Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

transkrypcja z LV sesji 24.03.2023 r.

transkrypcja z LV sesji 24.03.2023 r.

Przewodniczący Rady Radosław Karwan

- Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na 55 sesji rady miejskiej w Chojnie w dniu dzisiejszym, to jest 24 marca 2023 roku. Witam serdecznie panią burmistrz Barbarę Rawecką, witam zastępcę burmistrza, panią skarbnik, panią mecenas. Witam kierowników oraz naczelników wydziałów gminy oraz szanownych radnych. Szanowni Państwo, w pierwszym punkcie mamy otwarcie sesji oraz stwierdzenie quorum, w związku z powyższym proszę o potwierdzenie swojej obecności. Na podstawie listy obecności stwierdzam, iż obecnych mamy 12 radnych, 3 radnych jest nieobecnych. Kolejny punkt, przyjęcie protokołu z 53 sesji oraz 54 sesji. Proszę o stanowiska. Dziękuję, protokoły zostały przyjęte jednogłośnie. Kolejny punkt trzeci, przedstawienie porządku obrad. Czy Państwo sobie życzą, abym przedstawił porządek obrad? Porządek jest zawsze przedstawiony Państwu, w takim układzie przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 4, informacja burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, oddaję głos pani burmistrz Barbarze Raweckiej.

