Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Statut Urzędu Miejskiego w Chojnie

UCHWAŁA Nr XLIII / 461 / 2006

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 28 września 2006r.

w sprawie nadania statutu Urzędowi Miejskiemu w Chojnie.

Na podstawie art. 238 ust. 3 w zw. z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169 poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 708), uchwala się, co następuje:

STATUT URZĘDU MIEJSKIEGO W CHOJNIE

Podstawowym celem i zadaniem Urzędu Miejskiego w Chojnie jest pomoc i służba mieszkańcom i gościom Gminy Chojna we wszystkich dotyczących ich sprawach, administracyjnych, gospodarczych, życiowych objętych zakresem zadań Urzędu Miejskiego. Cele te realizowane są przez pracowników Urzędu Miejskiego na gruncie praworządności i społecznej prawidłowości.

§ 1. Urząd Miejski w Chojnie działający pod nazwą,, Urząd Miejski w Chojnie” jest gminną jednostką organizacyjną gminy Chojna działającą w formie jednostki budżetowej.

§ 2.1.Siedzibą Urzędu Miejskiego w Chojnie jest budynek przy ul. Jagiellońskiej nr 4 w Chojnie.

  1. Kierownikiem Urzędu Miejskiego w Chojnie jest Burmistrz Gminy Chojna.
  2. Burmistrz reprezentuje Urząd Miejski w Chojnie na zewnątrz.

§ 3. Urząd Miejski wspomaga burmistrza w wykonywaniu zadań gminy wynikających z ustaw oraz uchwał Rady Miejskiej w Chojnie, a w szczególności:

  • przygotowuje projekty uchwał Rady Miejskiej,
  • pomaga w wykonywaniu uchwał Rady Miejskiej,
  • gospodaruje mieniem komunalnym,
  • wykonuje budżet gminy Chojna,
  • wydaje decyzje i postanowienia administracyjne.

§ 4. Urząd Miejski w Chojnie działa w szczególności na podstawie:

  1. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
  2. ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych.

§ 5. Strukturę organizacyjną Urzędu Miejskiego oraz szczegółowe zadania określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego przyjęty zarządzeniem Nr 279/2003 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 28 maja 2003r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Janusz Kowalczyk

 

Oryginał dokumentu w formie skanu do pobrania w załącznikach.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
statut urzA du (PDF, 379.71Kb) 2008-08-25 12:54:51 88
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paweł Szustakiewicz

Data wytworzenia:
25 sie 2008

Osoba dodająca informacje

Paweł Szustakiewicz

Data publikacji:
25 sie 2008, godz. 12:54

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
25 paź 2020, godz. 20:31