Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

ZARZĄDZENIE Nr 1088/VI/2014 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia opiekunów sołectw oraz określenia zakresów ich obowiązków

ZARZĄDZENIE Nr 1088/VI/2014
Burmistrza Gminy Chojna
z dnia 30 lipca 2014 r.
w sprawie ustalenia opiekunów sołectw  oraz określenia zakresów ich obowiązków.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam,
co następuje:

§ 1 Dla każdego sołectwa ustalam opiekuna spośród pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnie:

1

Sołectwo

Białęgi

opiekun

Danuta Walusz

2

Sołectwo

Brwice

opiekun

Maria Dżanojan

3

Sołectwo

Czartoryja

opiekun

Lidia Juzyszyn

4

Sołectwo

Garnowo

opiekun

Henryk Hamkało

5

Sołectwo

Godków Wieś

opiekun

Józef Hołyński

6

Sołectwo

Godków Osiedle

opiekun

Justyna Makulska

7

Sołectwo

Grabowo

opiekun

Paweł Zatorski

8

Sołectwo

Graniczna

opiekun

Paulina Andreatto

Justyna Wiluszyńska

9

Sołectwo

Grzybno

opiekun

Jolanta Wiśniewska

10

Sołectwo

Jelenin

opiekun

Marta Marczewska

11

Sołectwo

Kamienny Jaz

opiekun

Krystyna Mróz

12

Sołectwo

Krajnik Dolny

opiekun

Małgorzata Lewczuk,

Leokadia Pohorecka

13

Sołectwo

Krajnik Górny

opiekun

Łukasz Dziadkiewicz

14

Sołectwo

Krzymów

opiekun

Maria Dłużak

15

Sołectwo

Lisie Pole

opiekun

Jolanta Moczek,

Maria Marchewka

16

Sołectwo

Łaziszcze

opiekun

Jadwiga Wachholz

17

Sołectwo

Mętno

opiekun

Małgorzata Muraszka

18

Sołectwo

Narost

opiekun

Magdalena Andrzejewska,

Agnieszka Jaz

19

Sołectwo

Nawodna

opiekun

Dorota Tracz

Marzena Staniszewska

20

Sołectwo

Rurka

opiekun

Teresa Ubych

21

Sołectwo

Stoki

opiekun

Monika Adamczyk

22

Sołectwo

Strzelczyn

opiekun

Dariusz Skrycki

23

Sołectwo

Zatoń Dolna

opiekun

Jan Berbeś,

Anna Andreatto

24

Osiedle

Lotnisko

opiekun

Aneta Brzezińska

 

§ 2 Do zadań opiekuna sołectwa należy w szczególności:

  1. uczestniczenie w zebraniach wiejskich zwoływanych przez burmistrza oraz sporządzenie dokumentacji z zebrania,

  2. uczestniczenie, na wniosek sołtysa, w zebraniach wiejskich zwoływanych z inicjatywy mieszkańców sołectwa bądź sołtysa i sporządzenie dokumentacji z zebrania,

  3. udzielanie pomocy sołtysowi, radzie sołeckiej w redagowania protokołów, pism, wniosków, opinii.

§ 3. W przypadku nieobecności w pracy opiekuna sołectwa zastępstwo przejmuje inny pracownik wskazany przez Burmistrza.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi i Koordynatorowi opiekunów sołectw.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 441/VI/2012 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie ustalenia opiekunów sołectw oraz określenia zakresów ich obowiązków.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
17 09 2014 13 59 08ZARZA DZENIE Nr 1088 (RTF, 83.66Kb) 2014-09-17 13:59:08 45
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jerzy Ostrowski

Data wytworzenia:
30 lip 2014

Osoba dodająca informacje

Monika Adamczyk

Data publikacji:
17 wrz 2014, godz. 13:59

Osoba aktualizująca informacje

Bartosz Dłubak

Data aktualizacji:
09 wrz 2020, godz. 19:19