Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie raportu

Chojna, dnia 6 kwietnia 2016 r.

BPI.2222.3.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

                                          Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

 

Burmistrz Gminy Chojna zaprasza do złożenia oferty cenowej na sporządzanie raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na: "Zagospodarowaniu Jez. Jeleńskiego wraz z modernizacją plaży oraz budową infrastruktury technicznej na terenie działek: 173/4, 173/3, 301/7, 301/8, 301/10, 301/11, obręb Jelenin, gm. Chojna oraz części działki 518 (jezioro), 301/6 (dr)", zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 71 z późn. zm.).


Oferty należy złożyć pisemnie w terminie do dnia 14.04.2016 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnie do godz. 12.00 w pok. Nr 12 (sekretariat). Oferty można składać również faxem (4141117) .

Dodatkowe informacje:

a) Zaproszenie do złożenia oferty nie stanowi postępowania o zamówienia publiczne w świetle ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

b) Oferty  powinny zawierać cenę netto i brutto. 

c) Do oferty należy załączyć oświadczenie: oświadczam, że: "posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania przedmiotowego zamówienia".

d) Oferta która wpłynie po wyznaczonym terminie zostanie odesłana oferentowi bez otwierania.

 

 

 

Sporządziła:
J. Wiśniewska


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jolanta Lis

Data wytworzenia:
06 kwi 2016

Osoba dodająca informacje

Jolanta Lis

Data publikacji:
06 kwi 2016, godz. 09:48

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
04 lis 2020, godz. 21:23