Burmistrz Barbara Rawecka

- Dziękuję uprzejmie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado i wszyscy zebrani. Chciałam poinformować, że w okresie międzysesyjnym obejmującym końcówkę stycznia, lutego i marca uczestniczyłam w wielu spotkaniach, ale takie najważniejsze dzisiaj postaram się państwu przedstawić. 30 stycznia podpisałam umowę na zadanie 'Przebudowa infrastruktury drogowej w Chojnie'. Wykonawcą tego zadania będzie firma Dankom z Lisiego Pola. Wartość umowy to jest 4.468.071 zł 52 gr brutto . Zakończenie robót planowane jest na 30 maja. Jest to zadanie, które jest realizowane z Ładu Polskiego. W ramach tej umowy przewiduje się wykonanie robót budowlanych obejmujących ulice: Owocowa od przepustu w stronę tak zwanej pierwszej kolonii i lotniska, ale tylko część; ulica Słowackiego; Tęczowa i Narciarska w Chojnie. Narciarska to część za sklepem, za którym będzie również wykonany parking. 6 lutego w Urzędzie Wojewódzkim podpisałam umowę z Wojewodą Zachodniopomorskim panem Zbigniewem Boguckim na działalność ośrodka pomocy społecznej. Otrzymaliśmy na ten rok kwotę dofinansowania 264.000 zł. 14 lutego uczestniczyłam w spotkaniu w Nadleśnictwie w Chojnie. W tym spotkaniu uczestniczył, oprócz gospodarza, czyli pana Nadleśniczego Sylwana Barcza, pan dyrektor Regionalny Lasów Państwowych Andrzej Szelążek i przedstawiciele Koła Wędkarskiego Rurzyca pan prezes Tomasz Szkuciak i pan Henryk Mąka. Tematem tego spotkania były możliwości zagospodarowania jeziora Barnkowskiego, które jest wykorzystywane przez Koło, ale chodzi o to, żeby zagospodarować, żeby to był teren przyjazny, szczególnie dla dzieci, czyli tych młodszych wędkarzy, żeby było bezpieczniej i można było organizować tam zawody. 17 lutego podpisałam umowę z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Chojnie na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą 'Wielopokoleniowe Centrum Spotkań'. Zadanie realizowane jest przy wsparciu środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Koszt zadania to jest 4.000.000 zł. W ramach tego zadania, bo wiele osób zadaje sobie pytanie, po co to jest? Chciałam przypomnieć, że jest to obiekt, który stoi w centrum, po starym kinie. Później była tam hala targowa. Założyliśmy, że w tym Wielopokoleniowym Centrum Spotkań będzie możliwość spotkań zarówno juniorów, seniorów, jak i tych pośrednich, czyli młodzieży. Przede wszystkim również to Wielopokoleniowe Centrum Spotkań ma służyć organizacjom pozarządowym, których mamy i dzisiaj wszyscy emeryci, wędkarze, hodowcy gołębi czy też kluby sportowe nie mają miejsca takiego, gdzie mogą się spotkać, przedyskutować swoje sprawy organizacyjne, sprawy, które wiążą się tu z życiem na naszym terenie i ono też będzie służyło właśnie takim osobom. 25 lutego uczestniczyłam przy wręczaniu promes na samochody ratowniczo-gaśnicze. Spotkanie odbyło się w OSP w Węgorzynie, a właściwie to w takim większym ośrodku bo to jest takie centrum ratownicze w Węgorzynie. Tam również, wśród 24 jednostek znalazła się również jednostka z Lisiego Pola. Będzie to taki dosyć duży montaż finansowy, ponieważ będą to pieniądze rządowe , będą pochodziły od Komendanta Straży Pożarnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, także z gminy, no i to, co po zyskają również strażacy, którzy już teraz ruszyli do różnych firm, jednostek i zakładów pracy, starając się o pozyskanie środków. 3 marca , to było takie miłe spotkanie w Nawodnej, uczestniczyłam w zawiązaniu się Koła Gospodyń Wiejskich. Poprzednie Koło Gospodyń Wiejskich przestało funkcjonować, obecne Koło Gospodyń właściwie rozpoczęło już współpracę, jest zarejestrowane, posiada już wszystkie dane i dzięki temu będzie mogło funkcjonować, jak każde inne stowarzyszenie, starać się o pozyskanie środków i cieszę się, bo Koło mieści się akurat w siedzibie świetlicy, czyli Ochotnicza Straż Pożarna i Koło Gospodyń są w jednym budynku i na pewno będzie to ciekawa współpraca. Już dziś mogę powiedzieć że Koło organizuje pierwszą imprezę, jutro, i będzie to Nordic Walking w Garnowie. Jeżeli ktoś z radnych o 15:00 będzie miał chwilę czasu, to pewnie pani e się bardzo ucieszą, że będą witały gości u siebie, w Garnowie. 10 marca uczestniczyłam w Szkole Podstawowej nr 2 w Gminnym Konkursie Wiedzy Pożarniczej. Gmina ufundowała nagrody dla najlepszych uczniów. C i najlepsi uczniowie od miejsca od 1-4 również reprezentować będą Gminę Chojna w Powiatowych Zawodach Pożarniczych. Dobry klimat wokół straży pożarnych w gminie Chojna spowodował to, że w tym konkursie po raz pierwszy uczestniczyło bardzo dużo uczniów, ze wszystkich placówek naszej gminy. Serce rosło, że młodzi ludzie którzy właściwie muszą uczyć się sami od siebie, chyba, że są strażakami, ale pozyskali taką wiedzę. Poziom był bardzo i dzięki temu to zainteresowanie może się przerodzić w to, że tego nowego narybku do straży pożarnych nie będziemy musieli szukać, a on będzie samoistnie funkcjonował. 13 marca wzięłam udział w konferencji prasowej i podpisaniu umowy na dofinansowanie w ramach drugiego naboru z Rządowego Funduszu Autobusowego. Ja chciałam przypomnieć, że już w jednym uczestniczyliśmy , a w tym rozszerzyliśmy zadania. Jest to na kwotę 46.000 zł i to jest linia o długości 86 km. Ta umowa była podpisana z panem Wojewodą Zachodniopomorski m Zbigniewem Boguckim w Urzędzie Wojewódzkim. Ja się cieszę, bo dzięki funduszowi gwarantujemy dojazd nie tylko naszym dzieciom do szkół podstawowych, ale również młodzieży do szkół ponadgimnazjalnych i osobom już starszym albo do pracy, albo do Chojny, żeby po załatwiali swoje sprawy u lekarza, gdzieś tam w sądzie, u notariusza, mogą też zrobić zakupy i to jest o tyle dobre, że myślę, że zawsze ten fundusz można jeszcze wzbogacać , można jeszcze udoskonalać i jakoś ułatwić życie mieszkańcom, bo wiadomo, że łatwo nie jest są takie osoby, które nie posiadają środka transportu albo już nie mogą jeździć, potrzebuję właśnie takiej możliwości, a nie zawsze mogą liczyć na sąsiadów , bo teraz sąsiedzi już n ie są na miejscu, tylko zazwyczaj gdzieś tam albo pracują albo gdzieś tam przebywają, dlatego to jest dobre. Myślę, że jeszcze nam się da udoskonalić fundusz autobusowy, a też tutaj jesteśmy po pierwszych rozmowach i może też na tyle zrobimy to, jakoś tam rozszerzymy, że będą mogli z tego korzystać mieszkańcy innych gmin. W międzyczasie też podpisałam umowę z panem Wojewodą Boguckim na dwa projekty: Asystent Osoby Niepełnosprawnej na kwotę 66.000 zł oraz na Opiekę Wytchnieniową na prawie 21.000 zł. Chciałam tylko powiedzieć, że opieka wytchnieniowa to jest takie wsparcie dla członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez taką opiekę wytchnieniową, żeby ta osoba mogła w ciągu jakiegoś okresu czasu , na przykład pójść sobie odpocząć, nawet pójść do fryzjera czy ewentualnie załatwienie swoich spraw, a w tym czasie ktoś inny sprawuje opiekę nad członkiem rodziny. To jest naprawdę niezwykle potrzebna sprawa i wiadomo, że osoby tak zawsze poszukują jakiegoś wsparcia, nie zawsze mają rodzinę, dzięki temu mogą z takiej opieki wytchnieniowej korzystać. 16 marca na zaproszenie firmy Enertag uczestniczyliśmy w spotkaniu. To jest firma, która stawia wiatraki, ale też ma fotowoltaikę i również produkuje wodór zielony. Powiem tak: docelowo pewnie jeszcze będą próbowali osiągnąć lepszy efekt, ale docelowy już nam pokazali, jak wygląda sprawa pozyskania zielonego wodoru, który jest jednym z takich źródeł, gdzie mówi się, że będzie wykorzystywany zamiast paliw kopalnych. To było ciekawe spotkanie, bo firma jeszcze nam pokazała możliwości wykorzystania nadmiaru produkcji energii elektrycznej . Pokazano nam, jak można ją wykorzystać i na przykład zabezpieczyć jeszcze mieszkańców, gdzie są wykonywane na przykład tutaj instalacje , gdzie mieszkańcy mogą pozyskać ciepłą wodę, ciepło do grzejników, właściwie są tacy trochę niezależni od innych źródeł, a jednocześnie płacą zdecydowanie mniej niż obecnie na przykład tutaj, przy takich formach ogrzewania. jak mamy na przykład jeszcze u nas wykorzystywane. Jest jakaś nadzieja, że gdyby nam się tak udało, to pewnie mieszkańcy gminy Chojna, całej gminy Chojna, mogliby korzystać z tańszej energii elektrycznej. Wiadomo, że to nie jest, żeby ludzie tak nie pomyśleli od razu, że to jest tak szybko, no to jest trochę dłuższy okres czasu, było wiadomo, że chodzi o przygotowanie samych opracowań, inwestycji, zmiany w studium, który zresztą pewnie państwu będziemy też proponować. Wiem, że firma jest też po rozmowach z niektórymi rolnikami i też będzie pewnie chciała korzystać z ziem tutaj, bo w sumie Chojnie to tylko fotowoltaika jest proponowana na lotnisku, ale wiatraki już poza Chojną. 17 marca uczestniczyłam w Gryfinie w przysiędze ponad 130 żołnierzy Drugiej Brygady Zmechanizowanej Legionów imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. To była pierwsza przysięga żołnierzy, którzy wstąpili do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Odbyło się to na nabrzeżu, ale też uczestniczyliśmy w targach służby i pracy i tam żołnierze pochwalili się swoim sprzętem, nowoczesnym , jak i posiadają. Dla nas laików i generalnie, jak widzieliśmy kiedyś wojsko, a zobaczyliśmy ten sprzęt to zrobiło po prostu piorunujące wrażenie, jeżeli chodzi o wyposażenie tutaj w sprzęt jednostek wojskowych. To były jednostki z różnych miejsc w kraju i to był 1 z 16 targów, które w tym w czasie były organizowane w Polsce. 20 marca uczestniczyłam w Komendzie Powiatowej PSP w Gryfinie w uroczystości przekazania dwóch samochodów pożarniczych dla jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP w Gryfinie. Był to samochód średni ratowniczo-gaśniczy oraz lekki samochód rozpoznania ratowniczego. W ubiegłym roku przeznaczyliśmy jednostce PSP, czyli Państwowej Straży Pożarnej kwotę 50 tysięcy złotych i łącznie z innymi gminami , które też tam do finansowały, no i w poniedziałek uczestniczyliśmy w przekazaniu tychże samochodów. Również 23 mieliśmy uroczyste przekazanie kluczyków do trzech samochodów strażackich, w tym 2 były w gminie Chojna, a tutaj jako gospodarz gościliśmy też OSP z Czechowa. D o OSP w Chojnie trafił średni samochód Renault Trucks d 15 , który bez mała 1.000.000 złotych kosztował. I to właśnie ten montaż finansowy, o którym mówiłam, to z KSRG 460.000 zł, z Wojewódzkiego Funduszu 100. 000 zł, a z budżetu 439 .990 zł plus koszt ubezpieczenia. Samochód przywędrował do OSP w Chojnie, a OSP w Chojnie w ramach współpracy przekazało samochód do Mętna Starmanna, który był wykorzystywany dotychczas w Chojnie. Samochód na pewno był w lepszym stanie, bo mętnowski wcześniejszy 266 miał już blisko 50 lat, to prawie już zabytek. Jeżeli Państwo będziecie mieli pytania, to ja przedstawię. Również chciałam powiedzieć, że będą ogłaszane przetargi na wykonanie świetlic, o których już wcześniej mówiliśmy, np. budowa świetlicy wiejskiej w Krajniku wraz z garażem straży pożarnej , to będzie taki drugi przykład , gdzie będą ze sobą współpracować pewnie mieszkańcy i strażacy, jak może i koło gospodyń, w jednym obiekcie. Dziękuję ślicznie. Jakby były jakieś pytania, to służę odpowiedzią.

