań w imieniu Burmistrza Gminy Chojna. 2017-11-14 09:39:21
ZARZĄDZENIE Nr 709/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2017-11-14 09:37:56
ZARZĄDZENIE nr 707/VII/2017 BURMISTRZA GMINY CHOJNA Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2017 R. W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA ANEKSU NR 3 DO ARKUSZA ORGANIZACYJNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W CHOJNIE. 2017-11-14 09:28:57
ZARZĄDZENIE Nr 706/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 września 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie. 2017-11-14 09:23:30
ZARZĄDZENIE Nr 705/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego na terenie Gminy Chojna. 2017-11-14 09:20:22
ZARZĄDZENIE Nr 703/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 13 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2017-11-14 08:33:58
ZARZĄDZENIE Nr 702/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 13 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2017-11-14 08:31:40
ZARZĄDZENIE Nr 700/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 września 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksów nr 2/2017/2018 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Przyrodników Polskich w Brwicach oraz aneksu nr 3/2017/2018 Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej. 2017-11-14 08:25:48
ZARZĄDZENIE Nr 699/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnie. 2017-11-14 08:20:43
ZARZĄDZENIE Nr 698/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2017-11-14 08:18:13
ZARZĄDZENIE Nr 697/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 września 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksów nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie oraz Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej. 2017-11-14 08:12:30
ZARZĄDZENIE Nr 693/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. 2017-10-19 08:22:51
ZARZĄDZENIE Nr 692/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2017-10-19 08:21:42
ZARZĄDZENIE Nr 689/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Biura Obsługi Rady i Burmistrza do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz do wydawania zaświadczeń i poświadczeń w imieniu Burmistrza Gminy Chojna. 2017-10-19 08:16:07
ZARZĄDZENIE Nr 688/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie. 2017-10-19 08:14:33
Petycja Nr 152.7.2017 r. - dot.kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach 2017-09-20 10:15:35
ZARZĄDZENIE Nr 684/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. 2017-09-19 12:36:02
ZARZĄDZENIE Nr 683/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2017-09-19 12:34:43
ZARZĄDZENIE Nr 681/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 sierpnia 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie. 2017-09-19 11:34:53
ZARZĄDZENIE Nr 680/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 sierpnia 2017r. w sprawie przyznania i wypłacania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół podstawowych oraz dyrektora Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie. 2017-09-19 11:34:05
ZARZĄDZENIE Nr 679/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie przyznania i wypłacania dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół podstawowych oraz dyrektora Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie. 2017-09-19 11:33:23
ZARZĄDZENIE Nr 677/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2017-09-19 10:23:55
ZARZĄDZENIE Nr 676/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Organizacyjnego do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz do wydawania zaświadczeń i poświadczeń w imieniu Burmistrza Gminy Chojna. 2017-09-19 10:21:58
ZARZĄDZENIE Nr 675/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego. 2017-09-19 10:19:20
ZARZĄDZENIE Nr 673/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie sprostowania omyłki w numeracji zarządzeń Burmistrza Gminy Chojna. 2017-09-19 10:13:41
ZARZĄDZENIE Nr 672/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości położonych w obrębie 6 miasta Chojna. 2017-09-19 10:12:31
ZARZĄDZENIE Nr 670/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2017-09-19 10:08:22
ZARZĄDZENIE Nr 668/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 lipca 2017r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego oraz wprowadzenia regulaminu postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. 2017-09-19 10:03:51
ZARZĄDZENIE Nr 667/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 05 lipca 2017 r. w sprawie zmian w Regulaminie pracy Urzędu Miejskiego w Chojnie. 2017-09-19 10:02:18
ZARZĄDZENIE Nr 666/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym. 2017-09-19 09:59:39
ZARZĄDZENIE Nr 665/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z odbycia służby przygotowawczej. 2017-09-19 09:58:36
ZARZĄDZENIE Nr 664/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2017-09-19 09:57:24
