Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Informacja


Chojna, dnia 20 lutego 2014 r.

BPI.6720.1.2013

ZAWIADOMIENIE


z dnia 20 lutego 2014r.Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),

Zawiadamiam

że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zostały zamieszczone dane dotyczące:

- zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna dla terenu działek nr: 254/1 i 255/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Rurka celem przeznaczenia ich na funkcję eksploatacji kruszyw, opracowywanej w oparciu o uchwałę nr XXIX/267/2013 Rady Miejskiej
w Chojnie z dnia 21 maja 2013 r.,

- prognozy oddziaływania na środowisko wykonanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, której przedmiotem jest ocena skutków rozwiązań przyjętych w ww. projekcie zmiany Studium,

- opracowania ekofizjograficznego dla obszaru obejmującego działki nr 254/1 i 255/1 położone
w obrębie ewidencyjnym Rurka

 

 

 

 

z up. Burmistrza

Naczelnik Anna Witek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła:
J. Wiśniewska


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Witek

Data wytworzenia:
20 lut 2014

Osoba dodająca informacje

Anna Witek

Data publikacji:
20 lut 2014, godz. 16:53

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
04 lis 2020, godz. 21:23