Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej obręb 8m.Chojna, ul. Przemysłowa, działka nr 36/214

                                                                                         Chojna, dnia 13.03.2009r.

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej obręb 8m.Chojna, ul. Przemysłowa, działka nr 36/214
o pow. 1,5004ha, KW 49741.

Zapis w Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chojna –„Tereny budowlane”. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działki sklasyfikowane jako „Lz” - gruntu zadrzewione i zakrzaczone.

.

 

 

cena wywoławcza 200.000,00zł                                         wadium  20.000,00zł

 

Minimalne postąpienie 2.000,00zł

 

 

Do ceny osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony VAT w wysokości 22%.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 7.05.2009r.o godz.10.30 w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 12.  

 

Wadium należy wpłacać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 najpóźniej do dnia 4.05.2009r.  

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy.

 

Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone. Nabywca zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń w porozumieniu
z właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl

 

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 8)
tel. 414 14 85 wew. 61.

 
 
Burmistrz  
                       

                                                                                                Adam Fedorowicz

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aneta Brzezińska

Data wytworzenia:
13 mar 2009

Osoba dodająca informacje

Mariusz Hadrzyński

Data publikacji:
17 mar 2009, godz. 12:50

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
04 lis 2020, godz. 21:23