Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Sprawozdanie z konsultacji społecznych w sprawie projektów skierowanych do sfinansowania w ramach Kontraktu Samorządowego, w ramach perspektywy Funduszy Strukturalnych 2014 ? 2020, w Centrum Kultury w Chojnie, pl. Konstytucji 3 Maja, przeprowadzonych w dniu 4 września 2014 r.

Sprawozdanie z konsultacji społecznych w sprawie projektów skierowanych do sfinansowania w ramach Kontraktu Samorządowego, w ramach perspektywy Funduszy Strukturalnych 2014 – 2020, w Centrum Kultury w Chojnie, pl. Konstytucji 3 Maja, przeprowadzonych w dniu 4 września 2014 r.

1. Podstawa prawna przeprowadzenia konsultacji

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone zgodnie z Uchwałą Nr XXV/239/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Chojna oraz w trybie i zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie Konsultacji Społecznych stanowiącym załącznik do ww. Uchwały. Konsultacje w przedmiotowej sprawie zostały przeprowadzone na wniosek Burmistrza Gminy Chojna.

Zgodnie z § 11, 12 ust. 1, pkt 1 i 2 Rozdziału III Regulaminu Konsultacji Społecznych ze spotkania konsultacyjnego sporządza się protokół, do którego dołącza się listę obecności osób biorących udział w spotkaniu.  

Burmistrz podaje do publicznej wiadomości wyniki konsultacji w terminie 30 dni od daty ich przeprowadzenia. Informację zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

2. Przedmiot konsultacji społecznych

Przedmiotem konsultacji zasięgnięcie opinii społecznej dla projektów skierowanych do sfinansowania w ramach Kontraktu Samorządowego, Samorządowego, perspektywy Funduszy Strukturalnych 2014-2020.

3. Organizacja przedmiotu konsultacji społecznych

Ogłoszenie o terminie przeprowadzenia konsultacji społecznych zostało zamieszczone w „Gazecie Chojeńskiej Nr 34 (1051) rok XXV z dnia 26 sierpnia – 1 września 2014 r. oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chojnie http://www.chojna.pl, poczynając od dnia 25.08.2014, zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXV/239/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r.

4.  Wyniki konsultacji społecznych

Listę obecności podpisało 5 osób, wszystkie z nich, to przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Chojnie (4 osoby) oraz firmy - zleceniobiorcy Urzędu (1 osoba), którzy przybyli w celu objaśnienia szczegółów związanych z projektami. Mieszkańcy Gminy Chojna nie przybyli na spotkanie.

O godz. 18.30 spotkanie zamknięto z powodu braku uczestników. Zgodnie z zapisami § 6, pkt 5, uchwały Rady Miejskiej w Chojnie XXV/239/2013 spotkanie było ważne.

5. Załączniki do sprawozdania

1. Lista osób obecnych na konsultacjach,

2. Wydruk potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej.

3. Kopia ogłoszenia Burmistrza Gminy Chojna potwierdzająca umieszczenie informacji o konsultacjach w „Gazecie Chojeńskiej”.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jakub Sieradzki

Data wytworzenia:
04 wrz 2014

Osoba dodająca informacje

Łukasz Malaga

Data publikacji:
22 wrz 2014, godz. 08:52

Osoba aktualizująca informacje

Łukasz Malaga

Data aktualizacji:
23 wrz 2014, godz. 15:15