Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 89/3 o pow.0,9350ha, położonej w obr. Grabowo przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

                                                                                                                          Chojna, dnia 28.09.2022 r.

Burmistrz Gminy Chojna
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r.,poz. 1899 ze zmianami)

wykaz

oznaczenie nieruchomości wg         księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Działka nr  89/3, położona w Grabowie, obręb Grabowo,
KW - SZ1Y/00049653/3

Powierzchnia  nieruchomości   

0,9350ha

Opis nieruchomości

nieruchomość gruntowa nie zabudowana, położona przy drodze wiejskiej utwardzonej, kształt działki regularny, w części zadrzewiony, w sąsiedztwie wiejskiej zabudowy mieszkaniowej, gruntów rolnych, dojazd do działki dobry.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

 

Brak planu zagospodarowania przestrzennego; zgodnie z obowiązują-cym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna –częściowo tereny zabudowane, częściowo grunty orne, częściowo użutki zielone, częściowo las, częściowo obszary objęte ocgroną archeologiczną – strefa”W.III” ograniczonej ochrony konserwatorskiej; częściowo w granicach terenów miejscowości rozwojowych; proponowane miejscowości do rozwoju agroturystyki; częściowo Natura 2000- Obszary Specjalnej ochrony; otulina Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, brak decyzji o warunkach zabudowy, w ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jako RIIIb, ŁV;

Termin zagospodarowania  nieruchomości

Nie dotyczy

Cena nieruchomości

145 000,00 zł

nieruchomość podlega zwolnieniu z podatku VAT
na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy o VAT

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Nie dotyczy

Terminy wnoszenia opłat

Nie dotyczy

Zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie najem lub dzierżawę

Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 10.11.2022r.  

Pierwszeństwo nabycia ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ww. ustawy przysługuje osobie fizycznej lub prawnej, której przysługuje roszczenie o nabycie ww. nieruchomości oraz poprzednim właścicielom pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. lub spadkobiercą, pod warunkiem złożenia wniosku, w terminie j.w.

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą w szczególności: notarialne, sądowe, geodezyjne oraz związane usunięciem
z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy ponosi nabywca.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
mapa Grabowo 89 3 (PDF, 94.75Kb) 2022-09-29 09:39:37 32
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aneta Brzezińska

Data wytworzenia:
29 wrz 2022

Osoba dodająca informacje

Aneta Brzezińska

Data publikacji:
29 wrz 2022, godz. 09:39

Osoba aktualizująca informacje

Aneta Brzezińska

Data aktualizacji:
29 wrz 2022, godz. 09:39