ZARZĄDZENIE Nr 662/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2017-09-19 09:53:10
ZARZĄDZENIE Nr 661/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 4 miasta Chojna, stanowiącej działkę nr 268/21. 2017-09-19 09:51:44
ZARZĄDZENIE Nr 656/VII/ 2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Regulaminie pracy Urzędu Miejskiego w Chojnie. 2017-09-19 09:15:13
ZARZĄDZENIE Nr 655/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2017-09-19 09:14:02
ZARZĄDZENIE Nr 654/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia przetargu ustnego nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego 2017-09-19 09:12:24
o przekazanie niniejszego tekstu/petycji do wszystkich podległych publicznych szkół podstawowych (również tzw. Zespołów Szkół) - dot. IV edycji Programu "Wzorowa Łazienka" 2017-09-14 14:24:06
ZARZĄDZENIE Nr 653/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z Rejestrem Instytucji Kultury Gminy Chojna. 2017-06-28 14:45:05
ZARZĄDZENIE Nr 652/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2017-06-28 14:43:13
ZARZĄDZENIE Nr 651/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości do sprzedaży użytkowania wieczystego. 2017-06-28 14:41:56
ZARZĄDZENIE Nr 647/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2017-06-28 14:19:21
ZARZĄDZENIE Nr 645/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości lokalowej niemieszkalnej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. 2017-06-28 14:15:55
ZARZĄDZENIE Nr 639/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2017-05-29 13:00:22
ZARZĄDZENIE Nr 638/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2017-05-29 12:59:02
ZARZĄDZENIE Nr 636/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2017-05-29 12:54:56
ZARZĄDZENIE Nr 632/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2017-05-29 12:41:17
ZARZĄDZENIE Nr 631/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości lokalowej niemieszkalnej (garaż) do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. 2017-05-29 12:40:08
ZARZĄDZENIE Nr 630/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2017-05-29 12:38:42
ZARZĄDZENIE Nr 629/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 15 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. 2017-05-29 12:36:53
ZARZĄDZENIE Nr 627/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 14 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. 2017-05-29 12:33:58
ZARZĄDZENIE Nr 623/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 496/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości komunalnych 2017 r. 2017-04-21 14:37:02
ZARZĄDZENIE Nr 622/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. 2017-04-21 14:36:06
ZARZĄDZENIE Nr 621/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości do przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. 2017-04-21 14:35:02
ZARZĄDZENIE Nr 620/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2017-04-21 14:33:49
ZARZĄDZENIE Nr 618/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 7 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie. 2017-04-21 14:28:40
ZARZĄDZENIE Nr 617/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków oraz petycji. 2017-04-21 14:26:35
ZARZĄDZENIE Nr 617/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków oraz petycji. 2017-04-21 14:19:18
ZARZĄDZENIE Nr 615/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 marca 2017r. w sprawie: ustalenia stawki żywieniowej w Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie. 2017-04-21 14:14:54
ZARZĄDZENIE Nr 614/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 6 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie. 2017-04-21 14:13:11
ZARZĄDZENIE Nr 609/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 13 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. 2017-04-21 14:02:13
ZARZĄDZENIE Nr 608/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2017-04-21 14:01:06
ZARZĄDZENIE Nr 606/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 9/2016/2017 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie. 2017-03-22 11:14:04
ZARZĄDZENIE Nr 605/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 8/2016/2017 do arkusza organizacyjnego Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie. 2017-03-22 11:13:10
ZARZĄDZENIE Nr 603/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do sprawdzenia i protokolarnego przejęcia opuszczonego lokalu przy ul. Mieszka I 8/8 w Chojnie. 2017-03-22 11:03:53
ZARZĄDZENIE Nr 602/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2017-03-22 11:02:17
ZARZĄDZENIE Nr 601/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie ustalenia ceny do sprzedaży nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym na rzecz jej użytkownika wieczystego. 2017-03-22 11:01:10
ZARZĄDZENIE Nr 600/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości do przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. 2017-03-22 11:00:02
ZARZĄDZENIE Nr 599/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2017-03-22 10:58:57
