Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Burmistrz gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę nr 293/1 o pow.0,2437ha, obręb Godków przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

                                                                                                                                           Chojna, dnia 13.03.2023r.

Burmistrz Gminy Chojna
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości
 przeznaczonej do sprzedaży w drodze   przetargu ustnego nieograniczonego  zgodnie  z art. 35 ust. 1
i ust. 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r.,poz. 344)

wykaz

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nierucho - mości

Działka nr 293/1, położona w Godkowie Osiedlu, obręb Godków, KW - SZ1Y/00068407/3

Powierzchnia  nieruchomości  

0,2437ha

Opis nieruchomości

Grunt w użytkowaniu wieczystym Gminy Chojna do 5.12.2089r., budynek stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności, działka zabudowana   budynkiem mieszkalnym (były dworzec kolejowy) o pow. zabudowy 301m2 , pow. użytkowa 768,60m2   budynek wybudowany na początku XX wieku w technologii  tradycyjnej, częściowo podpiwniczony, z dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką; budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Stan techniczny zły. Przez teren działki przechodzi ścieżka rowerowa o nawierzchni asfaltowej o szer. ok.2,5m i dł. ok.95m

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

 

Brak planu zagospodarowania przestrzennego; zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna – w części tereny zabudowane,  w części grunty orne, obszary objęte ochroną konserwatorską – strefa „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej,  otulina Cedyńskiego Parku Krajobrazowego,

w ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jako
B- tereny mieszkaniowe; dla nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

Cena nieruchomości

310 000,00 zł

nieruchomość podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 10a ustawy o VAT

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Nie dotyczy

Terminy wnoszenia opłat

Nie dotyczy

Zasady aktualizacji opłat

 

Nie dotyczy

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie najem lub dzierżawę

Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia    25.04.2023r.

Pierwszeństwo nabycia ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ww. ustawy przysługuje osobie fizycznej lub prawnej, której przysługuje roszczenie o nabycie ww. nieruchomości oraz poprzednim właścicielom pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. lub spadkobiercą, pod warunkiem złożenia wniosku, w terminie j.w. 

Obciążenia nieruchomości

1) Nieodpłatna i na czas nieokreślony służebność przesyłu ustanowiona na działce nr 293/1 na rzecz PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie i jej następców prawnych, polegająca na nieograniczonym dostępie do istniejącej na działce infrastruktury technicznej należącej do wymienionej spółki w celu eksploatacji, konserwacji, usuwania awarii, przebudowy i modernizacji uzbrojenia podziemnego i nadziemnego w postaci sieci energetycznej zasilająco – rozdzielczej;

2) Nieodpłatna i na czas nieokreślony służebność przesyłu ustanowiona na działce nr 293/1 na rzecz „TK TELEKOM” sp. Zo.o. z siedzibą w Warszawie i jej następców prawnych, polegająca na nieograniczonym dostępie do istniejącej na działce infrastruktury technicznej należącej do spółki w celu eksploatacji, konserwacji, usuwania awarii, przebudowy i modernizacji;

3) Nieodpłatna i na czas nieokreślony służebność przesyłu ustanowiona na działce nr 293/1 na rzecz „PKP Polskie Linie Kolejowe” S.A. z siedzibą w Warszawie i jej następców prawnych polegająca na nieograniczonym dostępie do istniejącej na działce infrastruktury technicznej należącej do spółki w celu eksploatacji, konserwacji, usuwania awarii, przebudowy i modernizacji oraz prawie wykonywania wykopów i przekopów przez nieruchomość w powyższych celach;

4) nieodpłatna i na czas nieokreślony służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu osób korzystających z transportu kolejowego pasem o szerokości nie mniejszej niż 6m przez działkę nr 293/1 na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego działki nr 293/12 obr. Godków oraz działki nr 30 obr. Młynary gm.Moryń

5) decyzja z dnia9.05.2018r. PINB.5162.3.13-10.2016.RS Gminie Chojna w odniesieniu do budynku został wydany nakaz usunięcia nieprawidłowości poprzez wykonanie robót budowlanych

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą w szczególności: notarialne, sądowe, geodezyjne oraz związane usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy ponosi nabywca.

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
mapa Godków PKP (2) (PDF, 39.94Kb) 2023-03-17 08:37:48 8
mapa Godków PKP (PDF, 75.21Kb) 2023-03-17 08:37:48 3
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aneta Brzezińska

Data wytworzenia:
17 mar 2023

Osoba dodająca informacje

Aneta Brzezińska

Data publikacji:
17 mar 2023, godz. 08:37

Osoba aktualizująca informacje

Aneta Brzezińska

Data aktualizacji:
17 mar 2023, godz. 08:37