Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 200/9 o pow.0,1864ha, obręb Narost

                                                                                                                                                                        Chojna, dnia 8.02.2024 r.

Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r.,poz. 344 ze zmianami)

wykaz

oznaczenie nieruchomości  wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Działka nr  200/9, położona w Naroście, obręb Narost,
KW - SZ1Y/00002585/4

Powierzchnia  nieruchomości   

0,1864ha

Opis nieruchomości

nieruchomość gruntowa nie zabudowana, położona na skaju wsi, w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej, siedliskowej, gruntów rolnych, obszar objęty ochroną strefy sanitarnej z uwagi na występowanie w pobliżu cmentarza

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

 

Brak planu zagospodarowania przestrzennego; zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna – grunty orne, w granicach terenów miejscowości rozwojowych, proponowane miejscowości do rozwoju agroturystyki, otulina Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, brak decyzji o warunkach zabudowy,w ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jako RIIIb- grunty orne;

Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

Cena nieruchomości

50 000,00 zł
nieruchomość podlega zwolnieniu z podatku VAT
na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy o VAT

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Nie dotyczy

Terminy wnoszenia opłat

Nie dotyczy

Zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie najem lub dzierżawę

Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 22.03.2024r.         

Pierwszeństwo nabycia ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ww. ustawy przysługuje osobie fizycznej lub prawnej, której

przysługuje roszczenie o nabycie ww. nieruchomości oraz poprzednim właścicielom pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. lub spadkobiercą, pod warunkiem złożenia wniosku, w terminie j.w.

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą w szczególności: notarialne, sądowe, geodezyjne oraz związane usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy ponosi nabywca.

 

 

 

 

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
mapa Narost 200 9 (PDF, 53.21Kb) 2024-02-09 09:52:24 5
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aneta Brzezińska

Data wytworzenia:
09 lut 2024

Osoba dodająca informacje

Aneta Brzezińska

Data publikacji:
09 lut 2024, godz. 09:52

Osoba aktualizująca informacje

Aneta Brzezińska

Data aktualizacji:
09 lut 2024, godz. 09:52