ZARZĄDZENIE Nr 598/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2017-03-22 10:57:34
ZARZĄDZENIE Nr 597/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 12 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. 2017-03-22 10:56:24
ZARZĄDZENIE Nr 596/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli użytkowania nieruchomości położonych w obrębie 8 m. Chojna i oddanych w użyczenie Stowarzyszeniu Lotniczemu STRATUS w Chojnie . 2017-03-22 10:55:10
ZARZĄDZENIE Nr 594/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 8 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grzybnie. 2017-03-22 10:46:33
ZARZĄDZENIE Nr 593/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 11 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. 2017-03-22 10:45:13
ZARZĄDZENIE Nr 592/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia przydzielonych godzin dodatkowych płatnych dla nauczycieli ze Szkół oraz Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna 2017-03-22 10:44:06
ZARZĄDZENIE Nr 591/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie dotyczące wdrożenia do stosowania w Urzędzie Miejskim w Chojnie ?Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Chojnie? i ?Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Chojnie?. 2017-03-22 10:42:40
ZARZĄDZENIE Nr 590/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chojnie. 2017-03-22 10:22:12
ZARZĄDZENIE Nr 589/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chojnie. 2017-03-22 10:19:58
ZARZĄDZENIE Nr 588/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie przyznania i wypłacania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół podstawowych, dyrektora Gimnazjum w Chojnie oraz dyrektora Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie. 2017-03-03 13:54:45
ZARZĄDZENIE Nr 587/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do prowadzenia prac związanych z udziałem szkoły w Ogólnopolskim Programie Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. ?Szkolny Klub Sportowy?. 2017-03-03 13:53:47
ZARZĄDZENIE Nr 586/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji do sprawdzenia i protokolarnego przejęcia opuszczonego lokalu przy ul. Mieszka I 8/8 w Chojnie. 2017-03-03 13:52:51
ZARZĄDZENIE Nr 583/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej. 2017-03-03 13:41:38
ZARZĄDZENIE Nr 579/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie. 2017-03-03 13:34:18
ZARZĄDZENIE Nr 576/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do prowadzenia prac związanych z udziałem szkoły w Ogólnopolskim Programie Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. ?Szkolny Klub Sportowy? 2017-02-20 14:02:01
ZARZĄDZENIE Nr 575/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 9 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. 2017-02-20 14:01:06
ZARZĄDZENIE Nr 573/VII/2017 Burmistrza Gminy chojna z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2017 rok. 2017-02-20 13:57:37
ZARZĄDZENIE Nr 571/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 7/2016/2017 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie. 2017-02-20 13:47:24
ZARZĄDZENIE Nr 569/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2017-02-20 13:43:55
ZARZĄDZENIE Nr 568/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 6/2016/2017 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie. 2017-02-20 13:42:05
ZARZĄDZENIE Nr 567/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 6/2016/2017 do arkusza organizacyjnego Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie. 2017-02-20 13:38:07
Informacja za 2016 rok 2017-02-16 12:03:44
ZARZĄDZENIE Nr 549/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chojna w 2017 r. 2017-01-24 12:00:50
ZARZĄDZENIE Nr 547/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 5/2016/2017 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej. 2017-01-24 11:57:42
ZARZĄDZENIE Nr 546/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 8 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. 2017-01-24 11:56:33
ZARZĄDZENIE Nr 545/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2017-01-24 11:55:24
ZARZĄDZENIE Nr 544/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2017-01-24 11:53:30
ZARZĄDZENIE Nr 543/VII/2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2017-01-24 11:50:25
ZARZĄDZENIE Nr 536/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego Gminy Chojna na 2017 rok. 2017-01-24 11:10:17
ZARZĄDZENIE Nr 535/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Podatków Lokalnych. 2017-01-24 11:03:25
ZARZĄDZENIE Nr 534/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do prowadzenia prac związanych udziałem szkoły w Ogólnopolskim Programie Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. ?Szkolny Klub Sportowy?. 2017-01-24 11:00:04
ZARZĄDZENIE Nr 533/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 5/2016/2017 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie. 2017-01-04 14:47:46
