Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Plan działania na rzecz poprawy Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Chojnie na lata 2020-2021

 

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w  Chojnie na lata 2020-2021

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z  2020  r. poz. 1062) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Lp.

Zakres działań

Realizujący zadanie

Sposób realizacji

Termin realizacji

1

Analiza stanu siedzib Urzędu Miejskiego w Chojnie pod  względem dostosowania, w zakresie dostępności: architektonicznej i informacyjno komunikacyjnej do  potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Zespół roboczy do spraw dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej 

Przeprowadzenie przeglądu obiektów pod względem dostępności:

 • architektonicznej - zgodnie z art. 6 pkt 1 ww.  ustawy,
 • informacyjno-komunikacyjnej - zgodnie z  art. 6 pkt 3 ww. ustawy

wraz ze wskazaniem działań, które będą musiały zostać wykonane, by spełnione zostały minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze  szczególnymi potrzebami 

Do dnia 31.12.2020 r.

2

Analiza stanu dostępności cyfrowej:

 • Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Chojna,
 • strony internetowej Gminy Chojna

do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Zespół roboczy do spraw dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej 

Przeprowadzenie analizy w zakresie dostępności cyfrowej - zgodnie z art. 6 pkt 2 ww. ustawy

Do dnia 31.12.2020 r.

3

Określenie działań w zakresie poprawy dostępności:

 • architektonicznej,
 • informacyjno-komunikacyjnej

w siedzibach Urzędu Miejskiego w  Chojnie

Zespół roboczy do spraw dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej 

Ustalenie harmonogramu działań na rzecz poprawy dostępności architektonicznej i dostępności informacyjno-komunikacyjnej – do  wymagań określonych w art. 6 pkt 1 i 3 ww. ustawy

Do dnia 31.01.2021 r.

4

Określenie działań w zakresie poprawy dostępności cyfrowej:

 • Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Chojna,
 • strony internetowej Gminy Chojna.

Zespół roboczy do spraw dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej 

Ustalenie harmonogramu działań dostosowujących strony do wymagań określonych w  art. 6 pkt 2 ww. ustawy

Do dnia 31.01.2021 r.

5

Dokonanie diagnozy w zakresie dostępu alternatywnego w  przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na  ograniczenia architektoniczne i informacyjno-komunikacyjne (techniczne i prawne).

Zespół roboczy do spraw dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej

Określenie zasad dostępu alternatywnego, monitoring przypadków zapewnienia dostępu alternatywnego

Do dnia 28.02.2021 r.

6

Dokonanie diagnozy w zakresie zapewnienia  alternatywnego sposobu dostępu do elementu strony BIP i  strony internetowej w przypadku braku możliwości zapewnienia jego dostępności cyfrowej.

Zespół roboczy do spraw dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej 

Określenie zasad dostępu alternatywnego, monitoring przypadków zapewnienia dostępu alternatywnego

Do dnia 28.02.2021 r.

7

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami  w  dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miejski w Chojnie w  zakresie dostępności:

 • architektonicznej,
 • informacyjno-komunikacyjnej,
 • cyfrowej.

Monitorowanie działalności urzędu w tym zakresie.

Zespół roboczy do spraw dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej

Podejmowanie różnego rodzaju działań w  zależności od  potrzeb.

Na bieżąco

Przyjmowanie uwag, opinii i sugestii od osób ze  szczególnymi potrzebami, a także od ich rodzin i  opiekunów dotyczących problemów natury architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej oraz cyfrowej, z jakimi mogą się spotkać podczas kontaktu z urzędem.

Przyjmowanie uwag i propozycji pracowników urzędu.

Podejmowanie działań mających na celu usuwanie barier i zapobieganie ich powstawaniu.

8

Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w  Urzędzie Miejskim w Chojnie zgodnie za art. 11 ww. ustawy

Zespół roboczy do spraw dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej 

Przedstawienie projektu Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze  szczególnymi potrzebami Burmistrzowi Gminy Chojna

Do dnia 31.03.2021  r.

Zatwierdzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Burmistrza Gminy Chojna

Opublikowanie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w  Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chojna

Przedstawienie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Wojewodzie Zachodniopomorskiemu

 

 

 

 

Data sporządzenia. 20.10.2020 r. 

Sporządzili:

 1. Monika Adamczyk - Koordynator do spraw dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej
 2. Paulina Andreatto-Król – Członek Zespołu roboczego
 3. Piotr Radziszewski – Członek Zespołu roboczego

 

Zatwierdzam:

Burmistrz Gminy Chojna

Barbara Rawecka


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Adamczyk

Data wytworzenia:
31 mar 2021

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
31 mar 2021, godz. 13:48

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
31 mar 2021, godz. 14:20