Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy i użyczenia - część działki nr 342/1 o pow. 11,5 m2 w obrębie 7 m. Chojna

Burmistrz Gminy Chojna

zgodnie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Chojna, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

KW – SZ1Y/00049716/3

Nieruchomość (lokal użytkowy) oznaczona numerem działki 342/1 (część) położona w obrębie 7 m. Chojna.

Powierzchnia nieruchomości

11,5 m2                                                                                            

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym 7 miasta Chojna. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów posiada użytek B (lokal użytkowy).

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 

 

Dla nieruchomości oznaczonej nr działki 342/1 brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość jest przeznaczona do dzierżawy jako lokalu użytkowy - komórka.

Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

Czynsz roczny

414,00 zł + 23% podatku VAT

Wysokość stawek procentowych opłat

z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

Wysokość opłat z tytułu użytkowania.

Nie dotyczy

Terminy wnoszenia opłat

 

Do dnia 31 marca każdego roku

Zasady aktualizacji opłat

 

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy Chojna

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nieruchomość (lokal użytkowy) oznaczona numerem działki 342/1 (część)  została przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Obciążeania

Brak

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Nie dotyczy

Chojna, dnia 16 listopada 2023 r.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Małgorzata Lewczuk

Data wytworzenia:
16 lis 2023

Osoba dodająca informacje

Łukasz Aderek

Data publikacji:
16 lis 2023, godz. 12:51

Osoba aktualizująca informacje

Łukasz Aderek

Data aktualizacji:
16 lis 2023, godz. 12:51