Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie Nr 1088/VII/2018 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Chojna konsultacji dotyczących projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 1088/VII/2018

Burmistrza Gminy Chojna

z dnia 10 października 2018 r.

 

w sprawie przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Chojna konsultacji dotyczących projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.), Uchwały Nr XLVII/395/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i Uchwały Nr L/422/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 16 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządzam, co następuje:

 

§1

 

Ogłaszam termin konsultacji dotyczących projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

 

Zarządzenie wraz z załącznikami zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.chojna.pl, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnie.

Przeprowadzenie konsultacji ma na celu poznanie opinii podmiotów zainteresowanych Rocznym Programem Współpracy na 2019 rok.

Przedmiotem konsultacji jest projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

Konsultacje odbywać się będą w terminie od dnia 27.10.2018 r. do dnia 5.11.2018 r.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie elektronicznej, a wszystkie propozycje i uwagi dotyczące projektu należy składać na załączniku nr 2 na adres e-mail: zbn@chojna.pl lub dostarczyć w formie papierowej bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, pokój nr 7.

Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego działającymi na terenie gminy Chojna.

 

§2

                                                          

Treść projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Formularz uwag do projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

§3

 

Wykonanie zarządzenia powierzam wydziałowi ZBN.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
12 10 2018 14 41 37formularz uwag za O nr 2 (DOC, 35.50Kb) 2018-10-12 14:41:37 55
12 10 2018 14 41 37projekt programu za O nr 1 (DOC, 50.50Kb) 2018-10-12 14:41:37 79
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paweł Zatorski

Data wytworzenia:
10 paź 2018

Osoba dodająca informacje

Paweł Zatorski

Data publikacji:
12 paź 2018, godz. 14:41

Osoba aktualizująca informacje

Paweł Zatorski

Data aktualizacji:
12 paź 2018, godz. 14:41