Przewodniczący Rady Radosław Karwan

- Dziękuję, czy są jakieś pytania? Nie widzę, w związku z tym przejdziemy do kolejnego punktu. Punkt piąty, informacja przewodniczącego rady dotycząca spraw w okresie międzysesyjnym. 10 lutego 2023 roku wpłynęła informacja z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie na temat dotacji celowej w kwocie 35.000 zł na naprawę konstrukcji elewacji wieży Kościoła filialnego pod wezwaniem Najświętszej Panny Królowej Polski w Naroście. 27 lutego, 8 i 14 marca wpłynęły wykazy: nieruchomości położonej w obrębie Strzelczyn przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości położonej w obrębie 2 miasta Chojna przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości położonych w obrębie Godków i obrębie Brwice, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych. 14 marca wpłynęła informacja od pani burmistrz Barbary Raweckiej podmiotach, do których w 2023 roku prezes Sądu Rejonowego w Gryfinie może kierować nieletnich w celu wykonywania prac społecznych wraz z opinią Prezesa Sądu Rejonowego w Gryfinie. Pisma są do wglądu w biurze Rady. Czy są jakieś pytania? Przejdziemy do kolejnego punktu, punkt szósty, informacja burmistrza gminy Chojna z realizacji artykułu 37 ustęp 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za 2022 rok, druk nr 1. Oddaję głos pani burmistrz.

Burmistrz Barbara Rawecka

- Panie przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiłam państwu tutaj dokumentacyjnie w formie papierowej, na komisjach również tam przedstawiłam, a tutaj macie tę informację. Ja już nie będę tutaj odczytywać, ona będzie do wglądu oczywiście przy sprawozdaniu z posiedzenia rady. Dziękuję.

Przewodniczący Rady Radosław Karwan

- Czy mają Państwo pytania? Nie widzę, przejdziemy do kolejnego punktu, punkt 7, sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie za rok 2022, druk nr 2. Oddaję głos pani burmistrz.

Burmistrz Barbara Rawecka

- Panie przewodniczący, Wysoka Rado, tak się złożyło, że pani kierownik we wtorek na komisje zaprosiła wszystkich państwa do siebie. Tam była to forma takiego przekazu bardziej bezpośredniego, czyli można było również się spotkać z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy. To gwoli takiego wyjaśnienia , wszystkie informacje, liczby, to Państwo macie tak na bieżąco przedstawione. Ja powiem tylko tak: cieszę się, że pomimo tego, że w Środowiskowym Domu Samopomocy ubywa uczestników tych , którzy niestety albo muszą już trafić do domu pomocy społecznej , ponieważ już przestają być samodzielni, nie mogą uczestniczyć w tym albo też odchodzą z tego świata, to wówczas mogłyby być wolne miejsca, a dla mnie jest taką sprawą pocieszającą, że trafiają Środowiskowego Domu Samopomocy młodsi ludzie i którzy na przykład skończyli edukację w szkole, w ośrodku szkolno-wychowawczym albo też w innych placówkach i tutaj te osoby się pojawiły. Możecie Państwo obejrzeć już takie sprawozdanie zdjęciowe, fotograficzne z tego co się dzieje w środowiskowym domu samopomocy. Powiem tak szczerze, że jak się z tymi uczestnikami spotka i porozmawia, i się po słucha tego, co oni robią, to powiem, serce rośnie, chociażby nawet gdybyśmy nawet tutaj omawiali, na przykład pomoc dla Ukrainy. Ludzie, którzy sami potrzebują pomocy, potrafili stanąć na wysokości zadania, zacząć pomagać tutaj mieszkańcom Ukrainy. Biorą udział w różnych szkoleniach, czy to w szkoleniu sportowym, czy takim rekreacyjnym, czy też muzycznym, tanecznym. Widzicie Państwo, to nawet nordic walking, ale też uczą się języka angielskiego. Niektórzy z nich tam korzystają, biorą udział w festiwalu piosenki osób niepełnosprawnych i mieli właśnie taki pokaz. Pokazali nam, jak byliśmy w tym domu teraz ostatnio, jak pięknie śpiewają, ale też i pięknie tańczą, i nagle okazało się, że objawił się talent. To było takie wyjątkowo miłe, oni też integrują się, wyjeżdżają ze sobą nad morze, tym razem tutaj w 2022 byli w Rewalu. Mogli się pochwalić tym, że nie było im to tak obojętne, ale też organizują imprezy również przy ośrodku i powiem, że to jest wyjątkowa przyjemność patrzeć na to, jak oni się cieszą tym, że są i naprawdę, jak się pojawi jeszcze tutaj jakiś program rekreacyjny, ja zachęcam , przyjdźcie, można się nauczyć jednej rzeczy: cieszenia się z tego, że się żyje i że się po prostu jest , bo my ludzie narzekamy, jesteśmy zdrowi, silni, młodzi, niekiedy mamy pieniądze, a cały czas narzekamy. A oni się po prostu cieszą tym, że żyją, i że mają możliwość spotkania się. I to jest najpiękniejsze z tego wszystkiego. Dziękuję.

Przewodniczący Rady Radosław Karwan

- Dziękuję bardzo, czy są pytania? Nie widzę, w związku z tym przejdziemy do kolejnego punktu, punkt ósmy rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2023 rok, druk numer 3 . Proszę o stanowiska komisji: komisja finansowa- wszyscy za. Dziękuję. Komisja komunalna - wszyscy za. Dziękuję. Komisja oświatowa - nie było kworum. Panią skarbnik proszę o omówienie projektu.

