Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej

Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej ( symbol K)

Naczelnik Wydziału: Agata Leczyk tel. 91 414 10 35 wew. 53   e-mail: aleczyk@chojna.pl

Do zadań Samodzielnego stanowiska ds. kontroli wewnętrznej należy w szczególności:

 1. przeprowadzanie kontroli w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych  gminy Chojna, zgodnie z Regulaminem kontroli wewnętrznej
  w zakresie:
 1. ustalenie stanu faktycznego i porównanie go ze stanem wymaganym zawartym w normach prawnych, technicznych, ekonomicznych, regulaminach i procedurach,
 2. ustalenie przyczyn i źródeł powstawania nieprawidłowości,
 3. sformułowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych,
 4. zobowiązanie jednostki do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie nieprawidłowości,
 5. monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych,
 6. przestrzegania zasad i procedur przyjętych w danej jednostce oraz ich zgodności ze standardami kontroli zarządczej ogłoszonymi przez Ministra Finansów
 1. przeprowadzanie kontroli z zakresu sprawdzenia sposobu wydatkowania przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, udzielonych dotacji na realizację zadań gminy,
 2. sporządzanie rocznych planów kontroli oraz rocznych informacji z przeprowadzonych kontroli,
 3. prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem uprawnień właścicielskich przez Burmistrza w spółkach z udziałem Gminy Chojna,
 4. sporządzania protokołów kontroli i zaleceń pokontrolnych,
 5. nadzór nad realizacją wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli wewnętrznej i kontroli zewnętrznych;
 6. wykonywania kontroli doraźnych,
 7. wspieranie burmistrza w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze,
 8. badanie poprawności wykonywanych zadań przez pracowników z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami,
 9. współpraca z zewnętrznymi instytucjami przeprowadzającymi kontrolę w Urzędzie,
 10. wdrażanie i nadzór nad funkcjonowaniem adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli  zarządczej w Urzędzie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie;
 11. pełnienie funkcji koordynatora ds. kontroli zarządczej.

Link do regulaminu:

Wewnętrzny Regulamin Organizacyjny Samodzielnego stanowiska ds. kontroli wewnętrznej w wersji PDF


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Adamczyk

Data wytworzenia:
27 mar 2019

Osoba dodająca informacje

Bartosz Dłubak

Data publikacji:
20 maj 2019, godz. 07:42

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
27 sie 2020, godz. 23:59