Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych obręb 8m.Chojna, ul. Przemysłowa:

                                                                                                                     Chojna, dnia 18.03.2009r.  

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych obręb 8m.Chojna, ul. Przemysłowa:

 

działka nr 36/153 o pow. 5043m2, KW 38654– nieruchomość niezabudowana,

działka nr 36/154 o pow.2628m2, KW 49720- nieruchomość niezabudowana,

działka nr 36/155 o pow.2212m2, KW 49721- nieruchomość zabudowana trzema budynkami innymi o łączne pow. użytkowej 167,50m2.

 

Zapis w Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chojna –„Tereny budowlane oraz przemysłowe”. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działki sklasyfikowane jako „Bp” oraz „Bi”.

 

cena wywoławcza (dz. nr 36/153) 70.000,00zł                    wadium  7.000,00zł

Minimalne postąpienie 700,00zł

 

cena wywoławcza (dz. nr 36/154) 40.000,00zł                    wadium  4.000,00zł

Minimalne postąpienie 400,00zł

 

cena wywoławcza (dz. nr 36/155) 50.000,00zł                    wadium  5.000,00zł

Minimalne postąpienie 500,00zł

 

Do ceny osiągniętej w wyniku przetargu w stosunku do działki nr 36/153 i nr 36/154 zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.

 

Przetargi odbędą się w dniu 30.04.2009r. od godz.10.00 co 15 min. w Urzędzie Miejskim
w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 12.  

 

Wadium należy wpłacać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 najpóźniej do dnia 27.04.2009r.  

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy.

 

Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone. Nabywca zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń w porozumieniu
z właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl

 

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 8)
tel. 414 14 85 wew. 61.

                                                                                                     Burmistrz    

                                                                                                           Adam FedorowiczMetadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aneta Brzezińska

Data wytworzenia:
18 mar 2009

Osoba dodająca informacje

Mariusz Hadrzyński

Data publikacji:
20 mar 2009, godz. 10:36

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
04 lis 2020, godz. 21:23