Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 60/2023 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2023 rok

Zarządzenie Nr 60/2023 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2023 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chojna.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka

Załącznik do zarządzenia Nr 60/2023 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 8 marca 2023 r.

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

   

Gospodarka mieszkaniowa

2 057 918,00  

0,00  

2 057 918,00  

 

70007

 

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

1 774 400,00  

0,00  

1 774 400,00  

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

87 000,00  

12 000,00  

99 000,00  

     

Własne

87 000,00  

12 000,00  

99 000,00  

   

4260

Zakup energii

651 000,00  

100 000,00  

751 000,00  

     

Własne

651 000,00  

100 000,00  

751 000,00  

   

4270

Zakup usług remontowych

100 000,00  

-12 000,00  

88 000,00  

     

Własne

100 000,00  

-12 000,00  

88 000,00  

   

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

610 000,00  

-100 000,00  

510 000,00  

     

Własne

610 000,00  

-100 000,00  

510 000,00  

750

   

Administracja publiczna

8 689 636,98  

1 805,35  

8 691 442,33  

 

75095

 

Pozostała działalność

197 492,98  

1 805,35  

199 298,33  

   

4220

Zakup środków żywności

0,00  

243,35  

243,35  

     

Własne

0,00  

243,35  

243,35  

   

4300

Zakup usług pozostałych

14 157,45  

1 562,00  

15 719,45  

     

Własne

14 157,45  

1 562,00  

15 719,45  

754

   

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

619 840,00  

3 419,52  

623 259,52  

 

75479

 

Pomoc zagraniczna

0,00  

3 419,52  

3 419,52  

   

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

0,00  

3 419,52  

3 419,52  

     

Własne

0,00  

3 419,52  

3 419,52  

758

   

Różne rozliczenia

1 222 491,16  

-92 524,87  

1 129 966,29  

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

1 222 491,16  

-92 524,87  

1 129 966,29  

   

4810

Rezerwy

1 222 491,16  

-92 524,87  

1 129 966,29  

     

Własne

1 222 491,16  

-92 524,87  

1 129 966,29  

801

   

Oświata i wychowanie

20 310 197,00  

7 300,00  

20 317 497,00  

 

80101

 

Szkoły podstawowe

12 991 382,28  

7 300,00  

12 998 682,28  

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

463 000,00  

1 000,00  

464 000,00  

     

Własne

463 000,00  

1 000,00  

464 000,00  

   

4270

Zakup usług remontowych

222 000,00  

-1 700,00  

220 300,00  

     

Własne

222 000,00  

-1 700,00  

220 300,00  

   

4300

Zakup usług pozostałych

224 300,00  

8 000,00  

232 300,00  

     

Własne

224 300,00  

8 000,00  

232 300,00  

852

   

Pomoc społeczna

8 782 662,00  

80 000,00  

8 862 662,00  

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

2 075 634,00  

80 000,00  

2 155 634,00  

   

4260

Zakup energii

86 000,00  

-15 000,00  

71 000,00  

     

Własne

86 000,00  

-15 000,00  

71 000,00  

   

4270

Zakup usług remontowych

6 000,00  

100 000,00  

106 000,00  

     

Własne

6 000,00  

100 000,00  

106 000,00  

   

4300

Zakup usług pozostałych

70 000,00  

-5 000,00  

65 000,00  

     

Własne

70 000,00  

-5 000,00  

65 000,00  

Razem:

75 831 517,32  

0,00  

75 831 517,32  

                 

uzasadnienie

Zmiana budżetu gminy Chojna na 2023 rok w planie wydatków jest związana z:                                  

  1. wnioskiem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 5/WWP/301/2023 z 08.03.2023 r. zmiana planu związana jest z remontem i modernizacją pomieszczeń biurowych Ośrodka Pomocy Społecznej niezbędnych do dalszego prowadzenia działalności

Pozycja klasyfikacji budżetowej

Dysp.

Plan przed zmianą

Kwota zmiany

Plan po zmianach

Uzasadnienie

Dział

Rozdział

§

Zadanie

Sp. fin.

Zmniejszenia

Zwiększenia

852

85219

4260

00000

WG

301

86 000,00

15 000,00

0,00

71 000,00

 

852

85219

4270

00000

WG

301

6 000,00

0,00

100 000,00

106 000,00

 

852

85219

4300

00000

WG

301

70 000,00

5 000,00

0,00

65 000,00

 

Podsumowanie:

162 000,00

20 000,00

100 000,00

242 000,00

 

  1. zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków w Urzędzie Miejskim w Chojnie;
  2. rozwiązaniem rezerwy ogólnej na kwotę  92 524,87 zł.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Górska

Data wytworzenia:
08 mar 2023

Osoba dodająca informacje

Teresa Będzak

Data publikacji:
15 mar 2023, godz. 08:36

Osoba aktualizująca informacje

Teresa Będzak

Data aktualizacji:
15 mar 2023, godz. 08:36