Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy i użyczenia - część działki nr 332/4 o pow. 650 m2 w obrębie Lisie Pole gm. Chojna

Burmistrz Gminy Chojna

zgodnie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Chojna, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

KW – SZ1Y/00041773/4

Nieruchomość oznaczona numerem działki 332/4 (część) położona w obrębie Lisie Pole gm. Chojna.

Powierzchnia nieruchomości

650 m2                                                                                             

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Lisie Pole gmina Chojna. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów posiada użytek Bp.

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 

 

Dla nieruchomości oznaczonej nr działki 332/4 brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość jest przeznaczona do dzierżawy pod stację bazową telefonii komórkowej.

Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

Czynsz roczny

2859,42 zł + 23% podatku VAT

Wysokość stawek procentowych opłat

z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

Wysokość opłat z tytułu użytkowania.

Nie dotyczy

Terminy wnoszenia opłat

 

Do dnia ostatniego każdego miesiąca

Zasady aktualizacji opłat

 

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy Chojna

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nieruchomość oznaczona numerem działki 332/4 (część)  została przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Obciążeania

Brak

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Nie dotyczy

Chojna, dnia 16 listopada 2023 r.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Małgorzata Lewczuk

Data wytworzenia:
16 lis 2023

Osoba dodająca informacje

Łukasz Aderek

Data publikacji:
16 lis 2023, godz. 12:57

Osoba aktualizująca informacje

Łukasz Aderek

Data aktualizacji:
16 lis 2023, godz. 12:57