Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Sprawozdawczość

Informujemy, że zgodnie z art. 9nb ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1454,1629) podmioty zbierające odpady komunalne stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła z wyłączeniem podmiotu, o którym mowa w art. 9na ust. 1, są obowiązane do sporządzania rocznych sprawozdań.

W przypadku podmiotu, który przyjmuje wyżej wymienione odpady obowiązany jest on do sporządzania rocznych sprawozdań i przekazywania ich Burmistrzowi Gminy Chojna w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. Sprawozdanie to powinno zawierać informacje o masie:

 

  • poszczególnych rodzajów zebranych odpadów komunalnych, stanowiących frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów opakowaniowych, wraz ze wskazaniem instalacji, do których zostały przekazane zebrane odpady komunalne;
  • odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i do recyklingu, powstałych z zebranych przez podmiot odpadów komunalnych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paulina Turkiewicz

Data wytworzenia:
19 wrz 2018

Osoba dodająca informacje

Paulina Turkiewicz

Data publikacji:
19 wrz 2018, godz. 12:51

Osoba aktualizująca informacje

Paulina Turkiewicz

Data aktualizacji:
19 wrz 2018, godz. 12:51