Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w ponownie wyłożonym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Generała Władysława Sikorskiego w Chojnie.

GMINA CHOJNA

ul. Jagiellońska 4

74-500 Chojna

DIR.6721.4.2020.MRK

 

PROTOKÓŁ

z przeprowadzenia dyskusji publicznej  nad rozwiązaniami przyjętymi w ponownie wyłożonym projekcie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w rejonie ulicy Generała Władysława Sikorskiego w Chojnie

Protokół został sporządzony w dniu 26 sierpnia 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnie przez Magdalenę Kuflowską – podinspektora w Wydziale Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 503), w dniu 26 sierpnia 2022 r. przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w ponownie wyłożonym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Generała Władysława Sikorskiego w Chojnie.

 

  1. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Na zorganizowaną przez Burmistrza Gminy Chojna dyskusję publiczną, poza przedstawicielką organizatora dyskusji – Magdaleną Kuflowską, nie zgłosił się nikt zainteresowany.

 

  1. Głos w dyskusji zabrali:

W dyskusji nie zabrała głosu żadna osoba fizyczna ani prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zatem nie poruszono żadnych zagadnień dotyczących rozwiązań przyjętych w projekcie planu.

O godzinie 11.30 dyskusję zakończono.

 

  1. Ustalenia z dyskusji:

W związku z brakiem osób zainteresowanych dyskusją, nie zapadły żadne ustalenia dotyczące treści i ustaleń procedowanego planu.

Uwagi do rozwiązań przyjętych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Generała Władysława Sikorskiego w Chojnie można składać na piśmie do Burmistrza Gminy Chojna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 września 2022 r.

 

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem:

  1. dla Burmistrza Gminy Chojna,
  2. do dokumentacji planistycznej,
  3. do publicznego wglądu.

 

Protokół zawiera 1 stronę.

 

Chojna, dnia 26 sierpnia 2022 r.

Magdalena Kuflowska    
Podinspektor w Wydziale Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami    

mgr Barbara Rawecka
Burmistrz Gminy Chojna

 

Załącznik nr 1

LISTA OBECNOŚCI

Dyskusja publiczna w dniu 26 sierpnia 2022 r., godz. 11.00

nad rozwiązaniami projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Generała Władysława Sikorskiego w Chojnie

 

Lp.

Imię i nazwisko

Adres

Podpis

1

Magdalena Kuflowska

Urząd Miejski w Chojnie

ul. Jagiellońska 4

74-500 Chojna

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
20220829134655 (PDF, 78.54Kb) 2022-08-29 15:32:31 6
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Kuflowska

Data wytworzenia:
29 sie 2022

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
29 sie 2022, godz. 15:32

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
29 sie 2022, godz. 15:32