ZARZĄDZENIE Nr 532/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia ? Kierownika Referatu Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej do realizacji zadań w zakresie gospodarki finansowej gminy. 2017-01-04 14:46:40
ZARZĄDZENIE Nr 531/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Inspektora Referatu Podatków Lokalnych do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz pism w postępowaniu egzekucyjnym w imieniu Burmistrza Gminy Chojna. 2017-01-04 14:45:10
ZARZĄDZENIE Nr 530/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2017-01-04 14:41:43
ZARZĄDZENIE Nr 529/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości do przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. 2017-01-04 14:23:12
ZARZĄDZENIE Nr 527/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Z-cy Naczelnika Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz do wydawania zaświadczeń i poświadczeń w imieniu Burmistrza Gminy Chojna 2017-01-04 14:17:28
ZARZĄDZENIE Nr 526/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Organizacyjnego do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz do wydawania zaświadczeń i poświadczeń w imieniu Burmistrza Gminy Chojna. 2017-01-04 14:15:25
ZARZĄDZENIE Nr 525/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Biura Obsługi Rady i Burmistrza do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz do wydawania zaświadczeń i poświadczeń w imieniu Burmistrza Gminy Chojna. 2017-01-04 14:12:45
ZARZĄDZENIE Nr 524/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz do wydawania zaświadczeń i poświadczeń w imieniu Burmistrza Gminy Chojna 2017-01-04 14:10:34
ZARZĄDZENIE Nr 523/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, włącznie z prawem do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń i poświadczeń w imieniu Burmistrza Gminy Chojna. 2017-01-04 14:08:32
ZARZĄDZENIE Nr 522/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Z-cy Naczelnika Wydziału Planowania, Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz do wydawania zaświadczeń i poświadczeń w imieniu Burmistrza Gminy Chojna. 2017-01-04 14:05:46
ZARZĄDZENIE Nr 521/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, włącznie z prawem do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń i poświadczeń w imieniu Burmistrza Gminy Chojna. 2017-01-04 14:03:48
ZARZĄDZENIE Nr 520/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Nieruchomości Rolnictwa i Działalności Gospodarczej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, włącznie z prawem do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń i poświadczeń w imieniu Burmistrza Gminy Chojna. 2017-01-04 14:01:53
ZARZĄDZENIE Nr 519/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz do wydawania zaświadczeń i poświadczeń w imieniu Burmistrza Gminy Chojna. 2017-01-04 13:54:17
ZARZĄDZENIE Nr 518/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Głównego Księgowego Urzędu, Kierownika Referatu Finansowo- Księgowego do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz do wydawania zaświadczeń i poświadczeń w imieniu Burmistrza Gminy Chojna. 2017-01-04 13:52:01
ZARZĄDZENIE Nr 517/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, i poświadczeń oraz pism w postępowaniu egzekucyjnym w imieniu Burmistrza Gminy Chojna. 2017-01-04 13:49:44
ZARZĄDZENIE Nr 516/VII/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany terminu wypłaty wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2017-01-04 13:39:10
ZARZĄDZENIE Nr 515/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy i Planu Imprez Kulturalno-Rekreacyjnych Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie 2017-01-04 13:31:43
ZARZĄDZENIE Nr 514/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 5/2016/2017 do arkusza organizacyjnego Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie. 2017-01-04 13:23:51
ZARZĄDZENIE Nr 513/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2017-01-04 13:22:34
ZARZĄDZENIE Nr 512/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości do przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. 2017-01-04 13:21:12
ZARZĄDZENIE Nr 511/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia cen lokali mieszkalnych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2017-01-04 13:20:09
ZARZĄDZENIE Nr 510/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zakończonych robót w m. Grzybno na zadaniu pn. ?Remont chodnika i dróg wewnętrznych na terenie byłej Spółdzielni Mieszkaniowej?. 2017-01-04 13:19:03
ZARZĄDZENIE Nr 509/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego. 2017-01-04 13:17:54
ZARZĄDZENIE Nr 505/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2017-01-04 13:08:22
ZARZĄDZENIE Nr 504/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania zawiadomień informujących o numerze rachunku bankowego oraz wysokości opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Chojna. 2017-01-04 13:07:16
