Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek położonych w obrębie Białęgi


Data : 2007 - 03 - 28

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek położonych w obrębie Białęgi:

DZIAŁKA nr 28/8 o pow. 191 m2 , rodzaj użytków - Bi, zabudowana remizą strażacką,

CENA WYWOŁAWCZA - 4.000,-zł. WADIUM - 400,-zł.

DZIAŁKA nr 30 niezabudowana o pow. 1118 m2 , rodzaj użytków - Bp R III b i dr R IIIb

CENA WYWOŁAWCZA - 8.000,-zł. WADIUM - 800,-zł.

do ceny osiągniętej w drodze przetargu doliczony zostanie 22 % podatek VAT.

Nad działką przez jej środek biegnie linia energetyczna napowietrzna średniego napięcia oraz stoi słup energetyczny podwójny (A), rosną cztery drzewa kasztanów od strony drogi powiatowej.

Kupujący dokonają na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości .

PRZETARG odbędzie się dnia 10 maja 2007r. o godz. 1100 w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul.Jagiellońska 4, pokój nr 12 .

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości podanej wyżej oraz dowodu tożsamości oferenta, WADIUM należy wpłacić najpóźniej do dnia 7 maja 2007 r. w kasie tut.Urzędu lub na konto BS Chojna nr 03 937000070000066420000002 .

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się od zawarcia umowy przez uczestnika , który przetarg wygrał.

Uczestnikom , którzy nie wygrają przetargu , wpłacone wadium zostanie zwrócone

z potrąceniem kosztów manipulacyjnych w wysokości 10,-zł.

WARUNKI NABYCIA NIERUCHOMOŚĆI I REALIZACJI ZAMIERZEŃ

INWESTYCYJNYCH :

1.Inwestor jest zobowiązany do realizacji na własny koszt niezbędnego dla zamierzonej

inwestycji uzbrojenia technicznego ,

2. Inwestor jest zobowiązany do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń

w porozumieniu z właścicielem ,

3.Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości .

Szczegółowych informacji udziela pracownik Wydziału Rolnictwa i Geodezji UM w Chojnie

(pokój nr 4 ) , telefon 091 414 - 14 - 85, wew. 60 .

Burmistrz

 

mgr Adam Fedorowicz

 

 

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Mariusz Hadrzyński

Data wytworzenia:
03 kwi 2007

Osoba dodająca informacje

Mariusz Hadrzyński

Data publikacji:
03 kwi 2007, godz. 12:20

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Hadrzyński

Data aktualizacji:
03 kwi 2007, godz. 12:20