Skarbnik Agnieszka Górska

- Szanowni Państwo, zaproponowane zmiany w budżecie Gminy Chojna na 2023 rok to zwiększenia i zmniejszenia, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Po stronie dochodów budżet wzrasta o kwotę 540. 152 zł i 31 groszy, po stronie wydatkowej budżet wzrasta o 2.364.146 zł i 80 groszy. Planowany deficyt na poziomie 7.598.279 zł i 27 groszy, który zostanie pokryty środkami pochodzącymi z rozliczenia lat ubiegłych. Jest to nadwyżka, czyli udziały w podatku dochodowym, które otrzymaliśmy jeszcze w tamtym roku. To jest 2.888.419 zł. Środki niewykorzystane z poszczególnych funduszy, które pozostają na koncie to jest 910.004 zł i 58 groszy. Wolne środki, czyli generalnie wypracowane środki właśnie z ubiegłego roku 2.549.855 zł i 69 groszy oraz z zaciągniętego kredytu kwota 1.000.250 zł. Wśród zaproponowanych zmian mamy między innymi wprowadzenie projektu związanego z realizacją programu modernizacji kompleksów sportowych Moje boisko orlik 2012. Tutaj dofinansowanie na poziomie 338.200 zł. To zadanie będzie realizowane z wkładem własnym. Łączna wartość tego zadania to jest 676.714 zł , czyli wkład gminy Chojna to jest 338.514 zł. Wprowadzamy też program Ciepłe mieszkanie. Tutaj dofinansowanie w 100%, to jest 180.000 zł, zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatkowej. To zadanie będzie również realizowane w przyszłym roku w tej samej wysokości. Jesteśmy pośrednikiem dofinansowania, które jest przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska . Również zabezpieczamy środki, które wypracowaliśmy po stronie wydatkowej budżetów w te najważniejsza dziedziny życia gminy, gdzie już zauważamy potrzeby. Jest to dział związany z gospodarką komunalną, czyli z mieszkaniami komunalnymi, z oświetleniem ulicznym, jak również wprowadzamy środki zmiany w funduszu sołeckim sołectwa Czartoryja. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Rady Radosław Karwan

- Dziękuję, kto z państwa radnych ma pytania do pani skarbnik odnośnie przedstawionego projektu? Nie widzę , w związku z tym przejdziemy do głosowania. Dziękuję. Na podstawie wyników głosowania stwierdzam , iż projekt został przyjęty jednogłośnie. Punkt kolejny 9 rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu i w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna, druk nr 4. Proszę o stanowiska komisji: komisja finansowa: wszyscy za. Dziękuję. Komisja komunalna: wszyscy za. Komisja oświatowe: brak stanowiska. Dziękuję. Ja tylko w gwoli wyjaśnienia, nie było kworum podczas komisji oświatowej, w związku z tym stanowisko nie zostało wypracowane. O omówienie projektu proszę panią dyrektor.

Dyrektor ASiIS w Chojnie Weronika Kotlińska

- Szanowni Państwo, zgodnie z artykułem 42 ustęp 6 Karty nauczyciela zobowiązuje się organ prowadzący jednostki oświatowej do określenia w drodze uchwały zasad ustalania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin stanowisk kierowniczych. Interpretacja wyżej wymienionego artykułu się zmieniła i muszą być ogólnie określone zasady, co do zniżek godzin , a nie stanowisk kierowniczych w ściśle oznaczonej placówce. W związku z powyższym projekt uchwały został dostosowany pod potrzeby kierowników jednostek, został przesłany do zaopiniowania przez związki zawodowe i w związku z powyższym podjęcie przedłożonej uchwały jest zasadne. Dziękuję.

Przewodniczący Rady Radosław Karwan

- Czy mają Państwo pytania do pani dyrektor odnośnie przedstawionego projektu ? Radny Oleśków, proszę bardzo , oddaję głos.

Radny Norbert Oleśków

- W uzasadnieniu mamy podane, że projekt uchwały został wysłany do zaopiniowania. Jakie są opinie tych związków zawodowych tutaj wymienionych, bo nie mamy podanych.

Dyrektor ASiIS w Chojnie Weronika Kotlińska

- Tak, jak tutaj w uzasadnieniu jest, że do trzech związków zawodowych. Otrzymaliśmy odpowiedź jedynie z Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Chojnie, opiniujące pozytywnie projekt uchwały. Pozostałe nie udzieliły odpowiedzi.

Przewodniczący Rady Radosław Karwan

- Dziękuję, czy jeszcze są jakieś pytania do pani dyrektor? Nie widzę, w związku z tym proszę o głosowanie. Dziękuję. Na podstawie wyników głosowania stwierdzam, iż projekt został przyjęty jednogłośnie. Kolejny punkt 10 rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr LIII/424/20 23 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania, druk numer 5. Proszę o stanowiska komisji: Komisja Finansowa - wszyscy za. Dziękuję. Komisja Komunalna - wszyscy za. Dziękuję. Komisja Oświatowa - brak stanowiska. Dziękuję, panią kierownik proszę o omówienie projektu.

Kierownik OPS w Chojnie Agnieszka Horwat-Makowska

- Szanowni Państwo, projekt uchwały dotyczy zmiany w uchwale wcześniej podjętej dotyczącej odpłatności za usługi opiekuńcze i polega ta zmiana na uzupełnieniu tabeli odpłatności o pominięty wcześniej wiersz w zakresie odpłatności, gdzie dochód jest powyżej 250% i do 280% sięga.

Przewodniczący Rady Radosław Karwan

- Dziękuję, w związku z tym proszę o głosowanie. Dziękuję. Na podstawie wyników głosowania stwierdzam, iż projekt został przyjęty jednogłośnie. Punkt 11, rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę numer XIII/138/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie nadania statutów sołectwom są na terenie gminy Chojna , druk nr 6. Proszę o stanowiska komisji: Komisja Finansowa - wszyscy za. Dziękuję. Komisja Komunalna - wszyscy za. Dziękuję. Komisja Oświatowa - brak stanowiska. Dziękuję, panią naczelnik proszę o omówienie projektu.

Naczelnik wydziału USCO Magdalena Andrzejewska

- Szanowni Państwo, projekt uchwały dotyczy zmiany uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku w sprawie nadania statutów sołectwom z terenu Gminy Chojna, a zmiana dotyczy okresu kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej. Mając na względzie zmianę okresu kadencji rady gminy, która obecnie trwa 5 lat licząc od dnia wyboru, zasadne jest dokonanie również zmiany okresu kadencyjności sołtysów i rad sołeckich, wydłużając go z czterech lat do pięciu. W związku z powyższym proponuję się dokonanie zmian w statutach sołectw gminy Chojna zgodnie z przeprowadzonymi podczas zebrań wiejskich konsultacjami społecznymi, w wyniku których pozytywnie zaopiniowana została wyżej wspomniana zmiana. Dziękuję.

Przewodniczący Rady Radosław Karwan

- Czy mają Państwo pytania? Proszę o głosowanie. Na podstawie wyników głosowania stwierdzam , iż projekt został przyjęty jednogłośnie. Punkt 12 rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy Chojna służebnościami przesyłu, druk numer 7. Proszę o stanowiska komisji: Komisja Finansowa - wszyscy za. Dziękuję. Komisja Komunalna - wszyscy za. Dziękuję. Komisja Oświatowa - brak stanowiska . Dziękuję , panią naczelnik proszę o omówienie projektu.

