Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę nr 127/5 o pow.1,0222ha, obręb Brwice przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

                                                                                                                                      Chojna, dnia 13.03.2023r.

Burmistrz Gminy Chojna
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

            zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r.,poz. 344)

wykaz

oznaczenie nieruchomości według         księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Działka nr  127/5, położona w Brwicach, obręb Brwice,
KW - SZ1Y/00044958/6

Powierzchnia  nieruchomości   

1,0222ha

Opis nieruchomości

Nieruchomość zabudowana budynkiem po byłej szkole podstawowej, na działce znajdują się drzewa iglaste i liściaste i urządzone trawniki, plac zabaw i boisko sportowe; działka wyposażona jest w drogę utwardzoną i sieci uzbrojenia terenu- wodociągową, kanalizacyjną, elektroenergetyczną i gazową; Budynek byłej szkoły składa się kompleksu trzech budynków tworzących funkcjonalną całość, pow. zabudowy 1298,00m2, pow. użytkowa 1125,90m2, kubatura 6624,0m3

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 

 

Brak planu zagospodarowania przestrzennego; zgodnie z obowiązują-cym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna –częściowo grunty orne, częściowo tereny usług oświaty, częściowo w granicach terenów miejscowości rozwojowych, częściowo obszary objęte ochroną konserwatorską- strefa „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej, w zasięgu leja depresji eksploatacyjnej ujęcia  (studni) wód podziemnych; otulina Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, brak decyzji o warunkach zabudowy, w ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jako RIIIb, Bi;

Termin zagospodarowania

 nieruchomości

Nie dotyczy

Cena nieruchomości

2 000 000,00 zł

nieruchomość podlega zwolnieniu z podatku VAT
na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10a ustawy o VAT

Wysokość stawek procentowych

opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Nie dotyczy

Terminy wnoszenia opłat

 

Nie dotyczy

Zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie najem lub dzierżawę

Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia  25.04.2023r.

Pierwszeństwo nabycia ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ww. ustawy przysługuje osobie fizycznej lub prawnej, której przysłu -guje roszczenie o nabycie ww. nieruchomości oraz poprzednim właścicielom pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. lub spadkobiercą, pod warunkiem złożenia wniosku, w terminie j.w.

Obciążenia nieruchomości

Nie dotyczy

         Wszelkie koszty związane ze sprzedażą w szczególności: notarialne, sądowe, geodezyjne oraz związane
         usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy
         ponosi nabywca.

 

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
mapa Brwice (PDF, 64.41Kb) 2023-03-17 08:43:41 16
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aneta Brzezińska

Data wytworzenia:
17 mar 2023

Osoba dodająca informacje

Aneta Brzezińska

Data publikacji:
17 mar 2023, godz. 08:43

Osoba aktualizująca informacje

Aneta Brzezińska

Data aktualizacji:
17 mar 2023, godz. 08:44