ZARZĄDZENIE Nr 502/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4/2016/2014 do arkusza organizacyjnego Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie. 2016-12-15 14:48:00
ZARZĄDZENIE Nr 501/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2016-12-15 14:47:01
ZARZĄDZENIE Nr 500/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2016-12-15 14:46:02
ZARZĄDZENIE Nr 499/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości do przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. 2016-12-15 14:44:52
ZARZĄDZENIE Nr 495/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2016-12-15 14:35:07
ZARZĄDZENIE Nr 494/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2016-12-15 14:33:46
ZARZĄDZENIE Nr 493/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2016-12-15 14:31:02
ZARZĄDZENIE Nr 492/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2016-12-15 13:53:45
ZARZĄDZENIE Nr 491/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Chojnie. 2016-12-15 13:50:44
ZARZĄDZENIE Nr 490/VII/2016 Burmistrza Gminy Choja z dnia 23 listopada 2016 r. w spawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnie 2016-12-15 13:49:13
ZARZĄDZENIE Nr 487/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości do przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. 2016-11-21 09:57:32
ZARZĄDZENIE Nr 486/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2016-11-21 09:56:23
ZARZĄDZENIE Nr 485/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2016-11-21 09:55:18
ZARZĄDZENIE Nr 484/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących realizacji Ustawy o świadczeniach rodzinnych, Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. 2016-11-21 09:54:10
ZARZĄDZENIE Nr 483/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 7 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. 2016-11-21 09:52:57
ZARZĄDZENIE Nr 482/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 6 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grzybnie. 2016-11-21 09:51:55
ZARZĄDZENIE Nr 480/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia cen lokali mieszkalnych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2016-11-21 09:49:28
ZARZĄDZENIE Nr 479/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. ?Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe pomiędzy ulicami: Odrzańską, Żwirki i Wigury i Narciarską?. 2016-11-21 09:46:51
ZARZĄDZENIE Nr 477/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Chojnie 2016-11-21 09:31:45
ZARZĄDZENIE Nr 476/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 października 2016 w sprawie powołania Komisji stypendialnej do opiniowania wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium i zasiłki szkolne) dla uczniów i słuchaczy kolegiów na terenie Gminy Chojna w roku szkolnym 2016/2017. 2016-11-21 09:25:17
ZARZĄDZENIE Nr 475/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2016-11-21 09:19:11
ZARZĄDZENIE Nr 474/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości do sprzedaży użytkowania wieczystego w prawo własności. 2016-11-21 09:17:58
ZARZĄDZENIE Nr 472/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2016-11-21 09:10:22
ZARZĄDZENIE Nr 470/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2016-11-21 09:06:33
ZARZĄDZENIE Nr 469/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2016-11-21 09:05:16
ZARZĄDZENIE Nr 468/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2016-11-21 09:04:00
ZARZĄDZENIE Nr 467/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości do przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. 2016-11-21 09:02:48
ZARZĄDZENIE Nr 466/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3/2016/2017 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Przyrodników Polskich w Brwicach. 2016-10-21 10:10:50
ZARZĄDZENIE Nr 465/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4/2016/2017 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie. 2016-10-21 10:09:55
ZARZĄDZENIE Nr 464/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 5 października 2016 r. w sprawie ustalenia ceny działki nr 194/4, położonej w obrębie 2 m. Chojna, z przeznaczeniem sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej . 2016-10-21 10:08:55
ZARZĄDZENIE Nr 462/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 4/2016/2017 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej. 2016-10-21 09:50:02
ZARZĄDZENIE Nr 461/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ustalenia ceny działki nr 9 obręb 8 m. Chojna. 2016-10-21 09:48:40
ZARZĄDZENIE Nr 460/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: zmian w zrządzeniu dotyczącym wprowadzenia ?Procedur kontroli zarządczej? przez jednostki budżetowe, samorządowy zakład budżetowy i samorządową instytucję kultury. 2016-10-21 09:47:18
ZARZĄDZENIE Nr 458/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 6 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. 2016-10-21 09:40:03
