Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Chojna


Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Chojna

 1. Zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna dla miejscowości Krajnik Dolny, działki Nr 380/7, 381/1, 381/2 teren obsługi komunikacyjnej ( stacja paliw) uchwalonej uchwałą Rady Miejskiej w Chojnie Nr XLVIII/374/98 z dnia 27 kwiecień 1998 rok. Dz.U.Woj. Szczecińskiego z 1998 roku, Nr 16 po. 103, pow. 3,5 ha

 

 1. Zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna dla miejscowości Kamienny Jaz, działka Nr 261 ( cmentarz komunalny) uchwalonej uchwałą Rady Miejskiej w Chojnie Nr XXI/206/2000 z dnia 9.03.2000r. Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2000 roku, Nr 18 poz. 199, pow. 0,55 ha,

 

 1. Zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna dla terenu w miejscowości Mętno dla działek Nr 30/1,31,65/2 uchwaloną uchwałą Rady Miejskiej w Chojnie Nr XXV/272/2000 z dnia 7 września 2000 roku. Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2000 roku Nr 33, poz. 420, pow. 17,7 ha

 

 1. Zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego części byłego lotniska w Chojnie na obwodnicę drogową dla działek Nr 36/87, 36/140 uchwaloną uchwałą Rady Nr XXVIII/320/2000 z dnia 15 grudnia 2000 roku. Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2001 roku, Nr 1, poz. 4, pow. 3,0 ha

 

 1. Zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna dla terenu w miejscowości Krajnik Dolny ( zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 122) uchwalaną uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/321/2000 z dnia 15.12.2000 r. Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2001 roku, Nr 2, poz. 15, pow. 2,07 ha

 

 1. Zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego części byłego lotniska w Chojnie z przeznaczeniem na cele usługowo-handlowe działka Nr 38/47 uchwaloną uchwałą Rady Nr XXXII/351/2001 z 22 marca 2001 roku. Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2001 roku, Nr 13, poz. 263. pow. 0,05 ha

 

 1. Zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna dla terenu w miejscowości Narost dla działek Nr 76,77,78,79 uchwaloną uchwałą Rady Miejskiej w Chojnie Nr XXXIV/364/2001 z dnia 26 kwietnia 2001r Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2001 roku Nr 29, poz. 620. pow. 1,41 ha

 

 1. Zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna dla terenu w miejscowości Narost dla działek od Nr 1/12 do 1/32 uchwaloną uchwałą Rady Miejskiej w Chojnie Nr XXXIV/363/2001 z 26.04.2001, Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2001 roku Nr 29, poz. 619, pow. 1,15 ha

 

 1. Zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego części byłego lotniska w Chojnie z przeznaczeniem na cele mieszkalno-socjalne, działka Nr 38/5 uchwaloną uchwałą Rady Nr XXXV/379/2001 z 31 maja 2001 r. Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2001 roku Nr 29, poz. 621.pow. 0,80 ha

 

 1. Zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna dla miejscowości Krajnik Dolny uchwaloną uchwałą Rady Miejskiej w Chojnie Nr XXXVIII/410/2001 z 13 września 2001 roku opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Zachodniopomorskiego z 2001 roku Nr 38, poz. 883 pow. 45,0 ha

 

 1. Zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna dla terenu w miejscowości Narost dla działek Nr 81, 82,83 uchwaloną uchwałą Rady Miejskiej w Chojnie Nr XXXIX/414/2001 z 25 października 2001 roku, opublikowana w Dzienniku U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2001 roku Nr 49, poz. 1326, pow. 0,61 ha

 

 1. Zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna dla terenu w obrębie Wilkoszyce dla działek Nr 62/2, 156 uchwaloną uchwałą Rady Miejskiej w Chojnie Nr XXXIX/415/2001 z 25 października 2001 roku, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Zachodniopomorskiego z 2001 roku Nr 49, poz. 1327, pow. 0,5 ha

 

