Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy i użyczenia - część działki nr 229 o pow. 20 m2 w obrębie 3 m. Chojna

Burmistrz Gminy Chojna

zgodnie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Chojna, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

KW – SZ1Y/00023370/7

Nieruchomość oznaczona numerem działki 229 (część) położona w obrębie 3 m. Chojna.

Powierzchnia nieruchomości

20 m2                                                                                               

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Chojna. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów posiada użytek Bz.

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 

 

Dla nieruchomości oznaczonej nr działki 229 brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość jest przeznaczona do dzierżawy pod garaż.

Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

Czynsz roczny

499,20 zł + 23% podatku VAT

Wysokość stawek procentowych opłat

z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

Wysokość opłat z tytułu użytkowania.

Nie dotyczy

Terminy wnoszenia opłat

 

Do dnia 31 marca każdego roku

Zasady aktualizacji opłat

 

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy Chojna

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nieruchomość oznaczona numerem działki 229 (część)  została przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Obciążeania

Brak

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Nie dotyczy

Chojna, dnia 16 listopada 2023 r.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Małgorzata Lewczuk

Data wytworzenia:
16 lis 2023

Osoba dodająca informacje

Łukasz Aderek

Data publikacji:
16 lis 2023, godz. 12:54

Osoba aktualizująca informacje

Łukasz Aderek

Data aktualizacji:
16 lis 2023, godz. 12:54