Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Gmina Chojna zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie prac

Chojna, dnia 24 marca 2016 r.
 

BPI.2222.1.2016

  

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Burmistrz Gminy Chojna zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie następujących prac:


1. Sześciokrotne usunięcie Barszczu Sosnowskiego, metodą mechaniczną polegającą na koszeniu oraz chemiczną polegającą na zastosowaniu do oprysków preparatu Raundup 360, rosnącego na terenie:

  1. działek nr: 636, 635/2, 635/2 obręb Lisie Pole, gm. Chojna;

  2. działki nr 62/6, obręb Metno, gm. Chojna;

  3. działki nr 301/5, obręb Jelenin, gm. Chojna;

  4. działki nr 36/174, obręb 8, m. Chojna;

  5. działek nr 587, 574/3, 574/4, obręb Lisie Pole, gm. Chojna o łącznej powierzchni ok. 1,2 ha, w terminie od 15 kwietnia do 15 października 2016 r.

Łączna powierzchnia porośnięta Barszczem Sosnowskiego może ulec zmianie o ± 20 % w wyniku naturalnego samosiewu rośliny.                                                                                   

2. Wykonanie dokumentacji fotograficznej z przebiegu wykonywania prac (przed i po koszeniu).


Oferty należy złożyć pisemnie w terminie do 1 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnie do godz. 12.00 w pok. Nr 12 (sekretariat). Oferty można składać również faxem (4141117) .

 

Dodatkowe informacje:

a) Zaproszenie do złożenia oferty nie stanowi postępowania o zamówienia publiczne w świetle ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

b) Oferty  powinny zawierać cenę netto i brutto. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury VAT.


c) Do oferty należy załączyć oświadczenie: oświadczam, że: „posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania przedmiotowego zamówienia”.

d) Oferta która wpłynie po wyznaczonym terminie zostanie odesłana oferentowi bez otwierania.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jolanta Lis

Data wytworzenia:
24 mar 2016

Osoba dodająca informacje

Łukasz Malaga

Data publikacji:
24 mar 2016, godz. 15:20

Osoba aktualizująca informacje

Łukasz Malaga

Data aktualizacji:
24 mar 2016, godz. 15:20