Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Chojna w sprawie Modernizacji istniejącej fermy tuczu trzody chlewnej w obrębie Bara


Chojna dnia 27.01.2004 r.

PIO-7350/6/04

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Chojna

Na podstawie art. 4 ust. 2, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r Nr 80, poz. 717) oraz art. 3, pkt.19; art. 31; art. 32, ust. 1 pkt.1; art. 46, ust. 1, ust.3 i ust.4 pkt.1; art. 48, ust. 1 i art. 53 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627; Nr 100, poz. 1085; z późniejszymi zmianami)

po zapoznaniu się z dokumentami przesłanymi z wnioskiem złożonym przez LM - POL spółka z o.o. 74-506 Nawodna w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na:

Modernizacji istniejącej fermy tuczu trzody chlewnej w obrębie Bara działka nr 1/15 gmina Chojna

zawiadamiam o:

• wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy

• wszczęciu postępowania ( z udziałem społeczeństwa ) w sprawie oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko

oraz informuję:

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie następujących dokumentów dotyczących ww. przedsięwzięcia:

1. Wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

2. Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Strony, organy administracji publicznej oraz zainteresowani w terminie 3 tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi oraz uzyskać wyjaśnienia w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4 pokój nr 9 w godz. od 8°° do 15°°.

Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnie.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Bartosz Dłubak

Data wytworzenia:
22 mar 2004

Osoba dodająca informacje

Mariusz Hadrzyński

Data publikacji:
22 mar 2004, godz. 08:46

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
04 lis 2020, godz. 21:23