Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej (była szkoła), położonej w Godkowie 33, działka nr 67/3 o pow.0,0896ha przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

                                                                                                                                        Chojna, dnia 28.09.2022r.

 

Burmistrz Gminy Chojna
podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r.,poz. 1899 ze zmianami)

wykaz

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Działka nr 67/3, położona w obrębie Godków, KW - SZ1Y/00048969/4

Powierzchnia  nieruchomości   

0,0896ha

Opis nieruchomości

nieruchomość zabudowana trzema budynkami oświaty nauki i kultury (była szkoła), budynek wybudowany w technologii tradycyjnej na początku XX wieku, budynek dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony z dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej krytym dachówką , w piwnicy budynku znajduje się kotłownia, pow. zabudowy 259m2, pow. użytkowa 355m2 w tym: parter 194,20m2, I piętro 160,80m2, stan techniczny średni;

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

 

Brak planu zagospodarowania przestrzennego; zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna - tereny zabudowane, proponowane miejscowości do rozwoju agroturystyki, otulina Cedyńskiego Parku Krajobrazowego;

w ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jako
Bi- inne tereny zabudowane; dla nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

Cena nieruchomości

450 000,00 zł

nieruchomość podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 10a ustawy o VAT

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Nie dotyczy

Terminy wnoszenia opłat

Nie dotyczy

Zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie najem lub dzierżawę

Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 10.11.2022r. 

Pierwszeństwo nabycia ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ww. ustawy przysługuje osobie fizycznej lub prawnej, której

przysługuje roszczenie o nabycie ww. nieruchomości oraz poprzednim właścicielom pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. lub spadkobiercą, pod warunkiem złożenia wniosku, w terminie j.w. 

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą w szczególności: notarialne, sądowe, geodezyjne oraz związane usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy ponosi nabywca.

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Godków -była szkoła (PDF, 104.29Kb) 2022-09-29 09:11:56 29
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aneta Brzezińska

Data wytworzenia:
29 wrz 2022

Osoba dodająca informacje

Aneta Brzezińska

Data publikacji:
29 wrz 2022, godz. 09:11

Osoba aktualizująca informacje

Aneta Brzezińska

Data aktualizacji:
29 wrz 2022, godz. 09:11