Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Chojna, dnia 26.12.2023r.

DIR.7240.1.2024

OGŁOSZENIE

o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt. 3 i art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1443 ze zm.) oraz art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) NR 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, str. 1) Burmistrz Gminy Chojna ogłasza zamiar bezpośredniego zawarcia umowy, którego przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

1. Nazwa i adres organizatora publicznego transportu zbiorowego.

Gmina Chojna – Burmistrz Gminy Chojna, (ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna) organizator publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Chojna.

2. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia.

Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z podmiotem zewnętrznym na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1433 ze zm.), gdzie organizator dokonuje wyboru operatora w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1.

3. Rodzaj transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy.

Rodzaj transportu: publiczny transport zbiorowy na liniach użyteczności publicznej w zakresie gminnych przewozów pasażerskich w transporcie drogowym.

Określenie linii komunikacyjnych: gminne przewozy pasażerskie w publicznym transporcie zbiorowym na liniach komunikacyjnych obejmujących obszar Gminy Chojna, dla której Gmina Chojna jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego.

4. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1 - bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Rozpoczęcie postępowania związanego z zawarciem umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przewiduje się nie wcześniej niż jeden rok od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia.

5. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego:

Okres: do 10 lat (120 miesięcy) od daty zawarcia umowy.

5. Zmiana informacji.

Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1433 z późn. zmianami) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

6. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

  • Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Dz.U./S S248,  26/12/2023,  786437-2023-PL
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Tablica informacyjna w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Chojnie
  • Strona internetowa organizatora

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
2023-OJS248-786437-pl (PDF, 65.31Kb) 2023-12-27 15:21:29 26
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Piotr Sobczyński

Data wytworzenia:
27 gru 2023

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
27 gru 2023, godz. 15:21

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
27 gru 2023, godz. 15:21