Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzeci przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Stoki w działce nr 131/1 o pow. 400m2, KW 41751.

Chojna, dnia 27.05.2009r.   O G Ł O S Z E N I E     Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzeci przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Stoki w działce nr 131/1 o pow. 400m2, KW 41751. Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków nieruchomość posiada użytek RIIIb.     cena wywoławcza 4.500,00zł                      wadium 450,00zł   Minimalne postąpienie 50,00zł   Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%. W stosunku do nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży przysługuje prawo pierwokupu na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych.   Kupujący dokona w razie potrzeby na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości oraz dokona przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń infrastruktury,
w szczególności takich jak (energetyki, wody, kanalizacji i teletechniki) w porozumieniu z właścicielem a także usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.   Przetarg odbędzie się w dniu 03.07.2009r.o godz.10.00wUrzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 12.     Wadium należy wpłacać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002najpóźniej
do dnia 30.06.2009r.
     Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone. Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl   Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 8) tel. 414 14 85 wew. 61.         Burmistrz Adam Fedorowicz  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Leokadia Pohorecka

Data wytworzenia:
29 maj 2009

Osoba dodająca informacje

Radosław Dranikowski

Data publikacji:
29 maj 2009, godz. 07:28

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
04 lis 2020, godz. 21:23