Z-ca Naczelnika wydziału GN A. Brzezińska

- Szanowni Państwo, projekt uchwały dotyczy zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy Chojna służebnościami przesyłu. Do tej pory przedsiębiorca, któremu udostępniono nieruchomość gminy na potrzeby umieszczenia infrastruktury zobowiązany jest do obciążania nieruchomości służebnością przesyłu. Służebność ustanawiana jest odpłatnie i zawierana jest w formie aktu notarialnego. W związku z tym, że obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy wymagają zgody Rady Miejskiej, dlatego też podjęcie uchwały jest zasadne. Dziękuję.

Przewodniczący Rady Radosław Karwan

- Dziękuję. Czy mają Państwo pytania do pani naczelnik odnośnie przedstawionego projektu ? Nie widzę, proszę o głosowanie. Na podstawie wyników głosowania stwierdzam, iż projekt został przyjęty jednogłośnie. Punkt kolejny 13, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chojna, druk nr 8. Proszę o stanowiska komisji: Komisja Finansowa - wszyscy za. Dziękuję. Komisja Komunalna -wszyscy za. Dziękuję. Komisja Oświatowa - brak stanowiska. Dziękuję, panią naczelnik proszę o omówienie projektu.

Z-ca Naczelnika wydziału GN A. Brzezińska

- Szanowni Państwo, projekt uchwały dotyczy przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chojna. Projekt uchwał jest spełnienie m obowiązku wynikającego z ustawy o ochronie zwierząt. Dziękuję.

Przewodniczący Rady Radosław Karwan

- Dziękuję, czy są pytania? Proszę o głosowanie. Na podstawie wyników głosowania stwierdzam, iż projekt został przyjęty jednogłośnie. Punkt 14, rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXV/188/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojna, druk numer 9. Proszę o stanowiska komisji: Komisja Finansowa - wszyscy za. Dziękuję. Komisja Komunalna - wszyscy za. Dziękuję. Komisja Oświatowa - brak stanowiska. Dziękuję, panią naczelnik proszę o omówienie projektu.

Z-ca Naczelnika wydziału GN A. Brzezińska

- Szanowni Państwo, projekt uchwały dotyczy zmiany w regulaminie, dokładnie dotyczy to paragrafu 23 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojna. Projekt uchwały ma na celu dostosowanie przepisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy do zmian wprowadzonych ustawą z 7 lipca 22 roku o zmianie ustawy prawo wodne oraz niektórych innych ustaw w zakresie nieczystości ciekłych . W projekcie dokonano zmian wprowadzonych odnośnie częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. Dziękuję.

Przewodniczący Rady Radosław Karwan

- Dziękuję, czy mają Państwo pytania? Nie widzę, bardzo proszę o głosowanie. Dziękuję. Na podstawie wyników głosowania stwierdzam, iż projekt został przyjęty jednogłośnie. Punkt 15, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych położonych na terenie gminy Chojna, druk nr 10. Proszę o stanowiska komisji: Komisja Finansowa - wszyscy za. Dziękuję. Komisja Komunalna - wszyscy za. Dziękuję. Komisja Oświatowa - brak stanowiska. Dziękuję, panią naczelnik proszę o omówienie projektu.

Z-ca Naczelnika wydziału GN A. Brzezińska

- Szanowni Państwo, projekt uchwały dotyczy ustalenia opłat za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych położonych na terenie gminy Chojna. Obecne stawki opłat cmentarnych wprowadzone zostały uchwałą Rady Miejskiej w 2013 roku i od tamtej pory nie były aktualizowane. Nowy cennik jest załącznikiem do niniejszego projektu uchwały. Dziękuję.

Przewodniczący Rady Radosław Karwan

- Dziękuję. Czy mają Państwo pytania? Nie widzę, w związku z tym proszę o głosowanie. Na podstawie wyników głosowania stwierdzam, iż projekt został przyjęty 11 głosami za, przy 1 wstrzymującym. Punkt kolejny 16 rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Wietrzna. Proszę o stanowiska komisji: Komisja Finansowa - wszyscy za. Dziękuję. Komisja Komunalna - wszyscy za. Dziękuję. Komisja Oświatowa - brak stanowiska. Proszę Państwa, mamy trzy analogiczne uchwały, w związku z tym pani naczelnik ja bym prosił o omówienie trzech, a my i tak będziemy głosować każdą z osobna. Oddaję głos.

Z-ca Naczelnika wydziału GN A. Brzezińska

- Projekt uchwały dotyczy nadania nazw ulic : ulicy Wietrznej na działce 47/5 o powierzchni 597 m2 w obrębie 1 miasta Chojna ulicy Fiołkowej na działce 188/5 o powierzchni 527 m2 w obrębie 5 miasta Chojna oraz ulicy Widokowej na działce 306 o powierzchni 1553 m2 w obrębie 4 miasta Chojna. Dziękuję.

Przewodniczący Rady Radosław Karwan

- Czy są pytania? Nie widzę, w związku z tym proszę o głosowanie. Dziękuję. Na podstawie wyników głosowania stwierdzam, że projekt został przyjęty jednogłośnie. Kolejny punkt 17 rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Widokowa, druk nr 12. Proszę o stanowiska komisji: Komisja Finansowa - wszyscy za. Dziękuję. Komisja Komunalna - wszyscy za. Dziękuję. Komisja Oświatowa - brak stanowiska. Dziękuję. Czy mają Państwo pytania odnośnie przedstawionego projektu? Nie widzę, w związku z tym proszę o głosowanie. Na podstawie wyników głosowania stwierdzam, iż projekt został przyjęty jednogłośnie. Punkt kolejny 18, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Fiołkowa, druk numer 13. Proszę o stanowiska komisji: Komisja Finansowa - wszyscy za. Dziękuję. Komisja Komunalna - wszyscy za. Dziękuję. Komisja Oświatowa - brak stanowiska. Dziękuję. Czy mają Państwo pytania odnośnie przedstawionego projektu? Nie widzę, w związku z tym proszę o głosowanie. Na podstawie wyników głosowania stwierdzam, iż projekt został przyjęty jednogłośnie. Kolejny punkt 19, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Chojna do Porozumienia określającego zasady współpracy przy programowaniu i wdrażaniu przez jednostki samorządu terytorialnego Innych Instrumentów Terytorialnych dla partnerstwa powiatu gryfińskiego, druk nr 14. Proszę o stanowiska komisji: Komisja Finansowa - 3 głosy za, 1 wstrzymujący się. Dziękuję. Komisja Komunalna - wszyscy za. Dziękuję. Komisja Oświatowa - brak stanowiska. Dziękuję, o omówienie projektu uchwały proszę pana naczelnika.

