Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Protokół z konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zniesienia nazwy części miasta Chojna i ustalenie nazwy miejscowości Wilkoszyce, jako osada

PROTOKÓŁ

zawierający wyniki  konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami Chojny w przedmiocie zniesienia nazwy Wilkoszyce jako części miasta Chojna i ustalenia nazwy miejscowości Wilkoszyce jako osada.

Podstawa prawna konsultacji:
Uchwała Rady Miejskiej w Chojnie Nr LVII/461/2023 z dnia 15 czerwca 2023r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Chojna w przedmiocie zniesienia nazwy części miasta Chojna i ustalenie nazwy miejscowości Wilkoszyce, jako osada

Skład zespołu do przeprowadzenia konsultacji:

  1. Aneta Brzezińska – przewodnicząca
  2. Małgorzata Muraszka- członek
  3. Danuta Walusz - członek

Konsultacje przeprowadzono w okresie: od 28.08.2023r. do 30.09.2023r.

Liczba mieszkańców Chojny uprawnionych do udziału w konsultacjach:  6930
Liczba mieszkańców Chojny, którzy wzięli udział w konsultacjach: 22
Liczba mieszkańców sołectwa Mętno uprawnionych do udziału w konsultacjach: 201
Liczba mieszkańców sołectwa Mętno, którzy wzięli udział w konsultacjach: 7

Po komisyjnym sprawdzeniu ankiet konsultacyjnych, na podstawie złożonych w nich podpisów ustalono, co następuje:

na pytanie: Czy jest Pani/Pan za zniesieniem nazwy Wilkoszyce dla części miasta Chojna oraz ustaleniem nazwy Wilkoszyce, jako osady?

Mieszkańcy miasta Chojna głosowali następująco:
Odpowiedzi „Jestem za” udzieliło 22 osoby
odpowiedzi „Jestem przeciw” udzieliło 0 osób
Głosowały 22 osoby

Mieszkańcy sołectwa Mętno głosowali następująco:
Odpowiedzi „Jestem za” udzieliło 7 osób
odpowiedzi „Jestem przeciw” udzieliło 0 osób
Głosowało 7 osób

Należy uznać, że mieszkańcy biorący udział w konsultacjach opowiedzieli się za zniesieniem nazwy Wilkoszyce  jako części miasta Chojna i ustaleniem nazwy miejscowości Wilkoszyce, jako osady.

Protokół z konsultacji zostanie opublikowany na stronie internetowej Gminy Chojna, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnie oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Mętno.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Podpisy zespołu do przeprowadzenia konsultacji:

  1. Aneta Brzezińska
  2. Małgorzata Muraszka
  3. Danuta Walusz

Chojna, 2.10.2023r.

BURMISTRZ
mgr Barbara Rawecka
Zatwierdził


Protokół jest również dostępny do pobrania w załącznikach w formie dokumentu PDF.


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aneta Brzezińska

Data wytworzenia:
06 paź 2023

Osoba dodająca informacje

Łukasz Aderek

Data publikacji:
06 paź 2023, godz. 13:24

Osoba aktualizująca informacje

Łukasz Aderek

Data aktualizacji:
06 paź 2023, godz. 13:24