Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Chojna, dnia 29.06.2021r.

DIR.7240.1.2.2021

OGŁOSZENIE

o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt. 3 i art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 ze zm.) oraz art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) NR 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, str. 1) Burmistrz Gminy Chojna ogłasza zamiar bezpośredniego zawarcia umowy, którego przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 

1. Nazwa i adres organizatora publicznego transportu zbiorowego.

Gmina Chojna – Burmistrz Gminy Chojna, (ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna) organizator publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Chojna.

 

2. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia.

Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z podmiotem zewnętrznym na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 ze zm.), gdzie organizator dokonuje wyboru operatora w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1.

 

3. Rodzaj transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy.

Rodzaj transportu: publiczny transport zbiorowy na liniach użyteczności publicznej w zakresie gminnych przewozów pasażerskich w transporcie drogowym.

Określenie linii komunikacyjnych: gminne przewozy pasażerskie w publicznym transporcie zbiorowym na liniach komunikacyjnych obejmujących obszar Gminy Chojna, dla której Gmina Chojna jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego.

 

4. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1 - bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Rozpoczęcie postępowania związanego z zawarciem umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przewiduje się nie wcześniej niż jeden rok od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia.

 

5. Zmiana informacji.

Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 z późn. zmianami) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

 

6. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

- Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Dz.U./S S126  02/07/2021  335282-2021-PL

- Biuletyn Informacji Publicznej

- Tablica informacyjna w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Chojnie

- Strona internetowa organizatora


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
21 07 2021 08 23 55 2021-ojs126-335282-pl (PDF, 65.90Kb) 2021-07-21 08:23:55 71
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Dariusz Skrycki

Data wytworzenia:
12 lip 2021

Osoba dodająca informacje

Piotr Radziszewski

Data publikacji:
21 lip 2021, godz. 08:23

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Radziszewski

Data aktualizacji:
21 lip 2021, godz. 08:23