Naczelnik wydziału DIR Ł. Podleśny

- Szanowni Państwo, uchwała dotyczy wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Chojna do porozumienia określającego zasady współpracy przy programowaniu i wdrażaniu Innych Instrumentów Terytorialnych dla partnerstwa powiatu gryfińskiego. Porozumienie określa zasady współpracy przy wdrażaniu Innych Instrumentów Terytorialnych dla skutecznej realizacji zadań publicznych i pozyskiwania na ten cel środków zewnętrznych. Jest niezbędne zawarcie porozumienia międzygminnego oraz opracowanie wspólnej strategii dla całego obszaru. Istotą IIT jest realizacja zintegrowanych partnerskich projektów przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju. W ramach dotychczasowych prac opracowany został raport diagnostyczny stanowiący kluczowy element procesu opracowania strategii terytorialnej, który posłużył w dalszej części prac do określenia ścieżki rozwojowej obszaru partnerstwa. Dokument porozumienia umożliwi pozyskiwanie środków finansowych z funduszy europejskich na przedsięwzięcia wynikające ze strategii. Dziękuję.

Przewodniczący Rady Radosław Karwan

- Dziękuję. Czy mają Państwo pytania do pana naczelnika odnośnie przedstawionego projektu? Proszę bardzo, oddaję głos radny Oleśków.

Radny Norbert Oleśków

- Ja mam takie pytanie, bo pan powiedział, że to jest dokument niezbędny do pozyskiwania środków zewnętrznych. Czy tylko taka forma istnieje, żeby pozyskiwać inne środki? Czy inne starostwa też muszą podpisać, mam na myśli innego rodzaju starostwa w innych powiatach, też takie umowy ze swoimi gminami , aby pozyskiwać fundusze?

Naczelnik wydziału DIR Ł. Podleśny

- Tutaj chodzi o partnerstwo Powiatu Gryfińskiego, dlatego to porozumienie jest konieczne, żeby w ramach tego partnerstwa móc pozyskiwać te środki, a tutaj, jeżeli chodzi o te drugie pytanie, to nie mam wiedzy. Tutaj jest po prostu nasza wspólna inicjatywa gmin i powiatu gryfińskiego.

Burmistrz Barbara Rawecka

- Panie przewodniczący, panie radny, Wysoka Rado, jeżeli tu mówimy o tym Instrumencie Terytorialny m, to jest tak, że gminy plus powiat, bo to nie musi być też powiat, a akurat w naszym przypadku jest powiat . Jeżeli podpiszą takie partnerstwo będą mogły pozyskiwać tak zwane środki pozakonkursowe. Generalnie w momencie, jak przystąpimy do tego partnerstwa, dla tych gmin, które tutaj były wskazane plus dla powiatu gryfińskiego, mamy przyznaną już pulę ponad 8 milionów euro. To 8 milionów euro to jest tak zwana część, która już jest zagwarantowana ze środków unijnych, które będą i wtedy nie startuje się w trybie konkursowym, tylko są tak zwane fiszki. Wcześniej ustalamy na przykład, że jest tam podział środków, może one są niewielkie, jak na nasze gminy, ale załóżmy, że teraz mamy, na przykład, na ścieżki rowerowe czy coś, tam jest około miliona złotych. Każda gmina ma około 1.000.000 zł i może sobie w tym zakresie wykonać na przykład ścieżkę rowerową. Wtedy wypełniamy fiszki tak zwane i na podstawie tej fiszki otrzymujemy środki . Czy tam na przykład mamy tereny zielone, parki, łącznie z retencją sztuczną i mamy na przykład 400. 000 zł, to tylko na przykład dostajemy na to i wypełniamy fiszkę. Tylko musimy po prostu zaproponować, co w tym zakresie będziemy robić, ale musimy się mieścić w tymże akurat zadaniu. I tak to wygląda właśnie w ten sposób, ale to nie wyklucza gminy do startowania w konkursach. Ale wtedy już startujemy w konkursach, tak, jak przystało, wypełniamy wszystkie wnioski i startujemy w konkursie, i możemy również szukać środków w drodze konkursowej. Tylko w konkursie jest tak, albo zdobędę te środki albo wypadnę i nie zdobędę. Wiadomo, że konkurs rządzi się swoimi prawami . Tu, tak jak wstąpimy, to mamy zagwarantowane te środki po prostu i na tym to polega to partnerstwo. A czy jest tak, że województwo zachodniopomorskie ? W większości gminy i powiaty miały już kiedyś założone ZITy, bo to wtedy tak to się nazywało. Niestety przy poprzednim rozdaniu, nasze gminy, te, które są tu wykazane plus powiat, nie mieliśmy założonego takiego ZITu i musieliśmy startować zawsze w konkursach. Teraz, zgodnie z tą propozycją, możemy przystąpić do partnerstwa i jest opracowywana teraz strategia, i w ramach tej strategii, i tego partnerstwa, możemy pozyskać część środków drodze bez konkursowej.

Radny Norbert Oleśków

- Nie do końca zrozumiałem. Czyli jest pewna kwota pieniędzy już przeznaczona i teraz jaki jest podział tych pieniędzy na gminy ? Proszę mnie poprawić, bo może źle zrozumiałem, czy ta kwota jest wydzielona na gminy? Jeżeli tak, to w jaki sposób? Od mieszkańca, od powierzchni czy po prostu są zadania, na które są przeznaczone i wtedy gminy się zgłaszają do wydania tych pieniędzy na poszczególne zadania? Tutaj tego nie rozumiem.

Burmistrz Barbara Rawecka

- A tego nie powiedziałam, to znaczy zaraz powiem. Generalnie to wygląda tak, że są takie tutaj zadania, które są tylko przypisane Powiatowi Gryfińskie jest oświata ponadgimnazjalna, a szczególnie szkolnictwo zawodowe. Z tej kwoty 8 milionów, kwota 1,5 mln € jest przeznaczona na oświatę. Tutaj żadna gmina nie może konkurować w tym zakresie, ponieważ jest to tylko szkolnictwo zawodowe . W drugiej części, jeżeli chodzi o ścieżki i o pozostałe zadania, które tam są ujęte, wszystkie zostały ujęte, na razie podzielono po równo, aczkolwiek gminy w ramach tego, że jeżeli gmina na przykład nie ma jakiegoś zadania albo ma za mało środków i nie chce realizować tego zadania, może z inną gminą dokonać zamiany tych środków i na przykład, załóżmy, akurat u nas wszystkie gminy mają, ale taki przykład, bo mamy miasta warowne. Dostajemy na przykład część środków na ewentualnie rewitalizację murów obronnych , zabytkowych budowli i załóżmy, że któraś z gmin nie chce tego robić, to może zaproponować drugiej gminie tak: daję ci te 400 000 , ty rób dalej sobie tamte mury czy inną rzecz, ale ty mi daj na przykład te 400.000 na tereny zielone, parki. Można dokonać takiej zamiany, ale generalnie jest tak, że wszystkie jednostki, tak uzgodniono na spotkaniu, że dzielą po równo. Gdyby względem ludności albo powierzchni , to zabrali byśmy tak mniej więcej jedną trzecią tego wszystkiego. A le to ma być partnerstwo. Trzeba też spojrzeć na to , że obok są gminy, które są zdecydowanie mniejsze i wtedy to nie byłoby już partnerstwo, tylko po prostu przekomarzalibyśmy się, dlaczego akurat tyle Chojna ma dostać, a na przykład gmina, która ma tam, nie wiem 4 tysiące mieszkańców, ma dostać mniej. Ścieżka kosztuje tyle samo w każdej gminie. A jeżeli podzielimy to w taki sposób, to gmina, która dostanie 300. 000 na ścieżkę, nie jest w stanie jej wybudować. Położenie kilometra ścieżki, o ile się nie mylę, to panie naczelniku, około półtora miliona złotych, a nawet więcej. To Państwo widzicie, jak to wygląda. W ramach tego partnerstwa gminnego , czyli takich negocjacji , trzeba próbować osiągnąć jakieś zadanie, aczkolwiek jestem zwolenniczką tego, żeby zrobić jedno wspólne zadanie dla wszystkich gmin, żeby ono miało ręce i nogi . To zawsze jest tak, bo jak dla Chojny to ten milion złotych na ścieżkę niewiele znaczy. Może dla drugiej Gminy znaczyć wiele, bo będzie na przykład stanowiło uzupełnienie jakieś tam ścieżki rowerowej, którą już tam częściowo mają zrobioną, ale istnieje możliwość pozyskania jeszcze innych środków , także tutaj tak na razie wygląda, aczkolwiek to nie jest jeszcze dokończone. Takie są zamierzenia.