ZARZĄDZENIE Nr 457/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 3/2016/2017 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie. 2016-10-21 09:39:09
ZARZĄDZENIE Nr 455/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 września 2016 r. w sprawie ustalenia ceny działki nr 20/3, obręb 4 m. Chojna. 2016-10-21 09:35:33
ZARZĄDZENIE Nr 454/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2016-10-21 09:34:12
ZARZĄDZENIE Nr 453/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2016-10-21 09:16:10
ZARZĄDZENIE Nr 452/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2016-10-21 09:14:27
ZARZĄDZENIE Nr 450/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 5 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grzybnie. 2016-10-21 08:41:59
ZARZĄDZENIE Nr 449/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 2 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie. 2016-10-21 08:40:31
ZARZĄDZENIE Nr 448/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 2/2016/2017 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Przyrodników Polskich w Brwicach. 2016-10-21 08:39:01
ZARZĄDZENIE Nr 447/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie. 2016-10-21 08:37:40
ZARZĄDZENIE Nr 446/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej. 2016-10-21 08:36:10
ZARZĄDZENIE Nr 445/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 3 do arkusza organizacyjnego Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie. 2016-10-21 08:34:44
ZARZĄDZENIE Nr 444/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 5 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. 2016-10-21 08:33:15
ZARZĄDZENIE Nr 443/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie. 2016-10-21 08:31:53
ZARZĄDZENIE Nr 442/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 2/2016/2017 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej. 2016-10-21 08:30:25
ZARZĄDZENIE Nr 441/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 września 2016 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2016-10-21 08:28:42
ZARZĄDZENIE Nr 440/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 września 2016 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości do przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. 2016-10-21 08:26:31
ZARZĄDZENIE Nr 439/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2016-10-21 08:24:36
ZARZĄDZENIE Nr 438/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 września 2016 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. 2016-10-21 08:22:50
ZARZĄDZENIE Nr 437/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 2 do arkusza organizacyjnego Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie. 2016-10-21 08:21:21
ZARZĄDZENIE Nr 436/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 7 września 2016r. w sprawie: obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. 2016-10-21 08:19:50
ZARZĄDZENIE Nr 432/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu 1/2016/2017 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej. 2016-09-07 09:10:48
ZARZĄDZENIE Nr 431/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie. 2016-09-07 09:09:44
ZARZĄDZENIE Nr 430/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie: zwolnienia w roku szkolnym 2016/2017 z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektora Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie. 2016-09-07 09:08:20
ZARZĄDZENIE Nr 429/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grzybnie. 2016-09-07 09:07:01
ZARZĄDZENIE Nr 428/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. 2016-09-07 09:05:58
ZARZĄDZENIE Nr 427/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 1/2016/2017 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie. 2016-09-07 09:04:45
ZARZĄDZENIE Nr 426/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie. 2016-09-07 09:03:36
ZARZĄDZENIE Nr 425/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie przyznania i wypłacania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół podstawowych, dyrektora Gimnazjum w Chojnie oraz dyrektora Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie. 2016-09-07 09:02:19
ZARZĄDZENIE Nr 424/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie przyznania i wypłacania dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół podstawowych, dyrektora Gimnazjum w Chojnie oraz dyrektora Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie. 2016-09-07 09:01:31
ZARZĄDZENIE NR 421/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2016 rok do Uchwały NR XXIV/174/2016 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2016 rok. 2016-09-07 08:56:46
ZARZĄDZENIE Nr 420/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 1/2016/2017 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Przyrodników Polskich w Brwicach. 2016-09-07 08:52:19
ZARZĄDZENIE Nr 419/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie 2016-09-07 08:50:51