 1. Zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna w obrębie Białęgi ,część działki nr 3, przeznaczenie gruntów rolnych pod budowę bazowej stacji telefonii komórkowej , uchwała Rady Miejskiej w Chojnie Nr XLVIII/510/2002 z dnia 4 października 2002 roku , Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2002 roku, Nr 83 poz. 1679, pow. 0,1 ha

 

 1. Zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna dla terenu w miejscowości Jelenin dla działek nr 426/2, 426/4-6, 426/8-12, 426/21-23, 426/25-44, 426/47-64 oraz część działki nr 426/65, przeznaczenie gruntów rolnych na funkcje rekreacyjną z dopuszczeniem zabudowy, uchwała Rady Miejskiej w Chojnie Nr XLVIII/508/2002 z 4 października 2002 roku, Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2002 roku Nr 83, poz. 1677. pow. 15,0 ha

 

 1. Zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna dla miejscowości Narost, działki nr 223/1 i 223/2, przeznaczenie gruntów rolnych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, uchwała Rady Miejskiej w Chojnie Nr XLVIII/511/2002 z 4 października 2002 roku, Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2002 roku Nr 83, poz. 1680, pow.0,51 ha

 

 1. Zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego dla miasta Chojna
  w obrębie nr 5, działka nr 74/1 przy ul. Narciarskiej, przeznaczenie gruntów rolnych pod zabudowę mieszkaniową z usługami nieuciążliwymi, uchwała Rady Miejskiej w Chojnie Nr XLVIII/509/2002 z 4 października 2002 roku, Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 roku, Nr 83, poz. 1678, pow. 0,28 ha

 

 1. Zmiana w uproszczonym planie zagospodarowania przestrzennego sektora mieszkalno-socjalnego na terenie byłego lotniska w Chojnie w obrębie nr 8, działka nr 23 przy ul. Sikorskiego, zmiana funkcji z usług kultury na funkcję mieszkalno-usługową, uchwała Rady Miejskiej w Chojnie Nr XI/68/2003 z 18 września 2003 roku, Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z 2003r.,
  Nr 103, poz. 1730, pow. 0,70 ha,

 

 1. Zmiana w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Chojny w obrębie geodezyjnym nr 5 miasta Chojna - działka nr 184,
   przy ul. Owocowej, przeznaczenie gruntów rolnych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, uchwała Rady Miejskiej w Chojnie Nr XI/69/2003 z 18 września 2003 roku, Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z 2003r, Nr 104, poz.1746, pow. 0,49 ha. 

 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Jelenin dla działek nr 310/2, 301/6, 310/3, 300/1 oraz część działki nr 352, uchwała Rady Miejskiej w Chojnie nr XL/418/2006 z dnia 9 marca 2006 roku, Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego, z 2006r., Nr 62, poz. 1133.

 

 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu byłego lotniska w Chojnie obejmujący obszar ograniczony drogą wojewódzką nr 124, ulicą Żwirki i Wigury, granicą skarpy na zapleczu budynków nr 8 do 18 przy ul. Narciarskiej, uchwała Rady Miejskiej w Chojnie nr XL/419/2006 z dnia 9 marca 2006 roku, Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z 2006r., Nr 62, poz. 1134.

 

 1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krajnika Dolnego w gminie Chojna obejmującej działki nr 257/1 i 257/2, uchwała Rady Miejskiej w Chojnie nr XLIII/467/2006 z dnia 28 września 2006, Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2006r. Nr107, poz. 2021.

 1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu dawnej cegielni w miejscowości Zatoń Dolna, uchwała Rady Miejskiej w Chojnie nr XXXI/284/2009z dnia 28 września 2006, Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2006r. Nr107, poz. 2021.

 1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działkę nr 38/101 w obrębie ewidencyjnym nr 8 miasta Chojna, uchwała Rady Miejskiej w Chojnie nr XLI/341/2010 z dnia 25 lutego 2010, Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2010r. Nr 30, poz. 609.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Witek

Data wytworzenia:
26 wrz 2008

Osoba dodająca informacje

Paweł Szustakiewicz

Data publikacji:
26 wrz 2008, godz. 13:53

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Radziszewski

Data aktualizacji:
30 wrz 2011, godz. 10:11