Przewodniczący Rady Radosław Karwan

- Dziękuję. Czy mają Państwo jeszcze pytanie odnośnie przedstawionego projektu? Nie widzę, w związku z tym proszę o głosowanie. Dziękuję. Na podstawie wyników głosowania stwierdzam, iż projekt został przyjęty jednogłośnie. Punkt kolejny 20 wolne wnioski i informacje. Szanowni Państwo mamy przedstawiciela Wodociągów Zachodniopomorskich, który poprosił o głos. Ja bardzo pana zapraszam, tam jest mikrofon, bardzo proszę skorzystać z mikrofonu i proszę bardzo oddaję Panu głos.

Szymon Różański - Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. w Goleniowie
- Dzień dobry Państwu. Państwo mnie znają, mówię do Państwa po raz kolejny. Chciałbym tylko przekazać informację odnośnie taryf, które są przez nas składane do Wód Polskich. Po całej procedurze, po raz czwarty złożyliśmy taryfę do Wód Polskich, nie została ona zaakceptowana i została odrzucona. Wzrosty z poziomu pierwsze j taryfy do dzisiejszej to jest prawie 108%. My ze swojej strony staramy się realizować podstawowe zadania, jako operatora, czyli dostarczenie wody, ale sytuacja jest już bardzo tragiczna. Nasza firma w tamtym roku zanotowała stratę rzędu 3 milionów zł, co powoduje, że dzisiaj w marcu pensję dla pracowników będą wypłacane w 60 procentach. To jest pokłosie tego, czego nie udało się, może przez moje słabe przedstawienie sytuacji . Składaliśmy do Państwa prośbę o dopłaty, no trudno, nie udało się tych dopłat zrobić, a Wody Polskie bez dopłat nie jest zatwierdzają taryfy. W związku z tym te straty oczywiście narastają i woda powinna w systemie kroczącym zwiększać swoją cenę, a tak naprawdę to od 2017 roku, czyli 6 lat woda stoi. Prędzej czy później to wybuchnie, bo to nie ma tak, że odkładamy w czasie, bo później i tak woda podskoczy bardzo wysoko, ponieważ te koszty będą mogły się zrównać. Pytanie tylko, czy wybuchnie w naszym przedsiębiorstwie czy wybuchnie w ZUKu. Nawet, jeżeli oddamy infrastrukturę, to i tak cena, która będzie w przyszłości , będzie znacznie wyższa niż to co przedsiębiorstwo proponuje, a przedsiębiorstwo proponowało 14 tysięcy dopłaty w tym roku. W stosunku do ścieżki za 1,5 mln zł do 14.000 zł to są śmieszne pieniądze, niemniej jednak sytuacja jest tak tragiczna, że przychodzę do Państwa z prośbą o przeanalizowanie , ponieważ matematyka jest dla wszystkich taka sama. Czy jesteśmy w stanie przedstawić jeszcze raz wszystkie wyliczenia, całą taryfę? Żebyście Państwo nie mieli wątpliwości, to nasza firma również weszła i zgłosiła do Najwyższej Izby Kontroli całą kontrolę dotyczącą właśnie taryfy w Chojnie po to, żeby przedstawić te argumenty, wynikające z tego , że my ze swej strony już jesteśmy na granicy, właściwie to już ją przekroczyliśmy. Generujemy straty nie w tysiącach, tylko w setkach. Wody Polskie niestety są regulatorem hamulcowym, który doprowadza do sytuacji, że przedsiębiorstwa wodociągowe w Polsce wpadają w pułapkę finansową i są likwidowane, praktycznie upadają. T o dotyczy całej branży, nie tylko w województwie, ale i w całej Polsce. Niektóre gminy, tak jak Bielice, czy inne, dopłacają do taryfy. Nie jest to element wynikający z tego, że to jest coś nadzwyczajnego, ale raczej element, który doprowadza do sytuacji zrównoważenia tych kosztów, które są na tym terenie. Ja przychodzę tutaj oczywiście, bo pewnie formalne sprawy Państwu złożę, niemniej jednak cena, która jest z 2017 roku, czyli 6 lat, to nie może funkcjonować w tej nowej rzeczywistości gospodarczej. Zwracam się do Przewodniczącego, do pani Burmistrz i do Najwyższej Rady, żebyście Państwo przemyśleli to jeszcze raz i pochylili się nad sytuacją, bo ona jest, powiedziałbym trudna, ale to mało powiedziane, raczej katastrofalna. Jeżeli chodzi o wynagrodzenia w naszej firmie, to one są na tyle niskie, że mamy pogotowie strajkowe Solidarności , które domaga się podwyżek od kwietnia tamtego roku . Drugim elementem jest to, że zaczęli już ludzie odchodzić, nie mamy kim robić w firmie. To są elementy, które nawet w rozwiązaniu między nami umowy, to i tak wrócą do Zakładu Usług Komunalnych, ale nie w postaci drobnych dopłat, tylko znacznie, znacznie większych kosztów. Matematyka jest dla wszystkich taka równa, więc czy z jednej strony czy z drugiej strony, to i tak to wróci do gminy. Bardzo dziękuję i proszę najmocniej o pochylenie się nad tą sprawą. Jestem w stanie przyjechać z główną księgową i wszystko też przesłać, cały wniosek. To wszystko jest otwarte i poprosiliśmy NIK skontrolowanie tego wszystkiego, całego procesu z Wodami Polskimi. Dzisiaj to już jest taka sytuacja, gdzie odgórnie blokuje się wzrost na poziomie 19%, a oddolnie te wzrosty są na poziomie 100%, a my jeszcze mamy cenę energii za 530 zł. Wiemy o tym, że od 2024 roku cena energii będzie wynosić 1300 , więc nasze przedsiębiorstwo na pewno nie będzie utrzymał o tej infrastruktury i na pewno to odda, jeśli Państwo nie znajdziecie równowagę pomiędzy tym , o co my Państwa prosimy , czyli 14 000 zł w stosunku do tego, co Państwo wydadzą później, jako kosztów związanych z ZUKiem i przejęciem całej infrastruktury. Jeszcze raz dziękuję za umożliwienie mi t ej chwili, dziękuję serdecznie i jestem w stanie przyjechać na każdą komisję i z każdym z Państwa porozmawiać po kolei , przedstawiając wszystkie argumenty. Chciałbym tylko zaznaczyć, że to przybiera taką formułę, że za poprzedniego burmistrza cena była zbijana i efekt jest taki, że dzisiaj cena startowa jest zdecydowanie niższa w stosunku do tego, która powinna być. Tylko tyle. Dziękuję