ZARZĄDZENIE Nr 418/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości do przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. 2016-09-07 08:49:50
ZARZĄDZENIE Nr 416/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2016-09-07 08:46:22
ZARZĄDZENIE Nr 415/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2016-09-07 08:36:33
ZARZĄDZENIE Nr 414/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w zasadach funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Chojnie. 2016-08-22 14:22:25
ZARZĄDZENIE Nr 413/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej. 2016-08-22 14:19:20
ZARZĄDZENIE Nr 412/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Grabowo. 2016-08-22 14:17:41
ZARZĄDZENIE Nr 410/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji doraźnej do stwierdzenia prawidłowości zamontowania bramek piłkarskich na boisku w m. Czartoryja. 2016-08-22 14:13:22
ZARZĄDZENIE Nr 409/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2016-08-22 14:11:24
ZARZĄDZENIE Nr 407/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do podpisywania w imieniu Burmistrza Gminy Chojna decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń i poświadczeń. 2016-08-22 14:03:48
ZARZĄDZENIE Nr 406/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2016-08-22 14:00:09
Informacja o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 2016-08-03 14:46:43
ZARZĄDZENIE Nr 402/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego. 2016-08-03 13:26:46
ZARZĄDZENIE Nr 401/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego. 2016-08-03 13:25:40
ZARZĄDZENIE Nr 400/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie 2016-08-03 13:24:23
ZARZĄDZENIE Nr 399/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2016-08-03 13:23:12
ZARZĄDZENIE Nr 398/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2016-08-03 13:21:17
ZARZĄDZENIE Nr 397/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2016-08-03 13:20:12
ZARZĄDZENIE Nr 396/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji stwierdzającej prawidłowy montaż małej architektury. 2016-08-03 13:19:02
ZARZĄDZENIE Nr 395/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2016-08-03 13:17:49
ZARZĄDZENIE Nr 393/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na 2016 rok do Uchwały Nr XXIII/157/2016 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2016 rok. 2016-08-03 13:11:34
ZARZĄDZENIE Nr 392/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grzybnie. 2016-08-03 12:53:40
ZARZĄDZENIE Nr 391/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2016-08-03 12:50:56
ZARZĄDZENIE Nr 390/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenie Nr 257/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości komunalnych w 2016 r. 2016-08-03 12:49:49
ZARZĄDZENIE Nr 389/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2016-08-03 12:48:28
ZARZĄDZENIE Nr 388/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2016-08-03 12:47:07
ZARZĄDZENIE Nr 387/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2016-08-03 12:45:48
ZARZĄDZENIE Nr 386/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości drogowej, położonej w obrębie Czartoryja stanowiącej działkę nr 2/1. 2016-08-03 12:44:45
ZARZĄDZENIE Nr 385/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2016-08-03 12:42:56
ZARZĄDZENIE Nr 384/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości do oddania ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste. 2016-08-03 12:41:27
ZARZĄDZENIE Nr 383/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2016-08-03 12:40:05
ZARZĄDZENIE Nr 382/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2016-08-03 12:38:48
ZARZĄDZENIE Nr 381/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grzybnie. 2016-08-03 12:37:06
ZARZĄDZENIE Nr 380/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2016-08-03 12:35:07
ZARZĄDZENIE Nr 378/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji do dokonania oględzin zrzutu nieczystości płynnych przez wylot kanalizacji deszczowej z nawierzchni drogi krajowej nr 26 w Krajniku Dolnym do rzeki Odry 2016-08-03 12:28:09
ZARZĄDZENIE Nr 377/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2016-08-03 12:26:01
ZARZĄDZENIE Nr 374/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie pracy Urzędu Miejskiego w Chojnie. 2016-06-06 12:54:31
ZARZĄDZENIE Nr 373/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu mieszkalnego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2016-06-06 12:35:37
ZARZĄDZENIE Nr 372/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości do przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. 2016-06-06 12:33:28
ZARZĄDZENIE Nr 371/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2016-06-06 12:32:08
ZARZĄDZENIE Nr 370/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grzybnie. 2016-06-06 12:23:58
ZARZĄDZENIE Nr 369/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. 2016-06-06 12:22:54
ZARZĄDZENIE Nr 368/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.