Przewodniczący Rady Radosław Karwan

- Ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Pani Burmistrz , proszę bardzo, oddaję głos.

Burmistrz Barbara Rawecka

- Nie chcę się odnosić teraz do słów pana dyrektora, ale chciałam przypomnieć panu dyrektorowi, że początkowo Państwo składaliście w ogóle nie o taką kwotę i tę kwotę to my wy liczyliśmy, po właściwie uzyskaniu informacji dopiero od Państwa, ponieważ ukrywa liście. ale panie dyrektorze, na miłość boską, błagam pana, niech pan nie mówi, że 14.000 to są śmieszne pieniądze, bo to są pieniądze i zawsze to są pieniądze, o których trzeba pamiętać, bo to są ludzkie. Proszę nie używać takich zwrotów, bo to naprawdę źle brzmi.

Przewodniczący Rady Radosław Karwan

- Dziękuję. Kto z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Radny Oleśków , proszę bardzo.

Radny Norbert Oleśków

- Mam krótką sprawę, bo dzisiaj rozmawiałem z panią burmistrz, z panem burmistrzem, ponieważ ciepło się zrobiło, dzieci wyszły na szczęście na dwór i zaczęły jeździć na rowerach , na rolkach, na wszystkim, co się kręci i tutaj mam sygnały od rodziców, właśnie tych pociech z Barnkowa, którzy mi tutaj sygnalizują, że nawierzchnia asfaltu jest bardzo fajna, dzieci się bawią na ulicy, na szosie , no niestety po tej stronie Bankowa , gdzie jest kościół, nie ma żadnych ograniczeń, dodatkowych ograniczeń, no i tam niestety część samochodów jeździ szybciej niż trzeba, ponieważ jest to łącznik do tej chojeńskiej obwodnicy. Stwarza to niestety zagrożenie dla bawiących się tam dzieci. Ta sprawa już była ruszana w ubiegłym roku, jeżeli dobrze pamiętam . Ponieważ jest to droga powiatowa, zostało wystosowane pismo , ale tutaj się dowiaduję, że nie mamy żadnej niestety informacji zwrotnej z tego tytułu. Tutaj pani burmistrz mi podpowiada o pewnej formie rozwiązania.

Burmistrz Barbara Rawecka

- Panie radny, generalnie to jest tak, że zawsze możemy usłyszeć , że to jest droga publiczna i każdy może jeździć , ale my wiemy o tym, że Barnkowo jest bardzo specyficznym miejscem. Na Barnkowie nie ma chodników, nie ma ścieżki rowerowej i dzieci , które tam są, nawet idąc na plac zabaw czy też na boisko piłkarskie, muszą przejść drogą i uważam , że postawienie znaków drogowych z pewnością ograniczy trochę prędkość. Jeżeli jeszcze będziemy mieć tutaj pomoc policji , kiedy będzie to nadmierna prędkość używana, aczkolwiek zawsze uważam, że na takich osiedlach, to jest taki przykład, że to można stosować, w jednej jakieś tam części, spowalniacze bądź jakieś szykany. Na Barnkowie i w wielu miejscach u nas jest taka dość specyficzna sytuacja . Powiedziałam panu radnemu, że podpisy mieszkańców... Ale ci mieszkańcy na naszym spotkaniu, gdzie byliśmy , wspólnie to zgłaszali , no i zgłaszają i proszą o to, żeby właśnie tam było bezpiecznie. Jeszcze raz przygotujemy pismo z podpisami wszystkich mieszkańców do powiatu z prośbą, żeby się pochylono nad bezpieczeństwem dzieci i osób korzystających z tej drogi, ponieważ tam nawet nie ma pobocza takiego, że można tam sobie przejść spokojnie, a zważywszy na to , że małe dzieci mają rowerki, to już w ogóle nie będą mogły się poruszać po jakichś tam wertepach i i dlatego też dobrze by było , gdyby te zabezpieczenia powiat zrobił , wszelkie, jakie mogą być , ponieważ jest to rzeczywiście skrót do obwodnicy, ale taki powiem nieformalny , bo jest to po prostu zwykłe osiedle, na którym maksymalna prędkość , jaka tam powinna być rozwijana to do 30 km, nawet jeszcze wolniej , bo jest tam dużo młodych ludzi , dużo małych dzieci i to jest miejsce, które powinno ludziom stwarzać taki komfort , że moje dziecko wychodzi bezpiecznie, nic mu się tam nie stanie. Zawsze się znajdzie jakiś szaleniec , ale to będzie jedyny, a nie nagminne przejeżdżanie. A ja sama widzę, ile osób sobie skraca przejazd z obwodnicy i wjeżdża na drogę osiedlową, na Barnkowo.

Radny Norbert Oleśków

- Uzupełniając, mieszkańcy wiedzą o sytuacji, także tam jeżdżą w miarę ostrożnie , ale jest gro kierowców , którzy po prostu traktują to, jako skrót, bo nawigacja tak prowadzi. To jest naprawdę duże niebezpieczeństwo. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Rady Radosław Karwan

- Dziękuję. Kto z państwa jeszcze chciałby zabrać głos ? Nie widzę. Szanowni Państwo, w związku z wyczerpaniem się porządku obrad w dniu dzisiejszym zamykam obrady. Dziękuję Państwu serdecznie. Życzę miłego popołudnia.

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
transkrypcja z LV sesji 24.03.2023 r. (PDF, 183.01Kb) 2023-05-25 11:24:11 1
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Teresa Będzak

Data wytworzenia:
24 mar 2023

Osoba dodająca informacje

Teresa Będzak

Data publikacji:
20 mar 2023, godz. 07:48

Osoba aktualizująca informacje

Teresa Będzak

Data aktualizacji:
25 maj 2023, godz. 11:24